Frykter «trailer park»-tilstander i Norge

Campingplasser: Økning i forespørsler om å bo fast i campingvogn

Illustrasjonsfoto: Solveig Vikene / SCANPIX
Illustrasjonsfoto: Solveig Vikene / SCANPIX

Det amerikanske fenomenet «trailer parks» har ankommet Skandinavia, og ifølge danske TV2 vokser fenomenet. – Vi ser at trenden er økende, sier campingeier om nordmenn som søker fast bopel på campingplasser i Norge.

Danske campingplasseiere får stadig henvendelser fra mennesker som ønsker å bo permanent i campingvogn, ifølge danske TV2. Men dette er ulovlig i henhold til lovverket hos vår nabo i sør.

I programmet «Trailerpark Danmark» har kanalen vært i kontakt med 73 danske campingplasser. 47 av dem har svart ja til at de har folk boende på sine campingplasser hele året rundt. For bare ti år siden var det bare 28 campingplasser dette gjaldt for.

Å flytte inn i campingvognen permanent, har ofte økonomiske årsaker, skriver kanalen på sine nettsider.

Det kan være folk som har opplevd skilsmisse eller mistet boligen sin, og kontakter derfor campingplassene i en nødssituasjon.

– Ingen andre muligheter

Ekteparet Bent og Berit Christensen bodde tidligere i leilighet, men én dag kom det en telefon fra banken som sa at utgiftene deres var større enn inntektene.

Ekteparet var campingturister fra før av, så valget om å flytte inn i campingvogna permanent var ikke så fjernt. De har ikke angret, ettersom de ikke har råd til å flytte inn i leilighet igjen.

– Vi har ingen andre muligheter, sier Berit Mortensen til danske TV 2.

Men, i henhold til danske campingregler, kan man ikke ha fast bopel på en campingplass året rundt. Man kan maks oppholde seg 20 dager om gangen i campingvognen i vinterperioden fra 1. november til 28. februar.

Ifølge danske TV2s undersøkelse, opplyses det fra syv av ti helårscampingplasser at det er registrert en økning i henvendelser fra folk som ønsker å bosette seg permanent.

Les også: – Rike bør betale mer enn fattige i bommen

– En forskjells-maskin

ABC Nyheter har vært i kontakt med campingplasseiere i Norge for å høre hvordan situasjonen er her til lands. De vi har snakket med sier de har merket en økning i henvendelser fra mennesker som ønsker å bo permanent, eller over lengre tid, på campingplass.

Karin Andersen, leder i kommunal og forvaltningskomiteen og Stortingsrepresentant for SV, ser tendensen som urovekkende.

Karin Andersen, leder i kommunal og forvaltningskomiteen og Stortingsrepresentant for SV. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
Karin Andersen, leder i kommunal og forvaltningskomiteen og Stortingsrepresentant for SV. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Folk som trenger permanent eller midlertidig bolig presses ut av boligmarkedet, både på grunn av pris, at bostøtta er svekket og av hyblifisering. Boligmarkedet har blitt en forskjells-maskin og det må være et alvorlig varsko til Regjeringen når folk må bo på campingplass. Dessverre har kommuner også henvist vanskeligstilte til å bo på campingplass, noe som er dyrt og dårlig, sier politikeren.

– På kort sikt må bostøtta styrkes, vi må stoppe boligspekulantene som presser priser og skyver de som trenger å kjøpe bolig som hjem og unge som har jobb og kan betale for lån, må få Startlån slik de fikk før. På lang sikt må det bygges mange flere rimelige boliger, eksempel mer leie til eie og da må både kommune og stat bidra mer for å balansere markedet og få prisene ned.

Les også: Forskning: Rike lever i snitt lenger enn fattige

– Må tas på alvor

Generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for taperne, Tor Bernhard Slaathaug, sier det er urovekkende dersom man ser at vi i Norge er i ferd med å få trailer park-tendenser à la de man ser i USA.

Generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug. Foto: Stiftelsen Rettferd for taperne
Generalsekretær Tor Bernhard Slaathaug. Foto: Stiftelsen Rettferd for taperne

– Det kan vitne om mangel på en aktiv boligpolitikk i Norge. Særlig gjelder dette storbyene og andre pressområder, sier Slaathaug til ABC Nyheter.

Han legger til at Norge ikke må komme til en situasjon som i USA, der folk føler seg tvunget ut til å bo på helårsbasis i en trailer park.

– Det aller viktigste er at man i Norge har tilgang på en primærbolig, sier han.

– Hvis man ser at det er like utviklingstrekk i Norge, Sverige og Danmark på sosiale utfordringer, så må vi i Norge ta dette på alvor. Igjen, det kan vitne om en manglende aktiv boligpolitikk.

Les også: Absurd dyrt for fattige å spise seg mette

Også i Norge: – Får mange henvendelser

Ramton Camping på Nærsnes ved Oslofjorden holder åpent fra 1. mai til 15. september, men er stengt resten av året. Ifølge daglig leder, Karl Ramton, er det vanlig at de fleste campingplassene i Norge holder sommeråpent og stenges om vinteren. Han har tydelig merket en økning i forespørsler fra folk som ønsker å bo der permanent.

– Vi ser den trenden er økende, og vi får mange henvendelser om å la vognen stå hele året. Selvfølgelig har det en økonomisk karakter, der mange skulle gjerne stått og latt vognen være i bruk hele året. Det ser vi, sier Ramton.

Les også: Megler: Bomringer påvirker nye boligkjøp

Pågang fra studenter og pendlere

Tradisjonelt har campingplassene langs sjøen vært sommerplasser som holder stengt om vinteren. Mens de som ligger i fjellpassene i innlandet ofte er helårsåpne i forbindelse med vinteraktiviteter, ifølge Ramton.

Campingplasseier Karl Ramton er sjef på Ramton camping i Røyken. Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX
Campingplasseier Karl Ramton er sjef på Ramton camping i Røyken. Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX

Selv må han avvise de som henvender seg for å finne permanent bosted, siden han selv fokuserer på turister.

– Det er et stort press fra studenter og de som pendler i forbindelse med arbeidsmarkedet, som har problemer med å skaffe billig bosted og noe de kan leve med. Etterspørselen er stor etter helårspass som pendlerbolig eller studentbolig.

– Trenden i Oslo, for eksempel rundt på Frogner, er at store leiligheter blir kjøpt opp og deles inn i mindre boenheter for flere leietakere. Og prisene er astronomiske, sier Ramton, og sikter til at dette har presset folk til å se etter andre løsninger for permanent bopel.

Han tror pressområdene ligger rundt de store byene, og at det trolig er campingplasser her som vil oppleve flest henvendelser.

– Vi som driver camping knyttet opp mot en større by vil merke det. Det er en ganske interessant trend. Og man kan spørre seg, hva er grunnen? Det er ingen tvil om at det har vært en økning i antall forespørsler fra folk om å bosette seg permanent de siste ti årene.

(Saken fortsetter under bildet)

Oversikstbilde fra Ramton camping. Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX
Oversikstbilde fra Ramton camping. Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX

Les også: Ny rekord for overnattinger på hotell og camping

Norsk tradisjon

Thorstein Berg, styreleder i Topcamp, sier det ikke er tillatt med helårscampere på Ekeberg og Bogstad camping i Oslo, der han er daglig leder.

– Hos oss på Ekeberg og Bogstad satser vi på turister, derfor kan vi ikke ha faste campere. Vi har kjøpt Hallingdal feriepark og Mjøsa Ferie og Fritidssenter. Der er det en god del faste campere.

Ifølge Berg er det tradisjon i Norge å ha faste campere, og at dette er mer vanlig her enn i Sverige og Danmark.

– Her til lands har de fleste campingplasser stått i årevis og vært en tradisjon i mange tiår, mens tradisjonen kommer etter i våre naboland, sier han.

Det er ifølge Berg ikke lov å bruke campingplassen som fast bopel.

– Det er, og skal være, ferie- og fritidsbolig i henhold til norsk lov. Men det kan være mørketall. Ved Hallingdal og Mjøsa har vi helårs, der campere som regel bor i påskeferien og vinterferien, men dette er til ferie og fritid, ikke fast.

Han legger til at det har vært noen hendelser der folk har ønsket å bo fast, men at det har blitt sagt fra om at det er klare regler for dette.

– Vi har fått henvendelser, men de sier vi nei til. Det kan være en smart og rimelig måte å skaffe seg bopel på, men ikke i henhold til reglene. Det er flere som merker at folk vil bli boende, men vi sier i fra og følger reglene om ferie og fritid. Det er noe vi må være strenge på. Men det finnes sikkert noen som vil misbruke eller utnytte dette, sier Berg.

– Om man opplever misbruk, har man anledning til å avvikle og avslutte leieforholdet. Det er noe jeg vil oppfordre alle campingeiere til å gjøre i en slik situasjon. Det er viktig at eierne har kontrakter der det står at det er kun til ferie- og fritidsbruk, for ellers begår de også et lovbrudd. Det er viktig at det ikke sklir ut, sier han.

Han tror det kan finnes en gråsone, men at man merker spesielt på vinterstid om noen bor der hver dag.

– Det føres tilsyn. På en campingplass er det ofte 150 til 300 vogner, og man har vaktmestertjenester, så man holder tilsyn med dette. Og det gis advarsel og eventuelt rapportering hvis man opplever misbruk. Vi har hatt en opplevelse tidligere, der det ble sagt «beklager, enten brukes plassen til ferie og fritid eller så får dere flytte til en annen plass», legger Berg til.

Les også: Regjeringen foreslår nye camping-regler

Økning i henvendelser de siste to-tre åra

En del som bor i campingvogn, bruker den som pendlerbolig, ifølge Anita Johbraaten, daglig leder for Utvika Camping, som ligger i Krokkleiva langs Tyrifjorden.

– Mange gjør det på grunn av jobb i området. Overnatting på camping er rimelig, og har man egen enhet man kan bo i slipper man å sjekke ut for de dagene man ikke bruker den, noe man må i for eksempel hytte. Siden de fleste har eget hus eller leilighet til vanlig ønsker de ikke å legge så mye penger i noe de bare skal sove i , i forbindelse med jobb. Alternativet er kanskje å leie seg en hybel, sier Johbraaten.
Hun legger til at det står oppført på hjemmesiden til Utvika Camping at det er en mulighet å bo på denne måten.

– Jeg tror ikke det er et nytt fenomen, men det har vært en økning her, ihvertfall i løpet av de to tre siste åra. En del av pendlerne er fra bygg- og anleggsbransjen som driver utbygging rundt Oslo og i Sandvika. Avstanden er kort, og man slipper bommer på denne siden av byen, om man da jobber i Sandvika, sier hun.

Om man leier en hybel, binder man seg ofte i et halvt eller helt år, men hos Utvika Camping fornyes avtalen fra måned til måned. Campingplassen har én pris for sommersesong, og en egen avtale for de som leier på månedsbasis.

– Det er varierende hvor mange som bor her. Det bor færre om vinteren enn om sommeren, og vi har vel mellom fem og ti boende her nå. De bor her alt fra et par måneder til et år, men vi opplever at kontraktene blir utvidet utover det.

Les også: Sikkerhetsregler for campingplasser utsettes

– Ikke samme ordning som i Danmark

Ut fra hva avdelingsleder for camping i NHO Reiseliv, Jan-Henrik Larsen, er kjent med, finnes det ikke parker i Norge som tilbyr fast bopel. De er i så fall ikke tilsluttet NHO Reiseliv. Han sier Norge ikke har tradisjon for permanent boende campere. Det er ifølge Larsen snakk om et par bedrifter som kan ha hatt personer helårsboende.

– Våre bedrifter har ettårsavtaler med sine sesonggjester, så det er ikke samme ordning som i Danmark. På helårsplassene kan gjestene bruke vognen så lenge plassen er åpen og de har tilgang til vognen sin. De sesonggjestene som står flere år, gjør avtaler hvert år. Campingplasser blir fort ferie og fritidsbolig-områder, hvis det gjøres avtaler lenger enn et år, sier Larsen.

Les også: CNN anbefaler turister å besøke Trondheim

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
10:02 Norskeid skip reddet over 90 mennesker i Middelhavet09:52 Ericsson økte omsetningen i 201909:51 Godtebutikk på nett legger ned09:50 Lars Petter Bartnes går av som leder i Norges Bondelag09:12 Nå får forskere enklere tilgang til nordmenns helsedata09:12 800 migranter pågrepet av mexicanske sikkerhetsstyrker09:11 EU-topper signerte skilsmissepapirene – brexit i rute08:38 Mild vinter kan gi mer flått08:34 Den nye Solberg-regjeringen er klar08:06 Kinesere i Finland som reiste via Norge kan ha coronaviruset07:48 Støre krever svar fra Solberg om regjeringsgrunnlaget07:26 – Solskjær må ha forsterkninger07:09 Norsk forsker med 40 EU-lovendringer: – Uvanlig konkrete forslag07:00 SV vil ha omkamp om Johan Castberg06:51 Nybø vil håndplukke utenlandske studenter til Norge06:45 Norsk folkehjelp: 99 banker tjener på okkupasjon av Palestina06:24 Kina bekrefter flere virusdødsfall06:15 UDI innvilget mer enn 13.000 norske statsborgerskap i fjor05:59 Dette skjer i dag05:32 Dette skjedde i natt05:32 Bøhler mener straffene for æresmotivert vold må skjerpes05:30 Ikke beviser for at e-sigaretter gjør røykekutt enklere05:29 Valgforsker: Distriktsminister kan komme til å styre et nytt tulledepartement05:23 Sjef i legemiddelfirma dømt for opioid-krise i USA04:51 Storbritannia irettesetter USA for utleveringsnekt04:51 India på innvandrertoppen04:32 Flere i Frp ville ikke trekke partiet ut av regjering04:05 Departement avviser grunnlag for søksmål fra nordiske folkekirker03:38 Frp garanterer ikke støtte til E18-prosjektet03:36 Australia etterforsker flyulykke der tre brannmenn døde02:33 Oslo kommune brukte 39 millioner på å bli kvitt gamle vedovner – avvikler ordningen02:31 Dommedagsklokka viser 100 sekunder på midnatt02:10 Kallmyr mener offentligheten vil tjene på å få vite tilstanden til antatt syk femåring02:02 – Ingen president har misbrukt makten sin som Trump har01:08 Eksperter frykter sterke reaksjoner fra Russland på amerikanske militærfly på Jan Mayen01:02 Trump vil presentere fredsplan før møte med israelske ledere00:24 Byrådet i Bergen går av00:05 Styremedlemmer ved Politihøgskolen går av i protest mot studentkutt00:01 Tidligere hvitvaskingssjef i DNB mener et ikke er noe vits i å ringe Økokrim23:56 Russere siktet for forsøk på å forgifte eier av våpenfabrikk23:34 Medier: Ingelin Noresjø (KrF) blir statssekretær for Hareide23:29 VG: Tidligere politisk kommentator blir statssekretær22:55 Wolves sprakk Liverpool-nullen, men Firmino sikret 2-1-seier22:11 Putin besøkte Abbas i Betlehem21:56 Ny jubelmåling for Frp etter regjerings-exiten21:40 – Ingen president har misbrukt makten sin som Trump har21:18 DNB advarer mot svindel på Finn.no21:04 Byrådet i Bergen går av20:34 Trump inviterer Netanyahu og Gantz til Det hvite hus19:49 WHO: Kina-viruset utgjør ingen global krise19:05 Skuespiller fortalte gråtende om Weinstein-voldtekt18:59 Statsrådslekkasjer: Både Raja og Rotevatn inn i regjering18:34 Abid Raja (V) blir ny kulturminister, ifølge TV 218:30 DN: Sveinung Rotevatn blir klimaminister18:13 «Støyende» og «smakløst» eller ikke – nå er byggingen i gang17:50 SV: Kommer til å holde Erna ansvarlig for Nav-skandalen17:49 Aftenposten: Astrup blir ny kommunalminister17:45 VG: Monica Mæland blir ny justisminister17:38 KrF-topper vil droppe Granavolden-plattformen17:34 Vaksineallianse med hovedsete i Norge skal utvikle vaksine mot nytt coronavirus17:20 NRK: Torbjørn Røe Isaksen (H) erstatter trolig Hauglie som arbeids- og sosialminister17:11 Minst ni døde i uvær i Spania16:55 Erfarne KrF-politikere får partiets fire statsrådsposter16:51 Dronningen har signert Johnsons brexit-lov16:30 36-åring tiltalt for Mehamn-drapet skal ha drapstruet halvbroren på sosiale medier16:30 TV 2: Geir Inge Sivertsen (H) fra Troms blir ny fiskeriminister16:08 Anniken Hauglie (H) ferdig som arbeidsminister, ifølge flere medier16:04 Hauglie med jubeltall: Én million nye stillinger på tre år15:59 Tre menn siktet etter dødsfall på Nordfjordeid15:54 Linda Hofstad Helleland blir distrikt- og digitaliseringsminister, ifølge VG15:39 Ulykkesfly ved Kongsvinger drev med landingstrening15:31 Eurorenten blir stående på 0 prosent15:29 Thingnes Bø viste Fourcade hvem som er best15:12 Frode Berg får millionerstatning fra staten15:02 Turoperatør må ut med 30.000 for å ha forstyrret fugl på Svalbard15:02 Snøskred i turområde i Kirkenes14:46 66 milliarder ble brukt på overganger i 201914:42 Rømling sendte postkort fra Thailand til fengselssjefen14:33 VG: Knut Arild Hareide (KrF) blir samferdselsminister14:19 Kong Harald er friskmeldt14:11 Stadig færre mottar kontantstøtte i Oslo14:02 Mann pågrepet etter Norrköping-eksplosjon13:58 Hetebølgen satte i gang en kjedereaksjon13:40 Medier: Tina Bru (H) blir ny olje- og energiminister12:57 Influensautbruddet har stagnert12:25 Flere kvoteflyktninger enn asylsøkere i 201912:25 Russlands folkevalgte støtter grunnlovsendringer12:13 «Ukjente» statsrådkandidatene kan redde kjønnsbalansen12:03 Falun sliter tungt med desperat snømangel12:03 Død person funnet i branntomt11:48 Sterke bilder: Gris kastet hylende fra 70 meter høy bro11:28 En fjerde by i Kina isoleres som følge av virusutbruddet11:23 Norwegian med nye regler for håndbagasje10:50 Folket støtter beslutningen om å hente familie fra Syria10:49 Været endrer programmet under ski-NM10:24 NAF: – Hva som skjer med bilavgiftene er nå svært usikkert10:07 Fortsatt ingen endring i styringsrenten09:35 Virusfrykt rammer Asia-børsene09:28 Norge med kurs for EM-rekord: – Respekt og imponerende09:16 Mye på spill for Norge: EM kan rydde vei for full fest
Siste nytt
10:02VerdenNorskeid skip reddet over 90 mennesker i Middelhavet09:52PengerEricsson økte omsetningen i 201909:51PengerGodtebutikk på nett legger ned09:50NorgeLars Petter Bartnes går av som leder i Norges Bondelag09:12Helse og livsstilNå får forskere enklere tilgang til nordmenns helsedata09:12Verden800 migranter pågrepet av mexicanske sikkerhetsstyrker09:11PolitikkEU-topper signerte skilsmissepapirene – brexit i rute08:38Helse og livsstilMild vinter kan gi mer flått08:34PolitikkDen nye Solberg-regjeringen er klar08:06NorgeKinesere i Finland som reiste via Norge kan ha coronaviruset07:48PolitikkStøre krever svar fra Solberg om regjeringsgrunnlaget07:26Sport– Solskjær må ha forsterkninger07:09VerdenNorsk forsker med 40 EU-lovendringer: – Uvanlig konkrete forslag07:00NorgeSV vil ha omkamp om Johan Castberg06:51NorgeNybø vil håndplukke utenlandske studenter til Norge06:45PengerNorsk folkehjelp: 99 banker tjener på okkupasjon av Palestina06:24Helse og livsstilKina bekrefter flere virusdødsfall06:15NorgeUDI innvilget mer enn 13.000 norske statsborgerskap i fjor05:59NorgeDette skjer i dag05:32NorgeDette skjedde i natt05:32NorgeBøhler mener straffene for æresmotivert vold må skjerpes05:30Helse og livsstilIkke beviser for at e-sigaretter gjør røykekutt enklere05:29NorgeValgforsker: Distriktsminister kan komme til å styre et nytt tulledepartement05:23VerdenSjef i legemiddelfirma dømt for opioid-krise i USA04:51VerdenStorbritannia irettesetter USA for utleveringsnekt04:51NorgeIndia på innvandrertoppen04:32PolitikkFlere i Frp ville ikke trekke partiet ut av regjering04:05NorgeDepartement avviser grunnlag for søksmål fra nordiske folkekirker03:38PolitikkFrp garanterer ikke støtte til E18-prosjektet03:36VerdenAustralia etterforsker flyulykke der tre brannmenn døde02:33NorgeOslo kommune brukte 39 millioner på å bli kvitt gamle vedovner – avvikler ordningen02:31VerdenDommedagsklokka viser 100 sekunder på midnatt02:10PolitikkKallmyr mener offentligheten vil tjene på å få vite tilstanden til antatt syk femåring02:02Verden– Ingen president har misbrukt makten sin som Trump har01:08NorgeEksperter frykter sterke reaksjoner fra Russland på amerikanske militærfly på Jan Mayen01:02VerdenTrump vil presentere fredsplan før møte med israelske ledere00:24NorgeByrådet i Bergen går av00:05NorgeStyremedlemmer ved Politihøgskolen går av i protest mot studentkutt00:01PengerTidligere hvitvaskingssjef i DNB mener et ikke er noe vits i å ringe Økokrim23:56VerdenRussere siktet for forsøk på å forgifte eier av våpenfabrikk23:34NorgeMedier: Ingelin Noresjø (KrF) blir statssekretær for Hareide23:29NorgeVG: Tidligere politisk kommentator blir statssekretær22:55SportWolves sprakk Liverpool-nullen, men Firmino sikret 2-1-seier22:11PolitikkPutin besøkte Abbas i Betlehem21:56PolitikkNy jubelmåling for Frp etter regjerings-exiten21:40Verden– Ingen president har misbrukt makten sin som Trump har21:18PengerDNB advarer mot svindel på Finn.no21:04PolitikkByrådet i Bergen går av20:34PolitikkTrump inviterer Netanyahu og Gantz til Det hvite hus19:49VerdenWHO: Kina-viruset utgjør ingen global krise19:05KulturSkuespiller fortalte gråtende om Weinstein-voldtekt18:59PolitikkStatsrådslekkasjer: Både Raja og Rotevatn inn i regjering18:34NorgeAbid Raja (V) blir ny kulturminister, ifølge TV 218:30PolitikkDN: Sveinung Rotevatn blir klimaminister18:13Norge«Støyende» og «smakløst» eller ikke – nå er byggingen i gang17:50PolitikkSV: Kommer til å holde Erna ansvarlig for Nav-skandalen17:49PolitikkAftenposten: Astrup blir ny kommunalminister17:45PolitikkVG: Monica Mæland blir ny justisminister17:38PolitikkKrF-topper vil droppe Granavolden-plattformen17:34VerdenVaksineallianse med hovedsete i Norge skal utvikle vaksine mot nytt coronavirus17:20PolitikkNRK: Torbjørn Røe Isaksen (H) erstatter trolig Hauglie som arbeids- og sosialminister17:11VerdenMinst ni døde i uvær i Spania16:55NorgeErfarne KrF-politikere får partiets fire statsrådsposter16:51PolitikkDronningen har signert Johnsons brexit-lov16:30Norge36-åring tiltalt for Mehamn-drapet skal ha drapstruet halvbroren på sosiale medier16:30PolitikkTV 2: Geir Inge Sivertsen (H) fra Troms blir ny fiskeriminister16:08NorgeAnniken Hauglie (H) ferdig som arbeidsminister, ifølge flere medier16:04PengerHauglie med jubeltall: Én million nye stillinger på tre år15:59NorgeTre menn siktet etter dødsfall på Nordfjordeid15:54PolitikkLinda Hofstad Helleland blir distrikt- og digitaliseringsminister, ifølge VG15:39NorgeUlykkesfly ved Kongsvinger drev med landingstrening15:31PengerEurorenten blir stående på 0 prosent15:29SportThingnes Bø viste Fourcade hvem som er best15:12NorgeFrode Berg får millionerstatning fra staten15:02ReiseTuroperatør må ut med 30.000 for å ha forstyrret fugl på Svalbard15:02NorgeSnøskred i turområde i Kirkenes14:46Sport66 milliarder ble brukt på overganger i 201914:42VerdenRømling sendte postkort fra Thailand til fengselssjefen14:33PolitikkVG: Knut Arild Hareide (KrF) blir samferdselsminister14:19KulturKong Harald er friskmeldt14:11PengerStadig færre mottar kontantstøtte i Oslo14:02VerdenMann pågrepet etter Norrköping-eksplosjon13:58VerdenHetebølgen satte i gang en kjedereaksjon13:40PolitikkMedier: Tina Bru (H) blir ny olje- og energiminister12:57Helse og livsstilInfluensautbruddet har stagnert12:25NorgeFlere kvoteflyktninger enn asylsøkere i 201912:25PolitikkRusslands folkevalgte støtter grunnlovsendringer12:13Politikk«Ukjente» statsrådkandidatene kan redde kjønnsbalansen12:03SportFalun sliter tungt med desperat snømangel12:03NorgeDød person funnet i branntomt11:48VerdenSterke bilder: Gris kastet hylende fra 70 meter høy bro11:28Helse og livsstilEn fjerde by i Kina isoleres som følge av virusutbruddet11:23ReiseNorwegian med nye regler for håndbagasje10:50NorgeFolket støtter beslutningen om å hente familie fra Syria10:49SportVæret endrer programmet under ski-NM10:24MotorNAF: – Hva som skjer med bilavgiftene er nå svært usikkert10:07PengerFortsatt ingen endring i styringsrenten09:35PengerVirusfrykt rammer Asia-børsene09:28SportNorge med kurs for EM-rekord: – Respekt og imponerende09:16SportMye på spill for Norge: EM kan rydde vei for full fest
Populært