Offensiv mot hvitsnippkriminelle

<p>VIL HA KONTROLL: Seksjonsleder Ivar Husby (t.v) og prosjektleder Reene Nilsen ved Politihøgskolen inviterer nå kontrolletater og politi inn til en ny utdanning for å bekjempe økonomisk kriminalitet.</p>
VIL HA KONTROLL: Seksjonsleder Ivar Husby (t.v) og prosjektleder Reene Nilsen ved Politihøgskolen inviterer nå kontrolletater og politi inn til en ny utdanning for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Foto: Politihøgskolen

Myndighetene vil hvitsnippforbrytere til livs - og gjør bekjempelsen av dette til eget fag på Politihøgskolen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Økonomisk kriminalitet

Økonomisk kriminalitet defineres på Politihøgskolen som et samlebegrep for en rekke lovbrudd som primært er rettet mot næringslivet og offentlig sektor.

I slike saker er det sjelden noen personlig fornærmet, og det foreligger ikke noe åsted i tradisjonell forstand.

Mål: Gjøre kontrolletatene rustet til å bekjempe økonomisk kriminalitet. Studieplanen er allerede godkjent, og første kull starter neste høst. Først skal stillinger besettes og studieplan legges.

Studiet har fått det fengslende navnet «Utdanning i tverretatlig bekjempelse av økonomisk kriminalitet», og skal styrke samarbeidet mellom politiet og ansatte i etater som Arbeidstilsynet, Finanstilsynet, NAV kontroll, Skatteetaten, Tolletaten og politiet.

Målet er å ha 100 personer i gang høsten 2018.

Les også: Trikset som gir deg over 60 økonomisk frihet

Internasjonalt og komplekst

Økonomisk kriminalitet er ofte komplekst, og har grensekryssende strukturer. Det gjør at sakene er vanskelige og ressurskrevende både å avdekke og å etterforske.

Men Norge har internasjonale forpliktelser på området, og dette er en satsing nedfelt i regjeringens handlingsplan mot økonomisk kriminalitet fra 2011-2014 og Strategi mot arbeidslivskriminalitet fra 2015.

– Økt tverrfaglig kompetanse er et mål. Det samme gjelder en videre utvikling av samarbeidet i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet. Men vi skal også huske på at et styrket arbeid fra kontrolletatene vil kunne avdekke mer - og samtidig gi politiet et bedre utgangspunkt når det gjelder den videre etterforskning av sakene. Kontrolletatene vil dessuten få et bedre grunnlag til å vurdere om sakene skal følge det sivilrettslige- eller strafferettslige sporet, sier seksjonsleder Ivar Husby ved Politihøgskolen.

Les også: Gjeldsregister - et viktig tiltak mot økonomisk selvskading

Unngå tue-tenkning

Studiet får også et tverrfaglig samarbeid. Det har man for eksempel innenfor bekjempelse av terorisme dratt nytte av i andre land.

– Her får vi nå en utdanning i regi av Politihøgskolen som har klare målgrupper utenfor etaten, vi gjør felles sak for å løfte kompetansen på et viktig fagområde. Vi har allerede åpninger for ansatte utenfor etaten i noen øvrige utdanninger - og vi tilbyr noen kurs også utenfor politiet. Men her er den brede rekrutteringen og samarbeidet selve kjernen i studiet, det er også verdt å merke seg, sier Ivar Husby.

Personvernpolicy