Tannhelse: Folket vil at staten skal ta regningen – ekspertene er delt

<p>– Det vi ikke trenger er en offentlig finansiert ordning som kanskje leder til mer behandling som folk strengt tatt ikke har behov for, sier universitetslektor Carl Christian Blich ved Seksjon for samfunnsodontologi ved Universitetet i Oslo. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix</p>
– Det vi ikke trenger er en offentlig finansiert ordning som kanskje leder til mer behandling som folk strengt tatt ikke har behov for, sier universitetslektor Carl Christian Blich ved Seksjon for samfunnsodontologi ved Universitetet i Oslo. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB scanpix

Offentlig tannhelsetjenester for alle vil kunne bidra til at folk flest får god tannhelse livet ut, mener forsker. Kan føre til overbehandling, mener universitetslektor.

En fersk undersøkelse viser at folk flest ønsker at staten skal betale regningen for tannbehandling for hele befolkningen. Hele 71 prosent svarer ja, 20 prosent nei og 9 prosent svarer at de ikke vet.

Bakgrunn : 7 av 10 mener staten bør betale tannbehandling for alle

ABC Nyheter har snakket med to forskere og en universitetslektor om funnene. Alle tre peker på utfordringer med dagens ordning, men de er delt i synet på hvorvidt et offentlig tannhelsetilbud for hele befolkningen vil være riktig vei å gå for å bedre norsk tannhelse.

– Viktig signal for politikerne å ta

Professor Tiril Willumsen, her under et arrangement under Arendalsuka nylig, mener generelle ordninger vil kunne bidra til at folk flest får god tann- og munnhelse livet ut, fordi det blir lettere å gjøre tidlig intervensjon. Foto: Leni Aurora Brækhus
Professor Tiril Willumsen, her under et arrangement under Arendalsuka nylig, mener generelle ordninger vil kunne bidra til at folk flest får god tann- og munnhelse livet ut, fordi det blir lettere å gjøre tidlig intervensjon. Foto: Leni Aurora Brækhus

Professor Tiril Willumsen ved Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo, mener funnene gir uttrykk for at mange er bekymret for at de kan få høye tannhelseutgifter som er vanskelig å håndtere.

– Jeg synes det var litt overraskende at det var så få som ikke hadde en mening om dette, og at bare 20 prosent var mot at staten skulle ta regningen for alle. Og at det er et gjennomgående funn på tvers av alder og inntekt.

– Dette forteller oss hvor viktig finansiering av tannhelse er for folk flest. Det er et viktig signal for politikerne å ta, sier hun til ABC Nyheter.

– Tannlegevakt koster veldig mye mer enn legevakt

Willumsen har jobbet mye med grupper som sliter med gradvis dårligere munnhelse, som skyldes en kombinasjon av mange forskjellige faktorer.

– Det er mange grunner til at det kan være vanskelig å gå til tannlegen. Økonomi er en viktig faktor, som kan bidra til at folk ikke oppsøker hjelp i rett tid, slik at problemene eskalerer.

– For eksempel koster det å oppsøke tannlegevakt når du har vondt, veldig mye mer enn å gå til legevakta. Det kan føre til at man velger å gå til legevakt for å få smertestillende, mens tennene bli gradvis mer og mer ødelagt, sier hun.

Willumsen mener at hvis det blir lettere for alle å ta fatt i problemer tidligere, så blir det lettere å bevare en god munnhelse gjennom hele livet.

– Det er viktig å legge til rette for at folk ikke skal få dårlig munnhelse.

Skambelagt og stigmatiserende

Forskeren forklarer at det kan være svært belastende å leve med dårlig tannhelse i Norge.

– Det er gjort studier som viser at det å ha veldig dårlig munnhelse i land der god tannhelse er normalen, kan være veldig stigmatiserende og oppleves begrensende på livskvaliteten. Det kan være utfordrende å være sosial sammen andre, å ha nære relasjoner og det kan oppleves som veldig skambelagt.

Hun knytter dette til en historisk oppfatning av at man selv avgjør om munnhelsen skal være god eller dårlig, en oppfatning som ikke stemmer overens med virkeligheten.

Willumsen forklarer at det er mange bakenforliggende årsaker som kan føre til dårlig munnhelse, som anatomi, sykdomsbildet i resten av kroppen, oppvekstvillkår og hvordan man har lært å ta vare på helsen og tannhelsen sin.

Les også: – Fremtidens tannhelsetjeneste må gi hele befolkningen et likeverdig tilbud

– Vil kunne bidra til at folk flest får god tannhelse livet ut

Professoren mener generelle ordninger vil kunne bidra til at folk flest får god tannhelse livet ut, fordi det blir lettere å gjøre tidlig intervensjon.

– Vi har i dag god dekning for noen grupper, men det er stort sett grupper der munnhelsen allerede har blitt veldig dårlig. Og selv for noen av dem er det en ganske stor egenandel som for de som ikke har mye midler, kan være vanskelig å finansiere.

Willumsen forutsetter at hvis staten skulle dekke tannbehandling for hele befolkningen, så måtte det være noen form for egenbetaling på lik linje med resten av helsetjenesten. For eksempel i form av et egenandelstak som man kommer under så lenge man er frisk eller har mindre behandlingsbehov.

– Det er viktig å få en politisk diskusjon rundt hvordan man velger å løse det. Det må diskuteres om det offentlige skal ta regningen for helseproblemer i munnhulen på lik linje med resten av kroppen.

– Min erfaring som tannlege og forsker tilsier at flere vil kunne få behandling tidligere slik at problemene ikke blir så store, og de som allerede har store problemer ville få reell mulighet til å bli rehabilitert, sier hun.

Bruker i snitt 3600 kroner i året hos tannlegen

– Vi skal vokte oss vel for å utvikle et system der behandlingen øker i en befolkning som blir friskere og friskere på tannhelseområdet, sier tannlege og universitetslektor Carl Christian Blich. Foto: Privat
– Vi skal vokte oss vel for å utvikle et system der behandlingen øker i en befolkning som blir friskere og friskere på tannhelseområdet, sier tannlege og universitetslektor Carl Christian Blich. Foto: Privat

Carl Christian Blich som er tannlege og universitetslektor ved Seksjon for samfunnsodontologi ved Universitetet i Oslo, tidligere president i Den Norske Tannlegeforening og tidligere lokalpolitiker for Høyre, er ikke overrasket over at det store flertallet er positive til at staten skal ta regningen for tannbehandling for alle.

– Når man spør om folk vil ha noe gratis, så er det ikke veldig overraskende at en stor andel svarer ja. Men det er ikke så enkelt som at man bare kan få mer, enten må man velge tannhelse fremfor noe annet, øke skattene eller bruke mer oljepenger, sier Blich til ABC Nyheter.

Han viser til at TNS Gallup har gjort spørreundersøkelser tidligere, sist gang i 2013, som viser at nordmenn i gjennomsnitt bruker cirka 3600 kroner per år på tannbehandling, dersom man justerer for prisøkningen siden den gang

– En veldig stor andel har kostnader under 2000 kroner i året, sier Blich.

– Da blir spørsmålet: Hvis man skal ha egenandel, hvor høyt skulle den ligge? Jeg ser vanskelig for meg at den ville vært lavere enn 3600 kroner. Det betyr at en stor del av befolkningen ville falle utenfor ordningen.

– Ikke sikkert det er så fornuftig med universelle ordninger

I den samme undersøkelsen svarte 85-90 prosent at de hadde vært hos tannlegen i løpet av de siste to årene. Syv prosent svarte at de sjelden går til tannlegen, og halvparten av dem forklarte det med at de ikke har råd.

– Den andelen som absolutt ikke går er lav. Det er et stort antall mennesker, men en liten andel av befolkningen, sier Blich.

I tillegg har nordmenns tannhelse blitt mye bedre i løpet av de siste 30 årene, påpeker han og viser til at 27 prosent av 18-åringene i fjor hadde ikke en eneste fylling, og gjennomsnittlig hadde 18-åringene 3,4 tenner med fylling.

– Slik har det vært i mange år. Vi har ikke noe holdepunkt for å si at ellers friske mennesker får mye hull.

– Noen får tannkjøttsykdom, periodontitt, men der finnes det ordninger slik at de får refundert i hvert fall halvparten av kostnadene for behandlingen fra Helfo. Så de står ikke på bar bakke. Og så er de de godt voksne og eldre som har fått reparert tennene kraftig tidligere i livet, og har et visst vedlikeholdsbehov.

– Gir dette grunnlag for universelle ordninger? Jeg tenker at det ikke er sikkert at det er så fornuftig.

Les også: Nærmere 4 milliarder ble brukt på offentlig tannhelse i fjor

Frykter overbehandling

Blich mener det er en fare for at man havner i en situasjon med overbehandling, fordi det i tiden som kommer er en del tannleger som trenger mer å gjøre.

– Det vi ikke trenger er en offentlig finansiert ordning som kanskje leder til mer behandling som folk strengt tatt ikke har behov for. Vi skal vokte oss vel for å utvikle et system der behandlingen øker i en befolkning som blir friskere og friskere på tannhelseområdet.

– Mange vil, med rette, si at det er ikke er noen god medisinsk grunn til at tannhelse skal være annerledes enn helse for øvrig, og at tannbehandling skal finansieres av den enkelte selv. Det samme kan man si om øyehelse. Briller og særlig kontaktlinser koster mye mer enn snittprisen folk betaler for tannbehandling. Det er det også grunn til å stille spørsmål ved.

Utvikling av tannhelsetjenestene i Norge

– Da helsereformene ble startet i Norge, tidlig på 1900-tallet var det få tannleger. De voksne hadde i stor grad ødelagte tenner, mange hadde gebiss. Skolebarna slet med smerter som til og med holdt dem borte fra skolen. Det politiske svaret litt før 1. verdenskrig ble å etablere en skole-tannhelsetjeneste, forklarer Carl Christian Blich.

– De politiske debattene fulgte, men flertall ble ikke oppnådd. Fra 1950 gjaldt imidlertid en ny lov; Lov om folketannrøkt. Denne sikret tannlegestillinger i distriktene, - ikke minst i Nord-Norge. Det var nemlig viktigere den gang å fordele tannlegene enn å gi trygdeordninger som bare byfolk ville få nytte av.

– Fra 1984 gjelder Lov om tannhelsetjenesten som gir rettigheter til gratis oppsøkende tannbehandling til definerte grupper (Barn og unge 0-18 år, psykisk utviklingshemmede, gamle og syke med vedtak om hjemmesykepleie eller sykehjem og 19-20 åringene som kun betaler 25 prosent av offentlig honorar).

Universitetslektoren viser til at det er noen historiske forklaringer på at tannhelse løses slik det gjør i Norge i dag. (Se faktaboks.)

Han medgir at det ikke er et enkelt spørsmål og at det er gode argumenter for og imot mer offentlig finansiering av tannhelsetjenester.

– Det har ikke vært politisk vilje til å gå «all in» på rødgrønn eller blågrønn side, selv om partier i flere regjeringer har hatt dette på programmet. Eksempelvis var Ap i regjering lite interessert i å gjennomføre et landsmøtevedtak om dette da Bjarne Håkon Hansen (Ap) var helseminister, sier Blich som selv tidligere har vært lokalpolitiker for Høyre og erfart hva slags valg man står overfor.

Han mener den linjen man har lagt seg på så langt med å inkludere nye pasientgrupper som nå får dekket tannbehandling gjennom det offentlige, er fornuftig. Men han understreker at det er en utfordring å nå alle, fordi en del av dem aldri oppsøker tannlegen.

– Jeg er veldig opptatt av at vi må hjelpe dem som har store problemer, men jeg ser dem aldri i klinikken, for de går av ulike grunner ikke til tannlegen. Men de benytter andre deler av helsevesenet, og det er kanskje der de burde vært hjulpet med et helt gratis tannhelsetilbud. I stedet for å slenge ut en dyr og byråkratisk universell ordning som uansett ikke vil nå dem, sier Blich.

Les også: KrF stemte for rødgrønt tannforslag

– Sosioøkonomisk status har mye å si

Forskningsleder Asgeir Bårdsen ved Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen, er heller ikke overrasket over resultatene. Som Blich påpeker han at når folk får spørsmål om noen andre skal betale regningen for dem, så vil de gjerne svare ja.

Selv om det ikke er de store variasjonene i hvor mange som svarer ja når det gjelder inntekt, utdanning og geografi, er det en interessant trend når man ser man på utdanningsnivå, påpeker forskningslederen.

Mens hele 83 prosent av dem som kun har grunnskole svarer «ja», blir andelen lavere og lavere ettersom utdanningsnivået øker. Blant dem som har master eller høyere grad svarer kun 59 prosent «ja».

– Vi vet jo at sosioøkonomisk status har mye å si for helse og tannhelse, det er gjerne større behov for behandling for dem med lite utdanning enn dem som har høyere utdanning, sier professoren og fortsetter:

– Vi vet at det er et stort ikke møtt behandlingsbehov blant dem med mindre utdanning, og at de som høy utdanning lettere tar poenget med å forebygge og være ute i forkant. Dette faller godt inn her.

– Vanskeligere for utsatte grupper å få dekket behandlingen

Som de andre peker Bårdsen på utfordringer med dagens ordning.

– Man har prøvd å få sørge for at utsatte grupper får dekket tannbehandling. Det var tidligere slik at de med manglende evne til egenomsorg var godt dekket, men etter den siste trygdeendringen som kom for noen år siden, er det flere som har falt ut og ikke lenger får dekke behandling gjennom Helfo.

Han forklarer dette med at endringen har gjort det vanskeligere å dokumentere manglende evne til egenomsorg.

– Nå er det stort sett rus og psykiatri som faller inn under ordningen, før var det også andre ting, sier han og fortsetter:

– Regjeringen svarer gjerne med at de bruker mer midler til offentlig tannhelse i dag, men faktum er at det ikke til like stor grad kommer pasientene som trenger det mest til gode.

Bårdsen mener likevel at det er fornuftig å tenke at man skal hjelpe dem som trenger det mest gjennom det offentlige, heller enn hele befolkningen.

– Hvis man retter tiltakene mot dem som trenger det mest, så er det et godt sted å begynne. Men da må man jobbe bedre med ordningene som finnes og prioriteringen som gjøres, sier forskningsleder Asgeir Bårdsen til ABC Nyheter.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:09 Aktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07 Hvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57 Lørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27 Mann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19 Forsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09 Greta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59 Merkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32 Konkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29 Bosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13 Saudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13 Tennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44 Frp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25 Pasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24 Mann funnet død i Trondheim13:53 VM-smell for Norge mot Nederland13:50 Gasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49 Thorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43 Sundby: – Tror ikke på et mirakel13:04 Oslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32 Chelsea kan handle spillere i januar12:31 Senterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14 Narkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06 Finansselskaper satser flere tusen milliarder på kull11:50 Turistenes meldinger i sanden setter sinnene i kok11:44 Norsk hopper på vei til Russland etter visumkluss11:38 Solskjær om avisforside: – Det verste jeg har sett11:19 Tre menn mistenkt etter drapet på Wilma (17) i Sverige11:01 Partene i atomavtalen med Iran møtes for å redde stumpene11:00 Mann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim10:55 Politiet etterlyser vitne etter Tromsø-tragedien10:09 Ljungberg: – Spillerne så redde ut10:08 Svært glatte veier på Østlandet09:55 Frankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos09:53 Mot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm09:29 Greta Thunberg framme i Madrid09:27 Eldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd09:01 Ny rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater08:59 Politiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting08:40 Lagerbäck vil ha mer moro med Norge08:15 Fireåringen fra Tromsø døde av drukning07:37 Petter Dass-prisen til Arne Viste07:31 Vegvesenet får samme muligheter som Nye Veier07:24 Kasparov: – Trumps USA er et ekko fra sovjettiden07:24 Høyre-topp får Politi-Bolstad til å se rødt: – Jeg er utrolig sint og forbanna06:53 Zuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay06:38 Uber melder om 6.000 overgrep på to år i USA06:19 Brrrr, iskald VM-oppladning for Oftedal og håndballjentene06:02 Fire indiske menn siktet for voldtekt, skutt av politiet06:00 Nav må gå gjennom nesten 5.000 saker06:00 Norsk monster-fasit i OL, VM og EM parkerer de andre05:57 Politiet jakter minst en gjerningsperson etter skyting05:50 Dette skjer i dag05:44 Enorme skogbranner omringer Australias største by05:33 Dette skjedde i natt05:05 To på strømmen: Syklet over 300 mil på seks uker05:00 SPD velger ny ledelse: Trøbbel for Merkels storkoalisjon04:23 SAS planlegger nytt selskap – pilotene steiler04:11 Fire drept da ranere stjal budbil og startet skuddveksling med politiet i Miami04:06 Ny avtale om Nordkapplatået gir millionøkning i leieinntekter03:02 Helikopter med tre om bord styrtet i Minnesota02:56 En omkommet og en hardt skadd i trafikkulykke i Svolvær02:37 Vaksinemotstander arrestert på Samoa02:15 En kvinne i 80-årene er død og en kvinne i 40-årene er hardt skadd etter en trafikkulykke i Svolvær02:09 Én av ti sykepleiere har sett overgrep01:42 Mann til sykehus med stikkskader01:23 Bloomberg vil gå inn for skjerpet våpenkontroll i USA00:02 Putin håper på fornying av nedrustningsavtale før nyttår23:57 Flere fjelloverganger åpnet igjen23:35 Arsenal-marerittet fortsetter – tapte på hjemmebane mot Brighton23:15 Frankrike lammet da hundretusener protesterte mot pensjonsreform23:14 Nytt Arsenal-mareritt – tapte på hjemmebane mot Brighton22:23 Facebook med søksmål etter svindelannonser22:11 Mann utga seg for å jobbe i barnevernet for å komme i kontakt med alenemor – dømt for overgrep22:09 Venstre og KrF stemte mot økt jobbrett for ureturnerbare22:01 Silva fikk sparken i Everton21:58 Frisørkjede nekter å følge pålegg – møter ministeren21:25 – Vi kan ikke godta at en sykdom som var på vei til å bli utslettet, blusser opp på denne måten21:22 Pelosi langet ut mot journalist som spurte om hun hater Trump20:32 Mann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt i Trondheim19:18 Skatteetaten endrer regler etter avsløring18:43 Tandrevold med kjempeløp og 4.-plass i Östersund18:38 Regjeringen åpner for midlertidig dobbeltflagging18:37 Frp-politiker nominerer NATO til Nobels fredspris18:20 Slik kommer migranter seg inn i Europa17:04 Nordmann skutt i Brasil16:46 Ulf Leirstein skal lede Stortingets PST-undersøkelser16:14 Kronprins Haakon om Mette-Marits Epstein-møter: – Hun beklager og er lei seg15:52 Britene er misfornøyd med norsk juletre15:49 Norsk hopper sendt hjem fra Russland uten gyldig visum15:45 To menn dømt for drap på tidligere MC-klubbmedlem i Asker15:26 Norsk kvinne druknet i turistparadis15:11 Økt press på Hauglie – Ap og SV truer med mistillit15:10 Mann i 30-årene siktet for voldtekt etter taxitur13:59 Nederland-duellen kan avgjøre veien videre for Norge13:55 Nytt skritt mot riksrett i USA13:50 – For tidlig å si om dette vil få konsekvenser for Kallmyr13:23 Bent Høie gir seg som nestleder i Høyre13:12 Sjuåring i Tromsø ikke utsatt for vold – døde av drukning12:57 Nye tall: Krise for jordbruksinntektene12:56 To menn dømt for heroinsmugling over svenskegrensa
Siste nytt
19:09VerdenAktor krever femdoblet kausjon for Weinstein19:07SportHvas tok EM-sølv og smadret den nordiske rekorden på 200 meter medley18:57NorgeLørenskog-saken: Kan ha låst seg inn i huset18:27NorgeMann omkom i snøscooterulykke i Alta18:19VerdenForsvarer drapstiltalt nordmann: Tok ikke uprovosert kvelertak på mannen18:09VerdenGreta Thunberg: – De hører oss, men handler ikke15:59VerdenMerkel bøyde hodet for nazistenes ofre15:32SportKonkurrentene faller som fluer rundt Johaug15:29VerdenBosnia vil tømme sterkt kritisert teltleir15:13VerdenSaudiaraber skal ha stått bak skyting på amerikansk militærbase15:13SportTennisspilleren Caroline Wozniacki legger opp14:44PolitikkFrp-topp ut mot Carl I. Hagens NRK-tirade14:25Helse og livsstilPasient fikk overført feil blodtype under operasjon14:24NorgeMann funnet død i Trondheim13:53SportVM-smell for Norge mot Nederland13:50VerdenGasseksplosjon i Iran krevde mange liv13:49KulturThorhild Widvey er ny styreleder for Festspillene i Bergen13:43SportSundby: – Tror ikke på et mirakel13:04NorgeOslo-bussene forsinket hver dag – byrådet skylder på bilene12:32SportChelsea kan handle spillere i januar12:31PolitikkSenterpartiet vil ha billigere gang- og sykkelveier12:14NorgeNarkoaksjon med utspring i Norge: 4 tonn hasj beslaglagt12:06PengerFinansselskaper satser flere tusen milliarder på kull11:50ReiseTuristenes meldinger i sanden setter sinnene i kok11:44SportNorsk hopper på vei til Russland etter visumkluss11:38SportSolskjær om avisforside: – Det verste jeg har sett11:19VerdenTre menn mistenkt etter drapet på Wilma (17) i Sverige11:01VerdenPartene i atomavtalen med Iran møtes for å redde stumpene11:00NorgeMann siktet for medvirkning til drapsforsøk etter skyting i Trondheim10:55NorgePolitiet etterlyser vitne etter Tromsø-tragedien10:09SportLjungberg: – Spillerne så redde ut10:08NorgeSvært glatte veier på Østlandet09:55VerdenFrankrike gjør seg klar for ny dag med streikekaos09:53MotorMot verdensrekord i Bergen - snart går hver femte bil på strøm09:29VerdenGreta Thunberg framme i Madrid09:27PengerEldre kvinner og innvandrere er overrepresentert blant dem med dårlig råd09:01PolitikkNy rekordoppslutning for Jimmy Åkessons sverigedemokrater08:59NorgePolitiet bevæpner seg i hele Trøndelag etter skyting08:40SportLagerbäck vil ha mer moro med Norge08:15NorgeFireåringen fra Tromsø døde av drukning07:37NorgePetter Dass-prisen til Arne Viste07:31NorgeVegvesenet får samme muligheter som Nye Veier07:24VerdenKasparov: – Trumps USA er et ekko fra sovjettiden07:24PolitikkHøyre-topp får Politi-Bolstad til å se rødt: – Jeg er utrolig sint og forbanna06:53SportZuccarello matchvinner for Wild mot Tampa Bay06:38VerdenUber melder om 6.000 overgrep på to år i USA06:19SportBrrrr, iskald VM-oppladning for Oftedal og håndballjentene06:02VerdenFire indiske menn siktet for voldtekt, skutt av politiet06:00NorgeNav må gå gjennom nesten 5.000 saker06:00SportNorsk monster-fasit i OL, VM og EM parkerer de andre05:57NorgePolitiet jakter minst en gjerningsperson etter skyting05:50NorgeDette skjer i dag05:44VerdenEnorme skogbranner omringer Australias største by05:33NorgeDette skjedde i natt05:05NorgeTo på strømmen: Syklet over 300 mil på seks uker05:00PolitikkSPD velger ny ledelse: Trøbbel for Merkels storkoalisjon04:23PengerSAS planlegger nytt selskap – pilotene steiler04:11VerdenFire drept da ranere stjal budbil og startet skuddveksling med politiet i Miami04:06PengerNy avtale om Nordkapplatået gir millionøkning i leieinntekter03:02VerdenHelikopter med tre om bord styrtet i Minnesota02:56NorgeEn omkommet og en hardt skadd i trafikkulykke i Svolvær02:37Helse og livsstilVaksinemotstander arrestert på Samoa02:15NorgeEn kvinne i 80-årene er død og en kvinne i 40-årene er hardt skadd etter en trafikkulykke i Svolvær02:09NorgeÉn av ti sykepleiere har sett overgrep01:42NorgeMann til sykehus med stikkskader01:23PolitikkBloomberg vil gå inn for skjerpet våpenkontroll i USA00:02VerdenPutin håper på fornying av nedrustningsavtale før nyttår23:57NorgeFlere fjelloverganger åpnet igjen23:35SportArsenal-marerittet fortsetter – tapte på hjemmebane mot Brighton23:15VerdenFrankrike lammet da hundretusener protesterte mot pensjonsreform23:14SportNytt Arsenal-mareritt – tapte på hjemmebane mot Brighton22:23KulturFacebook med søksmål etter svindelannonser22:11NorgeMann utga seg for å jobbe i barnevernet for å komme i kontakt med alenemor – dømt for overgrep22:09NorgeVenstre og KrF stemte mot økt jobbrett for ureturnerbare22:01SportSilva fikk sparken i Everton21:58PengerFrisørkjede nekter å følge pålegg – møter ministeren21:25Helse og livsstil– Vi kan ikke godta at en sykdom som var på vei til å bli utslettet, blusser opp på denne måten21:22VerdenPelosi langet ut mot journalist som spurte om hun hater Trump20:32NorgeMann alvorlig skadd etter å ha blitt skutt i Trondheim19:18PengerSkatteetaten endrer regler etter avsløring18:43SportTandrevold med kjempeløp og 4.-plass i Östersund18:38NorgeRegjeringen åpner for midlertidig dobbeltflagging18:37NorgeFrp-politiker nominerer NATO til Nobels fredspris18:20VerdenSlik kommer migranter seg inn i Europa17:04VerdenNordmann skutt i Brasil16:46NorgeUlf Leirstein skal lede Stortingets PST-undersøkelser16:14KulturKronprins Haakon om Mette-Marits Epstein-møter: – Hun beklager og er lei seg15:52VerdenBritene er misfornøyd med norsk juletre15:49SportNorsk hopper sendt hjem fra Russland uten gyldig visum15:45NorgeTo menn dømt for drap på tidligere MC-klubbmedlem i Asker15:26VerdenNorsk kvinne druknet i turistparadis15:11PolitikkØkt press på Hauglie – Ap og SV truer med mistillit15:10NorgeMann i 30-årene siktet for voldtekt etter taxitur13:59SportNederland-duellen kan avgjøre veien videre for Norge13:55PolitikkNytt skritt mot riksrett i USA13:50Politikk– For tidlig å si om dette vil få konsekvenser for Kallmyr13:23PolitikkBent Høie gir seg som nestleder i Høyre13:12NorgeSjuåring i Tromsø ikke utsatt for vold – døde av drukning12:57NæringslivNye tall: Krise for jordbruksinntektene12:56NorgeTo menn dømt for heroinsmugling over svenskegrensa
Populært