Regjeringens asylpolitikk får knallhard kritikk:

– Norge bryter barnekonvensjonen

<p>FÅR KRITIKK: Statsminister Erna Solberg (H)(tv) og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).</p>
FÅR KRITIKK: Statsminister Erna Solberg (H)(tv) og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Regjeringen forskjellsbehandler norske barn og enslige mindreårige asylsøkere uten en saklig begrunnelse. Det mener Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, som er underlagt Stortinget. 

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I 2015, under Erna Solberg sin regjeringstid, opprettet Stortinget en nasjonal institusjon for menneskerettigheter som har som mandat å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge.

To år senere er institusjonen krystallklar i sin dom over Solberg-regjeringens behandling av enslige mindreårige asylsøkere.

  • Enslige mindreårige asylsøkere over 15 år utsettes for forskjellsbehandling som er i strid med barnekonvensjonen.
  • Det omsorgstilbudet denne gruppen enslige mindreårige asylsøkere får, inkludert de som er her på en tidsbegrenset tillatelse, er et omsorgstilbud som er langt fra det barnevernsbarn over 15 år og enslige mindreårige asylsøkere under 15 år får. Dette gjelder både kravene til kvalitet og til rettsikkerhet.
  • Nasjonal institusjon mener det foreligger en forskjellsbehandling som ikke er objektivt og saklig begrunnet.

Kritikken kommer frem i institusjonens årsrapport for 2016, som ABC Nyheter har fått innsyn i.

Les også: Regjeringen foreslår å gjøre asylinnstramminger permanente

SV-Andersen: – Nå må Stortinget forstå alvoret

– Jeg er glad for at rapporten er så tydelig. Stortinget opprettet institusjonen for å få noen som har faglig høy kompetanse til å sikre at vi holder de konvensjonene vi har sluttet oss til. Nå slår institusjonen fast, helt klinkende klart, at vi bryter barnekonvensjonen ved at vi behandler de enslige mindreårige asylsøkerne over 15 år på en dårligere måte enn norske barn, sier Karin Andersen til ABC Nyheter.

KREVER ENDRING: Karin Andersen (SV) mener regjeringen og flertallet på Stortinget ikke har noe valg etter konklusjonen fra Norges institusjon for menneskerettigheter. Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter
KREVER ENDRING: Karin Andersen (SV) mener regjeringen og flertallet på Stortinget ikke har noe valg etter konklusjonen fra Norges institusjon for menneskerettigheter. Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter

I et forslag i Stortinget tirsdag, foreslår Karin Andersen og SV at «enslige mindreårige asylsøkere over 15 år blir omfattet av barnevernloven og faller inn under barnevernets omsorgsområde.» I dag er det Utlendingsdirektoratet som har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år.

– Jeg forventer at hele Stortinget nå, også de store partiene, forstår alvoret og er med og sikrer at disse barna får et omsorgstilbud som er på linje med våre barn. Hvis ikke er de nødt til å å erkjenne at Norge bryter Barnekonvensjonen, sier SV-veteranen.

Les også: Regjeringen avviser anbefalinger i bestilt rapport

Tror på støtte i Stortinget

– Alle barn i Norge skal ha den samme omsorgen, uavhengig av hvorfor de er her og selv om regjeringen mener det er «feil» at de er her. Nå har institusjonen slått dette entydig fast. Da har ikke Stortinget eller regjeringen noe valg hvis vi fortsatt har tenkt å være en del av barnekonvensjonen, sier Andersen.

SV, KrF og Venstre har lenge jobbet for styrke omsorgstilbudet til enslige mindreårige asylsøkere, men de store på partiene på Stortinget har sagt nei til flere forslag. Nå mener Andersen Stortinget må endre kurs.

– Diskusjonen om vi behandler enslige mindreårige asylsøkere etter barnekonvensjonen eller ikke, burde vært over. I rapporten er det slått fast svart på hvitt at vi bryter barnekonvensjonen. Enten må Stortinget gå med på forslaget eller se folk i øynene og si at vi bryter barnekonvensjonen.

I forslaget i Stortinget tirsdag, ønsker forslagsstillerne at regjeringen skal vedta en forskrift som fastsetter hvilke tilbud enslige mindreårige asylsøkere som bor i asylmottak skal få.

«Forskriften må inneholde bestemmelser om hva som er tilstrekkelig bemanning, kompetanse, boligstandard og ressurser til miljøarbeid for å gi enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år et likeverdig omsorgstilbud som andre mindreårige.» heter det i forslaget.

ABC Nyheter har vært i kontakt med vikarierende innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) som vil kommentere rapporten i løpet av tirsdagen.

Les også: Slår alarm om forholdene i norske mottak: – Kan gjøre hva jeg vil

Les også: – Flere enslige mindreårige har forsøkt å ta sitt eget liv

Anbefalinger om enslige mindreårige asylsøkere:

«Norske myndigheter må gi enslige mindreårige asylsøkere over 15 år et omsorgstilbud som både kvalitativt og rettighetsmessig er likeverdig det tilbudet som gis til enslige mindreårige asylsøkere under 15 år og øvrige barnevernsbarn.

En eventuell ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år må gi enslige mindreårige asylsøkere et likeverdig tilbud som øvrige barnevernsbarn.

Det må sørges for grundige utredninger av lovforslag på asyl- og utlendingsfeltet. Særlig må det tas stilling hvordan ulike lovforslag samlet sett virker inn på våre menneskerettslige forpliktelser.»

Kilde: Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden