– Å åpne for matimport vil kunne gi økt dagligvarekonkurranse

Klima- og miljødepartementet skal vurdere om forslaget om en plastposeavgift etter initiativ fra dagligvarebransjen oppfyller EU-kravene. Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
Klima- og miljødepartementet skal vurdere om forslaget om en plastposeavgift etter initiativ fra dagligvarebransjen oppfyller EU-kravene. Illustrasjonsfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Å være utfordrer i det norske dagligvaremarkedet er tilnærmet umulig med tre dominerende aktører. Import kan være en løsning.

– Det er også et sykdomstegn når vi i mange år sier det er overetablering i markedet, så svarer Coop, Rema og Norgesgruppen med å annonsere at de skal etablere ytterligere 100 butikker i 2019.

Det sier næringspolitisk talsperson Kårstein Eidem Løvaas i Høyre til ABC Nyheter. Før jul gjorde regjeringen ved næringsminister Torbjørn Røe Isaaksen (H) det klart at de vil ta tak i dagligvarehandelen i Norge.

Mellom kjedene er det en krig om kundene, men det gjør ikke situasjonen bedre for de handlende. Prisene er høye og mangfoldet i hyllene lavt, sier Løvaas.

På kort tid har konkurransen blitt svekket:

1994: Norgesgruppen etableres

2004: Rimi selges til nederlandske Ahold

2004: Lidl etableres

2008: Lidl Norge selges til Rema

2013: Kolonial.no etableres

2014: ICA Norge selges til Coop

2018: Britiske Iceland etablerer sine to første butikker i Norge

I slutten av januar ble det kjent gjennom Dagens Næringsliv at de tre lavpriskjedene Kiwi, Rema og Coop Extra har planer om å etablere mer enn 100 nye butikker i løpet av året.

– Det er veldig mange butikker i Norge sammenlignet med innbyggere og sammenlignet med Sverige. Dessuten er de mye mindre, har dårligere utvalg og prisene er høye, sier Løvaas.

Prisforskjeller : Kiwi billigst i de fem største byene

(Artikkelen fortsetter under)

– Det er helt sikkert at når en gigant som Lidl ikke får det til, så forteller det at det norske markedet er ganske vanskelig, sier Kårstein Eidem Løvaas. Foto: Hans Kristian Torbjørnsen, Høyre.
– Det er helt sikkert at når en gigant som Lidl ikke får det til, så forteller det at det norske markedet er ganske vanskelig, sier Kårstein Eidem Løvaas. Foto: Hans Kristian Torbjørnsen, Høyre.

Det er flere årsaker til at prisene er som de er, mener han. Som konkurransen knyttet til marginene. Tidligere dagligvaremilliardær Stein Erik Hagen sa i forrige uke til Dagens Næringsliv at det blant annet skyldes overetablering av butikker.

– Dette presser prisen på matvarer opp. Jeg tror det etter hvert vil komme en reduksjon i antall kvadratmeter blant dagligvarekjedene, sier han til avisen og karakteriserer etableringskappløpet som «ekstremt».

Trenger utfordrere

Stortingsrepresentant Løvaas mener det norske markedet trenger utfordrere, men erkjenner at det er for mange hindre og nesten umulig. Han, som mange andre, avventer nå loven om god handelsskikk som skal sikre et mer transparent spill. Og at Konkurransetilsynet skal følge markedet tettere.

Familieselskapet : Brødrene arvet selskapet - hun fikk ingenting

Det er nok de som mener at Konkurransetilsynet ikke har vært nok på ballen. Jeg vil ikke si det. Men jeg er glad at departementet og statsråden nå ber dem følge mer med.

Dette er Norgesgruppen:

Etablert i 1994

Eier Kiwi, Meny, Spar og Jker.

Eier også De de Luca, Mix og Jafs og har eierandel i Kaffebrenneriet.

Eier Norges største matvaregrossist ASKO.

Stein Erik Hagen eier ikke lenger dagligvarebutikker, men han er styreleder og hovedaksjonær i Orkla. Industriselskapet er en av dagligvarebransjens største leverandører med merkevarer som Grandiosa, Toro, Idun, Stabburet, Nora, Nidar, Kims, Zalo og Lano for å nevne noen få.

Leverandørene vises til som et av hindrene for nye aktører. De største aktørene i dagligvarebransjen får langt bedre vilkår enn de nye, mindre.

– Nå er det ikke god høyrepolitikk å gå inn og gripe tak i en konkurransesituasjon, men det er heller ikke god høyrepolitikk å sitte og se på en konkurranse som ikke fungerer.

Fint i utlandet: Rema vokser kraftig i Danmark

Måtte ha Rema på eiersiden

Kolonial.no er den ferskeste og største utfordreren i dagligvaremarkedet de siste årene. Med evolusjonen på nett har nye aktører kommet til, og flere falt fra - som marked.no.

Stein Erik Hagen Foto: NTB scanpix
Stein Erik Hagen Foto: NTB scanpix

Dagligvarebutikken på nett har en samarbeidsavtale med Reitan Gruppen som transporterer varer fra leverandøren til Kolonial.no. Samt gjør forhandlinger med leverandørene på vegne av dem.

Til gjengjeld har Rema Distribusjon Norge AS en eierpost på 7,977 prosent i nettbutikken. Det har vært avgjørende for Kolonial.no, forklarer gründer og daglig leder Karl Alveng Munthe-Kaas til ABC Nyheter.

Kostbart: Kolonial.no taper over to millioner i uken

Vi måtte i praksis gi fra oss liten bit av selskapet for å få innpass i markedet. Det har endt opp greit for oss, men det er uheldig at aktørene i markedet selv kan bestemme om nye aktører skal få innpass. Dersom det var strengere regler, ville vi ikke trengt å «gi bort» en eierpost, og det ville være lettere å etablere seg, utdyper Munthe-Kaas.

(Artikkelen fortsetter under)

Karl Alveng Munthe-Kaas under presentasjonen av stortingsmeldingen om dagligvarehandelen på en Kiwi-forretning på Hasle i Oslo. Her i dialog med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Martin Huseby Jensen
Karl Alveng Munthe-Kaas under presentasjonen av stortingsmeldingen om dagligvarehandelen på en Kiwi-forretning på Hasle i Oslo. Her i dialog med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Martin Huseby Jensen

Tre aktører kontrollerer hva vi som forbrukere skal få; Norgesgruppen som den klart største, Rema og så Coop. Alle tre har eget distribusjonsapparat, og alle har også noen egeneide produsenter.

Men det er ikke her problemet for utfordrerne ligger, mener Kolonial-gründeren. For selv på spørsmål om det ville hjulpet for markedet å splitte opp de store aktørene, for eksempel gjennom å tvinge at Norgesgruppen solgte for eksempel Spar-kjeden, mener Munthe-Kaas at det ikke bidrar på en god måte.

Hentet inn penger: Kinnevik går inn med 300 millioner i Kolonial.no

– Det er én løsning, men en mye dårligere løsning enn bare å fikse problemet med ulike betingelser. Det er mer kostbart for samfunnet med en oppsplitting. Norgesgruppen må få være så effektive de kan, men det må skje på likt konkurransegrunnlag, sier han.

– Når forskjellene er så store finnes det ingen mulighet til å konkurrere. Får du til en innkjøpsavtale med en av de andre kjedene har du en fighting sjanse, men det er en kamp i oppoverbakke når betingelsene er dårligere enn de Norgesgruppen får.

Han ser en viss endring i oppførselen fra noen av leverandørene etter at næringsministeren la fram meldingen om dagligvarehandelen i november i fjor.

– Vi ser lovende takter. Det virker som om noen av leverandørene tar innover seg at forskjellene ikke er innafor. Men vi er ikke på langt nær i mål.

Tilsynet kartlegger

Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet sier til ABC Nyheter at det er for tidlig å si hva som kommer ut av oppdraget fra departementet før rammene konkretiseres.

Så langt har tilsynet kartlagt to leverandører. 700 varer er sett på, men dette gir ikke godt nok grunnlag for å slå fast om det er forskjeller, hvor store de er og om de får konsekvenser for konkurransen.

(Artikkelen fortsetter under)

Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet forteller at de samler inn store mengder data for å kunne gjøre en kvalifisert vurdering av markedet. Foto: Konkurransetilsynet
Avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet forteller at de samler inn store mengder data for å kunne gjøre en kvalifisert vurdering av markedet. Foto: Konkurransetilsynet

– Beregningene vi foretar er også komplekse og må ta hensyn til en rekke ulike rabatter og forskjeller i utformingen av avtalene for de ulike kjedene og leverandørene, sier Gabrielsen til ABC Nyheter.

– Det er få aktører og høy konsentrasjon - slik er det også i de andre nordiske landene. Men vi har i Norge høyere konsentrasjon på leverandørleddet, og vi har færre små utfordrere enn du finner i Sverige Danmark og Finland, legger han til.

Må være tålmodige: Konkurransetilsynets gransking av dagligvaregiganter kan ta lang tid

– Krevende

Leverandørleddet dukker stadig vekk opp. Mens det ved første øyekast kan se ut av når Norgesgruppen har fire dagligvarekjeder og Coop har fem, at det er disse som skaper hinder for etablering av nye kjeder.

Men som Munthe-Kaas påpeker over er det viktigere å sørge for like vilkår fremfor for eksempel oppsplitting.

Gabrielsen sier at ja, det er trolig større etableringshinder i Norge enn i de andre nordiske landene.

– Det er krevende å gjøre noe med etableringshindringene, sier han. – Både å gjøre butikklokaler lettere tilgjengelige for kjeder som ønsker å satse og vokse i Norge. I tillegg til å ta tak i utfordringen som små kjeder og utfordrere møter gjennom eventuelt dårligere innkjøpsbetingelser enn de større.

Her ligger kjernen i tilsynets oppdrag. Det tar tid å samle inn dataene og så gjøre kvalitetssikrede analyser.

Gabrielsen vil ikke peke på noen konkret dato for når tilsynet vil gi tilbakemelding på disse undersøkelsene, men sier at arbeidet er godt i gang og at det vil komme resultater i år.

Trenger partnere

Bunnpris i Trondheim er den 200 år gamle utfordreren. Etter tredje kvartal i fjor hadde de en markedsandel i Nielsens dagligvarerapport på 3,7 prosent. Omtrent som Norgesgruppens Joker-kjede og større enn Coop Marked og Matkroken til sammen.

Tapte i retten: Bunnpris tapte i rettsstrid mot Coop

I 2012 gikk Bunnpris fra å ha Norgesgruppen som innkjøpspartner til Rema 1000. Nesten tre år senere gikk de tilbake til Norgesgruppen igjen.

– For de varene vi selger i våre butikker, har vi mest igjen for å samarbeide med Norgesgruppen. Kundene våre er veldig merkevarebevisste, sier kjøpmann Christian Lykke i Bunnpris til ABC Nyheter.

Det handler om det lille ekstra, for eksempel makrell i tomat som er beriket med Omega3. Kantsortiment, kaller Lykke det.

Bunnpris forhandler ikke direkte med leverandørene om innkjøpspriser, men med Norgesgruppen. Det de forhandler om er kampanjer knyttet til leverandørenes produkter, og da kan kjeden oppnå rabatter for enkelte produkter i utvalgte perioder.

– Det er selvfølgelig tungt å være minst. Vi blir ikke oppringt først når noen har et ledig lokale. Derfor må vi jobbe selv om vi skal få til noe. Vi har heller ikke de samme ressursene som de andre. Nå er det ikke umulig, men det er krevende, sier Lykke.

Nordmenn har sterke vaner, og har de brukt Zalo til oppvasken i hele sitt liv, skal det mye til for å prøve noe nytt, sier Christian Lykke i Bunnpris. Foto: Bunnpris
Nordmenn har sterke vaner, og har de brukt Zalo til oppvasken i hele sitt liv, skal det mye til for å prøve noe nytt, sier Christian Lykke i Bunnpris. Foto: Bunnpris

Så hvilke forventninger har han og kjeden, som i skrivende stund består av 240 butikker?

– Det er for få leverandører, og de som er, er for store og dominerende. Men det er ikke slik at det er så mange andre som står klare til å utfordre. Det burde vært enklere å importere. Da ville mye løst seg. Om det finnes en kvikkfiks på markedssituasjonen, er det import av mat, men det er politisk uspiselig i Norge, sier han.

Lykke legger til at nordmenn også er opptatt av merkevarer og vaner. Har du brukt Zalo hele livet, er det ikke lett å bytte.

I 2017 omsatte kjeden for 6,5 milliarder kroner. Og selv om de avviklet ti butikker, endret det ifølge styrelederen ikke på omsetningen. Når konkurrentene snakker om til sammen å etablere 100 nye butikker i 2019, er Bunnpris i et litt annet sjikte.

– Klarer vi å etablere 7-8 nye butikker, er vi fornøyde. Og så må vi kanskje legge ned tre eller fire. Men det viktigste er ikke antall utsalgssteder, sier han. For mens de tre store er vertikalt integrerte gjennom å eie produsenter av enkelte matvarer, eie distribusjon og utsalg, har Bunnpris først og fremst utsalg.

– Dermed må vi fokuserer på omsetningen.

Onsdag morgen presenterer Nielsen en ny oversikt over dagligvaremarkedet i Norge. Norgesgruppen vil fortsatt være størst, dernest Coop, Rema og til sist Bunnpris.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
15:47 Politiet gir klarsignal for dusør i Hagen-saken15:31 Brann i kjemibygget på Blindern15:15 Fourcade i kanonform vant igjen – Christiansen på pallen15:10 Terrorsiktet kvinne kastet straks nikaben14:16 Noel ble for sterk for Kristoffersen14:13 Nordhus: Overbeviste myndighetene i oktober14:08 Bolsjunov sikret seieren på jaktstarten – Klæbo og Krüger på pallen13:38 Jente falt fra skiheis – luftambulanse på vei13:10 Israel bygger underjordisk forsvar ved grensen til Libanon12:50 Eckhoff holdt unna for konkurrentene og vant overlegent12:48 Døde ukrainere sendt hjem etter nedskytingen av fly12:31 Oransje farevarsel i Nordland – ventes svært mye regn11:59 Tåregass mot protest i Hongkong11:43 Johaug i ensom majestet til nok en verdenscupseier11:14 Tyskland: Libya må ikke bli et nytt Syria10:49 To menn tiltalt for drapsforsøk med hagle10:33 Nær 400 skadd under protester i Libanon10:12 Tidligere medieleder i retten – skal ha voldtatt sovende og berusede kvinner10:11 Hopp: Lundby nummer tre etter 1. omgang i Zao09:04 Mor fikk problemer med bilen. Da lot hun sønnen kjøre den08:48 Redningspersonell: Nær 400 skadd under protester i Libanon08:46 Hopp: Lundby nummer tre etter 1. omgang i Zao08:40 Innbruddstyv tatt på fersk gjerning i Porsgrunn – stupte ut av lukket vindu08:35 Minst 70 soldater drept i angrep i Jemen08:12 Full overtenning i bolighus i Roa på Hadeland08:10 Britiske medier: Dronningen har straffet Harry og Meghan hardt08:07 Bent Høie: – Du får hjelp, men det er ikke sikkert det er akkurat den hjelpen du hadde ønsket08:06 Spektakulær oppdagelse på Saturn: – Har omskrevet lærebøkene07:34 McGregor tilbake med et smell, knocket ut konkurrenten etter 40 sekunder07:16 Mann ranet i Trondheim, sju personer innbrakt06:40 Mexico har stanset migrantkaravane på vei mot USA06:39 Mann til sykehus etter knivstikking i Oslo06:13 Zuccarello-scoring sikret sterk hjemmeseier for Wild06:00 Dette skjer i dag05:47 Dette skjedde i natt05:31 Mann i retten tiltalt for tre drapsforsøk i Oslo i 201204:51 Arbeider omkom i ulykke i Sirdal04:44 Fjøs og låve brant i Indre Salten04:20 Johnson vurderer å flytte Overhuset til York03:17 Kina bekrefter 17 nye virustilfeller03:04 Opprørsgeneral Haftar har ankommet Tyskland03:02 Politikvinne tiltalt for brudd på taushetsplikten02:45 Trumps advokater kaller riksrettstiltalen farlig02:14 Australsk reiseliv får millioner i skogbrannhjelp01:47 Lotteritilsynet ber Apple fjerne over 30 pengespill-apper01:17 Kjøttsentralen mister godkjenning etter flere regelbrudd00:42 Over 200 såret i sammenstøt i Libanon00:32 Ventura greide ikke å følge opp pangstart, misser cuten00:29 Ovetsjkin inn på tidenes topp-ti-liste med hattrick23:38 Celtic videre i cupen uten Ajer23:30 Minst 60 drept i rakettangrep i Jemen23:29 AZ Alkmaar tapte terreng i gullkampen23:16 Tøff dag for Thorsby og Sampdoria da Immobile herjet23:07 Casemiro tomålsscorer da Real Madrid slo Sevilla22:39 Kroatia til EM-semifinale etter thriller, Spania på god vei22:38 Dale: – Mitt moralske kompass feiler det ingenting22:14 Mann ranet i Trondheim, seks personer innbrakt22:13 Nord-Korea skal ha fått ny utenriksminister21:24 Kinas Sverige-ambassadør kalles inn på teppet etter mediekritikk21:22 Lionel lekte med norgeseliten21:06 Hærverk på to kirkegårder lørdag21:05 Hayden senket Chelsea på overtid20:57 Dobbelt norsk i kontinentalcuprenn i kombinert20:44 Eriksen Søreide: IS-siktet kvinne må betale egne utgifter20:42 160 såret i sammenstøt i Libanon20:32 Ullevålseter tapte til rivalen på nest siste etappe19:54 Harry og Megan skal ikke lenger omtales som «kongelige høyheter»19:24 Karl Sundby er død19:09 Pløyefritt landbruk: – Det er jo folk som ler18:32 Poengtap for Arsenal i PL-runde preget av VAR18:25 Finansministeren avviser britisk tilpasning til EU-regler18:23 Carlsen spilte remis også mot Anand: – Ingen god følelse å spille så dårlig18:07 Poengtap for Manchester City i ellevill kamp med VAR-drama18:07 PST vil avhøre terrorsiktet kvinne så snart som mulig17:55 Nytt er billigst: – Fryktelig frustrerende17:54 Ny app gjør det mulig å søke på ansikter17:28 Drømmeåpning for Haaland, hattrick sikret seieren for Borussia Dortmund17:09 Terrorsiktet kvinnes forsvarer varsler pressekonferanse17:00 Brann i leilighetskompleks – tre til legevakten16:59 Seneskade i brystmuskelen, alpinsesongen over for Sejersted16:50 Død mann i Skien obduseres mandag16:50 Iran sender svarte bokser fra nedskutt fly til Ukraina16:50 Elvenes om regjeringskrisen: Det kan ikke fortsette16:46 Overstyrmann slakter sikkerheten på Bastøferga16:34 Stor snøskredfare i ni regioner16:32 Norge nummer to uten Thingnes Bø – Fourcade og Frankrike vant enkelt16:31 Tatt med ekplosiver på Karl Johan, risikerer seks års fengsel15:36 Fikk en sønn som ikke var som «andre barn» – siden har han reddet hundrevis15:24 Politiet har åpnet drapsetterforskning i Hov15:24 Gazzaniga reddet straffe og Tottenham-poeng15:14 Haaland starter på benken – Kan få sin Bundesliga-debut15:13 FN: Den utenlandske innblandingen i Libya må stanse14:34 Mann tiltalt for å ha voldtatt stedatter i 200914:26 Utfor: Kilde mistet pallplassen mot slutten – Feuz heiet fram til seier14:24 Rød slapp med skrekken, ingen alvorlig skade14:00 Macron måtte forlate teater med politieskorte13:46 Mye nedbør og jordskredfare i Nordland, Trøndelag og på Vestlandet13:39 Berømt Paris-kafé rammet av brann13:04 Tyrkia har deportert IS-mistenkt kvinne og hennes tre barn til Tyskland12:49 PST etter pågripelsen av terrorsiktet kvinne: – Endrer ikke trusselbildet i Norge
Siste nytt
15:47NorgePolitiet gir klarsignal for dusør i Hagen-saken15:31NorgeBrann i kjemibygget på Blindern15:15SportFourcade i kanonform vant igjen – Christiansen på pallen15:10NorgeTerrorsiktet kvinne kastet straks nikaben14:16SportNoel ble for sterk for Kristoffersen14:13NorgeNordhus: Overbeviste myndighetene i oktober14:08SportBolsjunov sikret seieren på jaktstarten – Klæbo og Krüger på pallen13:38NorgeJente falt fra skiheis – luftambulanse på vei13:10VerdenIsrael bygger underjordisk forsvar ved grensen til Libanon12:50SportEckhoff holdt unna for konkurrentene og vant overlegent12:48VerdenDøde ukrainere sendt hjem etter nedskytingen av fly12:31NorgeOransje farevarsel i Nordland – ventes svært mye regn11:59VerdenTåregass mot protest i Hongkong11:43SportJohaug i ensom majestet til nok en verdenscupseier11:14VerdenTyskland: Libya må ikke bli et nytt Syria10:49NorgeTo menn tiltalt for drapsforsøk med hagle10:33VerdenNær 400 skadd under protester i Libanon10:12NorgeTidligere medieleder i retten – skal ha voldtatt sovende og berusede kvinner10:11SportHopp: Lundby nummer tre etter 1. omgang i Zao09:04NorgeMor fikk problemer med bilen. Da lot hun sønnen kjøre den08:48VerdenRedningspersonell: Nær 400 skadd under protester i Libanon08:46SportHopp: Lundby nummer tre etter 1. omgang i Zao08:40NorgeInnbruddstyv tatt på fersk gjerning i Porsgrunn – stupte ut av lukket vindu08:35VerdenMinst 70 soldater drept i angrep i Jemen08:12NorgeFull overtenning i bolighus i Roa på Hadeland08:10VerdenBritiske medier: Dronningen har straffet Harry og Meghan hardt08:07Helse og livsstilBent Høie: – Du får hjelp, men det er ikke sikkert det er akkurat den hjelpen du hadde ønsket08:06VerdenSpektakulær oppdagelse på Saturn: – Har omskrevet lærebøkene07:34SportMcGregor tilbake med et smell, knocket ut konkurrenten etter 40 sekunder07:16NorgeMann ranet i Trondheim, sju personer innbrakt06:40VerdenMexico har stanset migrantkaravane på vei mot USA06:39NorgeMann til sykehus etter knivstikking i Oslo06:13SportZuccarello-scoring sikret sterk hjemmeseier for Wild06:00NorgeDette skjer i dag05:47NorgeDette skjedde i natt05:31NorgeMann i retten tiltalt for tre drapsforsøk i Oslo i 201204:51NorgeArbeider omkom i ulykke i Sirdal04:44NorgeFjøs og låve brant i Indre Salten04:20VerdenJohnson vurderer å flytte Overhuset til York03:17VerdenKina bekrefter 17 nye virustilfeller03:04VerdenOpprørsgeneral Haftar har ankommet Tyskland03:02NorgePolitikvinne tiltalt for brudd på taushetsplikten02:45VerdenTrumps advokater kaller riksrettstiltalen farlig02:14VerdenAustralsk reiseliv får millioner i skogbrannhjelp01:47NorgeLotteritilsynet ber Apple fjerne over 30 pengespill-apper01:17NorgeKjøttsentralen mister godkjenning etter flere regelbrudd00:42VerdenOver 200 såret i sammenstøt i Libanon00:32SportVentura greide ikke å følge opp pangstart, misser cuten00:29SportOvetsjkin inn på tidenes topp-ti-liste med hattrick23:38SportCeltic videre i cupen uten Ajer23:30VerdenMinst 60 drept i rakettangrep i Jemen23:29SportAZ Alkmaar tapte terreng i gullkampen23:16SportTøff dag for Thorsby og Sampdoria da Immobile herjet23:07SportCasemiro tomålsscorer da Real Madrid slo Sevilla22:39SportKroatia til EM-semifinale etter thriller, Spania på god vei22:38NorgeDale: – Mitt moralske kompass feiler det ingenting22:14NorgeMann ranet i Trondheim, seks personer innbrakt22:13VerdenNord-Korea skal ha fått ny utenriksminister21:24VerdenKinas Sverige-ambassadør kalles inn på teppet etter mediekritikk21:22SportLionel lekte med norgeseliten21:06NorgeHærverk på to kirkegårder lørdag21:05SportHayden senket Chelsea på overtid20:57SportDobbelt norsk i kontinentalcuprenn i kombinert20:44PolitikkEriksen Søreide: IS-siktet kvinne må betale egne utgifter20:42Verden160 såret i sammenstøt i Libanon20:32SportUllevålseter tapte til rivalen på nest siste etappe19:54VerdenHarry og Megan skal ikke lenger omtales som «kongelige høyheter»19:24KulturKarl Sundby er død19:09Helse og livsstilPløyefritt landbruk: – Det er jo folk som ler18:32SportPoengtap for Arsenal i PL-runde preget av VAR18:25MakroøkonomiFinansministeren avviser britisk tilpasning til EU-regler18:23SportCarlsen spilte remis også mot Anand: – Ingen god følelse å spille så dårlig18:07SportPoengtap for Manchester City i ellevill kamp med VAR-drama18:07NorgePST vil avhøre terrorsiktet kvinne så snart som mulig17:55Helse og livsstilNytt er billigst: – Fryktelig frustrerende17:54TeknologiNy app gjør det mulig å søke på ansikter17:28SportDrømmeåpning for Haaland, hattrick sikret seieren for Borussia Dortmund17:09NorgeTerrorsiktet kvinnes forsvarer varsler pressekonferanse17:00NorgeBrann i leilighetskompleks – tre til legevakten16:59SportSeneskade i brystmuskelen, alpinsesongen over for Sejersted16:50NorgeDød mann i Skien obduseres mandag16:50VerdenIran sender svarte bokser fra nedskutt fly til Ukraina16:50PolitikkElvenes om regjeringskrisen: Det kan ikke fortsette16:46NorgeOverstyrmann slakter sikkerheten på Bastøferga16:34NorgeStor snøskredfare i ni regioner16:32SportNorge nummer to uten Thingnes Bø – Fourcade og Frankrike vant enkelt16:31NorgeTatt med ekplosiver på Karl Johan, risikerer seks års fengsel15:36Helse og livsstilFikk en sønn som ikke var som «andre barn» – siden har han reddet hundrevis15:24NorgePolitiet har åpnet drapsetterforskning i Hov15:24SportGazzaniga reddet straffe og Tottenham-poeng15:14SportHaaland starter på benken – Kan få sin Bundesliga-debut15:13VerdenFN: Den utenlandske innblandingen i Libya må stanse14:34NorgeMann tiltalt for å ha voldtatt stedatter i 200914:26SportUtfor: Kilde mistet pallplassen mot slutten – Feuz heiet fram til seier14:24SportRød slapp med skrekken, ingen alvorlig skade14:00VerdenMacron måtte forlate teater med politieskorte13:46NorgeMye nedbør og jordskredfare i Nordland, Trøndelag og på Vestlandet13:39VerdenBerømt Paris-kafé rammet av brann13:04VerdenTyrkia har deportert IS-mistenkt kvinne og hennes tre barn til Tyskland12:49NorgePST etter pågripelsen av terrorsiktet kvinne: – Endrer ikke trusselbildet i Norge
Populært