– Reisetid betyr mye, mener Kjersti Toppe

Senterpartiet vil ha maksimalt 60 minutter reisevei til legevakt

<p>– Bakgrunnen for forslaget er innlysende. Vi har kunnskap om at lang reisevei gjør at man bruker legevakten mindre, også når det gjelder øyeblikkelig hjelp og livstruende situasjoner, sier Kjersti Toppe (Sp).</p>
– Bakgrunnen for forslaget er innlysende. Vi har kunnskap om at lang reisevei gjør at man bruker legevakten mindre, også når det gjelder øyeblikkelig hjelp og livstruende situasjoner, sier Kjersti Toppe (Sp). Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Forslaget får støtte fra Sv og Ap. – Dersom vi vil at legevakt skal være en nødtjeneste som fungerer, må vi sikre at den er nær der folk bor, sier Kjersti Toppe.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Akuttutvalget konkluderte i 2015 med at legevakten er en svak tjeneste i den akuttmedisinske kjeden. For å bøte på dette, foreslo utvalget at det settes nasjonale krav:

90 prosent av befolkningen bør ha maksimalt 40 minutters reisetid til nærmeste legevakt, og 95 prosent bør ha maksimal reisetid på 60 minutter.

– Vi må se på hva det betyr, men jeg er glad for at utvalget har vurdert nasjonale krav til legevakt. Kvalitet og nærhet er viktig for oss innbyggere, sa helseminister Bent Høie (H) til NTB da han fikk overlevert rapporten.

Tirsdag fremmer Senterpartiet et representantforslag i Stortinget om å innføre nasjonalt krav om maks én times reisevei til legevakt.

– Det har ikke skjedd noe med forslaget om maksimal reisevei siden Akuttutvalget la frem sitt forslag. Dette har ikke Høie eller regjeringen ønsket å følge opp, sier Kjersti Toppe, som er en av forslagsstillerne og helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, til ABC Nyheter.

– Bakgrunnen for forslaget er innlysende. Vi har kunnskap om at lang reisevei gjør at man bruker legevakten mindre, også når det gjelder øyeblikkelig hjelp og livstruende situasjoner. Det betyr at lang reisevei gjør at det blir forskjeller ut ifra hvor folk bor. Det er uakseptabelt og noe vi må prøve å minimere, fortsetter hun.

Les også: – Regjeringen lar tobakkstrategien gå opp i røyk

– Noen vil falle utenfor

Som Akuttutvalget foreslår Sp at 95 prosent av befolkningen skal ha maksimalt 60 minutter reisevei til legevakt.

– Noen vil falle utenfor denne maksgrensen. Selv vi må innse at det kan være vanskelig å sørge for dette for absolutt alle i Norge. Men dersom vi innfører en nasjonal makstid, vil det sikre mange flere, sier Toppe.

Hun forklarer at det vil bety at man må ha en utbygging noen flere legevaktkontorer eller satellittkontorer for å sikre at nesten hele befolkningen kan rekke frem til nærmeste legevakt i løpet av 60 minutter.

– Blir reiseveien over en time vil det føre til 50 prosent nedgang i antall konsultasjoner. Det er store og drastiske tall, som viser at reisetid betyr mye. Dersom vi vil at legevakt skal være en nødtjeneste som fungerer, må vi sikre at den er nær der folk bor.

– Sikrer vi ikke dette vil legevakttjenesten være en vaktordning for leger, men ikke en nødtjeneste for folk. Jeg mener det er viktig med en nødtjeneste i kommunene og at vi trenger dette også i fremtiden, sier Sp-politikeren.

Dette skjer en samtidig med sentralisering av ambulansetjenesten, og det er ofte i de samme distriktene som har lang avstand til legevakt, legger hun til.

– Denne utviklingen burde regjeringen stoppe

I innstillingen fra Helse- og omsorgskommiteen kommer det frem at regjeringspartiene ikke støtter forslaget, men at Sp får støtte fra SV og Arbeiderpartiet.

Dette foreslår Senterpartiet

Forslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Åslaug Sem-Jacobsen, Marit Knutsdatter Strand og Geir Inge Lien:

  • Stortinget ber regjeringen innføre maksimal reisetid til legevakt i tråd med forslag i NOU 2015:17.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for at handlingsplan for fastlegetjenesten, som er varslet framlagt i 2020, også blir en handlingsplan for å styrke legevakttjenesten som akuttmedisinsk nødtjeneste.
  • Stortinget ber regjeringen fremme tiltak som stimulerer til at kommunene i større grad kan legge til rette for at legevaktsarbeid planlegges og inngår i regulert arbeidstid.

– Jeg er skuffet over at regjeringspartiene avviser dette forslaget, men glad for at Ap og SV støtter oss i saken. Det er jo positivt med tanke på en ny regjering at opposisjonen er enig, sier Toppe.

Helse- og omsorgskomiteens flertall, medlemmene fra regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser i innstillingen fra komiteen til OECD-tall som at vi har en god akuttmedisinsk beredskap i Norge.

– Akuttutvalget uttrykte stor bekymring for en samtidig sentralisering av både ambulanse, legevakt og akuttmottak. Det er denne utviklingen regjeringen burde stoppe i stedet for å vise til generelle tall.

Regjeringspartienes medlemmer viser også til at under høringen av rapporten fra Akuttutvalget (NOU 2015:17) la høringsinstansene liten vekt på forslaget om å forskriftsfeste reisetid til legevakt.

Toppe kaller dette vikarierende argumentasjon fra regjeringspartiene.

– De argumenterte også mot lovfesting av responstid på ambulanse, fordi

utvalget ikke hadde foreslått det, men der er det mange høringsinstanser som mener at det bør på plass.

– I dette tilfellet har utvalget foreslått maksimal reisetid, og jeg kan ikke se at mange av høringsinstansene har argumentert aktivt imot det. Det har generelt vært lite oppmerksomhet rundt utvalget, fordi regjeringen ikke har fulgt det opp og ikke fremmet det for Stortinget som en sak.

– I denne saken synes vi at det offentlige utvalget har gode argumenter. Også Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin har tatt til orde for det samme.

Vil påvirke hvor mye man kan sentralisere legevakttjenesten

Toppe viser til at vi ar responstid for brannvesenet som sier de skal rykke ut innen en viss tid til en brann for eksempel i et sykehjem.

– Men vi har ingen krav til responstid når en syk person selv skal oppsøke hjelp og det ikke det er bygningen som brenner, sier Sp-politikeren.

Toppe understreker at det ikke er responstid som er viktigst, men at det er viktig at det blir et krav som påvirker hvor mye man kan sentralisere legevakttjenesten.

– Det vil være et dimensjonerende krav. Utviklingen er at det blir større og større legevaktdistrikter, og det må man balansere med hvor stor avstand pasientene får til legevakten, sier Toppe til ABC Nyheter.

Personvernpolicy