Se direkte:

Slik ble lønna di i 2017

De fleste fikk 2,5 prosent høyere lønn i 2017 enn året før.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Årslønnsveksten fra 2016 til 2017 er foreløpig beregnet til 2,5 prosent for industriarbeidere, til 2,5 prosent for industrifunksjonærer og til 2,5 prosent for industrien samlet i NHO-bedrifter.

Det slås fast i den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjørene, TBU, som ble presentert mandag formiddag.

Rapportene fra TBU utgjør grunnlaget for dragkampen mellom arbeidsgivernes og arbeidstakernes organisasjoner i lønnsoppgjørene.

NHO anslo, i forståelse med LO, årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,4 prosent ved mellomoppgjøret i 2017.

– Få grupper avviker mye fra snittet på 2,5. Det er litt mer i finanstjenester og i helseforetakene, sa leder for utvalget, Ådne Cappelen, under presentasjonen av rapporten.

En liten pluss etter prisstigning

Også direktørene ligger nær gjennomsnittet i lønnsutvikling, men her er det ifølge Cappelen mer variasjon fra næring til næring.

I de største forhandlingsområdene har Beregningsutvalget foreløpig beregnet årslønnsveksten fra 2016 til 2017 til 2,5 prosent i gjennomsnitt. Anslagene for de fleste store forhandlingsområdene er nær dette.

I motsetning til 2016, ble det i fjor en liten økning i reallønna, det vil si lønnstillegg minus prisstigning.

Reallønna vokste mellom anslagsvis 1,0-2,2 prosent, når også skatteendringer er tatt hensyn til.

For 2018 venter utvalget en prisvekst på 2,0 prosent.

Lønnskostnadene ligger nå 36 prosent over våre konkurransepartnere, mot 57 prosent i årene 2012-2013.

Lønnskostandene er nå under gjennomsnittet i det historiske nivået i Norge.

Les hele rapporten

Personvernpolicy