Meny

HR Norge: – AFP-ordningen har blitt et stygt paradoks

HR Norge mener det er på tide å endre de private ASP-ordningene. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Organisasjon mener staten ikke burde sponse utvalgte private pensjonsordninger. – Ordningen har blitt en omvendt Robin Hood, sier Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

Avtalefestet pensjon (AFP) feirer 30 år i år. Den ble innført for arbeidstakere som begynte i industrien i 15-16 årsalderen, og skulle bidra til å gi «sliterne» en verdig avgang.

Dagens AFP-ordning minner lite om den som ble etablert i 1988. Dette er en gullordning, men den er også blodig urettferdig, mener Even Bolstad, daglig leder i HR Norge.

– De svakeste, både økonomisk og utdanningsmessig, får i mindre grad AFP. Det er et demokratisk problem at de som har ressurser tar for seg og skyver ut de svakeste. Det synes vi er et stygt paradoks med tanke på det som var utgangspunktet for AFP-ordningen, nemlig å gi sliterne en verdig avgang, sier Bolstad til ABC Nyheter.

Staten finansierer en tredjedel av AFP-ordningen i privat sektor, resten finansierer virksomhetene. Den offentlige AFP-ordningen kom som en konsekvens av AFP-ordningen i privat sektor, forklarer Bolstad.

Han mener det er en stor misforståelse at AFP-ordningen omfatter alle.

– Om lag to millioner nordmenn har i dag AFP. Nesten en million arbeidstagere vil falle utenfor. De aller fleste av disse er kvinner. Kanskje de også er alenemødre, sier Bolstad.

Her kan du lese mer om AFP i privat sektor

Én av fem vet ikke om de har AFP

En fersk undersøkelse fra Kantar TNS og HR Nroge viser at én av fem ikke vet om de er dekket av ordningen eller ikke. I undersøkelsen svarte 86 prosent at de er enige i at staten bør behandle alle likt, men tre av fire som selv har AFP mener at det ikke er problematisk at det er forskjeller

– Enda mer overraskende er det kanskje at de får følge av mer enn halvparten av de som ikke selv nyter godt av ordningen. Men pensjon er komplisert. Mye tyder rett og slett på at folk ikke skjønner ordningen, heller ikke AFP.

Bolstad forklarer at undersøkelsen også viser at det er kvinner med lav utdannelse og inntekt som vet minst om ordningen.

– AFP har rett og slett gått ut på dato. Ordningen har blitt en omvendt Robin Hood. Vi stjeler fra de fattige og gir til de rike, sier Bolstad.

Even Bolstad i HR Norge. Foto: HR Norge

I snitt verdt én million

Bolstad mener at den private AFP-ordningen kan videreføres som partene selv ønsker, men at den tredjedelen som er finansiert av staten bør skytes inn i Folketrygden.

– Det er flere prinsipielle grunner til dette. Staten skal ikke sponse utvalgte private pensjonsordninger, men bør heller styrke Folketrygden og bruke pengene mer målrettet. Det er også viktig å underlegge dette demokratisk kontroll, sier Bolstad til ABC Nyheter.

En AFP er i snitt verdt én million kroner, og kan tas ut ved fylte 62 år.

– Om staten heller skyter inn sin tredjedel i folketrygden, vil disse midlene kunne fordeles mer rettferdig, mener Bolstad.

Bolstad mener at man i prinsippet burde nedjustert ordningen i offentlig sektor også, dersom man gjør det i privat.

– Men der er utfordringen at staten også er tariffpart og ikke har tatt de samme forbeholdene i tariffavtalene som man har i privat sektor».

Les kommentaren: Det finnes en viss rød tråd i «pensjonsgalskapen»

Privatøkonomi
Populært