Meny

Stor studie: – Overvektige får hjertesykdom tidligere i livet

ULEMPE: – Resultatene viser klart at det er ingen fordel å være overvektig, det er en ulempe, sier den norske fedmeeksperten Jøran Hjelmesæth om en ny stor studie som ikke gir støtte til det såkalte fedmeparadokset. Foto: Colourbox
– Studien taler fedmeparadokset, altså at overvekt skal beskytte mot sykdom, sterkt imot, sier professor Jøran Hjelmesæth om ny forskning.

Overvekt og fedme

Verdens helseorganisasjon (WHO) har definert grenser for normal vekt og ulike grader av overvekt, som følger:

BMI 18,5 - 24,9 defineres som normalvekt

BMI 25,0 til 29,9 defineres som overvekt

BMI 30,0 til 24,9 defineres som fedme grad I

BMI 35,0 til 39,9 defineres som fedme grad II

BMI 40 eller mer defineres som fedme grad III

Overvektige har økt risiko for å få en lang rekke sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og en rekke kreftformer.

Overvekt øker også sannsynligheten for artroseforandringer i hofter, knær, ankler og rygg, og for urinsyregikt, gallesteinsykdom og fettlever. Overvekt kan også føre til søvnvansker og søvnapnè (pustestopp under søvn).

I tillegg kan psykiske vansker være en følge av overvekt.

Kilde: Nhi.no

De senere årene har det kommet en rekke studier som overraskende nok, har funnet at overvekt kan ha en positiv effekt for helsa. Det har sågar vært antydet at man kan leve lengre med noen kilo ekstra på kroppen.

Nå har amerikanske forskere analysert data fra ti store studier og deres resultater viser noe ganske annet.

– Våre data viser at du lever lenger og er friskere med en normal kroppsvekt, sier hjertespesialist Sadiya Khan, som er hovedforfatter av studien, i en pressemelding.

I studien som er publisert i tidsskriftet JAMA Cardiology, finner de at:

  • Overvekt er knyttet til høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom tidligere i livet sammenlignet med normal kroppsvekt.
  • Fedme er i tillegg knyttet til risiko for kortere liv.
  • Å holde en normal vekt kan redusere risiko for hjerte- og karsykdom og utsette når slik sykdom rammer, altså gi flere friske leveår.

– Ingen fordel å være overvektig

Jøran Hjelmesæth, professor i medisin ved Universitetet i Oslo og leder av Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, mener det er en god og viktig studie, som styrkes av at den inkluderer mange deltagere som er fulgt over lang tid.

– Resultatene viser klart at det er ingen fordel å være overvektig, det er en ulempe når det gjelder det vi kaller helsetap, sier han til ABC Nyheter.

– De overvektige må leve flere år med hjertesvikt, hjerteinfarkt og andre hjerte- og karsykdommer som reduserer livskvalitet og helse.

– Så sånn sett taler denne studien fedmeparadokset, altså at overvekt skal beskytte mot sykdom, sterkt imot.

– Har tvilt i mange år

Hjelmesæth forklarer at mange i fagmiljøet, inkludert ham selv, har vært skeptiske til at overvekt skal være positivt for helsa i lang tid.

– Jeg har vært en av tvilerne i mange, mange år. Vi har til og med gjort en liten studie selv, hvor det kunne se ut som kvinner med overvekt kunne ha en fordel av overvekt. Men da mente vi at dette kunne forklares av faktorer som vi ikke kunne ha kontroll på.

Men flere studier har signalisert at litt ekstra vekt kan være positivt. Hvorfor det?

– Tidligere studier har ofte vært av dårligere kvalitet, svarer professoren og fortsetter:

– For eksempel kan det ha vært selvrapportering fra deltagerne av høyde og vekt, kanskje deltagerne har hatt ulike sykdommer. Og så er det slik at normalvektige som har hjerte- og karsykdom, sannsynligvis er sykere enn de som er overvektige.

Solid grunnlag

– I befolkningssammenheng har det aldri vært noe tvil om at økt overvekt gir økt risiko for sykdommer. Men her vises det på elegant vis, sier Hjelmesæth om den ferske studien.

Han sier den har kraft i at den er stor. Nesten 200.000 deltagere, som ikke hadde hjerte-karsykdom og var relativt friske ved starten av studien, er undersøkt for høyde og vekt. Så har man fulgt dem i minst ti år.

– Forskerne har gode data på mange ting, så de har et solid grunnlag.

– Fordi det er en observasjonsstudie, så kan man ikke vise til 100 prosent beviskraft, men studien er godt egnet til å svare på det de ønsker å finne svar på, nemlig: Stemmer det slik som noen har ment, at overvekt forebygger hjerte- og karsykdom?, sier Hjelmesæth.

Les også: – Må redusere porsjonsstørrelser på mat

Forvirrede forskere

Hovedforfatter av studien, forsker Sadiya Khan ved Northewestern University Feinberg School of Medicine og hjertespesialist ved Northwestern Medicine, mener fedmeparadokset kan ha hatt en skadelig effekt.

– Fedmeparadokset har forårsaket mye forvirring og potensiell skade fordi vi ved det er både risiko for hjerte- og karsykdom og annen helserisiko knyttet til fedme, sier Khan i pressemeldingen.

– Jeg har hatt mange pasienter som har spurt «Hvorfor trenger jeg å gå ned i vekt, når forskning sier at jeg kommer til å leve lenger med noen kilo ekstra?». Jeg forteller dem at å ha en normal kroppsvekt ikke bare reduserer risikoen for å utvikle hjertesykdom, men også risikoen for andre sykdommer, som kreft.

Tror du omtale av fedmeparadokset kan ha gjort folk forvirret, og kanskje gitt folk med overvekt en hvilepute, Hjelmesæth?

– Det kan hende, men det er kanskje mest fagfolk som har blitt forvirret, svarer professoren.

– Selv vi som forsker på dette har blitt forvirret, det har vært vanskelig for oss å forstå. Derfor mener vi at det er viktig at man i slike studier kan kontrollere for alt som kan forstyrre forståelsen.

Han forklarer at i flere studier har forskerne sett på dem som allerede har hatt hjerteinfarkt, og funnet at det er bedre med overvekt og fedme enn normal vekt.

– Dette kan forklares ved at normalvektige som har hjerte- og karsykdom er sykere. Det er andre faktorer enn overvekt som gjør at de har blitt syke, enten arvelige faktorer eller andre usunne levevaner. Og da er det ikke normalvekten som gjør at de er mer utsatt.

– Kanskje har de arvelig høyt kolesterol eller arvelig høyt blodtrykk eller en annen arvelig disposisjon som gjør at de har økt risiko for sykdom, sier professoren.

– Spise sunnere, bevege seg mer

Norske undersøkelser tyder på at de fleste voksne nordmenn har enten fedme eller overvekt.

Bare om lag 25 prosent av menn og 40 prosent av kvinner er normalvektig.

Ifølge Folkehelserapporten som ble publisert i januar i fjor, har om lag 25 prosent av norske menn og 20 prosent av norske kvinner i aldersgruppen 40-45 år fedme. I tillegg kommer de som har overvekt.

Til sammen har mellom 15 og 20 prosent av barn overvekt eller fedme, mens andelen av ungdommer med overvekt eller fedme er cirka 25 prosent.

Hva er det viktigste budskapet folk bør få med seg når det gjelder kroppsvekt og helse, Hjelmesæth?

– Det viktigste budskapet er at overvekt ikke beskytter mot hjerte- og karsykdom, det mener jeg denne studien klart sier.

Resultatene viser at blant middelaldrende har overvektige menn 21 prosent økt risiko for hjerte- og karsykdom, mens økningen er 32 prosent for kvinner, sammenlignet med normalvektige.

– Det er ikke en veldig økt risiko, men likevel en tydelig økning, sier Hjelmesæth.

Han mener overvektige bør forebygge ytterligere vektøkning ved å spise sunnere, følge norske kostråd og være mer i bevegelse, da vil de kunne forebygge hjerte- og karsykdom.

– Det er viktig å ta opp dette, men jeg vil ikke overdrive effekten. Mitt budskap er at de som har en BMI mellom 25-30 ikke må bekymre seg veldig for hjerte- og karsykdom, hvis de ellers er friske og ikke har andre risikofaktorer i familien. Da bør de heller forebygge fedme ved å spise litt sunnere og bevege seg mer. Det å slanke seg vil jeg fraråde, det har vi ingen dokumentasjon på at nytter.

– De som har fedme eller alvorlig fedme har mye høyere risiko for hjerte- og karsykdom og bør vurdere å gå ned i vekt. Men da må det planlegges nøye så det ikke blir jojo-slanking, fortsetter han.

Les også: Fastlege slår alarm: – Feige leger dreper pasienter

Helse og livsstil
Populært