– 1 av 25 krefttilfeller knyttes til overvekt på verdensbasis

<p>Det er flere voksne nordmenn med overvekt eller fedme enn det er normalvektige. Overvekt og fedme er en viktig risikofaktor for kreft. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com</p>
Det er flere voksne nordmenn med overvekt eller fedme enn det er normalvektige. Overvekt og fedme er en viktig risikofaktor for kreft. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Stadig flere overvektige vil også bety flere krefttilfeller i fremtiden, advarer forskere.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De senere årene har det vært økt oppmerksomhet på overvekt og fedme som risikofaktor for kreft.

Britiske forskere kartla nylig sammenhengen mellom kreft og overvekt og diabetes på verdensbasis.

De konkluderer med at det var sammenheng mellom overvekt og 3,9 prosent av krefttilfellene, mens de fant en sammenheng mellom diabetes og 2 prosent av krefttilfellene.

– Et betydelig antall av krefttilfeller kan knyttes til diabetes eller høy BMI, skriver forskerne i tidsskriftet Lancet Diabetes & Endocriology.

– Imponerende

Anne Tjønneland som er forskningsleder i Kræftens Bekæmpelse i Danmark, mener forskerne har gjort et imponerende stykke arbeid.

– Resultatet er i tråd med tidligere undersøkelser av enkelte kreftsykdommer i enkelte land. Studien må være den første som har undersøkt sammenhengen mellom overvekt og risikoen for kreft på verdensbasis, sier hun til Videnskab.dk.

– Tidligere var røyking den største risikofaktoren for kreft, men helsepersonell bør nå også være oppmerksom på at pasienter som har diabetes eller er overvektige også har en økt risiko for kreft, sier Jonathan Pearson-Stuttard, som er hovedforfatter av studien, i en pressemelding.

175 land

Forskergruppen som er ledet av forskere ved Imperial College i England, har samlet inn data fra 2012 om krefttilfeller i 175 land. De har så kombinert dette med data om utbredelsen av overvekt (BMI over 25) og diabetes i de samme landene 10 år tidligere, skriver Videnskab.dk.

Risikoen for å utvikle kreft kan være arvelig betinget, knyttet til livsstils- eller miljøfaktorer eller man kan ha uflaks.

Overvekt er en livsstilsfaktor som man har blitt mer oppmerksom på de siste tiårene, mens koblingen mellom diabetes og kreft er enda ferskere, sier hovedforfatter av studien i pressemeldingen.

I og med at utbredelsen av disse risikofaktorene for kreft øker, etterlyser forskerne økt satsning på forebyggende tiltak.

Les også: Matematisk simulering: – 66 prosent av krefttilfeller skyldes «uflaks»

Mange kreftformer knyttet til overvekt

Lancet-studien er en såkalt observasjonsstudie, og man kan derfor ikke slå fast at det er overvekt som er årsak til krefttilfellene, kun snakke om en sammenheng.

WHOs World Cancer Research Fund har konkludert med at det er sammenheng mellom overvekt eller fedme og en rekke forskjellige kreftformer: tykk- og endetarmskreft, brystkreft (etter overgangsalder), samt kreft i spiserør, magesekk, lever, nyrer, galleblære, prostata, eggstokk, livmor og bukspyttkjertelen.

Flere overvektige enn normalvektige

Norske undersøkelser tyder på at de fleste voksne nordmenn har enten fedme eller overvekt.

Bare om lag 25 prosent av mennene og 40 prosent av kvinnene er normalvektig.

Ifølge Folkehelserapporten som ble publisert i januar i fjor, har om lag 25 prosent av norske menn og 20 prosent av norske kvinner i aldersgruppen 40-45 år fedme. I tillegg kommer de som har overvekt.

Til sammen har mellom 15 og 20 prosent av barn overvekt eller fedme, mens andelen av ungdommer med overvekt eller fedme er cirka 25 prosent.

Forskerne bak en studie som ble publisert i fjor, beregnet at 37.000 krefttilfeller i Norge kunne unngås de neste tre tiårene, dersom ingen nordmenn var overvektige.

Høyere produksjon av hormoner

Man har ikke i dag noe sikkert svar på hvorfor overvekt øker kreftrisikoen.

Det finnes flere mulige forklaringer, skriver Kreftforeningen på sine nettsider.

Sannsynligvis fører mye fettvev til høyere produksjon av hormoner som kan påvirke cellevekst.

At kreftfremkallende stoffer lagres i fettvev og at overvektige mennesker ofte har en kronisk betennelsestilstand i kroppen, er andre mulige forklaringer, skriver Kreftforeningen.

Les også: Kreft er ferd med å bli vanligste dødsårsak

Personvernpolicy