Meny

Se direkte:

Slik ble lønna di i 2017

De fleste fikk 2,5 prosent høyere lønn i 2017 enn året før.

Årslønnsveksten fra 2016 til 2017 er foreløpig beregnet til 2,5 prosent for industriarbeidere, til 2,5 prosent for industrifunksjonærer og til 2,5 prosent for industrien samlet i NHO-bedrifter.

Det slås fast i den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjørene, TBU, som ble presentert mandag formiddag.

Rapportene fra TBU utgjør grunnlaget for dragkampen mellom arbeidsgivernes og arbeidstakernes organisasjoner i lønnsoppgjørene.

NHO anslo, i forståelse med LO, årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,4 prosent ved mellomoppgjøret i 2017.

– Få grupper avviker mye fra snittet på 2,5. Det er litt mer i finanstjenester og i helseforetakene, sa leder for utvalget, Ådne Cappelen, under presentasjonen av rapporten.

En liten pluss etter prisstigning

Også direktørene ligger nær gjennomsnittet i lønnsutvikling, men her er det ifølge Cappelen mer variasjon fra næring til næring.

I de største forhandlingsområdene har Beregningsutvalget foreløpig beregnet årslønnsveksten fra 2016 til 2017 til 2,5 prosent i gjennomsnitt. Anslagene for de fleste store forhandlingsområdene er nær dette.

I motsetning til 2016, ble det i fjor en liten økning i reallønna, det vil si lønnstillegg minus prisstigning.

Reallønna vokste mellom anslagsvis 1,0-2,2 prosent, når også skatteendringer er tatt hensyn til.

For 2018 venter utvalget en prisvekst på 2,0 prosent.

Lønnskostnadene ligger nå 36 prosent over våre konkurransepartnere, mot 57 prosent i årene 2012-2013.

Lønnskostandene er nå under gjennomsnittet i det historiske nivået i Norge.

Les hele rapporten

Privatøkonomi
Populært