Frykter «trailer park»-tilstander i Norge

Campingplasser: Økning i forespørsler om å bo fast i campingvogn

Illustrasjonsfoto: Solveig Vikene / SCANPIX
Illustrasjonsfoto: Solveig Vikene / SCANPIX

Det amerikanske fenomenet «trailer parks» har ankommet Skandinavia, og ifølge danske TV2 vokser fenomenet. – Vi ser at trenden er økende, sier campingeier om nordmenn som søker fast bopel på campingplasser i Norge.

Danske campingplasseiere får stadig henvendelser fra mennesker som ønsker å bo permanent i campingvogn, ifølge danske TV2. Men dette er ulovlig i henhold til lovverket hos vår nabo i sør.

I programmet «Trailerpark Danmark» har kanalen vært i kontakt med 73 danske campingplasser. 47 av dem har svart ja til at de har folk boende på sine campingplasser hele året rundt. For bare ti år siden var det bare 28 campingplasser dette gjaldt for.

Å flytte inn i campingvognen permanent, har ofte økonomiske årsaker, skriver kanalen på sine nettsider.

Det kan være folk som har opplevd skilsmisse eller mistet boligen sin, og kontakter derfor campingplassene i en nødssituasjon.

– Ingen andre muligheter

Ekteparet Bent og Berit Christensen bodde tidligere i leilighet, men én dag kom det en telefon fra banken som sa at utgiftene deres var større enn inntektene.

Ekteparet var campingturister fra før av, så valget om å flytte inn i campingvogna permanent var ikke så fjernt. De har ikke angret, ettersom de ikke har råd til å flytte inn i leilighet igjen.

– Vi har ingen andre muligheter, sier Berit Mortensen til danske TV 2.

Men, i henhold til danske campingregler, kan man ikke ha fast bopel på en campingplass året rundt. Man kan maks oppholde seg 20 dager om gangen i campingvognen i vinterperioden fra 1. november til 28. februar.

Ifølge danske TV2s undersøkelse, opplyses det fra syv av ti helårscampingplasser at det er registrert en økning i henvendelser fra folk som ønsker å bosette seg permanent.

Les også: – Rike bør betale mer enn fattige i bommen

– En forskjells-maskin

ABC Nyheter har vært i kontakt med campingplasseiere i Norge for å høre hvordan situasjonen er her til lands. De vi har snakket med sier de har merket en økning i henvendelser fra mennesker som ønsker å bo permanent, eller over lengre tid, på campingplass.

Karin Andersen, leder i kommunal og forvaltningskomiteen og Stortingsrepresentant for SV, ser tendensen som urovekkende.

Karin Andersen, leder i kommunal og forvaltningskomiteen og Stortingsrepresentant for SV. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Karin Andersen, leder i kommunal og forvaltningskomiteen og Stortingsrepresentant for SV. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Folk som trenger permanent eller midlertidig bolig presses ut av boligmarkedet, både på grunn av pris, at bostøtta er svekket og av hyblifisering. Boligmarkedet har blitt en forskjells-maskin og det må være et alvorlig varsko til Regjeringen når folk må bo på campingplass. Dessverre har kommuner også henvist vanskeligstilte til å bo på campingplass, noe som er dyrt og dårlig, sier politikeren.

– På kort sikt må bostøtta styrkes, vi må stoppe boligspekulantene som presser priser og skyver de som trenger å kjøpe bolig som hjem og unge som har jobb og kan betale for lån, må få Startlån slik de fikk før. På lang sikt må det bygges mange flere rimelige boliger, eksempel mer leie til eie og da må både kommune og stat bidra mer for å balansere markedet og få prisene ned.

Les også: Forskning: Rike lever i snitt lenger enn fattige

– Må tas på alvor

Generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for taperne, Tor Bernhard Slaathaug, sier det er urovekkende dersom man ser at vi i Norge er i ferd med å få trailer park-tendenser à la de man ser i USA.

Generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug. Foto: Stiftelsen Rettferd for taperne
Generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug. Foto: Stiftelsen Rettferd for taperne

– Det kan vitne om mangel på en aktiv boligpolitikk i Norge. Særlig gjelder dette storbyene og andre pressområder, sier Slaathaug til ABC Nyheter.

Han legger til at Norge ikke må komme til en situasjon som i USA, der folk føler seg tvunget ut til å bo på helårsbasis i en trailer park.

– Det aller viktigste er at man i Norge har tilgang på en primærbolig, sier han.

– Hvis man ser at det er like utviklingstrekk i Norge, Sverige og Danmark på sosiale utfordringer, så må vi i Norge ta dette på alvor. Igjen, det kan vitne om en manglende aktiv boligpolitikk.

Les også: Absurd dyrt for fattige å spise seg mette

Også i Norge: – Får mange henvendelser

Ramton Camping på Nærsnes ved Oslofjorden holder åpent fra 1. mai til 15. september, men er stengt resten av året. Ifølge daglig leder, Karl Ramton, er det vanlig at de fleste campingplassene i Norge holder sommeråpent og stenges om vinteren. Han har tydelig merket en økning i forespørsler fra folk som ønsker å bo der permanent.

– Vi ser den trenden er økende, og vi får mange henvendelser om å la vognen stå hele året. Selvfølgelig har det en økonomisk karakter, der mange skulle gjerne stått og latt vognen være i bruk hele året. Det ser vi, sier Ramton.

Les også: Megler: Bomringer påvirker nye boligkjøp

Pågang fra studenter og pendlere

Tradisjonelt har campingplassene langs sjøen vært sommerplasser som holder stengt om vinteren. Mens de som ligger i fjellpassene i innlandet ofte er helårsåpne i forbindelse med vinteraktiviteter, ifølge Ramton.

Campingplasseier Karl Ramton er sjef på Ramton camping i Røyken. Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX
Campingplasseier Karl Ramton er sjef på Ramton camping i Røyken. Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX

Selv må han avvise de som henvender seg for å finne permanent bosted, siden han selv fokuserer på turister.

– Det er et stort press fra studenter og de som pendler i forbindelse med arbeidsmarkedet, som har problemer med å skaffe billig bosted og noe de kan leve med. Etterspørselen er stor etter helårspass som pendlerbolig eller studentbolig.

– Trenden i Oslo, for eksempel rundt på Frogner, er at store leiligheter blir kjøpt opp og deles inn i mindre boenheter for flere leietakere. Og prisene er astronomiske, sier Ramton, og sikter til at dette har presset folk til å se etter andre løsninger for permanent bopel.

Han tror pressområdene ligger rundt de store byene, og at det trolig er campingplasser her som vil oppleve flest henvendelser.

– Vi som driver camping knyttet opp mot en større by vil merke det. Det er en ganske interessant trend. Og man kan spørre seg, hva er grunnen? Det er ingen tvil om at det har vært en økning i antall forespørsler fra folk om å bosette seg permanent de siste ti årene.

(Saken fortsetter under bildet)

Oversikstbilde fra Ramton camping. Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX
Oversikstbilde fra Ramton camping. Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX

Les også: Ny rekord for overnattinger på hotell og camping

Norsk tradisjon

Thorstein Berg, styreleder i Topcamp, sier det ikke er tillatt med helårscampere på Ekeberg og Bogstad camping i Oslo, der han er daglig leder.

– Hos oss på Ekeberg og Bogstad satser vi på turister, derfor kan vi ikke ha faste campere. Vi har kjøpt Hallingdal feriepark og Mjøsa Ferie og Fritidssenter. Der er det en god del faste campere.

Ifølge Berg er det tradisjon i Norge å ha faste campere, og at dette er mer vanlig her enn i Sverige og Danmark.

– Her til lands har de fleste campingplasser stått i årevis og vært en tradisjon i mange tiår, mens tradisjonen kommer etter i våre naboland, sier han.

Det er ifølge Berg ikke lov å bruke campingplassen som fast bopel.

– Det er, og skal være, ferie- og fritidsbolig i henhold til norsk lov. Men det kan være mørketall. Ved Hallingdal og Mjøsa har vi helårs, der campere som regel bor i påskeferien og vinterferien, men dette er til ferie og fritid, ikke fast.

Han legger til at det har vært noen hendelser der folk har ønsket å bo fast, men at det har blitt sagt fra om at det er klare regler for dette.

– Vi har fått henvendelser, men de sier vi nei til. Det kan være en smart og rimelig måte å skaffe seg bopel på, men ikke i henhold til reglene. Det er flere som merker at folk vil bli boende, men vi sier i fra og følger reglene om ferie og fritid. Det er noe vi må være strenge på. Men det finnes sikkert noen som vil misbruke eller utnytte dette, sier Berg.

– Om man opplever misbruk, har man anledning til å avvikle og avslutte leieforholdet. Det er noe jeg vil oppfordre alle campingeiere til å gjøre i en slik situasjon. Det er viktig at eierne har kontrakter der det står at det er kun til ferie- og fritidsbruk, for ellers begår de også et lovbrudd. Det er viktig at det ikke sklir ut, sier han.

Han tror det kan finnes en gråsone, men at man merker spesielt på vinterstid om noen bor der hver dag.

– Det føres tilsyn. På en campingplass er det ofte 150 til 300 vogner, og man har vaktmestertjenester, så man holder tilsyn med dette. Og det gis advarsel og eventuelt rapportering hvis man opplever misbruk. Vi har hatt en opplevelse tidligere, der det ble sagt «beklager, enten brukes plassen til ferie og fritid eller så får dere flytte til en annen plass», legger Berg til.

Les også: Regjeringen foreslår nye camping-regler

Økning i henvendelser de siste to-tre åra

En del som bor i campingvogn, bruker den som pendlerbolig, ifølge Anita Johbraaten, daglig leder for Utvika Camping, som ligger i Krokkleiva langs Tyrifjorden.

– Mange gjør det på grunn av jobb i området. Overnatting på camping er rimelig, og har man egen enhet man kan bo i slipper man å sjekke ut for de dagene man ikke bruker den, noe man må i for eksempel hytte. Siden de fleste har eget hus eller leilighet til vanlig ønsker de ikke å legge så mye penger i noe de bare skal sove i , i forbindelse med jobb. Alternativet er kanskje å leie seg en hybel, sier Johbraaten.
Hun legger til at det står oppført på hjemmesiden til Utvika Camping at det er en mulighet å bo på denne måten.

– Jeg tror ikke det er et nytt fenomen, men det har vært en økning her, ihvertfall i løpet av de to tre siste åra. En del av pendlerne er fra bygg- og anleggsbransjen som driver utbygging rundt Oslo og i Sandvika. Avstanden er kort, og man slipper bommer på denne siden av byen, om man da jobber i Sandvika, sier hun.

Om man leier en hybel, binder man seg ofte i et halvt eller helt år, men hos Utvika Camping fornyes avtalen fra måned til måned. Campingplassen har én pris for sommersesong, og en egen avtale for de som leier på månedsbasis.

– Det er varierende hvor mange som bor her. Det bor færre om vinteren enn om sommeren, og vi har vel mellom fem og ti boende her nå. De bor her alt fra et par måneder til et år, men vi opplever at kontraktene blir utvidet utover det.

Les også: Sikkerhetsregler for campingplasser utsettes

– Ikke samme ordning som i Danmark

Ut fra hva avdelingsleder for camping i NHO Reiseliv, Jan-Henrik Larsen, er kjent med, finnes det ikke parker i Norge som tilbyr fast bopel. De er i så fall ikke tilsluttet NHO Reiseliv. Han sier Norge ikke har tradisjon for permanent boende campere. Det er ifølge Larsen snakk om et par bedrifter som kan ha hatt personer helårsboende.

– Våre bedrifter har ettårsavtaler med sine sesonggjester, så det er ikke samme ordning som i Danmark. På helårsplassene kan gjestene bruke vognen så lenge plassen er åpen og de har tilgang til vognen sin. De sesonggjestene som står flere år, gjør avtaler hvert år. Campingplasser blir fort ferie og fritidsbolig-områder, hvis det gjøres avtaler lenger enn et år, sier Larsen.

Les også: CNN anbefaler turister å besøke Trondheim

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
06:10 Voldsom tornado traff Texas søndag05:53 Jordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50 Dette skjer i dag05:43 Norge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30 Dette skjedde i natt05:15 Kanonvalg for De grønne i Sveits05:05 Sensurert forside på flere australske aviser03:17 Myndighetene utvider portforbudet i Chile02:49 Morales tar første stikk i valget i Bolivia02:17 Minst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15 Wild tok seier uten Zuccarello02:14 Politiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt02:09 Murray tok sin første seier på over to år01:45 Nyvalg i april i Nord-Makedonia00:58 Fem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19 Politiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58 TV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56 Tyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10 Ti drept i artilleriangrep i Kashmir22:49 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49 Milan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:02 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01 Sarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47 Molde tok nytt steg mot seriegull21:32 «Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40 Huawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15 Saueflokk på tur gjennom Madrid19:53 Aalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51 Ny bok bringer nye opplysninger om relasjonen mellom Gro Harlem Brundtland og Reiulf Steen19:42 Over 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24 Liverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45 Politikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28 Jehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16 Solfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder18:00 Oslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser17:54 Brexit – dette kan skje nå17:41 Dette stativet er en felle: Ikke lås fast sykkelen din her!17:16 Christine Koht skrives ut fra Rikshospitalet17:04 Breivik og Elvestuen stiller seg «til disposisjon» for Venstres valgkomité17:01 Kurdiske styrker har trukket seg ut av grenseby nordøst i Syria16:56 LSK Kvinner tok sitt sjuende seriemesterskap med 2-2 mot Kolbotn16:43 Aftenposten: Rødgrønn byrådsplattform i Oslo klar til uka16:14 TV-aksjonen har så langt fått inn over 120 millioner kroner16:11 Ødegaard sentral i Real Sociedads snuoperasjon15:42 Person fastklemt i gravemaskin – skal ha falt 15 meter15:17 Over 1,3 millioner barn og unge er innesperret14:22 Minst én skadd i møteulykke på Senja13:50 Minst 20 omkom i bussulykke i Kongo13:48 Jordras ved tursti i Bærum13:20 Ordfører: Tør ikke spekulere på om Frode Berg-saken blir løst før jubileum13:02 De Gea og Martial i United-troppen12:47 Flyttet fra Norge for å gjøre seg klar til klimakollaps12:01 Raab hevder at det er flertall for brexit-avtale i Underhuset11:41 Store demonstrasjoner i Hongkong11:34 Ledervalget setter fyr på grasrota i Venstre11:12 Vraket av japansk hangarskip funnet på havbunnen ved Midway10:40 Kronprins Haakon til Japan for å feire ny keiser10:32 SIAN-profiler i retten for hatefulle ytringer10:22 Bjerke-drapet opp for lagmannsretten – tiltalte erkjenner vold, nekter for drap09:51 Kvinne i 60-årene omkom i trafikkulykke i Volda09:33 Sudansk mann nekter straffskyld for å ha drept gravid kone i Egersund08:55 Norske befriere kom til Finnmark med voldtekt og tvangsklipping08:00 Nina Haver-Løseth: – Håper det er min tur nå07:31 Opptøyene i Chile har krevd liv07:00 Hovland klatrer på resultatlista i Sør-Korea06:59 Bjørn Eidsvåg mener NRK P1 utelater artister over 50 år06:36 Opposisjonen kaller Johnsons manglende underskrift for umoden06:00 Dette skjer i dag05:51 EU-ambassadører møtes for å diskutere brexitutsettelse05:37 Mann alvorlig skadd i trafikkulykke i Bærum05:30 Dette skjedde i natt05:10 Amerikanske styrker i Syria sendes til Irak05:08 Mann angrepet av ungdomsgjeng i heis i Oslo04:47 OECD: Norge svak på bistand til likestilling04:17 Motvillig Johnson har bedt EU om brexit-utsettelse04:04 Trump dropper å holde G7-møtet på sin private golfklubb03:44 Fem personer pågrepet etter uprovosert vold i Oslo03:18 Parti trekker seg fra Libanons regjering03:04 Murray til sin første ATP-finale på to år02:14 Masseslagsmål i Oslo01:40 15-åring ranet og utsatt for vold i Oslo00:47 Mann pågrepet for voldtekt i Østfold23:45 Fire menn tatt med 150 kilo hasj på fergekai i Os23:04 Stjernetrioen sendte Barcelona på tabelltopp – smell for Real Madrid22:49 Vålerenga-krisen fortsetter: – Jeg skjønner ikke hva vi driver med22:43 Erna Solberg på todagersbesøk i Jordan22:40 Ronaldo-scoring da Juventus vant sin femte strake22:39 Norske skoleelever får millionstøtte til konsentrasjonsleirturer22:21 Erna Solberg på todagersbesøk i Jordan21:45 Titalls tusen i ny protest i Libanon21:21 VG: Fylkeslag vil ha Raja som Venstre-leder21:20 Tusk: – Venter på brevet21:08 Quisling ønsket jødene reiste til en egen øy21:05 Carlsen med remis mot Caruana på Isle of Man20:40 Manchester City tilbake på vinnersporet20:24 80.000 kjører med sommerdekk om vinteren20:04 Soldater patruljerer i Santiagos gater19:59 Tredje strake uten seier for Rosenborg19:38 Nytt fjernstyrt tårnsenter i Bodø testet for første gang19:14 Mener klimakonsekvensene er uunngåelig: – Det er ikke rakettforskning
Siste nytt
06:10VerdenVoldsom tornado traff Texas søndag05:53VerdenJordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50NorgeDette skjer i dag05:43NorgeNorge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30NorgeDette skjedde i natt05:15VerdenKanonvalg for De grønne i Sveits05:05VerdenSensurert forside på flere australske aviser03:17VerdenMyndighetene utvider portforbudet i Chile02:49VerdenMorales tar første stikk i valget i Bolivia02:17VerdenMinst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15SportWild tok seier uten Zuccarello02:14NorgePolitiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt02:09SportMurray tok sin første seier på over to år01:45VerdenNyvalg i april i Nord-Makedonia00:58VerdenFem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19NorgePolitiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58NorgeTV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56VerdenTyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10VerdenTi drept i artilleriangrep i Kashmir22:49SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49SportMilan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:02SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01SportSarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47SportMolde tok nytt steg mot seriegull21:32Politikk«Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40PengerHuawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15VerdenSaueflokk på tur gjennom Madrid19:53SportAalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51PolitikkNy bok bringer nye opplysninger om relasjonen mellom Gro Harlem Brundtland og Reiulf Steen19:42NorgeOver 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24SportLiverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45PengerPolitikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28NorgeJehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16Helse og livsstilSolfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder18:00NorgeOslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser17:54PengerBrexit – dette kan skje nå17:41NorgeDette stativet er en felle: Ikke lås fast sykkelen din her!17:16Helse og livsstilChristine Koht skrives ut fra Rikshospitalet17:04PolitikkBreivik og Elvestuen stiller seg «til disposisjon» for Venstres valgkomité17:01VerdenKurdiske styrker har trukket seg ut av grenseby nordøst i Syria16:56SportLSK Kvinner tok sitt sjuende seriemesterskap med 2-2 mot Kolbotn16:43PolitikkAftenposten: Rødgrønn byrådsplattform i Oslo klar til uka16:14PengerTV-aksjonen har så langt fått inn over 120 millioner kroner16:11SportØdegaard sentral i Real Sociedads snuoperasjon15:42NorgePerson fastklemt i gravemaskin – skal ha falt 15 meter15:17VerdenOver 1,3 millioner barn og unge er innesperret14:22NorgeMinst én skadd i møteulykke på Senja13:50VerdenMinst 20 omkom i bussulykke i Kongo13:48NorgeJordras ved tursti i Bærum13:20NorgeOrdfører: Tør ikke spekulere på om Frode Berg-saken blir løst før jubileum13:02SportDe Gea og Martial i United-troppen12:47Helse og livsstilFlyttet fra Norge for å gjøre seg klar til klimakollaps12:01VerdenRaab hevder at det er flertall for brexit-avtale i Underhuset11:41VerdenStore demonstrasjoner i Hongkong11:34PolitikkLedervalget setter fyr på grasrota i Venstre11:12VerdenVraket av japansk hangarskip funnet på havbunnen ved Midway10:40VerdenKronprins Haakon til Japan for å feire ny keiser10:32NorgeSIAN-profiler i retten for hatefulle ytringer10:22NorgeBjerke-drapet opp for lagmannsretten – tiltalte erkjenner vold, nekter for drap09:51NorgeKvinne i 60-årene omkom i trafikkulykke i Volda09:33NorgeSudansk mann nekter straffskyld for å ha drept gravid kone i Egersund08:55NorgeNorske befriere kom til Finnmark med voldtekt og tvangsklipping08:00SportNina Haver-Løseth: – Håper det er min tur nå07:31VerdenOpptøyene i Chile har krevd liv07:00SportHovland klatrer på resultatlista i Sør-Korea06:59NorgeBjørn Eidsvåg mener NRK P1 utelater artister over 50 år06:36VerdenOpposisjonen kaller Johnsons manglende underskrift for umoden06:00NorgeDette skjer i dag05:51VerdenEU-ambassadører møtes for å diskutere brexitutsettelse05:37NorgeMann alvorlig skadd i trafikkulykke i Bærum05:30NorgeDette skjedde i natt05:10VerdenAmerikanske styrker i Syria sendes til Irak05:08NorgeMann angrepet av ungdomsgjeng i heis i Oslo04:47NorgeOECD: Norge svak på bistand til likestilling04:17VerdenMotvillig Johnson har bedt EU om brexit-utsettelse04:04VerdenTrump dropper å holde G7-møtet på sin private golfklubb03:44NorgeFem personer pågrepet etter uprovosert vold i Oslo03:18VerdenParti trekker seg fra Libanons regjering03:04SportMurray til sin første ATP-finale på to år02:14NorgeMasseslagsmål i Oslo01:40Norge15-åring ranet og utsatt for vold i Oslo00:47NorgeMann pågrepet for voldtekt i Østfold23:45NorgeFire menn tatt med 150 kilo hasj på fergekai i Os23:04SportStjernetrioen sendte Barcelona på tabelltopp – smell for Real Madrid22:49SportVålerenga-krisen fortsetter: – Jeg skjønner ikke hva vi driver med22:43VerdenErna Solberg på todagersbesøk i Jordan22:40SportRonaldo-scoring da Juventus vant sin femte strake22:39NorgeNorske skoleelever får millionstøtte til konsentrasjonsleirturer22:21PolitikkErna Solberg på todagersbesøk i Jordan21:45VerdenTitalls tusen i ny protest i Libanon21:21NorgeVG: Fylkeslag vil ha Raja som Venstre-leder21:20VerdenTusk: – Venter på brevet21:08NorgeQuisling ønsket jødene reiste til en egen øy21:05SportCarlsen med remis mot Caruana på Isle of Man20:40SportManchester City tilbake på vinnersporet20:24Motor80.000 kjører med sommerdekk om vinteren20:04VerdenSoldater patruljerer i Santiagos gater19:59SportTredje strake uten seier for Rosenborg19:38ReiseNytt fjernstyrt tårnsenter i Bodø testet for første gang19:14Helse og livsstilMener klimakonsekvensene er uunngåelig: – Det er ikke rakettforskning
Populært