Helgesen mener han informerte Stortinget om ulvedilemma

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) møtte til debatt tirsdag i Stortinget om redegjørelse om forvaltningen av ulv. Les mer Lukk

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) mener han har overholdt sin plikt til å informere Stortinget om problemene med å oppfylle Stortingets ulvevedtak.

– Jeg har oppfylt opplysningsplikten, sier Helgesen til NTB.

Han avviser dermed kritikken som særlig Senterpartiet har frontet. Partiet mener Helgesen langt tidligere burde ha informert om problemene han så med å holde bestanden av ulv på det nivået Stortinget ønsket. Helgesen viser til at han ulvemeldingen gjorde det klart at det ville bli vanskelig å gi tillatelse til jakt, dersom kravene i Naturmangfoldsloven og internasjonale konvensjoner ikke var oppfylt.

– Jeg kunne helt sikkert gjort ting annerledes, men de grunnleggende rammene kunne jeg ikke endre, sier han om kritikken mot ham.

Han gjentar at han ikke kunne gå til Stortinget så lenge hans departement behandlet klagen på vedtakene i de lokale rovviltnemndene.

Samtidig understreker han at han har hørt Stortingets bestilling.

– Nå har vi fått beskjed om å vurdere det rettslige rammeverket på nytt og det kommer vi til å gjøre, sier han.

Han lover å gjøre det så raskt som mulig å innen fristen stortingsflertallet har satt, 10. mars.

Les også: Ny enighet på Stortinget om ulveforvaltningen

Sp vurderer mistillit mot miljøminister Vidar Helgesen

Helgesen fikk ulverefs i Stortinget

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) fikk refs i flere runder fra Stortingets talerstol da de folkevalgte debatterte hans håndtering av ulvepolitikken.

– Når man rikker for mye ved ulveforliket, slik vi mener regjeringen har gjort med sin forståelse av loven, blir det uro. Vi var enige om at konfliktnivået skulle dempes. Der er vi ikke, og det bærer regjeringen et stort ansvar for, sa Hans Olav Syversen (KrF).

Stortinget debatterte tirsdag Helgesens redegjørelse til Stortinget 17. januar. Han forsvarte da sin beslutning om kun å tillate felling av et fåtall av ulvene som de lokale rovviltnemndene hadde tillatelse til.

Arbeiderpartiets Terje Aasland mener regjeringen ”parkerte Stortingets vilje”.

– Jeg finner lite i redegjørelsen som bærer preg av en iboende vilje til å gjennomføre vedtaket Stortinget fattet i juni, sa han.

Les også: Jaget bort ulv med kongler

Landbruksministeren stiller seg bak Helgesen i ulvesaken

Tillit?

Marit Arnstad (Sp) gikk langt i å antyde manglende tillit til Helgesen:

– Vi står overfor en statsråd som ikke følger opp et stortingsvedtak, og ikke tok seg bryet med å informere om det, sa hun.

Hun mener Helgesen tidlig i fjor høst burde ha informert Stortinget om at det ville bli vanskelig å følge opp ulveforliket.

–Etter en slik oppførsel må en spørres seg om en kan ha tillit til regjeringens evne til å følge opp Stortingets vedtak, fortsatte hun, og la til at regjeringens oppfølging videre vil være avgjørende.

Også fra regjeringspartiet Frp kom det krass kritikk av Helgesen.

– Dette dreier seg om gjennomføringen av det Stortinget har bestemt, og der står noen til stryk, uten tvil, sa Morten Ørsal Johansen (Frp).

Høyres Gunnar Gundersen, som hele tiden har vært en skarp kritiker av miljøministeren, spurte om miljødepartementet har sin egen agenda og kalte situasjonen uvirkelig.

Les også: Helgesen blir truet med instruksjon

Ulvedemonstranter med klar beskjed til Helgesen

Lover å gjennomføre

Et flertallet i Stortinget bestående av Høyre, Frp, KrF og Ap la før debatten fram et forslag som de mener vil kunne løse striden. Der ber de regjeringen gå gjennom lover og forskrifter på nytt, med mål om å åpne for lisensfelling av flere ulv.

Helgesen understreket at regjeringen vil gjennomføre Stortingets vedtak.

– Jeg tar utålmodigheten inn over meg, sa han, og lovet å komme tilbake med en sak innen 10. mars, slik flertallet ber om.

Han måtte nok en gang se til et mindretall av miljøpartiene Venstre, SV og Miljøpartiet Grønne for å finne støtte.

Les også: Ulvedemonstranter møtte utskjelt statsråd

– Imponert og glad

– Jeg er imponert over og glad for at vi har en miljøvernminister som ser på det som sin oppgave å følge den loven som Stortinget selv har vedtatt, sa Rasmus Hansson (MDG).

Bård Vegar Solhjell (SV) påpekte at Stortinget var blitt varslet om at det ville bli vanskelig å følge opp ulveforliket og bestandsmålet og samtidig holde seg innenfor Naturmangfoldsloven og Bernkonvensjonen om vern av ville dyr.

– De to store partiene som vanligvis prøver å sy sammen ulike hensyn, har mistet hodet og har abdisert i den rollen. De framstår ikke som byggere av kunnskapsbaserte forlik, men har valgt å bli støttegruppe for noens særinteresse, sa Solhjell.

Les også: Helgesen sier nei til ulvejakt