Nær én million norske pensjonister får etterbetalt pensjon

REGN UT PENSJONEN: For å få oversikt over pensjonen din kan du bruke en kalkulator på nett, men beløpene varierer. Foto: Lisa Wisløff.
REGN UT PENSJONEN: For å få oversikt over pensjonen din kan du bruke en kalkulator på nett, men beløpene varierer. Foto: Lisa Wisløff.

Kan spe på pensjonen med en tusenlapp årlig.

Ekstrautbetalingen kommer etter at Stortinget tidligere i år vedtok at alderspensjoner under utbetaling skulle få en årslønnsvekst i 2021 på 3,83 prosent.

Dermed måtte reguleringen av pensjonene for én million nordmenn gjennomføres på nytt.

I kroner og øre betyr det endrede trygdeoppgjøret om lag 1.000 kroner mer i årlig pensjon. I tillegg vil det bli gitt en etterbetaling fra perioden mai-november. Dette tilsvarer 600 kroner for norske pensjonister.

– Nær én million pensjonister får nå økt årlig pensjon og etterbetaling tilbake til mai, skriver arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik i en pressemelding.

78 kroner ekstra i måneden før skatt

Omreguleringen for 2021 er et resultat av at 2021 ble et overgangsår mellom de gamle og de nye reglene. Tajik presiserer at dette er en overgangsordning. For framtidige pensjonsutbetalinger vil reguleringen være snittet av lønns- og prisvekst.

Satsene for minstepensjon og garantipensjon økes med om lag 1000 kroner i året. Alle som har pensjon over minstenivå får også en økning i årlig pensjon.

– For en gjennomsnittlig alderspensjonist vil dette utgjøre 78 kroner i måneden før skatt . Etterbetalingen i desember vil gjelde for månedene mai–november og vil utgjøre 546 kroner, skriver Navs fagavdeling i en e-post til Vi.no.

– Sikrer at pensjonistene ikke går i minus

De månedlige pensjonsutbetalingene økes for de aller fleste pensjonister fra og med desember. I desember utbetales også en etterbetaling for den særskilte økningen for perioden mai–november.

– Jeg er glad for at vi fra 2022 får på plass et nytt reguleringssystem som er trygt og forutsigbart. Det sikrer at pensjonistene ikke går i minus når arbeidstakerne går i pluss, fastslår Hadia Tajik.

Personvernpolicy