Frykter «trailer park»-tilstander i Norge

Campingplasser: Økning i forespørsler om å bo fast i campingvogn

Illustrasjonsfoto: Solveig Vikene / SCANPIX
Illustrasjonsfoto: Solveig Vikene / SCANPIX

Det amerikanske fenomenet «trailer parks» har ankommet Skandinavia, og ifølge danske TV2 vokser fenomenet. – Vi ser at trenden er økende, sier campingeier om nordmenn som søker fast bopel på campingplasser i Norge.

Danske campingplasseiere får stadig henvendelser fra mennesker som ønsker å bo permanent i campingvogn, ifølge danske TV2. Men dette er ulovlig i henhold til lovverket hos vår nabo i sør.

I programmet «Trailerpark Danmark» har kanalen vært i kontakt med 73 danske campingplasser. 47 av dem har svart ja til at de har folk boende på sine campingplasser hele året rundt. For bare ti år siden var det bare 28 campingplasser dette gjaldt for.

Å flytte inn i campingvognen permanent, har ofte økonomiske årsaker, skriver kanalen på sine nettsider.

Det kan være folk som har opplevd skilsmisse eller mistet boligen sin, og kontakter derfor campingplassene i en nødssituasjon.

– Ingen andre muligheter

Ekteparet Bent og Berit Christensen bodde tidligere i leilighet, men én dag kom det en telefon fra banken som sa at utgiftene deres var større enn inntektene.

Ekteparet var campingturister fra før av, så valget om å flytte inn i campingvogna permanent var ikke så fjernt. De har ikke angret, ettersom de ikke har råd til å flytte inn i leilighet igjen.

– Vi har ingen andre muligheter, sier Berit Mortensen til danske TV 2.

Men, i henhold til danske campingregler, kan man ikke ha fast bopel på en campingplass året rundt. Man kan maks oppholde seg 20 dager om gangen i campingvognen i vinterperioden fra 1. november til 28. februar.

Ifølge danske TV2s undersøkelse, opplyses det fra syv av ti helårscampingplasser at det er registrert en økning i henvendelser fra folk som ønsker å bosette seg permanent.

Les også: – Rike bør betale mer enn fattige i bommen

– En forskjells-maskin

ABC Nyheter har vært i kontakt med campingplasseiere i Norge for å høre hvordan situasjonen er her til lands. De vi har snakket med sier de har merket en økning i henvendelser fra mennesker som ønsker å bo permanent, eller over lengre tid, på campingplass.

Karin Andersen, leder i kommunal og forvaltningskomiteen og Stortingsrepresentant for SV, ser tendensen som urovekkende.

Karin Andersen, leder i kommunal og forvaltningskomiteen og Stortingsrepresentant for SV. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Karin Andersen, leder i kommunal og forvaltningskomiteen og Stortingsrepresentant for SV. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Folk som trenger permanent eller midlertidig bolig presses ut av boligmarkedet, både på grunn av pris, at bostøtta er svekket og av hyblifisering. Boligmarkedet har blitt en forskjells-maskin og det må være et alvorlig varsko til Regjeringen når folk må bo på campingplass. Dessverre har kommuner også henvist vanskeligstilte til å bo på campingplass, noe som er dyrt og dårlig, sier politikeren.

– På kort sikt må bostøtta styrkes, vi må stoppe boligspekulantene som presser priser og skyver de som trenger å kjøpe bolig som hjem og unge som har jobb og kan betale for lån, må få Startlån slik de fikk før. På lang sikt må det bygges mange flere rimelige boliger, eksempel mer leie til eie og da må både kommune og stat bidra mer for å balansere markedet og få prisene ned.

Les også: Forskning: Rike lever i snitt lenger enn fattige

– Må tas på alvor

Generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for taperne, Tor Bernhard Slaathaug, sier det er urovekkende dersom man ser at vi i Norge er i ferd med å få trailer park-tendenser à la de man ser i USA.

Generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug. Foto: Stiftelsen Rettferd for taperne
Generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug. Foto: Stiftelsen Rettferd for taperne

– Det kan vitne om mangel på en aktiv boligpolitikk i Norge. Særlig gjelder dette storbyene og andre pressområder, sier Slaathaug til ABC Nyheter.

Han legger til at Norge ikke må komme til en situasjon som i USA, der folk føler seg tvunget ut til å bo på helårsbasis i en trailer park.

– Det aller viktigste er at man i Norge har tilgang på en primærbolig, sier han.

– Hvis man ser at det er like utviklingstrekk i Norge, Sverige og Danmark på sosiale utfordringer, så må vi i Norge ta dette på alvor. Igjen, det kan vitne om en manglende aktiv boligpolitikk.

Les også: Absurd dyrt for fattige å spise seg mette

Også i Norge: – Får mange henvendelser

Ramton Camping på Nærsnes ved Oslofjorden holder åpent fra 1. mai til 15. september, men er stengt resten av året. Ifølge daglig leder, Karl Ramton, er det vanlig at de fleste campingplassene i Norge holder sommeråpent og stenges om vinteren. Han har tydelig merket en økning i forespørsler fra folk som ønsker å bo der permanent.

– Vi ser den trenden er økende, og vi får mange henvendelser om å la vognen stå hele året. Selvfølgelig har det en økonomisk karakter, der mange skulle gjerne stått og latt vognen være i bruk hele året. Det ser vi, sier Ramton.

Les også: Megler: Bomringer påvirker nye boligkjøp

Pågang fra studenter og pendlere

Tradisjonelt har campingplassene langs sjøen vært sommerplasser som holder stengt om vinteren. Mens de som ligger i fjellpassene i innlandet ofte er helårsåpne i forbindelse med vinteraktiviteter, ifølge Ramton.

Campingplasseier Karl Ramton er sjef på Ramton camping i Røyken. Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX
Campingplasseier Karl Ramton er sjef på Ramton camping i Røyken. Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX

Selv må han avvise de som henvender seg for å finne permanent bosted, siden han selv fokuserer på turister.

– Det er et stort press fra studenter og de som pendler i forbindelse med arbeidsmarkedet, som har problemer med å skaffe billig bosted og noe de kan leve med. Etterspørselen er stor etter helårspass som pendlerbolig eller studentbolig.

– Trenden i Oslo, for eksempel rundt på Frogner, er at store leiligheter blir kjøpt opp og deles inn i mindre boenheter for flere leietakere. Og prisene er astronomiske, sier Ramton, og sikter til at dette har presset folk til å se etter andre løsninger for permanent bopel.

Han tror pressområdene ligger rundt de store byene, og at det trolig er campingplasser her som vil oppleve flest henvendelser.

– Vi som driver camping knyttet opp mot en større by vil merke det. Det er en ganske interessant trend. Og man kan spørre seg, hva er grunnen? Det er ingen tvil om at det har vært en økning i antall forespørsler fra folk om å bosette seg permanent de siste ti årene.

(Saken fortsetter under bildet)

Oversikstbilde fra Ramton camping. Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX
Oversikstbilde fra Ramton camping. Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX

Les også: Ny rekord for overnattinger på hotell og camping

Norsk tradisjon

Thorstein Berg, styreleder i Topcamp, sier det ikke er tillatt med helårscampere på Ekeberg og Bogstad camping i Oslo, der han er daglig leder.

– Hos oss på Ekeberg og Bogstad satser vi på turister, derfor kan vi ikke ha faste campere. Vi har kjøpt Hallingdal feriepark og Mjøsa Ferie og Fritidssenter. Der er det en god del faste campere.

Ifølge Berg er det tradisjon i Norge å ha faste campere, og at dette er mer vanlig her enn i Sverige og Danmark.

– Her til lands har de fleste campingplasser stått i årevis og vært en tradisjon i mange tiår, mens tradisjonen kommer etter i våre naboland, sier han.

Det er ifølge Berg ikke lov å bruke campingplassen som fast bopel.

– Det er, og skal være, ferie- og fritidsbolig i henhold til norsk lov. Men det kan være mørketall. Ved Hallingdal og Mjøsa har vi helårs, der campere som regel bor i påskeferien og vinterferien, men dette er til ferie og fritid, ikke fast.

Han legger til at det har vært noen hendelser der folk har ønsket å bo fast, men at det har blitt sagt fra om at det er klare regler for dette.

– Vi har fått henvendelser, men de sier vi nei til. Det kan være en smart og rimelig måte å skaffe seg bopel på, men ikke i henhold til reglene. Det er flere som merker at folk vil bli boende, men vi sier i fra og følger reglene om ferie og fritid. Det er noe vi må være strenge på. Men det finnes sikkert noen som vil misbruke eller utnytte dette, sier Berg.

– Om man opplever misbruk, har man anledning til å avvikle og avslutte leieforholdet. Det er noe jeg vil oppfordre alle campingeiere til å gjøre i en slik situasjon. Det er viktig at eierne har kontrakter der det står at det er kun til ferie- og fritidsbruk, for ellers begår de også et lovbrudd. Det er viktig at det ikke sklir ut, sier han.

Han tror det kan finnes en gråsone, men at man merker spesielt på vinterstid om noen bor der hver dag.

– Det føres tilsyn. På en campingplass er det ofte 150 til 300 vogner, og man har vaktmestertjenester, så man holder tilsyn med dette. Og det gis advarsel og eventuelt rapportering hvis man opplever misbruk. Vi har hatt en opplevelse tidligere, der det ble sagt «beklager, enten brukes plassen til ferie og fritid eller så får dere flytte til en annen plass», legger Berg til.

Les også: Regjeringen foreslår nye camping-regler

Økning i henvendelser de siste to-tre åra

En del som bor i campingvogn, bruker den som pendlerbolig, ifølge Anita Johbraaten, daglig leder for Utvika Camping, som ligger i Krokkleiva langs Tyrifjorden.

– Mange gjør det på grunn av jobb i området. Overnatting på camping er rimelig, og har man egen enhet man kan bo i slipper man å sjekke ut for de dagene man ikke bruker den, noe man må i for eksempel hytte. Siden de fleste har eget hus eller leilighet til vanlig ønsker de ikke å legge så mye penger i noe de bare skal sove i , i forbindelse med jobb. Alternativet er kanskje å leie seg en hybel, sier Johbraaten.
Hun legger til at det står oppført på hjemmesiden til Utvika Camping at det er en mulighet å bo på denne måten.

– Jeg tror ikke det er et nytt fenomen, men det har vært en økning her, ihvertfall i løpet av de to tre siste åra. En del av pendlerne er fra bygg- og anleggsbransjen som driver utbygging rundt Oslo og i Sandvika. Avstanden er kort, og man slipper bommer på denne siden av byen, om man da jobber i Sandvika, sier hun.

Om man leier en hybel, binder man seg ofte i et halvt eller helt år, men hos Utvika Camping fornyes avtalen fra måned til måned. Campingplassen har én pris for sommersesong, og en egen avtale for de som leier på månedsbasis.

– Det er varierende hvor mange som bor her. Det bor færre om vinteren enn om sommeren, og vi har vel mellom fem og ti boende her nå. De bor her alt fra et par måneder til et år, men vi opplever at kontraktene blir utvidet utover det.

Les også: Sikkerhetsregler for campingplasser utsettes

– Ikke samme ordning som i Danmark

Ut fra hva avdelingsleder for camping i NHO Reiseliv, Jan-Henrik Larsen, er kjent med, finnes det ikke parker i Norge som tilbyr fast bopel. De er i så fall ikke tilsluttet NHO Reiseliv. Han sier Norge ikke har tradisjon for permanent boende campere. Det er ifølge Larsen snakk om et par bedrifter som kan ha hatt personer helårsboende.

– Våre bedrifter har ettårsavtaler med sine sesonggjester, så det er ikke samme ordning som i Danmark. På helårsplassene kan gjestene bruke vognen så lenge plassen er åpen og de har tilgang til vognen sin. De sesonggjestene som står flere år, gjør avtaler hvert år. Campingplasser blir fort ferie og fritidsbolig-områder, hvis det gjøres avtaler lenger enn et år, sier Larsen.

Les også: CNN anbefaler turister å besøke Trondheim

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
08:03 Pundet styrker seg etter britisk valg07:51 Ødegaard før Messi-møte: – På et annet nivå enn meg07:23 Undersøkelse: Nordmenn og svensker undervurderer hverandre07:08 Togreisende må betale mer fra neste uke. Sjekk om du er berørt!06:54 Rent toryflertall og brexit i sikte: – Tror folk er genuint lei06:51 Wild vant over Oilers i et tett og målrikt oppgjør06:37 «VM-krigingen» fortsetter for Norge: – Få hadde tro på oss06:25 De konservative sikrer rent flertall i Parlamentet06:22 Dette skjer i dag06:05 Full jubel for toryene, Labour-lederen varsler at han vil gå av06:02 Svært glatte veier – flere trailere i grøfta06:00 Interne Nav-krav: Skulle øke svindel-anmeldelsene med nærmere 100 millioner kroner på fire år06:00 Over tusen antikviteter tilbake på museum etter IS-krig i Syria05:59 Skjebnedag for Bergen Frp – kan være kroken på døra05:35 Dette skjedde i natt05:35 Mange tusen passasjerer må betale mer på toget fra søndag05:05 Mystisk syn på kirkegården skapte frykt i engelsk landsby05:03 Liberaldemokratenes leder er ute av Parlamentet04:46 Labour-leder Jeremy Corbyn varsler sin avgang som partileder04:06 21-åring slått bevisstløs på utested i Bergen03:54 Labours partisekretær: Å gå til valg på en ny brexitavstemning førte til katastrofevalg03:08 LO medgir lønnsøkning til egen Agenda-sjef kan framstå uheldig02:53 Asias børser solid opp etter britisk valg02:31 EU-landene enige om klimanøytralitet innen 2050 – gjør unntak for Polen02:21 Polen vil nå klimamålene i «eget tempo»02:13 Forskning på studenters psykiske helse får 2,4 millioner02:06 Labour-politiker ber Corbyn om å gå01:53 EU-topper avventer britisk valgresultat01:50 Seks døde hentet ut fra vulkan på New Zealand01:35 DUP mener de fortsatt kan påvirke Johnsons brexitplan01:20 Dom i to nye barnevernssaker mot Norge tirsdag00:51 Adresseavisen: Giske favoritt til å bli fylkesleder i Trøndelag00:48 Pundet styrket seg etter valgdagsmåling00:44 Nigel Farage utelukker ikke å trekke seg fra politikken00:41 Michael Gove mener Corbyns ubesluttsomhet førte til nederlag00:22 Frankrike fornøyd med tydelig resultat i det britiske valget00:18 Tory-flertall på valgdagsmåling: – Klar støtte til å ta landet ut av EU00:11 Svensk EU-minister: – Bedre med ordnet brexit enn å krasje ut00:02 Utenriksminister Dominic Raab vil ikke ta seieren på forskudd23:59 Labour-topp: – Nedslående resultat23:50 Valgmåling kom som et sjokk på Labour-topp23:39 Leteaksjon etter norsk gutt i elv på Island23:37 Sturgeon: Bra for SNP, dystert for Storbritannia23:34 Sjokkexit for bundesligalederen etter keepertabbe23:29 Britisk minister: – Vil handle fort i brexitsaken23:22 Storbritannia-ekspert om valgdagsmåling: – Katastrofevalg for Labour23:17 Solskjærs stjerneskudd herjet med AZ Alkmaar23:11 Tre Babcock-fly tilbake i tjeneste22:37 Fretex-maleri solgt for 125.000 kroner22:28 Leteaksjon etter norsk gutt i elv på Island22:11 Ekspertene kritiske til Arsenal: – De trengte flaks, og fikk det21:55 Ajer og Celtic tapte betydningsløs toppkamp21:38 Trolig ingen løsning i Hagen-saken før nyttår21:16 Tre Babcock-fly er reparert21:03 Bloomberg: USA og Kina enige om handelsavtale20:56 RBK avsluttet med poeng etter Helland-perle: – Skjemte oss ikke helt ut20:53 Nav ba om hjelp til å tolke EØS-reglementet – fikk nei av departementet20:37 New Zealand henter ut de døde etter vulkanutbruddet20:32 Briter trosser regn og vind og går til valgurnene20:23 Fotballspiller tiltalt for vold under kamp20:08 Person funnet død på kjøpesenter i Trondheim20:04 Drapssiktet mann i Kristiansand fengslet i fire uker19:46 Setesdals kulturtradisjon på UNESCOs verdensarvliste19:17 EU-parlamentet mener Maltas statsminister må gå av19:00 Asylsøkere tapte ankesak om beviskrav ved fastsettelse av alder18:55 Mann dømt til 30 års fengsel for knivangrep i Nice18:19 Kritikken hagler mot regjeringens forslag: – Rett og slett en katastrofe18:07 Menneskehandeltiltalt ektepar frifunnet i lagmannsretten17:55 16 måneder gammel jente fra Tromsø er overført fra Rikshospitalet til UNN17:52 Deila signerte ny kontrakt med Vålerenga17:36 Trump-tweet ga opptur på Oslo Børs17:35 VG: Fotballspillere utestengt for vold, spilte likevel17:31 Trump: USA og Kina svært nær en handelsavtale17:29 To personer skutt i Hässleholm i Sverige17:13 PST bekrefter norsk kobling til terrorsaken i Danmark16:41 Chile bekrefter vrakfunn fra savnet militærfly16:35 Profilert realitydeltaker dømt til fengsel for voldtekt16:34 12. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 200916:30 Hauglie: – Jeg tar Nav-rapporten på alvor15:58 90 dagers fengsel for elgjeger som skjøt ulv15:58 Aviser: Napoli med muntlig bud på Berge15:36 Abelprisen økes med 1,5 millioner kroner15:35 Politiet henlegger sak etter funn av dødt foster14:52 Moxnes: – Nav-skandalen er et resultat av en villet politikk14:28 Riksrettsdebatten i Washington er i gang14:10 Det er blitt billigere å fly enn å ta buss, taxi og båt14:09 Trump ber Thunberg slappe av14:06 Haaland planlegger egen framtid, spiller ikke for Salzburg lørdag14:06 Mattilsynet: – Vi ser svært alvorlig på funnene i rapporten12:23 Det politiske kaoset i Israel fortsetter12:09 Italiensk opposisjonsleder etterforskes for maktmisbruk12:08 Ansettelsesstopp hos Nordea11:43 Nordlie: – Det ville vært en ære å få fortsette11:39 Slutt for Drammen travbane etter 64 år11:29 Presidentvalg til store protester i Algerie11:28 Seks menn og to kvinner terrorsiktes i Danmark11:03 To politibetjenter avhørt etter å ha skutt kvinne i Halden11:02 Valget som vil avgjøre Storbritannias framtid10:44 Hergeirsson kan tangere Marit Breivik10:43 Seier over Spania gir norsk OL-jackpot
Siste nytt
08:03PengerPundet styrker seg etter britisk valg07:51SportØdegaard før Messi-møte: – På et annet nivå enn meg07:23NorgeUndersøkelse: Nordmenn og svensker undervurderer hverandre07:08NorgeTogreisende må betale mer fra neste uke. Sjekk om du er berørt!06:54VerdenRent toryflertall og brexit i sikte: – Tror folk er genuint lei06:51SportWild vant over Oilers i et tett og målrikt oppgjør06:37Sport«VM-krigingen» fortsetter for Norge: – Få hadde tro på oss06:25VerdenDe konservative sikrer rent flertall i Parlamentet06:22NorgeDette skjer i dag06:05VerdenFull jubel for toryene, Labour-lederen varsler at han vil gå av06:02NorgeSvært glatte veier – flere trailere i grøfta06:00NorgeInterne Nav-krav: Skulle øke svindel-anmeldelsene med nærmere 100 millioner kroner på fire år06:00VerdenOver tusen antikviteter tilbake på museum etter IS-krig i Syria05:59NorgeSkjebnedag for Bergen Frp – kan være kroken på døra05:35NorgeDette skjedde i natt05:35NorgeMange tusen passasjerer må betale mer på toget fra søndag05:05VerdenMystisk syn på kirkegården skapte frykt i engelsk landsby05:03VerdenLiberaldemokratenes leder er ute av Parlamentet04:46VerdenLabour-leder Jeremy Corbyn varsler sin avgang som partileder04:06Norge21-åring slått bevisstløs på utested i Bergen03:54VerdenLabours partisekretær: Å gå til valg på en ny brexitavstemning førte til katastrofevalg03:08NorgeLO medgir lønnsøkning til egen Agenda-sjef kan framstå uheldig02:53VerdenAsias børser solid opp etter britisk valg02:31VerdenEU-landene enige om klimanøytralitet innen 2050 – gjør unntak for Polen02:21VerdenPolen vil nå klimamålene i «eget tempo»02:13NorgeForskning på studenters psykiske helse får 2,4 millioner02:06VerdenLabour-politiker ber Corbyn om å gå01:53VerdenEU-topper avventer britisk valgresultat01:50VerdenSeks døde hentet ut fra vulkan på New Zealand01:35VerdenDUP mener de fortsatt kan påvirke Johnsons brexitplan01:20NorgeDom i to nye barnevernssaker mot Norge tirsdag00:51NorgeAdresseavisen: Giske favoritt til å bli fylkesleder i Trøndelag00:48VerdenPundet styrket seg etter valgdagsmåling00:44VerdenNigel Farage utelukker ikke å trekke seg fra politikken00:41VerdenMichael Gove mener Corbyns ubesluttsomhet førte til nederlag00:22VerdenFrankrike fornøyd med tydelig resultat i det britiske valget00:18VerdenTory-flertall på valgdagsmåling: – Klar støtte til å ta landet ut av EU00:11VerdenSvensk EU-minister: – Bedre med ordnet brexit enn å krasje ut00:02VerdenUtenriksminister Dominic Raab vil ikke ta seieren på forskudd23:59VerdenLabour-topp: – Nedslående resultat23:50VerdenValgmåling kom som et sjokk på Labour-topp23:39VerdenLeteaksjon etter norsk gutt i elv på Island23:37VerdenSturgeon: Bra for SNP, dystert for Storbritannia23:34SportSjokkexit for bundesligalederen etter keepertabbe23:29VerdenBritisk minister: – Vil handle fort i brexitsaken23:22VerdenStorbritannia-ekspert om valgdagsmåling: – Katastrofevalg for Labour23:17SportSolskjærs stjerneskudd herjet med AZ Alkmaar23:11NorgeTre Babcock-fly tilbake i tjeneste22:37NorgeFretex-maleri solgt for 125.000 kroner22:28NorgeLeteaksjon etter norsk gutt i elv på Island22:11SportEkspertene kritiske til Arsenal: – De trengte flaks, og fikk det21:55SportAjer og Celtic tapte betydningsløs toppkamp21:38NorgeTrolig ingen løsning i Hagen-saken før nyttår21:16NorgeTre Babcock-fly er reparert21:03PengerBloomberg: USA og Kina enige om handelsavtale20:56SportRBK avsluttet med poeng etter Helland-perle: – Skjemte oss ikke helt ut20:53PengerNav ba om hjelp til å tolke EØS-reglementet – fikk nei av departementet20:37VerdenNew Zealand henter ut de døde etter vulkanutbruddet20:32PolitikkBriter trosser regn og vind og går til valgurnene20:23NorgeFotballspiller tiltalt for vold under kamp20:08NorgePerson funnet død på kjøpesenter i Trondheim20:04NorgeDrapssiktet mann i Kristiansand fengslet i fire uker19:46NorgeSetesdals kulturtradisjon på UNESCOs verdensarvliste19:17NorgeEU-parlamentet mener Maltas statsminister må gå av19:00NorgeAsylsøkere tapte ankesak om beviskrav ved fastsettelse av alder18:55VerdenMann dømt til 30 års fengsel for knivangrep i Nice18:19PengerKritikken hagler mot regjeringens forslag: – Rett og slett en katastrofe18:07NorgeMenneskehandeltiltalt ektepar frifunnet i lagmannsretten17:55Norge16 måneder gammel jente fra Tromsø er overført fra Rikshospitalet til UNN17:52SportDeila signerte ny kontrakt med Vålerenga17:36PengerTrump-tweet ga opptur på Oslo Børs17:35SportVG: Fotballspillere utestengt for vold, spilte likevel17:31PengerTrump: USA og Kina svært nær en handelsavtale17:29VerdenTo personer skutt i Hässleholm i Sverige17:13NorgePST bekrefter norsk kobling til terrorsaken i Danmark16:41VerdenChile bekrefter vrakfunn fra savnet militærfly16:35NorgeProfilert realitydeltaker dømt til fengsel for voldtekt16:34Kultur12. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 200916:30PengerHauglie: – Jeg tar Nav-rapporten på alvor15:58Norge90 dagers fengsel for elgjeger som skjøt ulv15:58SportAviser: Napoli med muntlig bud på Berge15:36NorgeAbelprisen økes med 1,5 millioner kroner15:35NorgePolitiet henlegger sak etter funn av dødt foster14:52PolitikkMoxnes: – Nav-skandalen er et resultat av en villet politikk14:28PolitikkRiksrettsdebatten i Washington er i gang14:10PengerDet er blitt billigere å fly enn å ta buss, taxi og båt14:09VerdenTrump ber Thunberg slappe av14:06SportHaaland planlegger egen framtid, spiller ikke for Salzburg lørdag14:06NorgeMattilsynet: – Vi ser svært alvorlig på funnene i rapporten12:23PolitikkDet politiske kaoset i Israel fortsetter12:09PolitikkItaliensk opposisjonsleder etterforskes for maktmisbruk12:08PengerAnsettelsesstopp hos Nordea11:43SportNordlie: – Det ville vært en ære å få fortsette11:39SportSlutt for Drammen travbane etter 64 år11:29PolitikkPresidentvalg til store protester i Algerie11:28VerdenSeks menn og to kvinner terrorsiktes i Danmark11:03NorgeTo politibetjenter avhørt etter å ha skutt kvinne i Halden11:02PolitikkValget som vil avgjøre Storbritannias framtid10:44SportHergeirsson kan tangere Marit Breivik10:43SportSeier over Spania gir norsk OL-jackpot
Populært