Meny

«Dr No» brøt loven, men likevel frifunnet

Overlege Trygve Lundar får kritikk for å ha lest 13 dokumenter i en pasientjournal uten tillatelse, og for å ha blandet private oppdrag med sitt betrodde arbeid på Rikshospitalet. Likevel frifinnes han av Oslo tingrett. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Erstatningslegen Trygve Lundar brøt loven da han tyvleste en pasientjournal på vegne av et forsikringsselskap. Likevel ble han frifunnet av tingretten.

Oslo tingrett brukte bare to dager på å behandle saken mot professor og overlege Trygve Lundar, kjent som «Dr No», for sitt arbeid som sakkyndig for forsikringsselskaper.

«Dr Lundar er selvsagt er glad for frifinnelsen», skriver hans advokat Halldis Winje i en kommentar til ABC Nyheter.

I den enstemmige dommen ble han onsdag både kritisert og frifunnet. For her heter det også at han «i objektivt henseende har overtrådt bestemmelsen i helsepersonelloven».

Det slås fast at det var kritikkverdig da han uten å innhente pasientens tillatelse 19. oktober i fjor leste 13 ulike dokumenter i en pasientjournal på oppdrag for If skadeforsikring.

Retten mener i tillegg at han har blandet sine roller som ansatt og privatengasjert sakkyndig, misbrukt sin tilgang i Rikshospitalets datasystemer, og har vært uaktsom.

«Ikke dekkende»

Men likevel frifinnes altså Lundar, som er professor i nevrokirurgi og overlege ved Rikshospitalet - og påtar seg private oppdrag som sakkyndig for forsikringsselskap.

«Den kritikk som fremgår i dommen var utenfor det tema retten skulle behandle, da det er tilsynsmyndighetene som må vurdere nærmere om det er grunnlag for kritikk», mener Lundars advokat, Halldis Winje. Foto: Riisa & co

«Dette har aldri vært problematisert tidligere, verken av arbeidsgiver eller andre. Hva gjelder påstanden om «sammenblanding av roller» så er det ikke en dekkende beskrivelse», mener advokat Winje.

Hun ga tirsdag uttrykk for at saken egentlig har handlet om at «sterke krefter» ville redusere betydningen av Lundars erklæring som sakkyndig. Den aktuelle pasientens erstatningssak skal behandles av Høyesterett i mars.

ABC Nyheter har også vært i kontakt med pasientens advokat, men har ennå ikke fått deres kommentar til frifinnelsen.

Også tilsynssak

Den aktuelle pasienten var passasjer da bilen hun satt i kolliderte i 2002. Da var hun 12 år gammel og fikk en skade i nakken. Hun er i dag uføretrygdet og bor i en kommunal omsorgsbolig med assistenter som hjelper henne 24 timer i døgnet.

I både Oslo tingrett (17. desember 2014) og Borgarting lagmannsrett (13. desember 2016) er det fastslått at det er en sammenheng mellom ulykken og skaden, noe som gir forsikringsselskapet et erstatningsansvar.

Det var i tiden mellom behandlingen av saken i de to rettsinstansene at Lundar var inne i hennes journaler - uten tillatelse. Han ble koblet inn i saken av If, som varslet ham som nytt sakkyndig vitne 21. oktober 2016, to dager etter at legen hadde vært inne i pasientjournalen.

To dager etter lagmannsrettens dom sendte pasienten inn en klage på Lundar til fylkesmannen over uautorisert innsyn. Saken er ennå ikke ferdig behandlet av Helsetilsynet, men fylkesmannen uttalte i februar at de ikke tilrådde etterforskning i saken.

«Oppfattet dette som legitimt»

I retten sa overlegen at han trodde If hadde fullmakt til å fremskaffe alle relevante opplysninger, og at det ikke var i hans tanker at han ikke kunne gå inn i datasystemet for å se.

«Han oppfattet dette som legitimt, og ingen form for «snoking». Han måtte dessuten benytte arbeidsgivers dataverktøy for blant annet å se bilder og oppsettet for pasientjournalene», oppsummeres det i dommen.

Tingretten mener det ikke er av betydning hva som sto i pasientjournalen. Den 28-årige kvinnens advokat mente derimot i retten at opplysningene faktisk viste seg å styrke hennes sak.

For retten ble det et spørsmål om subjektiv skyld. Lundar «la til grunn at det forelå avtale mellom partene som ga hans oppdragsgiver fullmakt til å innhente ytterligere opplysninger. Han vurderte innhenting av ajourførte opplysninger som en helt naturlig oppfølging av mandatet», skriver en.

«Kritikkverdig»

Samtidig heter det i dommen at «Lundar har opptrådt kritikkverdig». Det vises til at overlegen «har sammenblandet sine roller som henholdsvis ansatt og privatengasjert sakkyndig» og misbrukt sin tilgang i sykehusets datasystem.

«Også sykehusleger opptrer som sakkyndige i retten, både som rettsoppnevnte og privat engasjerte sakkyndige. Det er en viktig samfunnsmessig rolle», skriver Lundars advokat, og fortsetter:

«Den kritikk som fremgår i dommen var utenfor det tema retten skulle behandle, da det er tilsynsmyndighetene som må vurdere nærmere om det er grunnlag for kritikk for disse forhold».

Tingretten konkluderer med at de - etter en samlet vurdering - ikke mener Lundar er skyldig i å ha utvist grov uaktsomhet. En vektlegger blant annet at han uansett ville fått opplysningene som også ville blitt diskutert åpent i lagmannsretten.

Men erstatningssaken er altså ikke avgjort ennå. Forsikringsselskapet har anket lagmannsrettens dom inn for Høyesterett som - etter planen - skal behandle saken i mars 2018.

Helse og livsstil
Populært