Senterpartiet med vippemakt i asylfeide: Avgjør fremtiden til barn og unge

Regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet raskt lide et nederlag i asylpolitikken når det nye Stortinget samles. Les mer Lukk

Arbeiderpartiet varsler oppmykning for mindreårige asylsøkere. Nå skal Senterpartiet diskutere om de gir forslaget flertall.

Mandag kom nyheten om at Arbeiderpartiet vil ta opp kampen for at færre asylbarn skal få midlertidig opphold i Norge. Partiet vil ikke endre lovverket, men endre praksisen innenfor dagens lovverk.

– Det er en av de første tingene vi kommer til å ta tak i, sa Aps innvandringspolitisk talsmann Stein Erik Lauvås til VG.

Dermed kan regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet raskt lide et nederlag i asylpolitikken når det nye Stortinget samles.

Derfor får mange midlertidig opphold  

Regjeringen fjernet i fjor høst, med støtte fra Ap og Sp, et vilkår som gjorde at enslige mindreårige asylsøkere som Utlendingsdirektoratet mener ikke har beskyttelsesbehov, kan sendes ut av Norge når de fyller 18 år. De aller fleste i denne gruppen er unge afghanere.

Vilkåret som ble fjernet, det såkalte rimelighetsvilkåret, gjorde at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som «urimelig».

Økningen førte til omkamp på Arbeiderpartiets landsmøte, hvor det til slutt ble vedtatt å endre måten loven praktiseres på - og få inn andre sårbarhetskriterier.

Les: Rekordhøy bruk av midlertidig opphold for enslige asylbarn

For KrF og Venstre vil fjerne hele ordningen med midlertidig opphold for gruppen under 18 år. Det samme ønsker SV, MDG og Rødt, og med Arbeiderpartiet på laget gjenstår det bare å overbevise Senterpartiet for å få flertall for forslaget.

Nå sier Senterpartiets innvandringspolitiske talsperson, Heidi Greni, til ABC Nyheter at de vil vurdere Arbeiderpartiet sitt forslag.

– Dette vil vi vurdere når saken kommer til Stortinget. Vi har sagt tydelig at det ikke er aktuelt å utvide muligheten til å gjelde yngre, og heller ikke aktuelt å avvikle. Så vil vi diskutere forslaget når gruppa er samlet, sier Greni.

Hun understreker at Senterpartiet ikke vil fjerne hele ordningen med midlertidig opphold.

– Eventuelle tilpasninger vil vi ta stilling til når saken behandles i Stortinget.

Bakgrunn:Ap vil foreslå asylendringer snarest

Kilder: Vil være svært tungt å svelge

Stikk i strid med regjeringens ønske om innstramninger og utvide bruken av midlertidige oppholdstillatelser, kan det ble en oppmykning i et av de mest betente stridsspørsmålene i asylpolitikken.

Senterpartiets innvandringspolitiske talsperson Heidi Greni. Les mer Lukk

Men ifølge ABC Nyheters kilder vil det være svært tungt å svelge for regjeringen, og spesielt Frp.

Alt avhenger av hvor store endringer Stortinget vedtar i praksisen for enslige mindreårige asylsøkere.

– Jeg lurer på når Arbeiderpartiet skal lære. En slik liberalisering vil føre til at flere enslige mindreårige asylsøkere kommer til Norge, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug til ABC Nyheter.

Hun legger ikke skjul på at det er en viktig sak for Frp, men vil ikke kommentere om det er punkt Frp vil kunne gå med på et kompromiss i regjeringsforhandlingene.

– Det er ingen tvil om at dette er en viktig sak for Frp. Vi trenger ikke liberaliseringer, men ytterligere innstramninger. Jeg savner at man lærer av få år siden og forstår viktigheten av signaler, sier Listhaug.

Før valget: Erna Solberg i asyl-skvis

172 er forsvunnet

Nye tall fra Utlendingsdirektoratet som ABC Nyheter har fått, viser at i perioden januar-august i år var det til sammen 172 barn og unge som forsvant fra norske asylmottak, og som fortsatt ikke er gjort rede for.

160 av de 172 forsvunne hadde midlertidig opphold, klaget på avslaget i første instans eller hadde utreiseplikt.

UDI har tidligere uttalt at de mener forsvinningene kan knyttes opp mot den økte bruken av midlertidige oppholdstillatelser.

Leder i FrP Siv Jensen (t.v.), statsminister Erna Solberg, Venstre-leder Trine Skei Grande og leder i Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide ved bordet i statsministerboligen. Les mer Lukk

– Det er på tide at Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet snur seg mot en ordning som er helt forferdelig. Du trenger ikke et studiepoeng i barnepsykologi for å forstå at midlertidighet påfører alvorlige skader, sa Venstre-leder Trine Skei Grande til ABC Nyheter i mars.

Ved utgangen av uke 39 bor det 558 enslige mindreårige på mottak, 302 av dem skal sendes ut den dagen de fyller 18 år.

Situasjonen for enslige mindreårige i norske mottak har vært kritisk etter de store asylankomstene i 2015. Flere har forsøkt å ta sitt eget liv.

Omstridt praksis

En rekke instanser som UDI, Barneombudet og Redd Barna har ropt varsku om livssituasjonen til barn på mottak.

Enslige mindreårige asylsøkere over 15 år utsettes for forskjellsbehandling som er i strid med barnekonvensjonen, konkluderte Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, som er underlagt Stortinget.

Les saken: Regjeringens asylpolitikk får knallhard kritikk

I en bestilt rapport i februar avslo regjeringen anbefalingene for å få ned antallet forsvinninger. I rapporten foreslo forskerne å avskaffe bruken av midlertidig opphold.

– Det er dessverre ikke noe nytt at enkelte statsråder i denne regjeringen ikke viser respekt for kunnskap og forskning, sa Venstre-leder Trine Skei Grande til ABC Nyheter.

Husker du? Regjeringen nekter å følge forskeres råd om forsvinninger

Embed: ap

Tema i regjeringsforhandlingene

Onsdag er det duket for nye regjeringsforhandlinger mellom KrF, Venstre, Frp og Høyre.

Møtet i statsministerboligen kan fort bli det siste for KrF. En av årsakene er avstanden i asylpolitikken.

KrF og Venstre har lenge ytret ønske om å avskaffe ordningen. Ifølge ABC Nyheters kilder vil saken om enslige mindreårige bli sentral i regjeringsforhandlingene.

– Denne saken kommer til å ha høyeste prioritet hos oss. Den står like høyt på agendaen som kampen for de lengeværende asylbarna ved forrige valg, sa Guri Melby i Venstre til Dagsavisen 8. september.

Men dagen etter avslo Erna Solberg overfor Dagsavisen at det vil bli aktuelt å få slutt på at enslige mindreårige får midlertidig opphold.

– Regelen vi har for enslige mindreårige asylsøkere i dag, er den samme som de rødgrønne vedtok. Det er et bredt flertall bak innstrammingen. Jeg mener det er en riktig innstramning, fordi det er viktig å forhindre at barn, som egentlig ikke har et beskyttelsesbehov, reiser, sa Solberg til Dagsavisen.

Les også: Mottaksleder slår alarm om forholdene i norske mottak: – Kan gjøre hva jeg vil

Les også:Slutt å si at Kabul er trygt, dere vet ikke hvordan det er her

Slik er loven i dag  

Enslige mindreårige asylsøkere som har fylt 16 år på vedtakstidspunktet og som ikke har annet grunnlag for opphold enn at norske myndigheter anser at søkeren er uten forsvarlig omsorg ved retur, kan gis oppholdstillatelse etter lovens § 38 første ledd til fylte 18 år. Tillatelsen kan ikke fornyes og danner ikke grunnlag for oppholdstillatelse for familiemedlemmer etter lovens kapittel 6.

Kilde: Utlendingsforskriften

Les også:– Norge bryter barnekonvensjonen