Hva er egentlig arbeid?

Økt selvfølelse med borgerlønn

Robotene blir smartere og jobber nå også ute blant folk. Kombinert med kunstig intelligens kan de ta over mange jobber som mennesker gjør i dag. Her ser vi blant annet en selvkjørende buss i Paris. Foto: AP Photo/Zacharie Scheurer
Robotene blir smartere og jobber nå også ute blant folk. Kombinert med kunstig intelligens kan de ta over mange jobber som mennesker gjør i dag. Her ser vi blant annet en selvkjørende buss i Paris. Foto: AP Photo/Zacharie Scheurer

2017 blir året der flere land over flere kontinenter prøver ut borgerlønn. Men hva med Norge?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ni steder som prøver ut borgerlønn i 2017

Kenya – Starter et prosjekt som blir det største vi har sett innen borgerlønn. Innbyggere i 40 landsbyer får rundt 190 kroner hver måned over 12 år. I 80 landsbyer får innbyggerne samme månedssum over to år og i 80 andre landsbyer igjen får innbyggerne et engangsbeløp verdt månedssummen over to år.

Finland – 2000 arbeidsledige får 5000 kroner hver måned over to år.

Oakland, California – Y Combinator, den største akseleratoren for vekstbedrifter i Silicon Valley, skal gi månedlige stipender på mellom 8.000 og 16.000 kroner til familier i Oakland. Blir pilotprosjektet en suksess venter et fullverdig prosjekt på fem år.

San Francisco, California – «Office of Financial Empowerment» i San Francisco skal bruke fem millioner dollar på å gi familier med små barn en månedlig sum på mellom 8.000 og 16.000 kroner. Forsøket skal se om denne formen for borgerlønn i større grad hjelper foreldrene til å fostre lykkeligere og friskere barn.

Utrecht, Nederland – 250 innbyggere som går på en sosial stønad får i stedet borgerlønn. Personene blir delt opp i seks grupper som får ulik utbetaling utfra ulike krav. En gruppe får for eksempel ekstra betalt i slutten av måneden hvis de har gjort frivillig arbeid. En annen gruppe får den samme summen i begynnelsen av måneden, men pengene blir trukket tilbake hvis de ikke har gjort frivillig arbeid.

Ontario, Canada – Forsøket, som skal vare i tre år, gjennomføres i Hamilton, Brantford, Brant County, Lindsay og Thunder Bay. Med det får de testet ut borgerlønn både i urbane og mer landlige strøk. Personene med i forsøket får opp mot 141.000 kroner pr. år.

India – Ser ut til å følge opp forsøket fra 2010 der 6.000 personer i staten Madhaya Pradesh fikk 200 kroner over 18 måneder. En økonomisk undersøkelse, som årlig legges frem for parlamentet, er veldig positivt til at borgerlønn er med på å begrense fattigdom.

Italia – I byen Livorno gjorde de et forsøk i 2016 der 100 personer fikk 4.500 kroner per måned over et halvt år. I år utvides forsøket med nye 100 personer. Ragusa og Napoli vurderer lignende forsøk.

Uganda – Den ideelle organisasjonen «Eight» gir åtte euro (80 kroner) til 50 husholdninger i regionen Fort Portal i Uganda. Forsøket skal vare i to år

Kilde: Business Insider

– Ideen er god, det er viktig at folk får en følelse av at de betyr noe, sier Trond Mohn, en av Norges fremste næringslivsledere.

Se det for deg. I sentrum av en middels stor norsk by sitter Anders på en benk og søker inspirasjon til sitt nye gründerprosjekt. Han vil gjøre noe for de eldre og får noen lyse tanker når Klara på 80 år sliter seg over brosteinen med den vaklende og upraktiske rullatoren. I matbutikken gjør finansanalytiker Fredrik innkjøp til skolekorpsets lotteri. Robotene har inntatt finanssektoren og Fredrik har gått ned til en 50 prosents stilling for å kunne være en større del av ungenes fritid. Og felles for alle tre; de får borgerlønn av staten.

– Det er mulig vi må utvide begrepet arbeid. Kanskje foreldres innsats innen korps og fotball burde væt definert som arbeid, sier Mohn, som er viden kjent for sin gavmildhet til klubber og organisasjoner landet rundt.

– Jeg vil ikke avvise borgerlønn. Det er noe vi må vurdere.

Frikoble kjøpekraft fra arbeid

Robotene er her og flere skal det bli av dem. Ulike undersøkelser har forskjellige svar på hvor mange jobber som kan forsvinne de neste tiårene. Men felles for de fleste er at tallene er høye. Den teknologiske utviklingen vil gi oss et samfunn der menneskelig fysikk og tankekraft kan erstattes. En forskningsrapport fra Oxford University hevder at 46 prosent av alle jobber kan erstattes i løpet av 20 år. En svensk rapport sier 53 prosent. Rapporten «Computerization and the Future of Jobs in Norway» hevder at en tredjedel av jobbene blir automatisert innen 20 år. Det samme spår Virke-sjef Vibeke Madsen. Telefonselgere, resepsjonister, økonomimedarbeidere, modeller og turistguider er noen av dem som ifølge rapportene bør bite negler eller begynne å se seg om etter noe annet. Så hva gjør vi hvis flere hundre tusen nordmenn mister jobbene sine? Borgerlønn kan være et alternativ.

– Teknologifiseringen gjør at menneskene får færre oppgaver fremover. Det er en realitet. Med borgerlønn kan vi frikoble kjøpekraft fra arbeid, sier professor Ove D. Jakobsen, leder ved senter for økologisk økonomi og etikk ved Nord Universitet.

Les også: Druknet i smuglergull – kom med gullet i plastposer

– Kan spare samfunnet for byråkrati

Borgerlønn er et konsept der alle landets borgere mottar et beløp i måneden uavhengig av om du har millionlønn eller går arbeidsledig. Den vil erstatte alle former for stønader, pensjoner og stipender og satsen må være så høy at de som ikke er i arbeid har penger til utgifter som mat og klær. De primære behovene blir dekket av staten, uansett.

Trond Mohn vil ikke avvise borgerlønn i Norge. Foto: Iván Kverme
Trond Mohn vil ikke avvise borgerlønn i Norge. Foto: Iván Kverme

I Canada ble det gjort et forsøk med såkalt «minsteinntekt» i byene Winnipeg og Dauphin fra 1974 til 1979. Fattige familier ble valgt ut til å få en månedlig sum til de primære behovene. For hver dollar de tjente i jobb, ble noen cent trukket fra denne summen. Prosjektet stoppet da det ikke lenger var politisk flertall for å fortsette, og det ble ikke foretatt noen sluttrapport i etterkant for å undersøke hvordan minsteinntekten påvirket familiene som fikk den.

Men det er gjort noen studier, blant dem av Evelyn Forget, økonom ved Universitetet i Manitoba. Hun så på samfunnsutviklingen i Dauphin gjennom årene med minstelønn-forsøket. Hun fant ut at antallet sykehusbesøk falt, flere fullførte høyere utdanning og mødre ble lenger hjemme med sine nyfødte før de vendte tilbake til jobb. I den canadiske provinsen Ontario har de nylig besluttet å gjøre nye forsøk med borgerlønn (se faktaboks).

– Borgerlønn kan spare samfunnet for et voldsomt byråkrati, mener professor Jakobsen.

Han tenker på ressursene som blir frigjort ved at ingen lenger trenger å finne ut hvem som fortjener et stipend eller hvem som oppfyller kravene til for eksempel uføretrygd.

– Det vil også ta bort stigmatiseringen fra det å være arbeidsledig og å gå på Nav. Fritid er et positivt ladet ord, mens arbeidsledighet er det motsatte. Egentlig har vi en form for borgerlønn allerede med for eksempel statsstipend. Det er høyt aktet og er i prinsippet det samme som borgerlønn, sier professoren.

Vi vender tilbake til den middels store norske byen der Knut på 27 år har mistet jobben sin som turistguide til en app og et par hodetelefoner. Spørsmålet er hvordan Knut vil respondere på borgerlønnen. Søker han sofaen fordi han uansett er sikret en inntekt? Eller reiser han seg opp for å søke nye jobber eller bruke kompetansen til å skape andre kreative løsninger for landets besøkende. Kritikere av borgerlønn mener Knut kommer til å gjøre det første. Jakobsen tror på det siste.

– Grunnlønnen gir en trygghet til å bli mer kreativ og skapende. Med dagpenger fra Nav får du ikke lov til å jobbe, mens borgerlønnen oppfordrer til å skape noe. Det gir også en mulighet til å være mer sosialt aktiv og mer engasjert i lokalsamfunnet, sier han.

Les også: - Betongsosialisme brer seg i Oslo

– Borgerlønn erstatter hjernen

I Europa startet Finland et borgerlønnsforsøk i januar i år. 2.000 arbeidsledige får rundt 5.000 kroner i måneden, i et prosjekt som varer ut 2018. De vil finne ut om det sosiale sikkerhetssystemet som ble etablert i tider med industrialisering svarer på nye utfordringer i et teknologisert samfunn, om borgerlønnen kan redusere fattigdom og om den kan være et effektivt verktøy for flere initiativ og mer innovasjon.

– Vi har ingen konkrete resultater å vise til ennå. I 2019 vil vi ha data som gjør at vi kan begynne evalueringen, sier Olli E. Kangas, direktør for samfunnskontakt i Kela, byrået som organiserer borgerlønns-forsøket og som til vanlig håndterer stønader og studielån i Finland. Den Nederlandske byen Utrecht har også et prosjekt på gang, i likhet med Livorno i Italia. I Sveits sa innbyggerne nei til borgerlønn på en folkeavstemning, men Jakobsen forteller om et forsøk med borgerlønn som ble gjort blant bøndene i landet.

– Det resulterte i høyere kvalitet, økt økologisk produksjon og de tok bedre vare på kulturlandskapet. Sveitsisk landbruk har, i likhet med norsk, til dels utfordrende forhold, men de fikk en fordel med mat av høyere kvalitet, sier han.

– Hvis vi ser til Norge. Hvor mye kan vi se for oss at hver person får i måneden?

– Det har jeg ikke regnet på. For 10 år siden ble det sagt 16.000 i måneden, men det er for lite i dag. Kostnadsforskjellene er jo også store fra Oslo til landsbygda, så det er åpenbare utfordringer. Borgerlønn er ikke problemfritt, men tanken er veldig fascinerende. Det løser mange utfordringer vi står overfor og det er fullt mulig å gjennomføre borgerlønn i Norge, mener Jakobsen.

(Saken fortsetter under)

Harald Magnus Andreassen tror ikke borgerlønn er det som vil fungere best i Norge, men han er likevel åpen for å prøve det ut. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Harald Magnus Andreassen tror ikke borgerlønn er det som vil fungere best i Norge, men han er likevel åpen for å prøve det ut. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg er skeptisk, sier Harald Magnus Andreassen, økonomen som ikke er redd for å si hva han mener.

– Politisk bør man legge opp til at flest mulig skal arbeide, både for sin egen del og for fellesskapet. Enn så lenge tror jeg ikke det er umulig å finne jobber til alle. Antallet sysselsatte i Europa er rekordhøy. Aldri før i moderne tid har så mange mennesker vært i jobb.

– Men hva med den teknologiske utviklingen?

– Vi har ikke kommet dit at vi har teknologisk arbeidsledighet og ingen vet om vi kommer dit. Det har vært snakket om i mange år allerede.

Og der har Andreassen et poeng. Robotenes inntog er blitt skrevet om i mange, mange år. I VG i 1955 kunne vi lese at «robotene er på marsj, de har allerede inntatt sterke posisjoner i vår tilværelse, og de er kommet for å bli. Ennå har de ikke forårsaket så store problemer, men om 30 års tid vil de, hvis ikke de ansvarlige foregriper problemene, skape arbeidsløshet, streiker, elendighet og kaos», skrev avisen og henviste til en artikkelserie i Daily Mirror. Er det en større grunn for å snakke om teknologisk arbeidsledighet ti dag?

– Enkelte peker på at teknologien har gjort et stort sprang. De tenker spesielt på kunstig intelligens kombinert med roboter. Robotene jobber ikke bare på store fabrikker, men også i små bedrifter og ute blant folk, og de lærer fort, sier Tore Tennøe, leder av Teknologirådet.

– Borgerlønn er en gammel idé som er aktualisert fordi maskiner ikke bare gjør kroppsarbeid lenger, men også mye tankearbeid. De erstatter ikke bare muskler, men også hjernen.

– Bør vi teste borgerlønn i Norge?

– Det er aldri dumt å eksperimentere, så lenge det gjøres systematisk. Men i Norge har vi allerede et bra sikkerhetsnett og kostnadene av borgerlønnen er usikre. På kort sikt er ikke arbeidsledighet på grunn av teknologiutvikling noe problem i Norge. På lengre sikt, kanskje. Men sånn det ser ut nå snakker vi flere tiår fremover, mener Tennøe.

Les også: Støre kjørt hardt om svart arbeid på brygge

Skeptisk til norsk utprøving

Det er vanskelig å forutse endringene den teknologiske utviklingen fører med seg. Glasskulen gir sjelden presise og fullstendige svar. Vi vet ikke om halvparten av jobbene er borte om 20 år.

– Det kan jo selvsagt skje. Det er bra at det forskes på borgerlønn og det er bra at noen prøver det ut. Jeg er ikke prinsipielt motstander av borgerlønn, men jeg mener det finnes bedre måter å sikre befolkningen gode leveforhold, sier Andreassen.

– Vi har gode velferdsordninger som sørger for støtte til som står utenfor arbeidsmarkedet. Vi har ingen som ligger i rennesteinen. Noen velger å ikke arbeide og får penger av familie eller andre for å overleve. Hvis alle som ikke ønsker å arbeide skulle få en borgerlønn vil kostnadene bli langt høyere enn vi har i dag. Enten blir beløpet per innbygger veldig lavt, eller så blir kostnadene for staten høye. Da må skattenivået opp for å få et realøkonomisk handlingsrom.

Han mener likevel det er grunn til å prøve ut borgerlønn, for å se om det fungerer i Norge.

– Det kan være at jeg tar feil i mine motforestillinger, sier økonomen.

– Jeg er ikke så skeptisk at jeg ikke mener det er riktig å prøve det ut. Det kan være verdt å prøve ut borgerlønn i enkelte kommuner, men først kan vi avvente resultatet fra landene som allerede gjør et forsøk.

Les også: Dette vil påvirke Oslo Børs

– Må fortsette å bygge næringslivet

Administrerende direktør i Telenor, Berit Svendsen, trekker i likhet med Tennøe og Andreassen frem vårt velfungerende velferdssamfunn som en grunn til ikke å innføre borgerlønn.

Berit Svendsen mener det er interessant at flere land prøver ut borgerlønn, men mener det er viktigere å bruke ressursene på å legge til rette for fremtidens jobber. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Berit Svendsen mener det er interessant at flere land prøver ut borgerlønn, men mener det er viktigere å bruke ressursene på å legge til rette for fremtidens jobber. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Innbyggerne tilbys et sikkerhetsnett og relativt like muligheter for alle, som jo er mye av de utfordringene borgerlønn ønsker å løse. Vi har med det et helt annet utgangspunkt enn mange andre land. Med velferdssamfunnet vårt er vi faktisk nærmere å ha en «borgerlønn» enn det land som for eksempel USA er.

– Jeg synes det er interessant at flere diskuterer borgerlønn, men jeg mener det aller viktigste er at vi fortsetter å bygge et konkurransedyktig næringsliv som kan hevde seg internasjonalt, og som skaper verdier. Uten dette vil det ikke være noe grunnlag for borgerlønn eller andre initiativ.

– Er borgerlønn noe vi bør utrede og eventuelt innføre i Norge?

– Når land som Canada, Nederland og Finland tester ut ulike former for borgerlønn, mener jeg at det er verdt at man følger med på dette. Men vi kan verken ha et godt velferdssamfunn eller borgerlønn uten et næringsliv som skaper verdier og er konkurransedyktig. Jeg tror derfor det er viktigere å bruke hjernekraften vår på å se hvordan vi kan skape et samfunn som bedre tilrettelegger for at fremtidens jobber har tilgang på fremtidens arbeidstakere.

Les også: - Da kommer den første rentehevingen

MDG og Venstre for borgerlønn

Likevel er det stemmer i Norge som snakker om borgerlønn. Tidligere statsråd Victor Norman har åpnet for borgerlønn. Stein Erik Hagen har uttalt til VG at borgerlønn vil bli satt på dagsorden når et større antall av den yngre befolkningen ikke får jobb.

– Rundt regnet en tredjedel i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet, en tredjedel jobber i det offentlige og bare en tredjedel i det private. Når oljeinntektene faller og stadig flere faller utenfor arbeidslivet, så må noe gjøres, og jeg tror det er verdt å utrede borgerlønn, slik man nå tester i Finland, sa han.

Men per i dag er ikke borgerlønn på dagsorden. Bare MDG og Venstre har snakket om ordningen og det er lite sannsynlig at det blir et tema i valgkampen frem mot stortingsvalget til høsten.

– Vi har det veldig bra i Norge og det er derfor det ikke skjer så mye rundt borgerlønn her. Vi skal ikke noe til livs, men vi må ta utgangspunkt i det positive og videreutvikle samfunnet og skape mer liv, mener professor Jakobsen.

Les også:

Nordmenns framtidstro tilbake på nivået før oljeprisfallet

Pensjonister kan tape hundretusener med Ap-modell

Analytikere venter beste lakseresultat noensinne

Slik investerer Nesbø 100 millioner kroner

Saken er opprinnelig publisert i Finansavisen

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:20 Fransk politi flytter 1.000 mennesker fra leir ved Dunkerque12:19 NOAH anmelder skytingen av binne med unger12:02 Motvilje i USA mot krig med Iran12:00 Politiet har sikret mistenkelig gjenstand i Trollhättan11:46 Raja: Det stinker av Frps retorikk11:45 Prinsesse Märtha Louises Instagram-konto slettet uten hennes samtykke11:25 Apple mener EU-bot er «fullstendig urealistisk»11:25 Ikke klart når folk kan flytte hjem etter jordras11:12 Selvmordsangrep mot valgkampmøte i Afghanistan11:11 Avis: Nok en spiller på vei bort fra Bodø/Glimt11:11 Propanlekkasje i Kristiansund stanset11:10 Tour de France-vinneren dropper sykkel-VM11:02 Savnet jeger funnet i god behold i Namdal10:39 Tør USA vise handlekraft? Spørsmålet gjelder hele det internasjonale samfunnet10:38 Italias Matteo Renzi starter nytt parti10:37 Sju nye meldinger om syke hunder10:36 Virke: Norge kan tape minst 48 milliarder ved å gå ut av EØS10:34 Fotball: Vålerenga best på talentutvikling10:34 Kardinal anker til høyesterett etter overgrepsdom09:52 Oljeprisen fortsetter oppover – bensinprisen over 17 kroner09:42 Et blaff av sommer treffer landet til helgen09:34 Irans øverste leder: – Blir ingen samtaler med USA09:31 Juks avdekket ved bilverksted i Sandefjord – godkjenning for 170 biler trekkes tilbake09:05 Terrorsaken i Bærum: Dødsårsaken var fire skudd08:47 Arbeiderpartiet var den største taperen i 163 kommuner08:46 Liverpool jakter sin tredje strake mesterligafinale08:33 Brigitte Macron blir lærer igjen07:58 Rapport: Nordmenn betaler mest kontantløst i verden06:41 Hongkong-leder starter opp samtaler for å lette spenningene06:30 Berge foran Haaland-duell i mesterligaen: – To lag med alt å vinne06:11 Israelerne til valgurnene for andre gang i år06:10 Norge eneste land uten nominasjon til nordisk miljøpris i år06:02 Massiv motstand mot vindkraft i Norge06:02 Frp-topper vil at partiet revurderer politisk retning etter valget05:50 Dette skjer i dag05:44 Elon Musk hevder han ikke mente å kalle dykker pedofil05:42 Dette skjedde i natt05:30 Flere nordmenn dropper kontroll av brannslokkingsapparater05:05 FAA: Usikkert når Boeing 737 MAX kan fly igjen05:00 HRW: Kriminelle nettverk truer regnskogforkjempere i Brasil04:45 Strømmen stort sett tilbake i Mellom-Amerika04:31 352 ansatte ut i streik i Felleskjøpet fra tirsdag04:10 Geléballmysteriet i havet er løst etter to år03:47 86 tigre reddet fra thailandsk tempel er døde02:51 Streik avverget i Vitusapotekene på overtid02:30 Amnesty-pris til Greta Thunberg02:02 Utenlandsk trailer kjørt av veien nær Haugastøl01:28 Rødt frykter for Ap-MDG-miljøpolitikk01:13 Trump raser mot NY Times etter nye anklager mot Kavanaugh01:02 LO reagerer på Foodoras innleie av bud under streiken00:27 Ung mann i god behold, påført stikkskader i Oslo22:51 Flygerforbundet mener Luftfartstilsynet ikke gjør jobben sin etter flere helikopterulykker22:06 Mann påført stikkskader i Oslo21:37 20 leger fratatt retten til å sykemelde21:25 Trump inviteres til Pyongyang20:55 Netanyahu lover å annektere bosetningene20:31 – Satellitt-foto tyder ikke på angrep fra Jemen20:20 Arbeidstilsynet kritiserer Riksrevisjonen for brudd på arbeidsmiljøloven20:14 Bier forsinket fly med statsråd i flere timer20:09 Medier: Schumacher utskrevet fra sykehus19:45 Cathrine Winnes er første kvinne i graven19:42 Norge eneste land uten kandidat til Nordisk Råds miljøpris19:14 Mann mistenkt for drap på fire kvinner i Florida19:04 Dansk skattekrav på 1,2 milliarder kroner mot Nordea18:57 Mann funnet død under traktor i Bø i Vesterålen18:04 Har gjort oppsiktsvekkende funn hos døde mennesker17:21 Johnson droppet pressekonferanse med Luxembourgs statsminister17:02 Venstre åpner for samtaler med MDG i Oslo16:37 Saudiarabisk talsmann: – Alt tyder på at våpen fra Iran ble brukt i helgens angrep16:21 Ung motorsyklist alvorlig skadd i ulykke i Moss16:16 De Gea forlenget med United16:04 Elgjeger dømt til fengsel for å ha skutt ulv15:50 15–20 personer eksponert for gass på legesenter i Kristiansand15:37 Om fylkestingsvalget var stortingsvalg ville det blitt rødgrønt flertall15:34 Messi kan sesongåpne mot Dortmund15:14 Sterke reaksjoner mot Høyre-kritikk av klimaforliket - taus Elvestuen14:45 – Flytt kvinner ut av byen så de kjeder seg og får masse barn14:43 Politivarsler i Bergen har saksøkt staten14:36 Rajas «brun propaganda»-utspill følges opp i Frp14:34 Signalfeil førte til innstilte tog nord for Oslo14:11 Iranske medier melder at Iran har beslaglagt et tanksskip med dieselolje14:10 Långiverne sier ja til Norwegians gjeldsplan14:07 25 hus evakueres etter jordras i Nittedal13:59 Odense dropper plan om «Kim Larsens plass»13:36 Ho Chi Minh-byen vil ikke lenger ha hund på menyen13:32 Tre personer mistenkt for tortur av migranter pågrepet i Italia13:05 Åtte nye meldinger om syke hunder12:58 Dale vil ha slutt på parkeringskaos for elsparkesykler12:54 Skyting: Norsk EM-medalje i Italia12:53 FN: Rohingyaene i Myanmar risikerer folkemord12:44 Russland utplasserer nytt rakettforsvarssystem i Arktis12:17 Tutta får toppkarakter etter Solheim-triumfen: – Enkelt og greit legendarisk12:08 Bygninger i Nittedal evakuert etter jordras12:08 Åtte nye meldinger om syke hunder11:56 Bygninger i Nittedal evakuert etter jordras11:29 100 sauer tatt av flom i Surna og beboere isolert i Trøndelag11:13 EU tilfreds med russisk overgang fra dollar til euro11:12 Berge ute av VM, OL-toget ikke gått11:03 Stor forskjell på hvor robuste kommunene er om katastrofen inntreffer10:48 Netanyahu lover å annektere samtlige bosetninger
Siste nytt
12:20VerdenFransk politi flytter 1.000 mennesker fra leir ved Dunkerque12:19NorgeNOAH anmelder skytingen av binne med unger12:02VerdenMotvilje i USA mot krig med Iran12:00VerdenPolitiet har sikret mistenkelig gjenstand i Trollhättan11:46PolitikkRaja: Det stinker av Frps retorikk11:45NorgePrinsesse Märtha Louises Instagram-konto slettet uten hennes samtykke11:25PengerApple mener EU-bot er «fullstendig urealistisk»11:25NorgeIkke klart når folk kan flytte hjem etter jordras11:12VerdenSelvmordsangrep mot valgkampmøte i Afghanistan11:11SportAvis: Nok en spiller på vei bort fra Bodø/Glimt11:11NorgePropanlekkasje i Kristiansund stanset11:10SportTour de France-vinneren dropper sykkel-VM11:02NorgeSavnet jeger funnet i god behold i Namdal10:39StemmerTør USA vise handlekraft? Spørsmålet gjelder hele det internasjonale samfunnet10:38PolitikkItalias Matteo Renzi starter nytt parti10:37Helse og livsstilSju nye meldinger om syke hunder10:36PengerVirke: Norge kan tape minst 48 milliarder ved å gå ut av EØS10:34SportFotball: Vålerenga best på talentutvikling10:34VerdenKardinal anker til høyesterett etter overgrepsdom09:52PengerOljeprisen fortsetter oppover – bensinprisen over 17 kroner09:42NorgeEt blaff av sommer treffer landet til helgen09:34VerdenIrans øverste leder: – Blir ingen samtaler med USA09:31MotorJuks avdekket ved bilverksted i Sandefjord – godkjenning for 170 biler trekkes tilbake09:05NorgeTerrorsaken i Bærum: Dødsårsaken var fire skudd08:47PolitikkArbeiderpartiet var den største taperen i 163 kommuner08:46SportLiverpool jakter sin tredje strake mesterligafinale08:33VerdenBrigitte Macron blir lærer igjen07:58PengerRapport: Nordmenn betaler mest kontantløst i verden06:41VerdenHongkong-leder starter opp samtaler for å lette spenningene06:30SportBerge foran Haaland-duell i mesterligaen: – To lag med alt å vinne06:11VerdenIsraelerne til valgurnene for andre gang i år06:10NorgeNorge eneste land uten nominasjon til nordisk miljøpris i år06:02NorgeMassiv motstand mot vindkraft i Norge06:02PolitikkFrp-topper vil at partiet revurderer politisk retning etter valget05:50NorgeDette skjer i dag05:44VerdenElon Musk hevder han ikke mente å kalle dykker pedofil05:42NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeFlere nordmenn dropper kontroll av brannslokkingsapparater05:05VerdenFAA: Usikkert når Boeing 737 MAX kan fly igjen05:00VerdenHRW: Kriminelle nettverk truer regnskogforkjempere i Brasil04:45VerdenStrømmen stort sett tilbake i Mellom-Amerika04:31Norge352 ansatte ut i streik i Felleskjøpet fra tirsdag04:10NorgeGeléballmysteriet i havet er løst etter to år03:47Verden86 tigre reddet fra thailandsk tempel er døde02:51NorgeStreik avverget i Vitusapotekene på overtid02:30VerdenAmnesty-pris til Greta Thunberg02:02NorgeUtenlandsk trailer kjørt av veien nær Haugastøl01:28NorgeRødt frykter for Ap-MDG-miljøpolitikk01:13VerdenTrump raser mot NY Times etter nye anklager mot Kavanaugh01:02NorgeLO reagerer på Foodoras innleie av bud under streiken00:27NorgeUng mann i god behold, påført stikkskader i Oslo22:51NorgeFlygerforbundet mener Luftfartstilsynet ikke gjør jobben sin etter flere helikopterulykker22:06NorgeMann påført stikkskader i Oslo21:37Norge20 leger fratatt retten til å sykemelde21:25VerdenTrump inviteres til Pyongyang20:55VerdenNetanyahu lover å annektere bosetningene20:31Verden– Satellitt-foto tyder ikke på angrep fra Jemen20:20NorgeArbeidstilsynet kritiserer Riksrevisjonen for brudd på arbeidsmiljøloven20:14VerdenBier forsinket fly med statsråd i flere timer20:09SportMedier: Schumacher utskrevet fra sykehus19:45Helse og livsstilCathrine Winnes er første kvinne i graven19:42PolitikkNorge eneste land uten kandidat til Nordisk Råds miljøpris19:14VerdenMann mistenkt for drap på fire kvinner i Florida19:04PengerDansk skattekrav på 1,2 milliarder kroner mot Nordea18:57NorgeMann funnet død under traktor i Bø i Vesterålen18:04VerdenHar gjort oppsiktsvekkende funn hos døde mennesker17:21VerdenJohnson droppet pressekonferanse med Luxembourgs statsminister17:02PolitikkVenstre åpner for samtaler med MDG i Oslo16:37PengerSaudiarabisk talsmann: – Alt tyder på at våpen fra Iran ble brukt i helgens angrep16:21NorgeUng motorsyklist alvorlig skadd i ulykke i Moss16:16SportDe Gea forlenget med United16:04NorgeElgjeger dømt til fengsel for å ha skutt ulv15:50Norge15–20 personer eksponert for gass på legesenter i Kristiansand15:37PolitikkOm fylkestingsvalget var stortingsvalg ville det blitt rødgrønt flertall15:34SportMessi kan sesongåpne mot Dortmund15:14PolitikkSterke reaksjoner mot Høyre-kritikk av klimaforliket - taus Elvestuen14:45Penger– Flytt kvinner ut av byen så de kjeder seg og får masse barn14:43NorgePolitivarsler i Bergen har saksøkt staten14:36PolitikkRajas «brun propaganda»-utspill følges opp i Frp14:34NorgeSignalfeil førte til innstilte tog nord for Oslo14:11VerdenIranske medier melder at Iran har beslaglagt et tanksskip med dieselolje14:10NæringslivLångiverne sier ja til Norwegians gjeldsplan14:07Nyheter25 hus evakueres etter jordras i Nittedal13:59VerdenOdense dropper plan om «Kim Larsens plass»13:36ReisenyheterHo Chi Minh-byen vil ikke lenger ha hund på menyen13:32VerdenTre personer mistenkt for tortur av migranter pågrepet i Italia13:05NorgeÅtte nye meldinger om syke hunder12:58PolitikkDale vil ha slutt på parkeringskaos for elsparkesykler12:54SportSkyting: Norsk EM-medalje i Italia12:53VerdenFN: Rohingyaene i Myanmar risikerer folkemord12:44PolitikkRussland utplasserer nytt rakettforsvarssystem i Arktis12:17SportTutta får toppkarakter etter Solheim-triumfen: – Enkelt og greit legendarisk12:08NorgeBygninger i Nittedal evakuert etter jordras12:08NorgeÅtte nye meldinger om syke hunder11:56NorgeBygninger i Nittedal evakuert etter jordras11:29Norge100 sauer tatt av flom i Surna og beboere isolert i Trøndelag11:13PengerEU tilfreds med russisk overgang fra dollar til euro11:12SportBerge ute av VM, OL-toget ikke gått11:03NorgeStor forskjell på hvor robuste kommunene er om katastrofen inntreffer10:48PolitikkNetanyahu lover å annektere samtlige bosetninger
Populært