Meny

Pensjonskalkulatorer på nett:

– Navs pensjonskalkulator gir best oversikt

Det kan være vanskelig å få oversikt over hvordan økonomien blir som pensjonist. Det finnes en rekke nettbaserte kalkulatorer som kan være til god hjelp. Men ikke alle er like gode. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Ønsker du å skaffe deg oversikt over fremtidig alderspensjon er Navs pensjonskalkulator stedet å begynne, råder Kasper Gisholt, nettansvarlig for pensjon i Finansportalen.

Det er vanskelig å beregne sin egen pensjon, og dermed er pensjonskalkulatorer på nett et viktig verktøy.

Det finnes en rekke ulike slike tjenester fra blant annet banker og pensjonsselskaper. De to største tjenestene er ikke-kommersielle og kommer fra Norskpensjon.no og Nav.

– For å komme i gang og få et noe mer håndfast forhold til pensjon, er Nav et naturlig sted å begynne, sier Kasper Gisholt i Finansportalen. Foto: Forbrukerrådet

Kasper Gisholt er nettansvarlig for pensjon i Finansportalen, som er en tjeneste fra Forbrukerrådet. Han anbefaler at alle som ønsker å skaffe seg oversikt, først og fremst sjekker sin pensjon hos Nav.

– Det finnes mange gode pensjonskalkulatorer, også hos pensjonsselskapene og bankene, men det stedet man bør begynne er Nav.no/dinpensjon. Det er fordi man her får den mest fullstendige oversikten, sier han til ABC Nyheter.

– Her er en kalkulator som lar deg beregne din fremtidige alderspensjon, basert på pensjonsopptjening i folketrygden, pensjonsrettigheter fra tidligere og nåværende arbeidsforhold og egne pensjonsspareavtaler du har hos pensjonsselskapet eller banken din, fortsetter Gisholt.

Helt fullstendig oversikt gir kalkulatoren riktignok ikke, fordi andre sparemåter som bankinnskudd, aksjer og aksjefond, ikke inkluderes, kun det som er definert som pensjonsprodukter av selskapene selv, forklarer Gisholt.

I tillegg til å få en god uforpliktende beregning av din fremtidige pensjon, kan du få en bedre forståelse av pensjon ved å bla deg gjennom din egen opptjening i folketrygden bakover i tid, forklarer Gisholt.

– For å komme i gang og få et noe mer håndfast forhold til pensjon, er Nav et naturlig sted å begynne.

Mer detaljert informasjon på enkeltområder

– Hvis Navs tjeneste gir den beste oversikten, hvorfor skal man da bruke de andre kalkulatorene?

Gisholt viser til den såkalte pensjonspyramiden som er å finne på Finansportalen.no. Der ligger pensjonen fra staten (folketrygd) i bunn, pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsgivere på nivå to og egen sparing på toppen som nivå tre.

– Norskpensjon.no vil tilby et mer detaljert nivå av informasjon enn Nav på nivå to. Så dette er en god nummer to for å se nærmere på det man har opptjent fra tidligere arbeidsforhold.

– En god nummer tre er kalkulatoren til egen bank eller eget pensjonsselskap, hvor du får detaljer om det du har spart til pensjon helt på egen initiativ.

Ingen av pensjonskalkulatorene gir et helt nøyaktig svar, understreker Gisholt.

– Ingen av kalkulatorene gir det fulle og hele bildet, men den beste skissen av helhetsbildet vil bli det du får fra Nav, supplert med din egen kontroll på hva du har av verdier i aksjefond, bolig, bankinnskudd og liknende, sier han.

Stemmer: Ansvaret for egen pensjon ligger på deg

– Åpne kalkulatorer ikke til å stole på

Forbrukerrådet gjorde høsten 2015 en test av pensjonskalkulatorer som ikke krevde innlogging.

Den klare konklusjonen var at disse ikke var til å stole på.

Resultatene fra de åpne kalkulatorene varierte med opptil 62 prosent.

Etter testen fra 2015 har noen selskaper valgt å fjerne slike åpne kalkulatorer. Men gjør man et søk på nett kan man fremdeles finne flere pensjonskalkulatorer som ikke krever innlogging.

Gisholt har lite til overs for åpne kalkulatorer, fordi de baserer seg på for lite informasjon til å kunne gi en god beregning.

– Det er sikkert en del forbrukere som kommer til en slik åpen kalkulator med en litt naiv og åpen tilnærming og tenker at her kan de få svar. Men hva kan du egentlig forvente å få svar på med så lite datainput? spør han retorisk.

Les også: – AFP-ordningen har blitt et stygt paradoks

– Gir et greit bilde

Storebrand var i 2015 ute og støttet Forbrukerrådets kritikk av de åpne kalkulatorene.

Kommunikasjonssjef Nikolaos Farmaki i Storebrand mener selskapets åpne pensjonskalkulator gir et greit bilde av fremtidig pensjon.

– Vi er enige i at de åpne pensjonskalkulatorene er for omtrentlige og for grovmasket, siden de i liten grad tar hensyn til reelle opptjente rettigheter. De hører historien til, sa daværende kommunikasjonssjef Bjørn Erik Sættem.

Nå, snart to og et halvt år senere, har Storebrand fremdeles en åpen kalkulator på sine nettsider.

– Din forgjenger sa i 2015 at slike åpne pensjonskalkulatorer hørte historien til, hvorfor tilbyr dere fremdeles en åpen pensjonskalkulator?

– De kalkulatorene skal gi et så godt øyeblikksbilde som vi får til. Det er en service og pekepinn på hvor det mest sannsynlig ender, svarer kommunikasjonssjef Nikolaos Farmakis i Storebrand.

– Men vi anbefaler alltid Navs pensjonskalkulator. Det er nok den beste kilden, legger han til.

– Testen viste at åpne kalkulatorer ikke var til å stole på. Men du mener deres er god nok?

– Vår kalkulator gir ikke noe dårlig bilde. Testen var fra 2015 og det skjer forbedringer kontinuerlig. Og så er det slik at Forbrukerrådet snakker opp sine tjenester og så skal vi i bransjen jobbe for det vi driver med, svarer Farmakis og fortsetter: 

– Den forenklede pensjonskalkulatoren gir et greit bilde. Det er der det starter for å få opp interessen.

– Og da mener du interessen for å spare til pensjon?

– Ja.

Kommentar: Også i 2018 vil pensjon være på alles lepper

– Gjør den kjedelige jobben

Den aller beste måten å få oversikt over fremtidig pensjon er å se på det selv, understreker Farmakis.

– Prat med pensjonsansvarlig på jobben og prat med pensjonsrådgiver der hvor du sparer. Først når du har gjort den kjedelige jobben får du oversikt, sier kommunikasjonssjefen og fortsetter:

– Hvis du ikke gjør den kjedelige jobben så stiller du deg i kø med nær sagt alle andre, som blir overrasket over hvor lite de faktisk får når de blir pensjonister.

Les også: 800.000 må forberede seg på vesentlige endringer

Privatøkonomi
Populært