Ber Bent Høie ta grep:

Mindre enn 650.000 bruker Smittestopp-appen: – Handler om tillit til myndighetene

<p>Det er bare en liten andel av dem som har lastet ned appen Smittestopp som er aktive brukere. Nå spør Venstres justispolitiske talsperson Solveig Schytz helseminister Bent Høie hva han vil gjøre for å sikre at flere føler seg trygge nok til å ta i bruk Smittestopp-appen.</p>
Det er bare en liten andel av dem som har lastet ned appen Smittestopp som er aktive brukere. Nå spør Venstres justispolitiske talsperson Solveig Schytz helseminister Bent Høie hva han vil gjøre for å sikre at flere føler seg trygge nok til å ta i bruk Smittestopp-appen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Venstres justispolitiske talsperson ber helseministeren ta grep for å sikre at flere føler seg trygge nok til å ta i bruk myndighetenes smittesporingsapp. I dag har appen altfor få brukere til at den virker. 

Helsemyndighetenes app for smittesporing «Smittestopp» ble lansert 16. april . Allerede dagen etter meldte Folkehelseinstituttet (FHI), som har utviklet appen i samarbeid med Simula, at 730.000 nordmenn hadde lastet ned appen.

Siden den gang har nedlastingstallet mer enn doblet seg, og i overkant av 1,5 millioner nordmenn har lastet den ned. Men per 19. mai 2020 var det kun 641.824 aktive brukere av appen, ifølge FHIs oversikt. Det er langt unna 60 prosent av befolkningen over 16 år, som FHI tidligere har sagt at må bruke appen aktivt for at den skal kunne fungere effektivt.

Aktive brukere er brukere hvor mobiltelefonen har sendt GPS- eller Bluetooth-data inn til Folkehelseinstituttet. Disse dataene brukes i dag både til å kunne identifisere nærkontakter til smittede, og til å lage anonymisert statistikk for å kunne analysere bevegelsesmønstre i befolkningen.

Kritikken mot appen har blant annet gått på at alle disse dataene skal lagres sentralt over lengre tid, at man ikke kan velge bare å dele data for smittesporingsformål og mangelfull kryptering.

Mandag stilte Solveig Schytz (V) spørsmål til helseminister Bent Høie (H) om hva han vil gjøre for å sikre at flere nordmenn føler seg trygge nok til å ta i bruk Smittestopp-appen og øke tilliten til system for smittesporing.

– Når samfunnet åpnes gradvis opp, og strategiene endres til mer testing, mer smittesporing og mer isolering av smittede er det avgjørende at vi har systemer for smittesporing som fungerer godt og som innbyggerne har tillit til, sier Schytz til ABC Nyheter.

Schytz, som er regjeringspartiet Venstres justispolitiske talsperson, var en av stortingspolitikerne som etter app-lanseringen uttalte at de ikke kom til å laste ned Smittestopp.

Appen har fått mye kritikk siden lanseringen, blant annet fra Datatilsynet som har startet en kontroll av appen. Tilsynet har blant påpekt at Folkehelseinstituttet ikke har dokumentert at de har gjort nødvendige vurderinger av sentrale deler av løsningen.

– Noen vil sikkert tenke at dette er en liten sak i en krevende situasjon, men det å ivareta personvern når myndighetene kobler helsedata og lokasjonsdata er utrolig viktig for at folk skal føle seg trygge når de bruker appen. Foto: Venstre
– Noen vil sikkert tenke at dette er en liten sak i en krevende situasjon, men det å ivareta personvern når myndighetene kobler helsedata og lokasjonsdata er utrolig viktig for at folk skal føle seg trygge når de bruker appen. Foto: Venstre

Forrige uke kom en uavhengig ekspertgruppe som ble nedsatt for å gjøre en kildekodegjennomgang av Smittestopp, med sin rapport. De konkluderer med at sikkerhet og personvern ikke er godt nok ivaretatt i appen i dag. En gruppe på mer enn 50 norske eksperter har også signert et opprop mot appen.

– Vi må ha en smittesporingsløsning som folk har tillit til, så den brukes av så mange at den virker, sier Venstre-politikeren som sitter i justiskomiteen på Stortinget.

– Noen vil sikkert tenke at dette er en liten sak i en krevende situasjon, men det å ivareta personvern når myndighetene kobler helsedata og lokasjonsdata er utrolig viktig for at folk skal føle seg trygge når de bruker appen, fortsetter hun.

Venstre-politikeren viser til at det etter at appen ble lansert har vært fokus på at man som forbruker uansett gir fra seg mye data gjennom daglig appbruk.

– Det er riktig og viktig å skape oppmerksomhet rundt dette, men det er ekstra viktig med personvern i denne saken fordi det også handler om tillit til myndighetene i en krisesituasjon, sier hun og legger til:

– Personvern er grunnlovsfestet i Norge og vi kan ikke ta lett på det.

Bakgrunn: Under halvparten har gitt Smittestopp-appen nødvendig tilgang

Mener Norge bør følge europeisk anbefaling

Venstre-politikeren viser til at det finnes en europeisk anbefaling for smittesporing via app, som er en bedre løsning enn den norske.

– Der anbefales det blant annet distribuert lagring, altså at man lagrer data på telefonen i stedet for i en database. Det er også anbefalt at kildekoden bør være åpen, blant annet.

– Jeg ser ingen gode grunner til at ikke Norge skal være på denne løsningen, med bedre personvern og høyere sikkerhet enn den norske løsningen.

Schytz mener dette er et eksempel på et område der internasjonalt samarbeid kan være viktig.

– Nå har også Google og Apple kommet med bidrag, som begge har høyere sikkerhet og personvern enn det den norske løsningen har, sier hun og fortsetter:

– Simula har uttalt at de er i dialog med Apple og da er jeg optimistisk med tanke på at de reelt vurdere å implementere denne løsningen.

Les også: Smitteappen ikke trygg nok for deler av Forsvaret

– Absolutt ikke for sent

Venstre-politikeren viser til at både Datatilsynet, ekspertgruppen og ekspert-oppropet har kommet med innspill til hvordan appen kan bli bedre på disse områdene.

– I alle disse initiativene ligger det klare anbefalinger om veien videre, både at man skal skille mellom lokasjonsdata for forskning og smittesporing, at man skal bruke lokal lagring og ha en åpenhet om løsningen som er viktig for tillit, sier hun.

Ekspertgruppen foreslår i sin rapport blant annet å fjerne data man ikke trenger, for eksempel ved kortere lagringstid, vurdere en mer distribuert løsning og dele opp appen ut fra det todelte formålet, smittesporing og analyse, og gjøre det mulig å velge å delta kun for det ene formålet.

Ekspert-oppropet tar til orde blant annet for å dele opp i to ulike apper, en for smittesporing og en for analyse. De ber også norske myndigheter gå bort fra sin nåværende strategi om å samle store mengder data i en sentralt database, fordi dette kan føre til storstilt overvåkning av samfunnet, skriver NRK Beta.

Schytz i Venstre har tro på at Smittestopp-appen vil utvikles i riktig retning. Man må gjøre gode valg nå for å sikre at flere tar i bruk appen, understreker hun.

– FHI er heldigvis tydelige på at løsningen ikke er hugget i stein, og jeg mener det absolutt ikke er for sent å få til en bedre løsning.

Les også: FHI advarer mot falske SMSer fra Smittestopp-appen

FHI: – For tidlig å konkludere med hva som er best

Fungerende assisterende direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet forklarer at de jobber med alle forholdene som har kommet opp angående «Smittestopp».

– Nå har vi i tillegg en situasjon med svært få nye smittetilfeller som kan spores, slik at vi må tenke alternativt for å gjennomføre validering og justering av løsningen. Vi vil bruke denne uken til å diskutere og beslutte en revidert fremdriftsplan, sier hun til ABC Nyheter i en epost.

Knudsen forklarer at de ønsker å vurdere en løsning basert på Apple og Googles løsninger.

– Men det er viktig å være klar over at det er en annen type digital løsning enn det vi startet ut med. Det er ingen andre land som har tilstrekkelig erfaring med noen av disse løsningene, og slik sett er det noe tidlig å konkludere med hva som er best med tanke på å håndtere smittesituasjonen og pandemien, sier hun.

Vil ikke gi kunnskap om effekten appen har på utbruddet

Når det gjelder innvendingene mot å lagre dataene som sendes inn via appen sentralt, viser Knudsen til at en løsning som er fullt ut desentralisert vil være bra på mange områder, men at den for eksempel ikke vil kunne gi samfunnet kunnskap om hvilken direkte effekt den har på utbruddet.

– Ingen vil få vite hvor mange som blir varslet, og det er fortsatt litt uklart hvem og hvordan man kvalitetssikrer hvem som blir varslet, sier hun og fortsetter:

– Det kan gi en trygghet for app-brukerne at man raskt kan bli varslet dersom man har vært i nærheten av en annen bruker som bekrefter sin smittestatus gjennom appen, men effekten av dette vil måtte måles ved å følge med på generell smitteutbredelse, antall smittede, antall innleggelser og så videre.

Alt dette skal FHI nå vurdere videre, og se i en større sammenheng med andre tiltak som er viktige i håndteringen av utbruddet, som testing for virus, isolasjon av smittede og kommunenes smittesporingsarbeid, forklarer assisterende fungerende direktør Gun Peggy Knudsen.

Høie: – Appen kan bli et viktig verktøy

Da ekspertgruppen la frem sin rapport forrige uke, forklarte også helseminister Bent Høie at testing av appen er utfordrende, fordi det er svært lite smitte i samfunnet nå. Han la også vekt på at appen kan bli et viktig verktøy i tiden fremover.

– Vi har sammen greid å stoppe spredningen av coronaviruset i Norge. Nå åpner vi samfunnet forsiktig opp igjen, men faren er ikke over. Vi må leve lenge med viruset og risikoen for at det igjen sprer seg og flere blir syke og dør. Derfor er det viktig at vi fortsetter å forberede oss på hvordan vi skal få til rask sporing og isolering av smittede. Appen kan bli et viktig verktøy her, og det verktøyet må vi videreutvikle og forbedre, sa Høie i en pressemelding.

Han har foreløpig ikke svart på spørsmålet fra Solveig Schytz.

Se video: Solberg om appens sikkerhet: – Jeg kan trygt laste ned appen

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden