Fremtidens strømforbruk kan bli kostnadsbombe – effekttariffer mulig løsning

I løpet av de neste årene kan det bli en endring i hvordan nordmenn betaler for strøm. Målet er å endre norske strømvaner for å spare samfunnet for dyre investeringer i strømnettet.
I løpet av de neste årene kan det bli en endring i hvordan nordmenn betaler for strøm. Målet er å endre norske strømvaner for å spare samfunnet for dyre investeringer i strømnettet. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Elbiler og elferger gjør at Norge i fremtiden kan komme til å sprenge kapasiteten på dagens strømnett. Enten kan vi bygge nytt nett for flerfoldige milliarder, eller vi kan endre måten vi bruker strøm på.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For at Norge skal oppfylle sine klimamål, er elektrifisering et viktig og politisk ønsket virkemiddel. Med fornybar, norsk energi skal blant annet bilparken, transportsektoren, landets ferger, cruisebåter og byggebransjen elektrifiseres.

Norske myndigheter ser nå et behov for å endre måten vi bruker og betaler for strøm på i møte med en mer elektrifisert hverdag. Hvis vi ikke klarer det, kan det bli nødvendig å bygge ut nytt strømnett i store deler Norge for flerfoldige milliarder kroner. Noe nytt nett må vi bygge uansett, men noe kan vi spare oss for med endret strømforbruk.

– Strømnettet vårt er en del av vår felles, kritiske samfunnsinfrastruktur. Vi bruker det alle sammen. Vi er alle sammen avhengige av det. I årene framover vil vi bruke det enda mer, sier direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Kjetil Lund.

Torsdag arrangerte NVE og Energi Norge, en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for fornybarnæringen, et pressetreff hvor de fortalte hvorfor de mener det er nødvendig å endre reglene for nettleie og innføre såkalte effekttariffer.

– Utfordringen er å levere nok strøm til en billig penge med økt elektrifisering i samfunnet, sier NVE-direktør Lund.

Artikkelen fortsetter under.

Kjetil Lund er direktør i NVE. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Kjetil Lund er direktør i NVE. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Samtidig elbil-lading sprenger kapasiteten

Strømnettet er bygget for at det skal tåle belastningen under døgnets to strømtopper morgen og kveld, når mange bruker mye strøm samtidig.

Strømselskapet Glitre Energi har undersøkt hvordan utstrakt hjemmelading av elbiler kan skape problemer i dagens strømnett, og sprenge kapasiteten. Administrerende direktør Tore Morten Wetterhus presenterte sine konklusjoner på torsdagens pressemøte.

Glitre har sett for seg et scenario hvor alle bilene i Drammen er elbiler. Det utgjør 47.000 personbiler. Hva skjer med strømnettet når disse bilene skal lades?

– I vårt eksempel har vi regnet på den optimalt smarteste løsningen på denne utfordringen, og den optimalt dummeste løsningen, sier Wetterhus.

I den optimalt smarteste løsningen for strømnettet fordeles all elbil-ladingen jevnt utover døgnet, og laderne har lavt energiuttak slik at effekten som tas ut fra strømnettet er lav. Ladingen tar da også lang tid.

– Det at en hel gate, som får strøm fra samme trafostasjon, har elbiler er ikke noe problem når ladingen er smart. Vi har veldig mye ledig kapasitet i strømnettet, og smart bruk av nettet gir lite ekstrakostnader for kundene.

Problemet oppstår i et scenario hvor alle i samme gate lader elbilene sine mye på samme tid med ladere som har høyt energiuttak, og tar ut stor effekt fra strømnettet på én gang.

– Hvis man lader optimalt dumt går strømmen, fordi i et slikt scenario trenger vi dobbel kapasitet i strømnettet i forhold til i dag. Det koster minst to milliarder kroner bygge ut bare i Drammen. Det vil føre til tusenlapper i unødvendig nettleie for folk.

Acer: Norge har Europas høyeste nettleie

Artikkelen fortsetter under.

En video Glitre Energi har produsert viser hvorfor det kan være gunstig for samfunnet og forbrukere å bruke strømnettet mer effektivt:

– En regning forbrukerne må plukke opp selv

NVE-direktør Kjetil Lund påpeker at det norske strømnettet er 100 prosent brukerfinansiert, i motsetning til veldig mye av annen viktig infrastruktur i samfunnet som betales over skatteseddelen.

– Det betyr at hver eneste krone i unødige investeringer vi gjør i strømnettet fører til en regning forbrukerne må plukke opp selv.

NVE sammenligner det å øke kapasiteten i strømnettet så mange kan bruke mer strøm samtidig med å bygge firefelts motorvei for å ta unna trafikk én time i morgenrushet og én time i ettermiddagsrushet.

For å unngå disse dyre investeringene, skal NVE i starten av neste år legge fram forslag om flere ulike modeller til såkalte effekttariffer. Tanken er at strømkundene skal ha et abonnement på nettleie som er tilpasset hvor mye strøm de vil bruke på én gang. For forbruk utover abonnementet, betaler kunden høyere nettleie i form av effekttariffer.

På denne måten blir det dyrt for forbrukerne å bruke mye strøm på én gang. Det skal gi incentiv til å spre strømforbruket utover lengre tidsperioder.

– Det er i vår felles interesse å gi incentiver til å fordele den nettkapasiteten vi allerede har mest mulig fornuftig. Det handler ikke om at folk skal stå opp midt på natten for å dusje, men å oppmuntre folk til å investere i tekniske dingser som kan gi besparelser i strømbruket og fordelen det utover døgnet, sier Lund.

Det handler om ting som for eksempel å starte vaskemaskinen etter at middagen er ferdig laget, å koble ut varmtvannsberederen når vaskemaskin og oppvaskmaskinen går, og ikke sette elbilen til lading rett etter at man kommer hjem fra jobb.

NVE: – Sikre på at effekttariffer kommer

NVE hadde et forslag på høring om å innføre effekttariffer i desember 2017. De fikk inn 70 høringssvar, og mange stilte seg skeptiske til forslaget. Særlig til modellene som ble foreslått, og hvor raskt NVE ønsket å innføre effekttariffer.

Les om det forrige forslaget: NVE vil endre strømregningen for å straffe overforbruk

Forslaget ble ikke noe av den gangen, men nå skal NVE snart legge fram nye forslag.

– Med den elektrifiseringen vi ser i samfunnet, så melder behovet for effekttariffer seg før eller senere. Vi er sikre på at effekttariffer kommer. Spørsmålet er om vi skal innføre det tidlig på en ryddig og ordentlig måte uten drama, og gradvis, eller skal vi gjøre det med et smell senere, sier Lund.

Venter Norge med å innføre effekttariffer, vil det på sikt melde seg en tydelig urimelighet over hvem som må bære den økonomiske byrden, mener Lund.

– Men la oss ikke overdrive. Vi har et godt og robust nett i Norge. Nettet kommer ikke til å knele nå hvis vi ikke gjør dette. Men vi må regne med en større fellesregning hvis vi ikke utnytter nettet vårt mer effektivt. Som samfunn kan vi ikke leve med å dytte regninger over på hverandre. Grunnleggende er det det dette handler om i min bok, sier NVE-direktøren.

Forbrukerrådet frykter det kan ramme skjevt

Forbrukerrådet er ikke prinsipielt imot effekttariffer, men de er usikker på om det er løsningen på de problemene Norge trenger å løse.

Finn Lützow-Holm Myrstad er fagdirektør for strøm og digitale tjenester i Forbrukerrådet. Han synes det framstår som om NVE har hastverk i saken.

– VI etterlyser mer kunnskap om hvor stort dette problemet kommer til å bli i framtiden. Hvor er det problemer i strømnettet allerede i dag? Finnes det andre virkemidler som kan få ned effekttoppene? Og hvordan vil prissignalene slå ut for ulike forbrukergrupper?

Myrstad mener enkelte strømkunder vil ha muligheter til å tilpasse seg en ny måte å bruke strøm på, mens andre kanskje har dårligere muligheter til det.

– Hvis vi vet mer om dette vil vi ha et bedre beslutningsgrunnlag. Vi synes ikke vi har fått gode nok svar på spørsmålene våre. Jeg håper NVE tar seg bedre tid å tilegne seg kunnskap om disse tingene før det endelige forslaget kommer på høring, sier Myrstad til ABC Nyheter.

Han mener forbrukere allerede betaler en uforholdsmessig stor del av landets strømregning.

– Det koster å elektrifisere Norge. Det skal investeres 135 milliarder kroner i strømnettet de neste 10 årene, og nettleien vil øke uansett. Vi bør ha en diskusjon om næringslivet og industrien skal bidra mer. Forbrukerne skal bidra, men vi må vite hva slags konsekvenser dette får for ulike grupper forbrukere.

Artikkelen fortsetter under.

Finn Myrstad er fagdirektør for strøm og digitale tjenester i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet
Finn Myrstad er fagdirektør for strøm og digitale tjenester i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Rapport: – Kan slå negativt ut for flere forbrukere

Analyseselkspet NyAnalyse har laget en rapport hvor de har regnet på 200 ulike scenarioer om hvordan effekttariffer kan slå ut for ulike forbrukergrupper. Rapporten konkluderer med at nye tariffer vil ramme hardere økonomisk jo lavere det årlige strømforbruket er.

«Den som rammes kraftigst økonomisk er ung enslig i liten bolig som allerede er energieffektivisert. Vedkommende får en økning i kostnader på rundt 2.000 kroner årlig», heter det i rapporten.

– De nye tariffene blir mer kompliserte, og dermed mer uoversiktlige, enn nåværende tariffer. Det kan slå ut negativt for flere forbrukere, spesielt de som er unge, påpeker Terje Strøm, sjeføkonom og partner i NyAnalyse for ABC Nyheter.

Han har vært med på å lage rapporten for NyAnalyse, som kommer fram til at kombinasjonen av kostnadsøkning ved lavt strømforbruk og økning i kompleksitet kan gi uheldige fordelingsvirkninger. Rapporten har sett på ti ulike forbrukergrupper. Fem av dem kommer økonomisk dårligere ut med effekttariffer enn de gjør i dag, mens fem grupper kommer økonomisk gunstigere ut.

NVE-direktør Kjetil Lund ønsker ikke å diskutere tall før de har lagt fram sine nye forslag til effekttariffer på nyåret.

– Vi vil legge fram våre egne regnestykker. Rapporten fra NyAnalyse vil jeg nesten kalle useriøs. Det er noen forutsetninger i rapporten som er feil. De skriver at NVE foreslår sånn og sånn, men vi har ikke kommet med noe forslag enda.

Uten at NVE vil gå i detaljer, mener de at de aller fleste vil kunne spare penger på effekttariffer, mens noen få må betale litt mer. Likevel mener de effekttariffer vil være en mer rettferdig løsning enn dagens nettleie-kostnader.

Les mer: Rapport: Effekttariffer vil ramme strømsparende nordmenn