Ny studie: Covid-smitte farligere på lang sikt enn først antatt

<p dir="ltr">Det har lenge vært kjent at sannsynligheten for dødelige hjertekomplikasjoner kan forekomme hos de som er rammet av covid-19. Nå viser det seg at risikoen vedvarer over lang tid, også hos personer som ikke har vært syke nok til å bli innlagt.</p>
Det har lenge vært kjent at sannsynligheten for dødelige hjertekomplikasjoner kan forekomme hos de som er rammet av covid-19. Nå viser det seg at risikoen vedvarer over lang tid, også hos personer som ikke har vært syke nok til å bli innlagt. Foto: Handout / AFP

Personer som er smittet av det dødelige coronaviruset risikerer å utvikle alvorlig hjertesykdom og blodpropp lenge etter at de ble friskmeldt.

Det viser en ny studie om ettervirkningen av den verdensomspennende pandemien utløst av viruset sars-CoV-2, og som forårsaker sykdommen covid-19.

Sykdommen rammer først og fremst luftveiene. Hittil er minst 4,8 millioner mennesker bekreftet døde på verdensbasis, mens 215 millioner er smittet. Mørketallene er trolig høye.

Det har kommet ulike opplysninger om langtidsvirkningene av viruset, men nå viser ny forskning at det er grunn til å ta høyde for at smittede kan få alvorlige komplikasjoner på et mye senere stadium enn det forskerne hittil har trodd, lenge etter at sykdommen inntraff og smittede ble friskmeldt.

– Betydelige ettervirkninger

– Ettervirkningene av covid-19 er betydelige, sier Ziyad Al-Aly, direktør for det kliniske epidemiologiske senteret ved Veterans Affairs St. Louis Health Care System i Missouri. Han har ledet forskningen som har ført til nye funn om varigheten av ettervirkninger, skriver Bloomberg.

Det har lenge vært kjent at sannsynligheten for dødelige hjertekomplikasjoner kan forekomme hos de som er rammet av covid-19. Nå viser det seg at risikoen vedvarer over svært lang tid, også hos personer som ikke har vært syke nok til å bli innlagt.

Dette er delta-varianten av covid-19. Lambda-varianten kan være enda mer smittsom og flinkere til å ta seg gjennom vaksinebarrerene. Foto: Shutterstock / NTB
Dette er delta-varianten av covid-19. Lambda-varianten kan være enda mer smittsom og flinkere til å ta seg gjennom vaksinebarrerene. Foto: Shutterstock / NTB

– Kan få ødeleggende konsekvenser

Ifølge forskerne kan mennesker utvikle hjertesvikt og dødelige blodpropper opptil ett år etter at de først ble syke.

– Jeg er bekymret for at vi ikke tar dette nok på alvor. Regjeringer og helsemyndigheter må våkne til realiteten om at covid-19 vil kunne kaste en lang skygge i form av lang-covid, og få ødeleggende konsekvenser, advarer Ziyad Al-Aly.

Studien slår fast at å bli innlagt på sykehus for covid-19 er forbundet med 5,8 ganger økt risiko for hjertestans og nesten en 14 ganger større sjanse for betennelse i hjertemuskelen.

Enorme utslag

Forskere ved Veterans Affairs St. Louis Health Care System i Missouri fant at covid-19-syke som ikke var innlagt på sykehus, hadde 39 prosent økt risiko for å utvikle hjertesvikt det første året sammenlignet med noen som aldri hadde hatt viruset.

Disse hadde dessuten 119 prosent økt risiko for å utvikle en potensielt dødelig blodpropp og en 24 prosent økt risiko for å få et slag, ifølge studien. Den økte risikoen var enda større for de som var innlagt på sykehus med viruset.

Forskerne har sammenlignet data fra 151.195 mennesker som overlevde covid-19 med mer enn 3,6 millioner mennesker som ikke er smittet av viruset.

Kan påvirkes av flere livsstils- og levekårsfaktorer

Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Forskere prøver fortsatt å avdekke årsakene til hjerteskade hos covid-pasienter. Funn fra tidligere naturkatastrofer og tidligere pandemier antyder indirekte effekter av covid-19 som følge av sosial isolasjon, dårlig økonomi, endringer i kostvaner og fysisk aktivitet, samt traumer og sorg.

Hjertespesialist og medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier dette om studien.

– Skyldes økt risiko for hjerte- og karsykdommer etter covid-19 sykdommen alene, eller kan det skyldes at pasienter ikke har møtt opp til legesjekk i samme grad som før pandemien, eller kan det skyldes at noen ikke har hatt tid eller råd til å kjøpe medisinene sine, eller kan det skyldes at folk har vært mer stillesittende og spist mer usunn mat? Det kan være mange faktorer som påvirker dette, uttaler Madsen til Dagbladet.

Øker risikoen for alvorlig sykdom

Han viser til at tidligere studier har vist at covid-19 gir akutte hjerte- og karsykdommer, men ikke i hvilken grad sykdommen påvirker omfanget av hjerte- og karsykdommer i et lengre perspektiv.

Forskning har dessuten vist at noen grupper av mennesker har høyere risiko for å utvikle alvorlig sykdom enn andre. Blant risikofaktorene anses alder, kjønn, diabetes, hjerte- og karsykdom, fedme og kronisk l