Hvorfor er det ikke anbefalt å røyke, drikke alkohol og spise så mye rødt kjøtt man bare vil?

Se video.

Ved ikke å røyke og ha et lavt inntak av alkohol og rødt kjøtt reduserer man risikoen for kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag, lungesykdommer, diabetes type 2, og dermed redusert livskvalitet og for tidlig død som følge av disse. Ekspertene forklarer.

Dette er saken:

– Jeg mener folk skal få lov til å røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de bare vil. Myndighetene kan gjerne informere, men folk vet stort sett hva som er sunt og hva som ikke er sunt, tror jeg. Det er ingen politisk oppgave å fortelle folk hva de skal og ikke skal, uttalte eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug til NRK i helgen.

Kreftforeningen mener Listhaugs uttalelser setter folkehelsearbeidet mange tiår tilbake, og ønsker seg at folkehelsearbeidet flyttes vekk fra Listhaugs bord.

– Vi mener rollen bør flyttes til noen som har større engasjement for og forstår viktigheten av folkehelsearbeid. En som forstår at det er mye bedre å forebygge sykdom, enn det er å reparere etterpå, sa generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen til ABC Nyheter mandag.

Da Listhaug svarte på kritikken fra Kreftforeningen, sa hun at hensikten med utspillet var å legge til rette for at folk skal ta informerte valg. Og at det er viktig at man behandler de som fortsatt røyker med respekt.

– Jeg er opptatt av at folk skal få bestemme over eget liv og ta egne valg, og ikke dømme noen om de velger å leve i strid med det som er anbefalingene. Min jobb er også å se på hvordan man bedre kan legge til rette for at folk som ønsker det skal få hjelp til å slutte (red.anm. å røyke), svarte hun i en epost.

Les hele saken: Kreftforeningen: – Folkehelsearbeidet bør flyttes vekk fra Listhaugs bord

Også helsepolitikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet går hardt ut mot utspillet fra den nye folkehelseministeren:

– Uttalelsene er ikke en folkehelseminister verdig. De viser at hun totalt mangler forståelse for hva folkehelsepolitikk er, sier Kjersti Toppe i Sp til ABC Nyheter.

Toppe forklarer at hun lenge har ment at Norge trenger en folkehelseminister og ivret for å få en på plass.

– Nå er jeg usikker. Det kan fort ende med at folkehelseministeren selv blir oppfattet som en trussel mot folkehelsen i Norge. Uansett er det en uklok uttalelse som folkehelseminister, sier Toppe.

Ingvild Kjerkol (Ap) kaller uttalelsene til Listhaug «et sørgelig budskap første dag på jobben».

– Det er selvsagt ingen som liker moralister, og det er heller ikke vår oppgave som politikere å være moralister med lang pekefinger, sier hun og fortsetter:

– Men å slå bena under 40 år med systematisk arbeid mot røyking, dårlig kosthold og fysisk inaktivitet er ikke en folkehelseministers oppgave.

Helseminister Bent Høie ville ikke svare på ABC Nyheters spørsmål om Listhaugs uttalelser og reaksjoner på disse.

Les saken: Helseministeren taus om Listhaugs utspill om røyking, drikking og rødt kjøtt

Folkehelseminister Sylvi Listhaugs uttalelser om at folk må «få røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de bare vil» setter folkehelsearbeidet mange tiår tilbake, mener Kreftforeningen.

Helsepolitikere på Stortinget er heller ikke nådige i sin dom.

Sylvi Listhaug sier hun er opptatt av at folk skal ta informerte valg.

ABC Nyheter har snakket med ulike eksperter for å få svar på følgende:

Hvorfor er det ikke anbefalt å røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt man bare vil?

Vi tar for oss de tre i nevnte rekkefølge.

– Dobler risiko for hjerte- og karsykdom

I mange år har fagmiljøene innenfor helse brukt store mengder tid, ressurser og kraft på få gjennom budskapet om at røyking er svært helseskadelig. Etter hvert har flere valgt å stumpe røyken, og færre valgt å begynne å røyke.

– Det har heldigvis vært en reduksjon i antall som røyker i Norge, andelen dagligrøykere har sunket med cirka en prosent i året fra tusenårsskiftet. Det er gledelig for oss som jobber med hjerte- og karsykdom, sier overlege Eli Heggen til ABC Nyheter og fortsetter:

– Likevel regner man med at røyking er årsak til 700-800 dødsfall i året i Norge på grunn av hjerteinfarkt.

Heggen er overlege ved Seksjon for preventiv kardiologi, avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus (OUS).

– Generelt dobler røyking risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, hos unge kan risikoen være femdoblet, sier Heggen.

Bare en til fire sigaretter daglig gir denne tilleggsrisikoen.

– Røyking og uheldige fettstoffer i blodet er de to viktigste årsakene til hjerte- og karsykdom – og røykeslutt og sunt kosthold kan forebygge dette.

– 5000 dødsfall relatert til røyking

I tillegg øker røyking risikoen for veldig mange kreftformer, samt lungesykdommer som astma og KOLS.

– Risikoen for diabetes type 2 er også økt hos røykere, forklarer overlegen.

Hjerte- og karsykdom, kreft og lungesykdommer, er de viktigste dødsårsakene i Norge.

– I Norge kan så mange som 5000 dødsfall i året være relatert til røyking. Og disse dør for tidlig av røyking, de mister 10 år av livet sitt.

– Røykerne har rundt tre ganger så høy risiko for å dø tidlig, som de som aldri har røykt, sier Heggen.

Tap av helse og livskvalitet

I tillegg gir røyking også mye tap av helse og livskvalitet, samt økt sykefravær blant annet på grunn av hyppigere luftveisinfeksjoner og forverrelse av astma og KOLS, forklarer overlegen.

– Selv om folk i stor grad vet at det er skadelig å røyke, er det ikke så lett å sette seg inn i hvordan det er å leve med hjertesvikt, slag eller KOLS.

Også risiko ved passiv røyking

Ikke alle velger selv om de blir utsatt for røyking, minner Heggen om.

– Selv om folk i stor grad vet at det er skadelig å røyke, er det ikke så lett å sette seg inn i hvordan det er å leve med hjertesvikt, slag eller KOLS, sier overlege Eli Heggen. Foto: Foto: Ram Gupta / OUS
– Selv om folk i stor grad vet at det er skadelig å røyke, er det ikke så lett å sette seg inn i hvordan det er å leve med hjertesvikt, slag eller KOLS, sier overlege Eli Heggen. Foto: Foto: Ram Gupta / OUS

– Røyking under svangerskap er en alvorlig risiko for fosteret, og barn med foreldre som røyker har mer luftveisinfeksjoner og andre helseplager.

– Passiv røyking øker i stor grad risiko for de samme sykdommene som det gjør å røyke selv.

– Røykeslutt gir effekt i løpet av timer

Røykeslutt reduserer risikoen for alt dette, understreker overlege Heggen.

– Risikoen reduseres raskest for hjerte- og karsykdom, da ser man effekt i løpet av timer, og i løpet av ett år er tilleggsrisikoen som røyking gir, nesten halvert.

– Når det gjelder kreft tar det lengre tid å redusere risikoen. Men det er uansett stor helsegevinst ved å slutte å røyke. Røykeslutt gir også bedre effekt av flere typer behandling for kreft.

– Forebygging er svært viktig

Det er ingen hemmelighet at røykeslutt kan være krevende fordi nikotin og røyking er enormt avhengighetsskapende. Nettopp dette gjør forebygging svært viktig, forklarer Heggen.

– Mange, i hvert fall av pasientene våre, ønsker å slutte å røyke, men de tør ikke eller klarer ikke.

– Derfor er svært viktig for helse og økonomi at vi forebygger at unge begynner å røyke, men de som røyker trenger i høyeste grad hjelp til å slutte i form av medisiner og oppfølging, sier overlegen til ABC Nyheter.

Alkohol påvirker helsa på kort og lang sikt

Når det gjelder alkohol kan det påvirke helsa både på kort og lang sikt, forklarer Liliana Bachs som er spesialist i klinisk farmakologi og assisterende avdelingsleder ved avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus.

Et moderat alkoholinntak vil påvirke risiko for hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og hjerneslag, og noen former for kreft, forklarer Liliana Bachs ved OUS. Foto: Foto: OUS
Et moderat alkoholinntak vil påvirke risiko for hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og hjerneslag, og noen former for kreft, forklarer Liliana Bachs ved OUS. Foto: Foto: OUS

– På kort sikt øker alkoholinntak faren for ulykker. Man får dårligere vurderingsevne, slik at man undervurderer farer og risiko, mens man overvurderer gevinstene. I tillegg blir man ustø og vurderer avstander dårlig, og hukommelsen blir svekket.

– Dette opptrer allerede ved vanlig festpromille. Ved høyere promille er det fare for forgiftning, inkludert dødelig forgiftning ved promiller rundt 3 eller høyere.

I tillegg er det stor risiko for fosterskade ved alkoholinntak under graviditet, forklarer Bachs.

På lengre sikt er det risiko for avhengighet. Enkelte er veldig disponert for alkoholavhengighet og det er delvis genetisk betinget, forklarer hun.

– Hvor lite som skal til før man får et alkoholproblem er veldig individuelt.

– Når det gjelder helse generelt, så vil et moderat alkoholinntak påvirke risiko for hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og hjerneslag, og noen former for kreft, sier Bachs.

Med større inntak av alkohol er leversykdom vanlig og ved veldig tungt inntak øker risikoen for visse former for demens.

Les også : Studie: Høyt alkoholinntak gir stor økning i demensrisiko

– Ikke alle er klar over kreftrisikoen

Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet, mener det er for lite oppmerksomhet på alkohol som helserisiko.

– Vi vet at det er fire viktige risikofaktorer: usunt kosthold, røyking, fysisk inaktivitet og alkohol, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse hos Helsedirektoratet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
– Vi vet at det er fire viktige risikofaktorer: usunt kosthold, røyking, fysisk inaktivitet og alkohol, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse hos Helsedirektoratet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Vi vet at det de fleste dør av er kreft, hjerte- og karsykdommer, KOLS og diabetes. Det er de store folkesykdommene. Vi vet at det er fire viktige risikofaktorer: usunt kosthold, røyking, fysisk inaktivitet og alkohol.

Hun forklarer at fordi man lenge har snakket mye om de tre andre.

– Men så er det nok ikke så mye oppmerksomhet på at alkohol også øker kreftrisikoen. Man tenker gjerne på høyt alkoholinntak og alkoholisme, men er ikke så klar over kreftrisikoen.

Det gjelder spesielt brystkreft, tykk- og endetarm og leverkreft, forklarer hun.

– Det vi ønsker er å redusere det skadelige alkoholinntaket, men vi vet at ved å redusere totalinntaket i befolkningen, så reduserer vi også det skadelige inntaket. Vi er opptatt av at man skal ha fokus på det, ikke for å være moralistisk, men fordi vi må gi informasjon og så må folk ta informerte valg. Det har vært snakket litt for lite om alkohol i forhold til de tre andre store risikofaktorene.

– Vi er ikke ute etter å ta gleden fra folk, men det er viktig å tenke på dette med hverdag og helg, og mengden alkohol man drikker.

Les også: Slik påvirker alkoholen kroppen

– Jo mindre rødt kjøtt, jo bedre

Og så da, hva er det med rødt kjøtt som gjør at det anbefales å ha et begrenset inntak?

De offisielle norske kostrådene anbefaler at man begrenser inntaket av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt.

Leder av Nasjonalt råd for ernæring, Jøran Hjelmesæth, forklarer hvorfor:

– Årsakene til å spise mindre rødt kjøtt at det vil forebygge kreft i endetarm og tykktarm, samt forebygge hjerteinfarkt og hjerneslag, forklarer Jøran Hjelmesæth som er leder for Nasjonalt råd for ernæring. Foto: Sykehuset i Vestfold
– Årsakene til å spise mindre rødt kjøtt at det vil forebygge kreft i endetarm og tykktarm, samt forebygge hjerteinfarkt og hjerneslag, forklarer Jøran Hjelmesæth som er leder for Nasjonalt råd for ernæring. Foto: Sykehuset i Vestfold

– En av de viktigste årsakene til at det er bra å redusere inntaket, er at både rødt kjøtt og prosessert kjøtt øker risiko for kreft i tykk- og endetarm, sier Hjelmesæth, som leder Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold og er professor ved Universitetet i Oslo, til ABC Nyheter.

Han forklarer at det ikke lenger er noen tvil om at det er en sammenheng mellom kreft og inntak av rødt kjøtt.

– Det er ikke slik at man får kreft av å spise ett kjøttmåltid, men det som anbefales er at man reduserer inntaket til under 500 gram i uka.

Dette tilsvarer to til tre middager og litt kjøttpålegg. Rødt kjøtt er kjøtt fra svin, storfe, sau og geit.

– Men jo mindre, jo bedre, sier Hjelmesæth.

Han legger til at det spesielt er inntaket av prosessert kjøtt, som kjøttdeig, -farse, røkt og saltet kjøtt, som bør reduseres betydelig.

– Reduserer risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag

Hjelmesæth forklarer at man bør begrense inntak av mettet fett for å redusere risiko for hjerte- og karsykdom.

– Rødt kjøtt, og særlig kjøttprodukter, inneholder mye mettet fett, som øker risikoen for hjerte- og karsykdom, altså hjerteinfarkt, sier professoren.

En tredje årsak til at det er lurt å begrense inntaket er at spesielt kjøttprodukter, men også rødt kjøtt generelt, ofte inneholder en del salt.

– For høyt inntak av salt gir økt risiko for høyt blodtrykk og hjerneslag, sier Hjelmesæth og oppsummerer:

– Årsakene til å spise mindre rødt kjøtt at det vil forebygge kreft i endetarm og tykktarm, samt forebygge hjerteinfarkt og hjerneslag. Det er grunnene til at det er fornuftig å følge det rådet.

Kutter man inntaket av rødt kjøtt, vil det også hjelpe på klodens helse, ved at det begrenser klimaavtrykket, minner han om og viser til EAT-rapporten som kom tidligere i år.

Les også: Tvillingstudie: Alkohol har ikke positiv helseeffekt

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:20 Lørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54 Kurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53 Solskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41 Haaland skadefri og kampklar11:40 Viste dømt til ett års betinget fengsel11:36 En brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12 Tyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05 Dropper nasjonal rammeplan for vindkraft10:41 Får ikke svar om syk fireåring: – Jeg er skuffet over Ropstad10:26 Norske Skog slår igjen rot i Oslo Børs10:04 Thingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46 11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45 Pizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29 SOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29 Pence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55 DUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53 18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41 Hovland satte PGA-rekord08:28 Lastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14 Får kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08 Faren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56 Senterpartiet klatrer videre på ny måling07:45 – Færre farlige islamister i Tyskland07:39 Politiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10 15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07 Skittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07 Brexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00 Justin Trudeaus glorie har bleknet06:53 Russland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48 De norske alpinstjernene savner Svindal06:10 Kallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09 Folkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00 NAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50 Dette skjer i dag05:41 Dette skjedde i natt05:30 NHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19 Trailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17 Kraftig smell i sentrale Stockholm05:15 Prognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13 Kraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52 Del av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15 35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia04:11 Frontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU03:47 Studie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25 Trusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37 Straffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18 Bokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15 Mann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03 Tusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen01:30 NVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft01:20 Catalonias leder: Volden må stoppe01:00 Erdogan møter Putin i neste uke00:58 Økokrim sikter Bitcoins Norge-sjefen i Stavanger00:31 Trump i brev til Erdogan: – Ikke gjør noe dumt00:02 Mnuchin: Tyrkia kan vente seg flere sanksjoner23:53 SDF-lederen sier USA har brutt sine løfter i Syria23:35 Skole-app ga ut hemmelige opplysninger igjen – nå på Østlandet22:50 Waras samboer kan bli etterforsket ytterligere22:01 Hegerberg tangerte målrekorden i mesterligaen og ble gratulert av Mittag21:39 Kvinne (59) dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri21:35 Italiensk landsby lei av at turister havner på villspor21:27 Tverrpolitisk fordømmelse av tilbaketrekkingen fra Syria vedtatt i Washington20:58 Mann i 30-årene alvorlig skadd i trafikkulykke i Oslo20:37 Sønn hadde falt og blødde – far tatt for å ha kjørt i 137 kilometer i timen19:46 Sky Sports: Pogba og de Gea mister Liverpool-kampen19:34 SOHR: Syriske og russiske styrker rykker inn i grenseby19:29 Kan bli ofret av KrF i regjering: – Vet ikke jeg hvordan jeg skal klare meg19:02 NASA-forsker: – Vi fant liv på Mars på 70-tallet18:29 Trump: USA forhandler med Tyrkia i Syria-konflikten18:14 Johnson: – Ingen gjennombrudd ennå17:51 Litauiske medier: Utvekslingsavtale på plass for Frode Berg17:46 Corbyn: – Labour vil trolig stemme mot Johnsons avtale17:45 Elleve års fengsel for drapsforsøk på sju personer i Oslo17:43 Thingnes Bø fikk fair play-pris: – Stort17:28 Tidligere voldtektsdømt danser må møte i retten igjen17:24 Mann dømt til ti og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep17:23 Alle de pågrepne i voldtektssaken i Hønefoss løslates17:06 Mennene feiret voldtekt med «high five» og klem16:50 EUs president: – Brexit kan være avklart om sju-åtte timer16:19 Ny gullstøvel til Messi16:00 Vy går til søksmål mot Vy15:50 Drapsdømt mann vil prøveløslates – opp til domstol å avgjøre15:49 Catalonia: Tusenvis har sluttet seg til protestmarsjer15:44 Den norske kronen svakest mot euro siden finanskrisen15:32 Over 500 gårder kan ryke: – Dette kunne vært unngått15:08 17 års fengsel for Sjøvegan-drapet14:38 Kraftig jordskjelv har rammet Filippinene14:31 Vil flytte El Clásico grunnet uro i Barcelona14:30 Ektepar tiltalt: Norges største beslag av overgrepsmateriale14:25 Statsministeren var opprørt – nå kan sannheten om ubåten være avslørt14:01 Erdogan vil likevel møte Pence i Ankara14:00 Sky lanserer brexitfri nyhetskanal13:48 2.000 allierte soldater trener i Indre Troms neste år13:47 IOC vil flytte maraton fra Tokyo13:02 FIFA-presidenten skuffet over tomme tribuner13:02 Toppledelsen ved BI har mottatt anonyme trusler12:48 Familie funnet i kjeller etter ni år – ventet på dommedag12:40 Meteorolog: – Det er et ordentlig høstvær12:18 NFF jobber med tiltak mot vold og trusler12:17 Stemte for å utrede alternativer til EØS-avtalen
Siste nytt
12:20NorgeLørenskog-saken: Konvolutt fra trusselbrevet solgt hos Clas Ohlson11:54VerdenKurderne anklager Tyrkia for å bruke forbudte våpen11:53SportSolskjær om United-krisen: – Jeg mister ikke nattesøvnen11:41SportHaaland skadefri og kampklar11:40NorgeViste dømt til ett års betinget fengsel11:36PolitikkEn brexitavtale mellom EU og Storbritannia er i boks11:12VerdenTyrkiske styrker vinner terreng nordøst i Syria11:05PolitikkDropper nasjonal rammeplan for vindkraft10:41PolitikkFår ikke svar om syk fireåring: – Jeg er skuffet over Ropstad10:26PengerNorske Skog slår igjen rot i Oslo Børs10:04SportThingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46Penger11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45PengerPizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29VerdenSOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29VerdenPence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55PolitikkDUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53Motor18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41SportHovland satte PGA-rekord08:28NorgeLastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14PengerFår kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08VerdenFaren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56PolitikkSenterpartiet klatrer videre på ny måling07:45Verden– Færre farlige islamister i Tyskland07:39NorgePolitiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10Norge15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07VerdenSkittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07VerdenBrexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00PolitikkJustin Trudeaus glorie har bleknet06:53VerdenRussland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48SportDe norske alpinstjernene savner Svindal06:10PolitikkKallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09VerdenFolkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00PengerNAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50NorgeDette skjer i dag05:41NorgeDette skjedde i natt05:30PengerNHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19NorgeTrailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17VerdenKraftig smell i sentrale Stockholm05:15PengerPrognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13VerdenKraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52PengerDel av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15Verden35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia04:11VerdenFrontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU03:47Helse og livsstilStudie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25VerdenTrusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37PengerStraffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18SportBokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15NorgeMann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03VerdenTusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen01:30NorgeNVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft01:20VerdenCatalonias leder: Volden må stoppe01:00VerdenErdogan møter Putin i neste uke00:58PengerØkokrim sikter Bitcoins Norge-sjefen i Stavanger00:31VerdenTrump i brev til Erdogan: – Ikke gjør noe dumt00:02VerdenMnuchin: Tyrkia kan vente seg flere sanksjoner23:53VerdenSDF-lederen sier USA har brutt sine løfter i Syria23:35NorgeSkole-app ga ut hemmelige opplysninger igjen – nå på Østlandet22:50NorgeWaras samboer kan bli etterforsket ytterligere22:01SportHegerberg tangerte målrekorden i mesterligaen og ble gratulert av Mittag21:39NorgeKvinne (59) dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri21:35ReiseItaliensk landsby lei av at turister havner på villspor21:27PolitikkTverrpolitisk fordømmelse av tilbaketrekkingen fra Syria vedtatt i Washington20:58NorgeMann i 30-årene alvorlig skadd i trafikkulykke i Oslo20:37NorgeSønn hadde falt og blødde – far tatt for å ha kjørt i 137 kilometer i timen19:46SportSky Sports: Pogba og de Gea mister Liverpool-kampen19:34VerdenSOHR: Syriske og russiske styrker rykker inn i grenseby19:29Helse og livsstilKan bli ofret av KrF i regjering: – Vet ikke jeg hvordan jeg skal klare meg19:02VerdenNASA-forsker: – Vi fant liv på Mars på 70-tallet18:29PolitikkTrump: USA forhandler med Tyrkia i Syria-konflikten18:14VerdenJohnson: – Ingen gjennombrudd ennå17:51NorgeLitauiske medier: Utvekslingsavtale på plass for Frode Berg17:46PolitikkCorbyn: – Labour vil trolig stemme mot Johnsons avtale17:45NorgeElleve års fengsel for drapsforsøk på sju personer i Oslo17:43SportThingnes Bø fikk fair play-pris: – Stort17:28NorgeTidligere voldtektsdømt danser må møte i retten igjen17:24NorgeMann dømt til ti og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep17:23NorgeAlle de pågrepne i voldtektssaken i Hønefoss løslates17:06VerdenMennene feiret voldtekt med «high five» og klem16:50PolitikkEUs president: – Brexit kan være avklart om sju-åtte timer16:19SportNy gullstøvel til Messi16:00PengerVy går til søksmål mot Vy15:50NorgeDrapsdømt mann vil prøveløslates – opp til domstol å avgjøre15:49VerdenCatalonia: Tusenvis har sluttet seg til protestmarsjer15:44PengerDen norske kronen svakest mot euro siden finanskrisen15:32PengerOver 500 gårder kan ryke: – Dette kunne vært unngått15:08Norge17 års fengsel for Sjøvegan-drapet14:38VerdenKraftig jordskjelv har rammet Filippinene14:31SportVil flytte El Clásico grunnet uro i Barcelona14:30NorgeEktepar tiltalt: Norges største beslag av overgrepsmateriale14:25VerdenStatsministeren var opprørt – nå kan sannheten om ubåten være avslørt14:01VerdenErdogan vil likevel møte Pence i Ankara14:00KulturSky lanserer brexitfri nyhetskanal13:48Norge2.000 allierte soldater trener i Indre Troms neste år13:47SportIOC vil flytte maraton fra Tokyo13:02SportFIFA-presidenten skuffet over tomme tribuner13:02NorgeToppledelsen ved BI har mottatt anonyme trusler12:48VerdenFamilie funnet i kjeller etter ni år – ventet på dommedag12:40NorgeMeteorolog: – Det er et ordentlig høstvær12:18SportNFF jobber med tiltak mot vold og trusler12:17PolitikkStemte for å utrede alternativer til EØS-avtalen
Populært