Meny

«Barna som forsvinner»

Rapport til regjeringen: – Gi asylbarna permanent opphold

<p>MØTER MOTSTAND: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) får ingen støtte for politikken hun ønsker med flere midlertidige oppholdstillatelser. Snarere tvert i mot mener forskerne at midlertidig opphold hos asylbarn bør fjernes for godt. </p>
MØTER MOTSTAND: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) får ingen støtte for politikken hun ønsker med flere midlertidige oppholdstillatelser. Snarere tvert i mot mener forskerne at midlertidig opphold hos asylbarn bør fjernes for godt. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Midlertidig opphold fører til forsvinninger og regelen bør derfor fjernes, mener forskere bak en fersk rapport som er bestilt av regjeringen. – Ikke aktuelt, svarer regjeringen, som heller vil stramme til.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I 2015 bestilte regjeringen og innvandrings- og integreringsminister, Sylvi Listhaug, en rapport om forsvinninger fra norske mottak og hva som gjøres for å forebygge og følge opp forsvinningene.

Nå er rapporten fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) klar.

Studien omfatter perioden 2008 og frem til juni 2015.

626 barn forsvant fra mottak og omsorgssentre i perioden. Per juni 2015 manglet myndighetene oversikt over 54 prosent av disse barna, ifølge rapporten.

Forskerne bak rapporten mener det er «grunn til bekymring» og ber nå departementet få forsvinninger høyere opp på dagsordenen.

Forskerne bak rapporten kommer blant annet med følgende anbefalinger:

  • Bruken av midlertidig opphold for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år bør fjernes, og barna bør gis permanent opphold.
  • Barnevernet bør også få ansvaret for enslige mindreårige mellom 15 og 18 år, blant annet for å «forebygge forsvinninger» og «for å sikre den nødvendige omsorg og oppfølging av barna og forebygge forsvinninger». I dag har UDI ansvaret for barna over 15 år, mens Barnevernet har ansvar for de yngre.

Til angrep på midlertidig opphold

Med dagens regelverk

kan myndighetene gi midlertidig opphold til asylsøkere mellom 16 og 18 år som de mener ikke har annet oppholdsgrunnlag en manglende omsorg ved retur.Den bestemmelsen mener forfatterne bak rapporten bør fjernes.

Begrunnelsen er at et så stort antall av de som har midlertidig opphold, litt over halvparten, «forsvinner» når oppholdstillatelsen går ut, og de unge forventer en uttransportering.

Berit Aasen, prosjektleder og hovedforfatter av rapporten. Foto: NIBR, HiOA
Berit Aasen, prosjektleder og hovedforfatter av rapporten. Foto: NIBR, HiOA

– Grunnen til at vi mener forskriften om midlertidig opphold bør fjernes, er at det skaper store utfordringer for en god oppvekst, det fører til stor usikkerhet. Dette skaper både uro og passivitet i mottakene, og en økt grad av forsvinninger i forkant av deportasjoner ved fylte 18 år, sier prosjektleder og hovedforfatter av rapporten, Berit Aasen, til ABC Nyheter.

Ifølge prosjektlederen skyldes mange av forsvinningene regelverket.

– Mange enslige mindreårige asylsøkerne har hatt traumatiske opplevelser, og har dårlig psykisk helse. Når midlertidig opphold kommer i tillegg til dette, så ser det ut til i ha bidratt til en del av forsvinningene, sier prosjektlederen og fortsetter:

– Ordningen med midlertidig opphold har også skapt problemer for de andre enslige mindreårige asylsøkere på mottakene med mer uro, men også passivitet og motvilje til å delta på felles aktiviteter.

Anbefalingen fra forskerne er det samme forslaget KrF stilte i 2016 da de ønsket å fjerne adgangen til å gi begrenset oppholdstillatelse til barn mellom 16 og 18 år.

På kollisjonskurs med Listhaug

Anbefalingen er stikk i strid med hva innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug ønsker.

I det første utkastet til forslag på asylinnstramninger i desember 2015 foreslo Listhaug at alle enslige, mindreårige asylsøkere skulle kunne få midlertidig opphold frem til de var 18 år - uavhengig av alder.

Det forslaget ønsker fortsatt Listhaug å gjennomføre, bekrefter hennes politiske rådgiver, Espen Teigen, overfor ABC Nyheter.

Forslaget ble forkastet etter høringsrunden i 2016 - og nå går forskerne bak rapporten i bresjen for at enslige, mindreårige bør gis permanent opphold hvis de ikke har forsvarlig omsorg ved retur.

– Vi er klar over at flere av våre anbefalinger ikke er i tråd med myndighetenes beslutninger rundt enslige mindreårige asylsøkere i dag, sier Aasen.

Prosjektlederen blir ikke overrasket om ikke alle anbefalingene får gjennomslag umiddelbart.

– Midlertidighet gir flere forsvinninger

Prosjektlederen mener forskriften skaper flere forsvinninger.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) viser i en tidligere rapport at kun 4 prosent fikk midlertidig opphold fram til 2014, nå har andelen økt.

Les også: Rekordhøy bruk av midlertidig opphold for enslige asylbarn

I løpet av januar og februar skal hele 900 ungdommer som kom under flyktningekrisen i 2015 få svar på om de får bli i Norge eller må ut. UDI anslår 70 prosent av dem som får vedtak nå av enslige mindreårige vil få begrenset opphold.

Det tilsvarer rundt 630 mindreårige. De fleste er afghanske gutter i alderen 16 til 17 år.

Les også: – Flere enslige mindreårige har forsøkt å ta sitt eget liv

Regjeringen: – Ikke aktuelt

Justis- og beredskapsdepartementet skal nå gjennomgå rapporten, men de avslår allerede to av rapportens viktigste anbefalinger.

Statssekretær Torkil Åmland (Frp), Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
Statssekretær Torkil Åmland (Frp), Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

De ønsker verken å fjerne midlertidig opphold eller la barnevernet få ansvaret for alle under 18 år.

– Det er ikke aktuelt. Her har regjeringen en tydelig holdning og avklart politikk, sier statssekretær i departementet, Torkil Åmland (Frp), til ABC Nyheter.

– Vi står på de midlertidige tillatelsene for dem over 16 som ikke har et beskyttelsesbehov, og hvor vi ikke finner omsorgspersoner i hjemlandet. Det er to viktige momenter knyttet til det. Det ene er at asylinstituttet er for dem som har beskyttelsesbehov, og hvis de ikke har det så skal de jo sendes tilbake. For det andre er signaleffekten – man skal ikke sende barn på en farefull reise over hele Europa for å få beskyttelse, sier Åmland.

Manglende leting etter forsvunne

De som er intervjuet i politiet, mottak og barnevern savner klare rammer og regelverk for hva de skal gjøre utover det å varsle om forsvinningene, kommer det frem i rapporten.

– Et av rapportens viktigste funn er at det ikke er noen som har ansvar for den mindreårige asylsøkeren når han eller hun har forsvunnet fra mottak. Har norske myndigheter mislyktes i å ta vare på mindreårige asylsøkere?

– Nei, norske myndigheter er flinke til å ta vare på enslige mindreårige, men det betyr ikke at vi ikke kan bli bedre. Dette er personer i en vanskelig situasjon. Mange av anbefalingene er interessante, og vi vil vurdere hvordan vi kan følge dem opp. Vi må huske at asylmottak er et frivillig botilbud, noe som gjør det utfordrende når noen ønsker å reise.

– Hvordan vil regjeringen bedre letingen og kontrollen over de som forsvinner?

– Dette er noe vi jobber med hele tiden. Vi har styrket barnefaglig kompetanse hos mottakene, og vi vil følge opp tydelig sammen med UDI for å sørge for at vi har et best mulig system for å hindre forsvinner og holde kontroll med dem, sier Åmland og understreker at regjeringen nå vil følge opp rapporten og vurdere tiltakene.

Les også: Avslørt: Den ukjente asylfiaskoen

Redd Barna jubler over anbefalingene

Redd Barna har i mange år vært kjempet mot midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere. At NIBR anbefaler å fjerne bruken av midlertidig opphold gleder organisasjonen. Samtidig er de skuffet over at regjeringen avviser forslagene.

Seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram, Thale Skybak, gleder seg over rapportens anbefalinger. Foto: Pressefoto
Seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram, Thale Skybak, gleder seg over rapportens anbefalinger. Foto: Pressefoto

– Det er strålende nyheter og en anbefaling Redd Barna har jobbet med siden 2009 da de rødgrønne innførte bestemmelsen, sier seksjonsleder i Redd Barnas Norgesprogram, Thale Skybak, til ABC Nyheter.

Hun er skuffet over regjeringens reaksjon på rapporten.

– Det er synd at regjeringen avviser det totalt. Regjeringen har bedt om en utredning og anbefalinger, og når det kommer tydelige og klare anbefalinger hadde Redd Barna håpet at de tok anbefalingene på alvor. Det er heller ikke første gang disse anbefalingene er blitt gitt, sier Thale Skybak.

– Hvor mange ganger skal de få anbefalingen uten at de tar det på alvor? spør Skybak

– En skadelig praksis

Skybak deler forskerens oppfatning om midlertidig opphold.

– Etter mange års erfaring ser vi tydelig at det er en praksis som er skadelig for barn og unge. Ungdom som får midlertidig opphold, lever med en uforutsigbar fremtid. De sliter med depresjoner, frustrasjon, søvnmangel og isolasjon. At vi nå har en grundig forskningsrapport som støtter dette, gleder Redd Barna. Det eneste som vil hjelpe den uholdbare situasjonen for enslige mindreårige er å avskaffe midlertidige oppholdstillatelser, sier Skybak.

At halvparten med midlertidig opphold forsvinner er bekymringsfulle tall mener Skybak.

– En av konsekvensene ved bruk av midlertidig opphold er at barn og unge forsvinner, og det er det vi nå ser.

– Barna faller mellom to stoler

Redd Barna mener rapporten viser at norske myndigheter ikke har retningslinjer for letingen etter forsvunne asylbarn.

– Vi trenger tydeliggjøring av retningslinjer. Vi har sett i åresvis at det ikke er noe tydelig ansvarsfordeling, og at barn faller mellom to stoler og ikke blir tatt ordentlig hånd om.

I tillegg til anbefalingen om at midlertidig opphold fjernes fra Utlendingsloven, foreslår rapporten at barnevernet bør overta omsorgen for enslige mindreårige. Redd Barna mener tiltaket vil forebygge forsvinninger.

– Dette er vi svært glade for. Vi har jobbet i mange år for at barnevernet skal få omsorgsansvaret for enslige mindreårige, også de over 15 år. Barn som har flyktet alene er først og fremst barn med rett til omsorg og beskyttelse på lik linje med alle andre barn.

Rapportens funn

Fra 2008 til juni 2015 forsvant 626 enslige mindreårige asylsøkere fra omsorgssentre og mottak i Norge.

601 var mellom 15 og 18 år da de forsvant.

Per juni 2015 visste ikke myndighetene hvor 54 prosent av disse barna var.

«Dette gir grunn til bekymring, ikke minst med tanke på hvordan barna har det» skriver forfatterne bak rapporten.

Halvparten av de som får midlertidig opphold forsvinner når tillatelsen går ut.

40 prosent av de mindreårige som forsvant ble borte i løpet at de første månedene etter de søkte beskyttelse.

Av de som forsvant i årene 2011 til juni 2015 hadde om lag halvparten søknad til behandling hos UDI ved siste forsvinning.

Kilde: NIBR

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:50 Statlige medier: Iran har anholdt utenlandsk oljeskip12:46 EU-ministre blir ikke enige om fordeling av migranter12:11 Kim (34) og Benjamin (7) gravlagt: – Som et mareritt12:10 Person trolig knivstukket i Oslo12:02 Sivilombudsmannen kritisk til Statsministerens kontor11:41 Kambodsja returnerer søppel til USA og Canada11:31 UDI vurderer å tilbakekalle midlertidig oppholdstillatelse for somaliere11:30 Kortslutning i russisk atomkraftverk11:00 PSG-talent klar for RB Leipzig10:52 Ny lov kan sørge for utlevering av terrordømte nordmenn til Italia10:49 Microsoft melder om 740 infiltrasjonsforsøk i fjor10:41 NRK mister skøyterettighetene til NENT10:30 Stadig flere kontakter Forbrukerrådet om trøblete leieforhold09:57 Jente (19) skal ha blitt gjengvoldtatt på Kypros09:52 Solskjær: – Finnes det en ekstra Manchester United-skatt?09:45 Fornebubanen i strid med grunneier om tilgang til tomt09:18 Muslimer mener deres profet Mohammad tråkkes på med dette skiltet09:10 Matthijs de Ligt klar for Juventus09:01 TV 2: Mulla Krekars svigersønn pågrepet08:56 Statkraft-resultatet i første halvår det beste i selskapets historie08:50 Mann døde etter arbeidsulykke på Mjåvann i Kristiansand08:44 Froome fikk seieren i Vuelta a España åtte år etter08:42 Regelverket for opptak til høyere utdanning skal evalueres08:39 Instagram skjuler antall likerklikk08:27 Ekstrem tørke rammer Nord-Korea08:12 68.000 overdosedødsfall i USA08:11 23 fryktes omkommet i påsatt brann i animasjonsstudio i Japan08:05 Stans i togtrafikken på ubestemt tid etter brann i Ulrikstunnelen i Bergen08:02 Kraftig tilbakegang for Røkkes Aker08:00 Arsenal slo Bayern München i USA08:00 Kraftig nedgang for Nordea – bedre for Nordea Norge07:26 BT-journalist: – Pinlig om Brann ryker mot Shamrock07:00 Trump langet på nytt ut mot kongresskvinner06:36 Labert VM-håp for stjernespillere: – Sannsynligheten er liten06:35 Muslimsk råd reagerer på plate med profetens navn i Stavanger06:10 Forbrukertilsynet ber studenter se opp for urimelige skolekontrakter06:00 Marokkansk advokat tror det kan gå over ett år før endelig dom mot drapstiltalte06:00 Molde-treneren er lei negative vinklinger: – Norsk fotball er bedre enn folk tror05:57 Dette skjer i dag05:35 Stadig høyere terskel for varsling om avvik i oljeindustrien05:30 Mange vil fjerne begrepene styrbord og babord05:30 Dette skjedde i natt05:29 Mann skadd etter å ha blitt slept etter bil i Sandefjord04:46 «El Chapo» dømt til livstid i amerikansk fengsel04:44 Kvinne i Oslo funnet død etter fem måneder04:32 FN-ekspert ber Ungarn ta mer hensyn til migranters menneskerettigheter04:30 FBI bes om å undersøke populær ansiktsapp04:10 Revy om norske politikere skaper reaksjoner03:51 CNN: USA vil sende 500 soldater til Saudi-Arabia03:35 Suzann Pettersen tilbake i LPGA-turneringen02:50 Lærer dømt for å ha slått elever i Rogaland01:50 Kongressen stiller ikke Trump for riksrett etter Twitter-meldinger01:26 Representantenes hus blokkerer amerikansk våpensalg til Saudi-Arabia01:24 Økende kokainbruk i Bergen00:50 USA har kastet Tyrkia ut av F-35-programmet00:47 Melding om slagsmål med macheter i Oslo00:29 Raja krever mer effektivitet i jernbanearbeidet23:53 Rumener utnevnt til ny visegeneralsekretær i NATO23:45 Dropper tiltalen mot Kevin Spacey23:45 Johnson og Hunt gjorde sin siste tv-opptreden før ledervalget23:05 Regjeringen vil gjøre det lettere å søke opptak ved offentlige fagskoler23:00 Juniorjentene til semifinale i håndball-VM22:56 Tidligere Lyn-spiller matchvinner da Nigeria tok bronsen i afrikamesterskapet22:49 Påtalemyndigheten i Massachusetts frafaller tiltale mot Kevin Spacey22:40 Konradsen gikk foran da Rosenborg sikret avansement til 2. kvalikrunde i mesterligaen22:32 Syklist alvorlig skadd i ulykke i Levanger22:15 Irans utenriksminister anklager USA for «økonomisk terrorisme»22:12 USAs atomvåpenplasseringer avslørt ved et uhell21:51 Bjørn på rømmen i italiensk skog21:12 Dømt til fengsel for oppfordre kjæresten til selvmord21:11 USA har kastet ut Tyrkia fra F-35-programmet21:07 Kvinne omkom i steinras på Litledalshornet i Ørsta20:25 WHO: Ebolautbruddet i Kongo er en global krise20:04 Bjørn skutt i Hedmark19:06 Norge bryter EUs krav for tvangsreturer av asylsøkere19:04 100 skjeletter fra middelalderen funnet i Tyskland18:52 Retten mener det er økt fare for at Krekar kan stikke av18:38 Dansk bilimportør dømt for å ha brukt Ai Weiwei-kunst i reklame18:30 – Fire personer halshogd i Egypt18:03 Bellona varsler full kamp mot tysk prøveboring nær Lofoten17:57 Voldssiktet par får ikke være sammen med babyen sin17:43 Maren Uelands familie vil bruke oppreisning i marokkanske fengsler17:26 Amundsen var på fisketur. Facebook tok agnet17:23 Meling: En skandale og skammens dag17:01 Ida filmet idylliske Stryn – plutselig braste bilen forbi teltene16:56 «El Chapo» dømt til livstid i amerikansk fengsel16:51 Italias justisdepartement vil be om at Krekar utleveres16:04 – Rett og slett et overgrep mot forsvarsløse mennesker15:37 Tyrkisk diplomat drept i Irak15:21 Drikkevannet i Askøy kommune er friskmeldt15:11 17-åring scoret i ny Solskjær-seier15:02 Amerikansk rapper fengslet i Sverige: – Situasjonen er skandaløs14:59 Miljødirektoratet sier ja til tysk prøveboring nær Lofoten14:51 Solberg: Krekar pågrepet for å utleveres til Italia14:22 Fem år siden MH17-styrten - nærmere et svar14:12 Ap lei av luftambulansekrisen – forlanger at Høie tar grep13:48 Syklist døde etter ulykke i Nordland13:44 Treneren mener Kristoff har tre vinnersjanser igjen i Tour de France13:40 Kilde: Fransk påtalemyndighet går inn for tiltale mot Air France13:25 Nå kommer sommeren til Nord-Norge
Siste nytt
12:50VerdenStatlige medier: Iran har anholdt utenlandsk oljeskip12:46VerdenEU-ministre blir ikke enige om fordeling av migranter12:11NorgeKim (34) og Benjamin (7) gravlagt: – Som et mareritt12:10NorgePerson trolig knivstukket i Oslo12:02NorgeSivilombudsmannen kritisk til Statsministerens kontor11:41VerdenKambodsja returnerer søppel til USA og Canada11:31PolitikkUDI vurderer å tilbakekalle midlertidig oppholdstillatelse for somaliere11:30VerdenKortslutning i russisk atomkraftverk11:00SportPSG-talent klar for RB Leipzig10:52NorgeNy lov kan sørge for utlevering av terrordømte nordmenn til Italia10:49VerdenMicrosoft melder om 740 infiltrasjonsforsøk i fjor10:41SportNRK mister skøyterettighetene til NENT10:30PengerStadig flere kontakter Forbrukerrådet om trøblete leieforhold09:57VerdenJente (19) skal ha blitt gjengvoldtatt på Kypros09:52SportSolskjær: – Finnes det en ekstra Manchester United-skatt?09:45PengerFornebubanen i strid med grunneier om tilgang til tomt09:18NorgeMuslimer mener deres profet Mohammad tråkkes på med dette skiltet09:10SportMatthijs de Ligt klar for Juventus09:01NorgeTV 2: Mulla Krekars svigersønn pågrepet08:56NorgeStatkraft-resultatet i første halvår det beste i selskapets historie08:50NorgeMann døde etter arbeidsulykke på Mjåvann i Kristiansand08:44SportFroome fikk seieren i Vuelta a España åtte år etter08:42NorgeRegelverket for opptak til høyere utdanning skal evalueres08:39VerdenInstagram skjuler antall likerklikk08:27VerdenEkstrem tørke rammer Nord-Korea08:12Verden68.000 overdosedødsfall i USA08:11Verden23 fryktes omkommet i påsatt brann i animasjonsstudio i Japan08:05NorgeStans i togtrafikken på ubestemt tid etter brann i Ulrikstunnelen i Bergen08:02PengerKraftig tilbakegang for Røkkes Aker08:00SportArsenal slo Bayern München i USA08:00NorgeKraftig nedgang for Nordea – bedre for Nordea Norge07:26SportBT-journalist: – Pinlig om Brann ryker mot Shamrock07:00VerdenTrump langet på nytt ut mot kongresskvinner06:36SportLabert VM-håp for stjernespillere: – Sannsynligheten er liten06:35NorgeMuslimsk råd reagerer på plate med profetens navn i Stavanger06:10NorgeForbrukertilsynet ber studenter se opp for urimelige skolekontrakter06:00VerdenMarokkansk advokat tror det kan gå over ett år før endelig dom mot drapstiltalte06:00SportMolde-treneren er lei negative vinklinger: – Norsk fotball er bedre enn folk tror05:57NorgeDette skjer i dag05:35NorgeStadig høyere terskel for varsling om avvik i oljeindustrien05:30NorgeMange vil fjerne begrepene styrbord og babord05:30NorgeDette skjedde i natt05:29NorgeMann skadd etter å ha blitt slept etter bil i Sandefjord04:46Verden«El Chapo» dømt til livstid i amerikansk fengsel04:44NorgeKvinne i Oslo funnet død etter fem måneder04:32VerdenFN-ekspert ber Ungarn ta mer hensyn til migranters menneskerettigheter04:30VerdenFBI bes om å undersøke populær ansiktsapp04:10NorgeRevy om norske politikere skaper reaksjoner03:51VerdenCNN: USA vil sende 500 soldater til Saudi-Arabia03:35SportSuzann Pettersen tilbake i LPGA-turneringen02:50NorgeLærer dømt for å ha slått elever i Rogaland01:50VerdenKongressen stiller ikke Trump for riksrett etter Twitter-meldinger01:26VerdenRepresentantenes hus blokkerer amerikansk våpensalg til Saudi-Arabia01:24NorgeØkende kokainbruk i Bergen00:50VerdenUSA har kastet Tyrkia ut av F-35-programmet00:47NorgeMelding om slagsmål med macheter i Oslo00:29NorgeRaja krever mer effektivitet i jernbanearbeidet23:53VerdenRumener utnevnt til ny visegeneralsekretær i NATO23:45VerdenDropper tiltalen mot Kevin Spacey23:45VerdenJohnson og Hunt gjorde sin siste tv-opptreden før ledervalget23:05NorgeRegjeringen vil gjøre det lettere å søke opptak ved offentlige fagskoler23:00SportJuniorjentene til semifinale i håndball-VM22:56SportTidligere Lyn-spiller matchvinner da Nigeria tok bronsen i afrikamesterskapet22:49VerdenPåtalemyndigheten i Massachusetts frafaller tiltale mot Kevin Spacey22:40SportKonradsen gikk foran da Rosenborg sikret avansement til 2. kvalikrunde i mesterligaen22:32NorgeSyklist alvorlig skadd i ulykke i Levanger22:15VerdenIrans utenriksminister anklager USA for «økonomisk terrorisme»22:12VerdenUSAs atomvåpenplasseringer avslørt ved et uhell21:51VerdenBjørn på rømmen i italiensk skog21:12VerdenDømt til fengsel for oppfordre kjæresten til selvmord21:11VerdenUSA har kastet ut Tyrkia fra F-35-programmet21:07NorgeKvinne omkom i steinras på Litledalshornet i Ørsta20:25VerdenWHO: Ebolautbruddet i Kongo er en global krise20:04NorgeBjørn skutt i Hedmark19:06NorgeNorge bryter EUs krav for tvangsreturer av asylsøkere19:04Verden100 skjeletter fra middelalderen funnet i Tyskland18:52NorgeRetten mener det er økt fare for at Krekar kan stikke av18:38MotorDansk bilimportør dømt for å ha brukt Ai Weiwei-kunst i reklame18:30Verden– Fire personer halshogd i Egypt18:03NorgeBellona varsler full kamp mot tysk prøveboring nær Lofoten17:57NorgeVoldssiktet par får ikke være sammen med babyen sin17:43NorgeMaren Uelands familie vil bruke oppreisning i marokkanske fengsler17:26NorgeAmundsen var på fisketur. Facebook tok agnet17:23NorgeMeling: En skandale og skammens dag17:01NorgeIda filmet idylliske Stryn – plutselig braste bilen forbi teltene16:56Verden«El Chapo» dømt til livstid i amerikansk fengsel16:51NorgeItalias justisdepartement vil be om at Krekar utleveres16:04Norge– Rett og slett et overgrep mot forsvarsløse mennesker15:37VerdenTyrkisk diplomat drept i Irak15:21NorgeDrikkevannet i Askøy kommune er friskmeldt15:11Sport17-åring scoret i ny Solskjær-seier15:02VerdenAmerikansk rapper fengslet i Sverige: – Situasjonen er skandaløs14:59NorgeMiljødirektoratet sier ja til tysk prøveboring nær Lofoten14:51NorgeSolberg: Krekar pågrepet for å utleveres til Italia14:22VerdenFem år siden MH17-styrten - nærmere et svar14:12PolitikkAp lei av luftambulansekrisen – forlanger at Høie tar grep13:48NorgeSyklist døde etter ulykke i Nordland13:44SportTreneren mener Kristoff har tre vinnersjanser igjen i Tour de France13:40VerdenKilde: Fransk påtalemyndighet går inn for tiltale mot Air France13:25NorgeNå kommer sommeren til Nord-Norge
Populært