– Å åpne for matimport vil kunne gi økt dagligvarekonkurranse

Klima- og miljødepartementet skal vurdere om forslaget om en plastposeavgift etter initiativ fra dagligvarebransjen oppfyller EU-kravene. Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Klima- og miljødepartementet skal vurdere om forslaget om en plastposeavgift etter initiativ fra dagligvarebransjen oppfyller EU-kravene. Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Å være utfordrer i det norske dagligvaremarkedet er tilnærmet umulig med tre dominerende aktører. Import kan være en løsning.

– Det er også et sykdomstegn når vi i mange år sier det er overetablering i markedet, så svarer Coop, Rema og Norgesgruppen med å annonsere at de skal etablere ytterligere 100 butikker i 2019.

Det sier næringspolitisk talsperson Kårstein Eidem Løvaas i Høyre til ABC Nyheter. Før jul gjorde regjeringen ved næringsminister Torbjørn Røe Isaaksen (H) det klart at de vil ta tak i dagligvarehandelen i Norge.

Mellom kjedene er det en krig om kundene, men det gjør ikke situasjonen bedre for de handlende. Prisene er høye og mangfoldet i hyllene lavt, sier Løvaas.

På kort tid har konkurransen blitt svekket:

1994: Norgesgruppen etableres

2004: Rimi selges til nederlandske Ahold

2004: Lidl etableres

2008: Lidl Norge selges til Rema

2013: Kolonial.no etableres

2014: ICA Norge selges til Coop

2018: Britiske Iceland etablerer sine to første butikker i Norge

I slutten av januar ble det kjent gjennom Dagens Næringsliv at de tre lavpriskjedene Kiwi, Rema og Coop Extra har planer om å etablere mer enn 100 nye butikker i løpet av året.

– Det er veldig mange butikker i Norge sammenlignet med innbyggere og sammenlignet med Sverige. Dessuten er de mye mindre, har dårligere utvalg og prisene er høye, sier Løvaas.

Prisforskjeller : Kiwi billigst i de fem største byene

(Artikkelen fortsetter under)

– Det er helt sikkert at når en gigant som Lidl ikke får det til, så forteller det at det norske markedet er ganske vanskelig, sier Kårstein Eidem Løvaas. Foto: Hans Kristian Torbjørnsen, Høyre.
– Det er helt sikkert at når en gigant som Lidl ikke får det til, så forteller det at det norske markedet er ganske vanskelig, sier Kårstein Eidem Løvaas. Foto: Hans Kristian Torbjørnsen, Høyre.

Det er flere årsaker til at prisene er som de er, mener han. Som konkurransen knyttet til marginene. Tidligere dagligvaremilliardær Stein Erik Hagen sa i forrige uke til Dagens Næringsliv at det blant annet skyldes overetablering av butikker.

– Dette presser prisen på matvarer opp. Jeg tror det etter hvert vil komme en reduksjon i antall kvadratmeter blant dagligvarekjedene, sier han til avisen og karakteriserer etableringskappløpet som «ekstremt».

Trenger utfordrere

Stortingsrepresentant Løvaas mener det norske markedet trenger utfordrere, men erkjenner at det er for mange hindre og nesten umulig. Han, som mange andre, avventer nå loven om god handelsskikk som skal sikre et mer transparent spill. Og at Konkurransetilsynet skal følge markedet tettere.

Familieselskapet : Brødrene arvet selskapet - hun fikk ingenting

Det er nok de som mener at Konkurransetilsynet ikke har vært nok på ballen. Jeg vil ikke si det. Men jeg er glad at departementet og statsråden nå ber dem følge mer med.

Dette er Norgesgruppen:

Etablert i 1994

Eier Kiwi, Meny, Spar og Jker.

Eier også De de Luca, Mix og Jafs og har eierandel i Kaffebrenneriet.

Eier Norges største matvaregrossist ASKO.

Stein Erik Hagen eier ikke lenger dagligvarebutikker, men han er styreleder og hovedaksjonær i Orkla. Industriselskapet er en av dagligvarebransjens største leverandører med merkevarer som Grandiosa, Toro, Idun, Stabburet, Nora, Nidar, Kims, Zalo og Lano for å nevne noen få.

Leverandørene vises til som et av hindrene for nye aktører. De største aktørene i dagligvarebransjen får langt bedre vilkår enn de nye, mindre.

– Nå er det ikke god høyrepolitikk å gå inn og gripe tak i en konkurransesituasjon, men det er heller ikke god høyrepolitikk å sitte og se på en konkurranse som ikke fungerer.

Fint i utlandet: Rema vokser kraftig i Danmark

Måtte ha Rema på eiersiden

Kolonial.no er den ferskeste og største utfordreren i dagligvaremarkedet de siste årene. Med evolusjonen på nett har nye aktører kommet til, og flere falt fra - som marked.no.

Stein Erik Hagen Foto: NTB scanpix
Stein Erik Hagen Foto: NTB scanpix

Dagligvarebutikken på nett har en samarbeidsavtale med Reitan Gruppen som transporterer varer fra leverandøren til Kolonial.no. Samt gjør forhandlinger med leverandørene på vegne av dem.

Til gjengjeld har Rema Distribusjon Norge AS en eierpost på 7,977 prosent i nettbutikken. Det har vært avgjørende for Kolonial.no, forklarer gründer og daglig leder Karl Alveng Munthe-Kaas til ABC Nyheter.

Kostbart: Kolonial.no taper over to millioner i uken

Vi måtte i praksis gi fra oss liten bit av selskapet for å få innpass i markedet. Det har endt opp greit for oss, men det er uheldig at aktørene i markedet selv kan bestemme om nye aktører skal få innpass. Dersom det var strengere regler, ville vi ikke trengt å «gi bort» en eierpost, og det ville være lettere å etablere seg, utdyper Munthe-Kaas.

(Artikkelen fortsetter under)

Karl Alveng Munthe-Kaas under presentasjonen av stortingsmeldingen om dagligvarehandelen på en Kiwi-forretning på Hasle i Oslo. Her i dialog med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Martin Huseby Jensen
Karl Alveng Munthe-Kaas under presentasjonen av stortingsmeldingen om dagligvarehandelen på en Kiwi-forretning på Hasle i Oslo. Her i dialog med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Martin Huseby Jensen

Tre aktører kontrollerer hva vi som forbrukere skal få; Norgesgruppen som den klart største, Rema og så Coop. Alle tre har eget distribusjonsapparat, og alle har også noen egeneide produsenter.

Men det er ikke her problemet for utfordrerne ligger, mener Kolonial-gründeren. For selv på spørsmål om det ville hjulpet for markedet å splitte opp de store aktørene, for eksempel gjennom å tvinge at Norgesgruppen solgte for eksempel Spar-kjeden, mener Munthe-Kaas at det ikke bidrar på en god måte.

Hentet inn penger: Kinnevik går inn med 300 millioner i Kolonial.no

– Det er én løsning, men en mye dårligere løsning enn bare å fikse problemet med ulike betingelser. Det er mer kostbart for samfunnet med en oppsplitting. Norgesgruppen må få være så effektive de kan, men det må skje på likt konkurransegrunnlag, sier han.

– Når forskjellene er så store finnes det ingen mulighet til å konkurrere. Får du til en innkjøpsavtale med en av de andre kjedene har du en fighting sjanse, men det er en kamp i oppoverbakke når betingelsene er dårligere enn de Norgesgruppen får.

Han ser en viss endring i oppførselen fra noen av leverandørene etter at næringsministeren la fram meldingen om dagligvarehandelen i november i fjor.

– Vi ser lovende takter. Det virker som om noen av leverandørene tar innover seg at forskjellene ikke er innafor. Men vi er ikke på langt nær i mål.

Tilsynet kartlegger

Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet sier til ABC Nyheter at det er for tidlig å si hva som kommer ut av oppdraget fra departementet før rammene konkretiseres.

Så langt har tilsynet kartlagt to leverandører. 700 varer er sett på, men dette gir ikke godt nok grunnlag for å slå fast om det er forskjeller, hvor store de er og om de får konsekvenser for konkurransen.

(Artikkelen fortsetter under)

Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet forteller at de samler inn store mengder data for å kunne gjøre en kvalifisert vurdering av markedet. Foto: Konkurransetilsynet
Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet forteller at de samler inn store mengder data for å kunne gjøre en kvalifisert vurdering av markedet. Foto: Konkurransetilsynet

– Beregningene vi foretar er også komplekse og må ta hensyn til en rekke ulike rabatter og forskjeller i utformingen av avtalene for de ulike kjedene og leverandørene, sier Gabrielsen til ABC Nyheter.

– Det er få aktører og høy konsentrasjon - slik er det også i de andre nordiske landene. Men vi har i Norge høyere konsentrasjon på leverandørleddet, og vi har færre små utfordrere enn du finner i Sverige Danmark og Finland, legger han til.

Må være tålmodige: Konkurransetilsynets gransking av dagligvaregiganter kan ta lang tid

– Krevende

Leverandørleddet dukker stadig vekk opp. Mens det ved første øyekast kan se ut av når Norgesgruppen har fire dagligvarekjeder og Coop har fem, at det er disse som skaper hinder for etablering av nye kjeder.

Men som Munthe-Kaas påpeker over er det viktigere å sørge for like vilkår fremfor for eksempel oppsplitting.

Gabrielsen sier at ja, det er trolig større etableringshinder i Norge enn i de andre nordiske landene.

– Det er krevende å gjøre noe med etableringshindringene, sier han. – Både å gjøre butikklokaler lettere tilgjengelige for kjeder som ønsker å satse og vokse i Norge. I tillegg til å ta tak i utfordringen som små kjeder og utfordrere møter gjennom eventuelt dårligere innkjøpsbetingelser enn de større.

Her ligger kjernen i tilsynets oppdrag. Det tar tid å samle inn dataene og så gjøre kvalitetssikrede analyser.

Gabrielsen vil ikke peke på noen konkret dato for når tilsynet vil gi tilbakemelding på disse undersøkelsene, men sier at arbeidet er godt i gang og at det vil komme resultater i år.

Trenger partnere

Bunnpris i Trondheim er den 200 år gamle utfordreren. Etter tredje kvartal i fjor hadde de en markedsandel i Nielsens dagligvarerapport på 3,7 prosent. Omtrent som Norgesgruppens Joker-kjede og større enn Coop Marked og Matkroken til sammen.

Tapte i retten: Bunnpris tapte i rettsstrid mot Coop

I 2012 gikk Bunnpris fra å ha Norgesgruppen som innkjøpspartner til Rema 1000. Nesten tre år senere gikk de tilbake til Norgesgruppen igjen.

– For de varene vi selger i våre butikker, har vi mest igjen for å samarbeide med Norgesgruppen. Kundene våre er veldig merkevarebevisste, sier kjøpmann Christian Lykke i Bunnpris til ABC Nyheter.

Det handler om det lille ekstra, for eksempel makrell i tomat som er beriket med Omega3. Kantsortiment, kaller Lykke det.

Bunnpris forhandler ikke direkte med leverandørene om innkjøpspriser, men med Norgesgruppen. Det de forhandler om er kampanjer knyttet til leverandørenes produkter, og da kan kjeden oppnå rabatter for enkelte produkter i utvalgte perioder.

– Det er selvfølgelig tungt å være minst. Vi blir ikke oppringt først når noen har et ledig lokale. Derfor må vi jobbe selv om vi skal få til noe. Vi har heller ikke de samme ressursene som de andre. Nå er det ikke umulig, men det er krevende, sier Lykke.

Nordmenn har sterke vaner, og har de brukt Zalo til oppvasken i hele sitt liv, skal det mye til for å prøve noe nytt, sier Christian Lykke i Bunnpris. Foto: Bunnpris
Nordmenn har sterke vaner, og har de brukt Zalo til oppvasken i hele sitt liv, skal det mye til for å prøve noe nytt, sier Christian Lykke i Bunnpris. Foto: Bunnpris

Så hvilke forventninger har han og kjeden, som i skrivende stund består av 240 butikker?

– Det er for få leverandører, og de som er, er for store og dominerende. Men det er ikke slik at det er så mange andre som står klare til å utfordre. Det burde vært enklere å importere. Da ville mye løst seg. Om det finnes en kvikkfiks på markedssituasjonen, er det import av mat, men det er politisk uspiselig i Norge, sier han.

Lykke legger til at nordmenn også er opptatt av merkevarer og vaner. Har du brukt Zalo hele livet, er det ikke lett å bytte.

I 2017 omsatte kjeden for 6,5 milliarder kroner. Og selv om de avviklet ti butikker, endret det ifølge styrelederen ikke på omsetningen. Når konkurrentene snakker om til sammen å etablere 100 nye butikker i 2019, er Bunnpris i et litt annet sjikte.

– Klarer vi å etablere 7-8 nye butikker, er vi fornøyde. Og så må vi kanskje legge ned tre eller fire. Men det viktigste er ikke antall utsalgssteder, sier han. For mens de tre store er vertikalt integrerte gjennom å eie produsenter av enkelte matvarer, eie distribusjon og utsalg, har Bunnpris først og fremst utsalg.

– Dermed må vi fokuserer på omsetningen.

Onsdag morgen presenterer Nielsen en ny oversikt over dagligvaremarkedet i Norge. Norgesgruppen vil fortsatt være størst, dernest Coop, Rema og til sist Bunnpris.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
18:57 Mann funnet død under traktor i Bø i Vesterålen18:04 De døde hviler ikke i fred: – Armene bevegde seg betydelig17:21 Johnson droppet pressekonferanse med Luxembourgs statsminister17:02 Venstre åpner for samtaler med MDG i Oslo16:37 Saudiarabisk talsmann: – Alt tyder på at våpen fra Iran ble brukt i helgens angrep16:21 Ung motorsyklist alvorlig skadd i ulykke i Moss16:16 De Gea forlenget med United16:04 Elgjeger dømt til fengsel for å ha skutt ulv15:50 15–20 personer eksponert for gass på legesenter i Kristiansand15:37 Om fylkestingsvalget var stortingsvalg ville det blitt rødgrønt flertall15:34 Messi kan sesongåpne mot Dortmund15:14 Sterke reaksjoner mot Høyre-kritikk av klimaforliket - taus Elvestuen14:45 – Flytt kvinner ut av byen så de kjeder seg og får masse barn14:43 Politivarsler i Bergen har saksøkt staten14:36 Rajas «brun propaganda»-utspill følges opp i Frp14:34 Signalfeil førte til innstilte tog nord for Oslo14:11 Iranske medier melder at Iran har beslaglagt et tanksskip med dieselolje14:10 Långiverne sier ja til Norwegians gjeldsplan14:07 25 hus evakueres etter jordras i Nittedal13:59 Odense dropper plan om «Kim Larsens plass»13:36 Ho Chi Minh-byen vil ikke lenger ha hund på menyen13:32 Tre personer mistenkt for tortur av migranter pågrepet i Italia13:05 Åtte nye meldinger om syke hunder12:58 Dale vil ha slutt på parkeringskaos for elsparkesykler12:54 Skyting: Norsk EM-medalje i Italia12:53 FN: Rohingyaene i Myanmar risikerer folkemord12:44 Russland utplasserer nytt rakettforsvarssystem i Arktis12:17 Tutta får toppkarakter etter Solheim-triumfen: – Enkelt og greit legendarisk12:08 Bygninger i Nittedal evakuert etter jordras12:08 Åtte nye meldinger om syke hunder11:56 Bygninger i Nittedal evakuert etter jordras11:29 100 sauer tatt av flom i Surna og beboere isolert i Trøndelag11:13 EU tilfreds med russisk overgang fra dollar til euro11:12 Berge ute av VM, OL-toget ikke gått11:03 Stor forskjell på hvor robuste kommunene er om katastrofen inntreffer10:48 Netanyahu lover å annektere samtlige bosetninger10:33 Toåring som falt i elva utenfor livsfare10:33 Ødegaard om drømmemålet: – Det var galskap i det øyeblikket10:23 Storstreik i amerikansk bilindustri10:17 Politiet i Hongkong forsvarer bruken av skarpe skudd10:03 Evakuerte i Olden får flytte tilbake10:02 Hovland nærmer seg golfens topp 10009:48 Erdogan tar imot Putin og Rouhani for å diskutere Syria09:46 Zlatan etter hattrick: – Jeg er nok den beste i MLS noensinne09:45 Johnson og Juncker møtes til arbeidslunsj09:42 Oljeaksjer stiger kraftig etter historisk prishopp08:51 Uværet skaper trøbbel på Vestlandet08:34 Mange veier og fergeforbindelser stengt på Vestlandet08:33 Signalfeil gir innstillinger for tog mellom Oslo og Eidsvoll08:10 Vokalist Ric Ocasek i The Cars er død08:07 Flere fjelloverganger fremdeles stengt07:24 Zlatan satte klubbrekord i storseier mot Sporting Kansas06:57 SOHR: Åtte drept av bilbombe i Syria06:51 Trump sier USA er klare til å svare på angrepet mot Saudi-Arabia06:41 Norsk studie: Populære barn mindre utsatt for infeksjoner06:40 Rosenborg med klart mål i europaligaen: – Vi skal gå videre06:38 Meningsmåling: Plastavfall bekymrer folk flest mest06:36 Oljeprisen til værs etter angrepet mot Saudi-Arabias produksjon06:01 Økt ventetid hos Nav, tross tiltak for det motsatte06:00 Dette skjer i dag06:00 Sjeføkonom tror norske renteøkninger kan være over05:55 Legemiddelselskap ber om konkursbeskyttelse05:35 Dette skjedde i natt05:33 Demokrater vil stille høyesterettsdommer Brett Kavanaugh for riksrett05:30 Mohyeldeen Mohammads anke i Raja-trusselsaken opp for Høyesterett05:03 Uværet i Olden avtar, veier åpner igjen04:34 Opposisjonen i Venezuela sier forhandlingene er over04:27 Historisk maktskifte i Modum etter valget03:27 Analyse: Flytende havvind gull verdt for Norge, men satsing kreves02:37 Flere omkomne i flyulykke i Colombia02:29 Knallsterk PGA-avslutning av Hovland02:16 Helikoptersøk etter savnet jeger i Namdal00:42 Valdresflye stengt på grunn av uværet00:20 Trump tilbyr å bruke USAs oljereserver23:37 Latvier døde i båtulykke i Averøy23:35 Én død i skyting utenfor København22:33 Uværet fører til evakuering: - Folk kan bli innesperret22:04 Pellegrino og Kristiansund straffet formsvake Brann21:45 USA og Tyrkia med felles patruljer i ny buffersone i Syria21:43 Israel godkjenner ny bosetning to dager før valget20:51 Frp-nestleder Søviknes ferdig som ordfører20:23 Viking med sterk hjemmeseier over Odd20:22 Mjøndalen nærmere nedrykk tross poeng i Haugesund20:22 Stabæk kapret sterkt poeng mot Bodø/Glimt20:20 Molde utnyttet Glimt-poengtap og økte tabelledelsen20:19 Moses Mawa frelste Godset med viktig seier over bunnrival Ranheim19:48 Golfesset Suzann Pettersen legger opp19:34 Mann i 20-årene omkom etter trafikkulykke i Nannestad19:32 Assad kunngjør amnesti19:31 Trump fortsatt åpen for å møte Irans president18:40 Siv Jensen ber Grande rydde opp i Venstre18:21 Populær politiker kastet ut av bompengepartiet17:32 Sverige ruster kraftig opp: – Jorden skjelver under våre føtter17:30 Boris Johnson spår at Storbritannia vil løsrive seg som «Hulken»16:12 Person skadd i båtulykke i Averøy16:03 Ingen kilometergodtgjørelse for elsparkesykkel14:50 – Vi pleide å leke gjemsel her i skogen14:07 Mann i 70-årene bundet i hjemmet av to eller flere gjerningsmenn13:31 Gutt (2) kritisk skadd etter fall i elv i Steinkjer13:09 Kenyaner satte ny verdensrekord i halvmaraton
Siste nytt
18:57NorgeMann funnet død under traktor i Bø i Vesterålen18:04VerdenDe døde hviler ikke i fred: – Armene bevegde seg betydelig17:21VerdenJohnson droppet pressekonferanse med Luxembourgs statsminister17:02PolitikkVenstre åpner for samtaler med MDG i Oslo16:37PengerSaudiarabisk talsmann: – Alt tyder på at våpen fra Iran ble brukt i helgens angrep16:21NorgeUng motorsyklist alvorlig skadd i ulykke i Moss16:16SportDe Gea forlenget med United16:04NorgeElgjeger dømt til fengsel for å ha skutt ulv15:50Norge15–20 personer eksponert for gass på legesenter i Kristiansand15:37PolitikkOm fylkestingsvalget var stortingsvalg ville det blitt rødgrønt flertall15:34SportMessi kan sesongåpne mot Dortmund15:14PolitikkSterke reaksjoner mot Høyre-kritikk av klimaforliket - taus Elvestuen14:45Penger– Flytt kvinner ut av byen så de kjeder seg og får masse barn14:43NorgePolitivarsler i Bergen har saksøkt staten14:36PolitikkRajas «brun propaganda»-utspill følges opp i Frp14:34NorgeSignalfeil førte til innstilte tog nord for Oslo14:11VerdenIranske medier melder at Iran har beslaglagt et tanksskip med dieselolje14:10NæringslivLångiverne sier ja til Norwegians gjeldsplan14:07Nyheter25 hus evakueres etter jordras i Nittedal13:59VerdenOdense dropper plan om «Kim Larsens plass»13:36ReisenyheterHo Chi Minh-byen vil ikke lenger ha hund på menyen13:32VerdenTre personer mistenkt for tortur av migranter pågrepet i Italia13:05NorgeÅtte nye meldinger om syke hunder12:58PolitikkDale vil ha slutt på parkeringskaos for elsparkesykler12:54SportSkyting: Norsk EM-medalje i Italia12:53VerdenFN: Rohingyaene i Myanmar risikerer folkemord12:44PolitikkRussland utplasserer nytt rakettforsvarssystem i Arktis12:17SportTutta får toppkarakter etter Solheim-triumfen: – Enkelt og greit legendarisk12:08NorgeBygninger i Nittedal evakuert etter jordras12:08NorgeÅtte nye meldinger om syke hunder11:56NorgeBygninger i Nittedal evakuert etter jordras11:29Norge100 sauer tatt av flom i Surna og beboere isolert i Trøndelag11:13PengerEU tilfreds med russisk overgang fra dollar til euro11:12SportBerge ute av VM, OL-toget ikke gått11:03NorgeStor forskjell på hvor robuste kommunene er om katastrofen inntreffer10:48PolitikkNetanyahu lover å annektere samtlige bosetninger10:33NorgeToåring som falt i elva utenfor livsfare10:33SportØdegaard om drømmemålet: – Det var galskap i det øyeblikket10:23PengerStorstreik i amerikansk bilindustri10:17PolitikkPolitiet i Hongkong forsvarer bruken av skarpe skudd10:03NorgeEvakuerte i Olden får flytte tilbake10:02SportHovland nærmer seg golfens topp 10009:48PolitikkErdogan tar imot Putin og Rouhani for å diskutere Syria09:46SportZlatan etter hattrick: – Jeg er nok den beste i MLS noensinne09:45VerdenJohnson og Juncker møtes til arbeidslunsj09:42MakroøkonomiOljeaksjer stiger kraftig etter historisk prishopp08:51NorgeUværet skaper trøbbel på Vestlandet08:34ReisenyheterMange veier og fergeforbindelser stengt på Vestlandet08:33ReisenyheterSignalfeil gir innstillinger for tog mellom Oslo og Eidsvoll08:10KulturVokalist Ric Ocasek i The Cars er død08:07NorgeFlere fjelloverganger fremdeles stengt07:24SportZlatan satte klubbrekord i storseier mot Sporting Kansas06:57VerdenSOHR: Åtte drept av bilbombe i Syria06:51PolitikkTrump sier USA er klare til å svare på angrepet mot Saudi-Arabia06:41NorgeNorsk studie: Populære barn mindre utsatt for infeksjoner06:40SportRosenborg med klart mål i europaligaen: – Vi skal gå videre06:38NorgeMeningsmåling: Plastavfall bekymrer folk flest mest06:36VerdenOljeprisen til værs etter angrepet mot Saudi-Arabias produksjon06:01NorgeØkt ventetid hos Nav, tross tiltak for det motsatte06:00NorgeDette skjer i dag06:00NorgeSjeføkonom tror norske renteøkninger kan være over05:55VerdenLegemiddelselskap ber om konkursbeskyttelse05:35NorgeDette skjedde i natt05:33VerdenDemokrater vil stille høyesterettsdommer Brett Kavanaugh for riksrett05:30NorgeMohyeldeen Mohammads anke i Raja-trusselsaken opp for Høyesterett05:03NorgeUværet i Olden avtar, veier åpner igjen04:34VerdenOpposisjonen i Venezuela sier forhandlingene er over04:27NorgeHistorisk maktskifte i Modum etter valget03:27NorgeAnalyse: Flytende havvind gull verdt for Norge, men satsing kreves02:37VerdenFlere omkomne i flyulykke i Colombia02:29SportKnallsterk PGA-avslutning av Hovland02:16NorgeHelikoptersøk etter savnet jeger i Namdal00:42NorgeValdresflye stengt på grunn av uværet00:20VerdenTrump tilbyr å bruke USAs oljereserver23:37NorgeLatvier døde i båtulykke i Averøy23:35VerdenÉn død i skyting utenfor København22:33NorgeUværet fører til evakuering: - Folk kan bli innesperret22:04SportPellegrino og Kristiansund straffet formsvake Brann21:45VerdenUSA og Tyrkia med felles patruljer i ny buffersone i Syria21:43VerdenIsrael godkjenner ny bosetning to dager før valget20:51PolitikkFrp-nestleder Søviknes ferdig som ordfører20:23SportViking med sterk hjemmeseier over Odd20:22SportMjøndalen nærmere nedrykk tross poeng i Haugesund20:22SportStabæk kapret sterkt poeng mot Bodø/Glimt20:20SportMolde utnyttet Glimt-poengtap og økte tabelledelsen20:19SportMoses Mawa frelste Godset med viktig seier over bunnrival Ranheim19:48SportGolfesset Suzann Pettersen legger opp19:34NorgeMann i 20-årene omkom etter trafikkulykke i Nannestad19:32VerdenAssad kunngjør amnesti19:31VerdenTrump fortsatt åpen for å møte Irans president18:40PolitikkSiv Jensen ber Grande rydde opp i Venstre18:21PolitikkPopulær politiker kastet ut av bompengepartiet17:32VerdenSverige ruster kraftig opp: – Jorden skjelver under våre føtter17:30PolitikkBoris Johnson spår at Storbritannia vil løsrive seg som «Hulken»16:12NorgePerson skadd i båtulykke i Averøy16:03NorgeIngen kilometergodtgjørelse for elsparkesykkel14:50Verden– Vi pleide å leke gjemsel her i skogen14:07NorgeMann i 70-årene bundet i hjemmet av to eller flere gjerningsmenn13:31NorgeGutt (2) kritisk skadd etter fall i elv i Steinkjer13:09SportKenyaner satte ny verdensrekord i halvmaraton
Populært