Meny

Hvorfor er det ikke anbefalt å røyke, drikke alkohol og spise så mye rødt kjøtt man bare vil?

Se video.

Ved ikke å røyke og ha et lavt inntak av alkohol og rødt kjøtt reduserer man risikoen for kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag, lungesykdommer, diabetes type 2, og dermed redusert livskvalitet og for tidlig død som følge av disse. Ekspertene forklarer.

Dette er saken:

– Jeg mener folk skal få lov til å røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de bare vil. Myndighetene kan gjerne informere, men folk vet stort sett hva som er sunt og hva som ikke er sunt, tror jeg. Det er ingen politisk oppgave å fortelle folk hva de skal og ikke skal, uttalte eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug til NRK i helgen.

Kreftforeningen mener Listhaugs uttalelser setter folkehelsearbeidet mange tiår tilbake, og ønsker seg at folkehelsearbeidet flyttes vekk fra Listhaugs bord.

– Vi mener rollen bør flyttes til noen som har større engasjement for og forstår viktigheten av folkehelsearbeid. En som forstår at det er mye bedre å forebygge sykdom, enn det er å reparere etterpå, sa generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen til ABC Nyheter mandag.

Da Listhaug svarte på kritikken fra Kreftforeningen, sa hun at hensikten med utspillet var å legge til rette for at folk skal ta informerte valg. Og at det er viktig at man behandler de som fortsatt røyker med respekt.

– Jeg er opptatt av at folk skal få bestemme over eget liv og ta egne valg, og ikke dømme noen om de velger å leve i strid med det som er anbefalingene. Min jobb er også å se på hvordan man bedre kan legge til rette for at folk som ønsker det skal få hjelp til å slutte (red.anm. å røyke), svarte hun i en epost.

Les hele saken: Kreftforeningen: – Folkehelsearbeidet bør flyttes vekk fra Listhaugs bord

Også helsepolitikere fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet går hardt ut mot utspillet fra den nye folkehelseministeren:

– Uttalelsene er ikke en folkehelseminister verdig. De viser at hun totalt mangler forståelse for hva folkehelsepolitikk er, sier Kjersti Toppe i Sp til ABC Nyheter.

Toppe forklarer at hun lenge har ment at Norge trenger en folkehelseminister og ivret for å få en på plass.

– Nå er jeg usikker. Det kan fort ende med at folkehelseministeren selv blir oppfattet som en trussel mot folkehelsen i Norge. Uansett er det en uklok uttalelse som folkehelseminister, sier Toppe.

Ingvild Kjerkol (Ap) kaller uttalelsene til Listhaug «et sørgelig budskap første dag på jobben».

– Det er selvsagt ingen som liker moralister, og det er heller ikke vår oppgave som politikere å være moralister med lang pekefinger, sier hun og fortsetter:

– Men å slå bena under 40 år med systematisk arbeid mot røyking, dårlig kosthold og fysisk inaktivitet er ikke en folkehelseministers oppgave.

Helseminister Bent Høie ville ikke svare på ABC Nyheters spørsmål om Listhaugs uttalelser og reaksjoner på disse.

Les saken: Helseministeren taus om Listhaugs utspill om røyking, drikking og rødt kjøtt

Folkehelseminister Sylvi Listhaugs uttalelser om at folk må «få røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt de bare vil» setter folkehelsearbeidet mange tiår tilbake, mener Kreftforeningen.

Helsepolitikere på Stortinget er heller ikke nådige i sin dom.

Sylvi Listhaug sier hun er opptatt av at folk skal ta informerte valg.

ABC Nyheter har snakket med ulike eksperter for å få svar på følgende:

Hvorfor er det ikke anbefalt å røyke, drikke og spise så mye rødt kjøtt man bare vil?

Vi tar for oss de tre i nevnte rekkefølge.

– Dobler risiko for hjerte- og karsykdom

I mange år har fagmiljøene innenfor helse brukt store mengder tid, ressurser og kraft på få gjennom budskapet om at røyking er svært helseskadelig. Etter hvert har flere valgt å stumpe røyken, og færre valgt å begynne å røyke.

– Det har heldigvis vært en reduksjon i antall som røyker i Norge, andelen dagligrøykere har sunket med cirka en prosent i året fra tusenårsskiftet. Det er gledelig for oss som jobber med hjerte- og karsykdom, sier overlege Eli Heggen til ABC Nyheter og fortsetter:

– Likevel regner man med at røyking er årsak til 700-800 dødsfall i året i Norge på grunn av hjerteinfarkt.

Heggen er overlege ved Seksjon for preventiv kardiologi, avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Oslo universitetssykehus (OUS).

– Generelt dobler røyking risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag, hos unge kan risikoen være femdoblet, sier Heggen.

Bare en til fire sigaretter daglig gir denne tilleggsrisikoen.

– Røyking og uheldige fettstoffer i blodet er de to viktigste årsakene til hjerte- og karsykdom – og røykeslutt og sunt kosthold kan forebygge dette.

– 5000 dødsfall relatert til røyking

I tillegg øker røyking risikoen for veldig mange kreftformer, samt lungesykdommer som astma og KOLS.

– Risikoen for diabetes type 2 er også økt hos røykere, forklarer overlegen.

Hjerte- og karsykdom, kreft og lungesykdommer, er de viktigste dødsårsakene i Norge.

– I Norge kan så mange som 5000 dødsfall i året være relatert til røyking. Og disse dør for tidlig av røyking, de mister 10 år av livet sitt.

– Røykerne har rundt tre ganger så høy risiko for å dø tidlig, som de som aldri har røykt, sier Heggen.

Tap av helse og livskvalitet

I tillegg gir røyking også mye tap av helse og livskvalitet, samt økt sykefravær blant annet på grunn av hyppigere luftveisinfeksjoner og forverrelse av astma og KOLS, forklarer overlegen.

– Selv om folk i stor grad vet at det er skadelig å røyke, er det ikke så lett å sette seg inn i hvordan det er å leve med hjertesvikt, slag eller KOLS.

Også risiko ved passiv røyking

Ikke alle velger selv om de blir utsatt for røyking, minner Heggen om.

– Selv om folk i stor grad vet at det er skadelig å røyke, er det ikke så lett å sette seg inn i hvordan det er å leve med hjertesvikt, slag eller KOLS, sier overlege Eli Heggen. Foto: Foto: Ram Gupta / OUS
– Selv om folk i stor grad vet at det er skadelig å røyke, er det ikke så lett å sette seg inn i hvordan det er å leve med hjertesvikt, slag eller KOLS, sier overlege Eli Heggen. Foto: Foto: Ram Gupta / OUS

– Røyking under svangerskap er en alvorlig risiko for fosteret, og barn med foreldre som røyker har mer luftveisinfeksjoner og andre helseplager.

– Passiv røyking øker i stor grad risiko for de samme sykdommene som det gjør å røyke selv.

– Røykeslutt gir effekt i løpet av timer

Røykeslutt reduserer risikoen for alt dette, understreker overlege Heggen.

– Risikoen reduseres raskest for hjerte- og karsykdom, da ser man effekt i løpet av timer, og i løpet av ett år er tilleggsrisikoen som røyking gir, nesten halvert.

– Når det gjelder kreft tar det lengre tid å redusere risikoen. Men det er uansett stor helsegevinst ved å slutte å røyke. Røykeslutt gir også bedre effekt av flere typer behandling for kreft.

– Forebygging er svært viktig

Det er ingen hemmelighet at røykeslutt kan være krevende fordi nikotin og røyking er enormt avhengighetsskapende. Nettopp dette gjør forebygging svært viktig, forklarer Heggen.

– Mange, i hvert fall av pasientene våre, ønsker å slutte å røyke, men de tør ikke eller klarer ikke.

– Derfor er svært viktig for helse og økonomi at vi forebygger at unge begynner å røyke, men de som røyker trenger i høyeste grad hjelp til å slutte i form av medisiner og oppfølging, sier overlegen til ABC Nyheter.

Alkohol påvirker helsa på kort og lang sikt

Når det gjelder alkohol kan det påvirke helsa både på kort og lang sikt, forklarer Liliana Bachs som er spesialist i klinisk farmakologi og assisterende avdelingsleder ved avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus.

Et moderat alkoholinntak vil påvirke risiko for hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og hjerneslag, og noen former for kreft, forklarer Liliana Bachs ved OUS. Foto: Foto: OUS
Et moderat alkoholinntak vil påvirke risiko for hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og hjerneslag, og noen former for kreft, forklarer Liliana Bachs ved OUS. Foto: Foto: OUS

– På kort sikt øker alkoholinntak faren for ulykker. Man får dårligere vurderingsevne, slik at man undervurderer farer og risiko, mens man overvurderer gevinstene. I tillegg blir man ustø og vurderer avstander dårlig, og hukommelsen blir svekket.

– Dette opptrer allerede ved vanlig festpromille. Ved høyere promille er det fare for forgiftning, inkludert dødelig forgiftning ved promiller rundt 3 eller høyere.

I tillegg er det stor risiko for fosterskade ved alkoholinntak under graviditet, forklarer Bachs.

På lengre sikt er det risiko for avhengighet. Enkelte er veldig disponert for alkoholavhengighet og det er delvis genetisk betinget, forklarer hun.

– Hvor lite som skal til før man får et alkoholproblem er veldig individuelt.

– Når det gjelder helse generelt, så vil et moderat alkoholinntak påvirke risiko for hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk og hjerneslag, og noen former for kreft, sier Bachs.

Med større inntak av alkohol er leversykdom vanlig og ved veldig tungt inntak øker risikoen for visse former for demens.

Les også : Studie: Høyt alkoholinntak gir stor økning i demensrisiko

– Ikke alle er klar over kreftrisikoen

Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet, mener det er for lite oppmerksomhet på alkohol som helserisiko.

– Vi vet at det er fire viktige risikofaktorer: usunt kosthold, røyking, fysisk inaktivitet og alkohol, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse hos Helsedirektoratet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
– Vi vet at det er fire viktige risikofaktorer: usunt kosthold, røyking, fysisk inaktivitet og alkohol, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse hos Helsedirektoratet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Vi vet at det de fleste dør av er kreft, hjerte- og karsykdommer, KOLS og diabetes. Det er de store folkesykdommene. Vi vet at det er fire viktige risikofaktorer: usunt kosthold, røyking, fysisk inaktivitet og alkohol.

Hun forklarer at fordi man lenge har snakket mye om de tre andre.

– Men så er det nok ikke så mye oppmerksomhet på at alkohol også øker kreftrisikoen. Man tenker gjerne på høyt alkoholinntak og alkoholisme, men er ikke så klar over kreftrisikoen.

Det gjelder spesielt brystkreft, tykk- og endetarm og leverkreft, forklarer hun.

– Det vi ønsker er å redusere det skadelige alkoholinntaket, men vi vet at ved å redusere totalinntaket i befolkningen, så reduserer vi også det skadelige inntaket. Vi er opptatt av at man skal ha fokus på det, ikke for å være moralistisk, men fordi vi må gi informasjon og så må folk ta informerte valg. Det har vært snakket litt for lite om alkohol i forhold til de tre andre store risikofaktorene.

– Vi er ikke ute etter å ta gleden fra folk, men det er viktig å tenke på dette med hverdag og helg, og mengden alkohol man drikker.

Les også: Slik påvirker alkoholen kroppen

– Jo mindre rødt kjøtt, jo bedre

Og så da, hva er det med rødt kjøtt som gjør at det anbefales å ha et begrenset inntak?

De offisielle norske kostrådene anbefaler at man begrenser inntaket av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt.

Leder av Nasjonalt råd for ernæring, Jøran Hjelmesæth, forklarer hvorfor:

– Årsakene til å spise mindre rødt kjøtt at det vil forebygge kreft i endetarm og tykktarm, samt forebygge hjerteinfarkt og hjerneslag, forklarer Jøran Hjelmesæth som er leder for Nasjonalt råd for ernæring. Foto: Sykehuset i Vestfold
– Årsakene til å spise mindre rødt kjøtt at det vil forebygge kreft i endetarm og tykktarm, samt forebygge hjerteinfarkt og hjerneslag, forklarer Jøran Hjelmesæth som er leder for Nasjonalt råd for ernæring. Foto: Sykehuset i Vestfold

– En av de viktigste årsakene til at det er bra å redusere inntaket, er at både rødt kjøtt og prosessert kjøtt øker risiko for kreft i tykk- og endetarm, sier Hjelmesæth, som leder Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold og er professor ved Universitetet i Oslo, til ABC Nyheter.

Han forklarer at det ikke lenger er noen tvil om at det er en sammenheng mellom kreft og inntak av rødt kjøtt.

– Det er ikke slik at man får kreft av å spise ett kjøttmåltid, men det som anbefales er at man reduserer inntaket til under 500 gram i uka.

Dette tilsvarer to til tre middager og litt kjøttpålegg. Rødt kjøtt er kjøtt fra svin, storfe, sau og geit.

– Men jo mindre, jo bedre, sier Hjelmesæth.

Han legger til at det spesielt er inntaket av prosessert kjøtt, som kjøttdeig, -farse, røkt og saltet kjøtt, som bør reduseres betydelig.

– Reduserer risikoen for hjerteinfarkt og hjerneslag

Hjelmesæth forklarer at man bør begrense inntak av mettet fett for å redusere risiko for hjerte- og karsykdom.

– Rødt kjøtt, og særlig kjøttprodukter, inneholder mye mettet fett, som øker risikoen for hjerte- og karsykdom, altså hjerteinfarkt, sier professoren.

En tredje årsak til at det er lurt å begrense inntaket er at spesielt kjøttprodukter, men også rødt kjøtt generelt, ofte inneholder en del salt.

– For høyt inntak av salt gir økt risiko for høyt blodtrykk og hjerneslag, sier Hjelmesæth og oppsummerer:

– Årsakene til å spise mindre rødt kjøtt at det vil forebygge kreft i endetarm og tykktarm, samt forebygge hjerteinfarkt og hjerneslag. Det er grunnene til at det er fornuftig å følge det rådet.

Kutter man inntaket av rødt kjøtt, vil det også hjelpe på klodens helse, ved at det begrenser klimaavtrykket, minner han om og viser til EAT-rapporten som kom tidligere i år.

Les også: Tvillingstudie: Alkohol har ikke positiv helseeffekt

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
21:18 Putin lover russerne en lysere fremtid21:03 EU forlenger sanksjoner mot Russland21:01 Abbasi-søsknene og moren tilbake i Trondheim20:57 Person knivstukket i Nittedal20:55 Johaug og Skar til topps i Oslo Skishow20:54 Demonstranter forsøker å storme Georgias nasjonalforsamling20:52 EU klarte ikke å nå enighet om nytt klimamål20:17 Kronprinsparet til Oslo Pride19:57 Ny cupbombe: Tromsø slått ut av Kongsvinger19:49 Ingen enighet om ny Klæbo-avtale – gammel avtale gjelder inntil videre19:45 Premier League dropper VAR-bruk ved strafferedninger19:37 Boris Johnson og Jeremy Hunt kjemper om å bli britisk statsminister19:21 Oppretter sak mot utleiegigant: Ser du hva som er galt?18:58 Kalte Jirde Ali «kakerlakk», nå må kvinnen (70) i fengsel18:36 – De har samme følelsesregister som oss18:00 Kristoff sjanseløs på sjette etappe av Tour de Suisse17:59 Jubeldag for Norwegian på børsen17:53 Trossamfunn må opplyse om pengestøtte fra utlandet17:38 Slakter Gildes PR-kampanje etter NRK-dokumentar: - En veldig dårlig vurdering17:24 Finsk politi fant 64 ulovlige ulver og hybrider16:58 Trump: – Iran har gjort en meget stor feil!16:53 Nordkapp-halvøya reguleres til fortsatt privat eierskap16:48 Faren til Varhaug-tiltalt nekter skyld for bevis-ødeleggelse16:47 Stortinget vil ikke heise regnbueflagget under Pride16:22 Ullevål sykehus vedtatt nedlagt – siste slag står i Stortinget16:05 Stortinget vil ikke heise regnbueflagget under Pride15:48 Ordkrig mellom USA og Iran etter nedskyting av drone15:42 Svenskene setter opp ekstra avganger på Dovrebanen15:40 Sp tar Ullevål-nedleggelsen til Stortinget15:04 Kommer med Alexander Kielland-svar høsten 202015:02 Rekordhøyt antall flyktninger i jobb eller utdanning14:53 Henrik Pedersen bekreftet som ny Strømsgodset-trener14:26 Livstidsdom for menneskesmuglere13:58 Anmodning om omgjøring i Abbasi-saken kan ta flere måneder13:55 USA: Irans nedskyting av drone var et uprovosert angrep13:53 MS-syk tapte kamp om uførepensjon i Høyesterett13:43 – Kroner en lang og vanskelig karriere13:41 VM-spillerne husker lite av fjorårets målfest mot Australia13:09 Skarpe reaksjoner på Ullevål-nedleggelse: – Kampen er ikke over13:04 Putin besvarer spørsmål i timevis på russisk TV13:00 Abbasi-søsknene flyr til Trondheim torsdag12:57 Norge best på trafikksikkerhet i Europa for fjerde år på rad12:32 Fotball-VM: Australias giftige oppladning12:22 Stortingspolitikerne nærmer seg millionlønn12:10 Knusende dom: Brennmerket kvinner og gjorde dem til sexslaver11:53 Ullevål sykehus vedtatt nedlagt11:44 Kongen på Askøy: – Vi føler med dere11:43 Vil dømme Polen for diskriminering av dommere11:30 Tyrkia: 24 dømt til livsvarig fengsel for kuppforsøk11:07 WADA har overlevert over 110.000 russiske filer11:06 Flere utlendinger valgte Nord-Norge i vinter10:44 Siv Jensen er sykmeldt10:11 Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ligger an til rekord10:02 Norges Bank hever renten – varsler nytt hopp før nyttår09:40 Se opp for Kerr, men glem ikke De Vanna09:39 Viking forlenget med Berntsen09:15 Isbreene i Himalaya smelter dobbelt så fort som for 20 år siden09:01 Stor interesse for skattepenger fikk BankID til å knele09:00 Nå kommer skattepengene snart på konto08:29 Rev ulovlig. Bygger ulovlig. Nå må de rive på nytt08:26 Kronprinsparet til Oslo Pride08:21 Tidligere Interpol-sjef for retten i Kina08:04 – Årets utgave blir ikke det samme uten Chris Froome07:47 Xi Jinping på historisk besøk i Nord-Korea07:46 Landbruksministeren om svinedokumentar: – Jeg er opprørt og sint07:25 Svenske kåret til årets nykommer i NHL06:58 Messi og Argentina på bunn av gruppa etter svak 1-1-kamp mot Paraguay06:45 Fagermo om forbildet Eggen: – Stemmen hans vil absolutt bli sårt savnet når den en gang blir borte06:33 Streng rasjonering av sol og strand for VM-laget06:30 Norskpakistanere hyller sitt eget miljø06:20 Dette skjer i dag06:15 Verdensmester Røthe lurte på om løpet var kjørt06:00 Iran: Nedskyting av drone er en klar beskjed til USA06:00 Flere studieplasser for spesialsykepleiere06:00 Ekspert: Vanskelig humanitær situasjon i Iran05:30 Dette skjedde i natt05:30 – Vi må ikke vingle om elbilfordelene05:08 Ny dekan ved Høyskolen Kristiania04:56 Trump vil møte Putin i Japan04:04 Ber om 600 nye fengselsstillinger for å redusere isolasjon04:02 Russisk ambassadebil i dødsulykke i Oslo03:45 USA ber Russland sørge for at MH17-siktede stilles for retten03:33 Den internasjonale olympiske komité vil ha pengegaranti fra Sverige03:06 Thon mener Nordkapp-platået bør være gratis for turister03:01 Benekter komplott for å dømme Lula02:33 Oslo øst sier nei til ny bomring01:57 Mann funnet bevisstløs i Oslo01:54 SOHR: 28 drept av regjeringsstyrker i Syria01:19 Datatilsynet bekymret for overvåking på arbeidsplassen00:48 22 mennesker fryktes druknet utenfor Spania00:22 Jihadister skal ha drept 17 sivile i Burkina Faso23:53 Mann pågrepet etter alvorlige trusler i Larvik23:10 Rosenborg mot Aalesund i cupen22:33 TV-dokumentar om svineprodusenter ryster politikerne22:10 Profilert Hareide-tilhenger melder seg ut av KrF22:03 Drama i danske regjeringsforhandlinger21:40 Meningsmåling for Kristiansand: Demokratene større enn Frp21:39 Stjernen døde i flystyrt, nå er det mistanke om drap21:19 Myggsmitte sprer skrekk rundt populære feriemål20:57 Fylkesledere i Frp kan godt vente til august på bomløsning
Siste nytt
21:18PolitikkPutin lover russerne en lysere fremtid21:03PolitikkEU forlenger sanksjoner mot Russland21:01PolitikkAbbasi-søsknene og moren tilbake i Trondheim20:57NorgePerson knivstukket i Nittedal20:55SportJohaug og Skar til topps i Oslo Skishow20:54PolitikkDemonstranter forsøker å storme Georgias nasjonalforsamling20:52PolitikkEU klarte ikke å nå enighet om nytt klimamål20:17NorgeKronprinsparet til Oslo Pride19:57SportNy cupbombe: Tromsø slått ut av Kongsvinger19:49SportIngen enighet om ny Klæbo-avtale – gammel avtale gjelder inntil videre19:45SportPremier League dropper VAR-bruk ved strafferedninger19:37PolitikkBoris Johnson og Jeremy Hunt kjemper om å bli britisk statsminister19:21PengerOppretter sak mot utleiegigant: Ser du hva som er galt?18:58NorgeKalte Jirde Ali «kakerlakk», nå må kvinnen (70) i fengsel18:36Penger– De har samme følelsesregister som oss18:00SportKristoff sjanseløs på sjette etappe av Tour de Suisse17:59Børs og finansJubeldag for Norwegian på børsen17:53PolitikkTrossamfunn må opplyse om pengestøtte fra utlandet17:38NæringslivSlakter Gildes PR-kampanje etter NRK-dokumentar: - En veldig dårlig vurdering17:24VerdenFinsk politi fant 64 ulovlige ulver og hybrider16:58PolitikkTrump: – Iran har gjort en meget stor feil!16:53PengerNordkapp-halvøya reguleres til fortsatt privat eierskap16:48NorgeFaren til Varhaug-tiltalt nekter skyld for bevis-ødeleggelse16:47NorgeStortinget vil ikke heise regnbueflagget under Pride16:22Helse og livsstilUllevål sykehus vedtatt nedlagt – siste slag står i Stortinget16:05PolitikkStortinget vil ikke heise regnbueflagget under Pride15:48VerdenOrdkrig mellom USA og Iran etter nedskyting av drone15:42ReiseSvenskene setter opp ekstra avganger på Dovrebanen15:40PolitikkSp tar Ullevål-nedleggelsen til Stortinget15:04NorgeKommer med Alexander Kielland-svar høsten 202015:02NorgeRekordhøyt antall flyktninger i jobb eller utdanning14:53SportHenrik Pedersen bekreftet som ny Strømsgodset-trener14:26VerdenLivstidsdom for menneskesmuglere13:58NorgeAnmodning om omgjøring i Abbasi-saken kan ta flere måneder13:55VerdenUSA: Irans nedskyting av drone var et uprovosert angrep13:53Helse og livsstilMS-syk tapte kamp om uførepensjon i Høyesterett13:43Sport– Kroner en lang og vanskelig karriere13:41SportVM-spillerne husker lite av fjorårets målfest mot Australia13:09PolitikkSkarpe reaksjoner på Ullevål-nedleggelse: – Kampen er ikke over13:04PolitikkPutin besvarer spørsmål i timevis på russisk TV13:00NorgeAbbasi-søsknene flyr til Trondheim torsdag12:57MotorNorge best på trafikksikkerhet i Europa for fjerde år på rad12:32SportFotball-VM: Australias giftige oppladning12:22PengerStortingspolitikerne nærmer seg millionlønn12:10VerdenKnusende dom: Brennmerket kvinner og gjorde dem til sexslaver11:53NorgeUllevål sykehus vedtatt nedlagt11:44NorgeKongen på Askøy: – Vi føler med dere11:43VerdenVil dømme Polen for diskriminering av dommere11:30VerdenTyrkia: 24 dømt til livsvarig fengsel for kuppforsøk11:07SportWADA har overlevert over 110.000 russiske filer11:06ReiseFlere utlendinger valgte Nord-Norge i vinter10:44PolitikkSiv Jensen er sykmeldt10:11PolitikkSenterpartileder Trygve Slagsvold Vedum ligger an til rekord10:02PengerNorges Bank hever renten – varsler nytt hopp før nyttår09:40SportSe opp for Kerr, men glem ikke De Vanna09:39SportViking forlenget med Berntsen09:15VerdenIsbreene i Himalaya smelter dobbelt så fort som for 20 år siden09:01PengerStor interesse for skattepenger fikk BankID til å knele09:00PengerNå kommer skattepengene snart på konto08:29PengerRev ulovlig. Bygger ulovlig. Nå må de rive på nytt08:26KulturKronprinsparet til Oslo Pride08:21VerdenTidligere Interpol-sjef for retten i Kina08:04Sport– Årets utgave blir ikke det samme uten Chris Froome07:47VerdenXi Jinping på historisk besøk i Nord-Korea07:46NorgeLandbruksministeren om svinedokumentar: – Jeg er opprørt og sint07:25SportSvenske kåret til årets nykommer i NHL06:58SportMessi og Argentina på bunn av gruppa etter svak 1-1-kamp mot Paraguay06:45SportFagermo om forbildet Eggen: – Stemmen hans vil absolutt bli sårt savnet når den en gang blir borte06:33SportStreng rasjonering av sol og strand for VM-laget06:30NorgeNorskpakistanere hyller sitt eget miljø06:20NorgeDette skjer i dag06:15SportVerdensmester Røthe lurte på om løpet var kjørt06:00VerdenIran: Nedskyting av drone er en klar beskjed til USA06:00NorgeFlere studieplasser for spesialsykepleiere06:00VerdenEkspert: Vanskelig humanitær situasjon i Iran05:30NorgeDette skjedde i natt05:30Motor– Vi må ikke vingle om elbilfordelene05:08NorgeNy dekan ved Høyskolen Kristiania04:56VerdenTrump vil møte Putin i Japan04:04NorgeBer om 600 nye fengselsstillinger for å redusere isolasjon04:02NorgeRussisk ambassadebil i dødsulykke i Oslo03:45VerdenUSA ber Russland sørge for at MH17-siktede stilles for retten03:33SportDen internasjonale olympiske komité vil ha pengegaranti fra Sverige03:06PengerThon mener Nordkapp-platået bør være gratis for turister03:01PolitikkBenekter komplott for å dømme Lula02:33NorgeOslo øst sier nei til ny bomring01:57NorgeMann funnet bevisstløs i Oslo01:54VerdenSOHR: 28 drept av regjeringsstyrker i Syria01:19NorgeDatatilsynet bekymret for overvåking på arbeidsplassen00:48Verden22 mennesker fryktes druknet utenfor Spania00:22VerdenJihadister skal ha drept 17 sivile i Burkina Faso23:53NorgeMann pågrepet etter alvorlige trusler i Larvik23:10SportRosenborg mot Aalesund i cupen22:33ForbrukerTV-dokumentar om svineprodusenter ryster politikerne22:10PolitikkProfilert Hareide-tilhenger melder seg ut av KrF22:03PolitikkDrama i danske regjeringsforhandlinger21:40PolitikkMeningsmåling for Kristiansand: Demokratene større enn Frp21:39SportStjernen døde i flystyrt, nå er det mistanke om drap21:19ReiseMyggsmitte sprer skrekk rundt populære feriemål20:57PolitikkFylkesledere i Frp kan godt vente til august på bomløsning
Populært