Statsbudsjettet 2020: Her er regjeringens velferdskutt

Budsjettaperne: Eldre uføre, ungdom med skjeve tenner (eller deres foreldre), unge med glutenallergi og barn med svakt syn (eller deres foreldre). Illustrasjonsbilder.
Budsjettaperne: Eldre uføre, ungdom med skjeve tenner (eller deres foreldre), unge med glutenallergi og barn med svakt syn (eller deres foreldre). Illustrasjonsbilder. Foto: NTB scanpix

Regjeringen får kritikk for flere velferdskutt i sitt forslag til statsbudsjett for neste år. – Dette er rene kutt til folk flest, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Opposisjonen er alltid kritisk til regjeringens forslag til statsbudsjett. Da regjeringen la frem Statsbudsjettet 2020 mandag, var det spesielt klima og velferd kritikken dreide seg om.

Les også: Siv Jensen: – Vi skal passe på at det fortsetter å gå bra

– Regjeringen fortsetter med usosiale kutt, sier SV-leder Audun Lysbakken og legger til:

– Samtidig kutter regjeringen nok en gang bredt i velferd gjennom ostehøvelkuttene. Dette er rene velferdskutt til folk flest, i alt fra sykehus, fødselsomsorg og kriminalomsorg til høyere utdanning.

Her er noen av velferdskuttene

Arbeidsavklaringspenger (AAP): Regjeringen foreslår å redusere bevilgingen til AAP med 3,2 milliarder i 2020, til 28,5 milliarder kroner. Konkret vil regjeringen:

  1. redusere minsteytelsen i AAP fra 2G til 2/3 av 2G for nye mottakere under 25 år
  2. avvikle ung ufør-tillegget i AAP for alle nye mottakere, uavhengig av alder.

Les også: Spørreundersøkelse: Flertall i Norge mot AAP-innstammingen

Uføre pensjonister: Regjeringen kutter i skjermingstillegget til uføre pensjonister. Ordningen innebærer at uføre pensjonister skjermes fra levealdersjusteringen i alderspensjonen, ettersom de ikke kan velge å jobbe mer eller lenger. Innsparingen kan være verdt 1,3 milliarder kroner.

Flyktningers pensjon: Regjeringen foreslår å avvikle folketrygdlovens særskilte bestemmelser for personer med formell flyktningstatus som sikrer disse personene fulle minsteytelser fra folketrygden som om de har bodd i Norge hele livet. Det vil si at de fjerner muligheten flyktninger har for å komme opp til minstepensjon når folk har flyktet fra landet de har hatt karrieren sin i.

I tillegg foreslår regjeringen å «heve botidskravene, som gir rett til en rekke trygdeytelser, fra tre år til fem år. Dette gjelder arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, stønad til enslig mor eller far, ytelser til tidligere familiepleier, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon og alderspensjon (unntatt inntektspensjon, hvor det ikke er botidskrav)».

Tannregulering: Regjeringen foreslår kutt i de statlige subsidier for kosmetisk tannregulering (såkalt gruppe C), som i dag utgjør 40 prosent av refusjonstakstene for tannbehandlingen.

Barnebriller: Regjeringens foreslår å kutte støtten til briller til svaksynte barn. Innsparingen vil gi 122 millioner ekstra i statskassen i 2020.

Barn og unge med glutenallergi: Regjeringen foreslår at satsene for grunnstønad til personer som har ekstrautgifter til glutenfri kost reduseres fra sats 3 til sats 2 for barn og unge i alderen 5-30 år, og fra sats 2 til sats 1 for øvrige aldersgrupper, fra 1. april 2020.

Sats 2 utgjør i forslaget til statsbudsjett 12 564 kroner per år og sats 1 utgjør 8 232 kroner per år. Endringene er anslått å gi en innsparing i bevilgningen til grunnstønad på 93 millioner kroner i 2020.

Noen satsinger

Blant sosiale satsinger i budsjettet er 13,1 millioner kroner til å gjennomføre et forsøk med heroinassistert behandling i Oslo og Bergen i 2020. Forsøket varer fra 2020 til 2025. De totale kostnadene i hele perioden er beregnet til om lag 280 millioner kroner.

Regjeringen vil også øke bevilgningene til tannhelsetilbud for tortur- og overgrepsutsatte – og personer med tannlegeskrekk – med 15 millioner kroner.

Solberg-regjeringen foreslår også 17,4 millioner kroner til tilbud om samlivskurs til førstegangsforeldre. Målet er å styrke parforholdet og gi foreldrene trygghet i foreldrerollen.

ABC Nyheter forklarer: Alt du trenger å vite om statsbudsjettet:


Flere saker fra ABC Nyheter

Personvernpolicy