Trumps handelspolitikk:

– Slutten på 70 år med USA ved roret

Torsdag kveld norsk tid signerte Donald Trump avtalen om toll på utenlandsk stål og aluminium. Se video!

Trump mener alvor med sin handelspoltikk, og kan bidra til slutten på 70 års amerikansk ledelse av det globale handelssystemet, ifølge seniorforsker Arne Melchior.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Presidenten underskriver torsdag på sitt forslag om å innføre 10 prosent toll på aluminium og 25 prosent toll på stål. Ifølge hans rådgivere vil det tre i kraft innen 15-30 dager.

«Trumps handelspolitikk innebærer slutten på 70 år med USA i ledelsen for det globale handelssystemet» og den liberale verdensorden, skriver seniorforsker Arne Melchior ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) i et notat om USAs økonomiske politikk siden Donald Trumps valgseier.

Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), Arne Melchior. Foto: Nupi.
Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), Arne Melchior. Foto: Nupi.

Melchior mener USA går i retning proteksjonisme og økonomisk nasjonalisme. Han forsker på internasjonal økonomi og handel ved instituttet.

Det nye med Trump er at han mener viktige spørsmål i den globale handelspolitikken ikke kan håndteres innenfor det eksisterende systemet, skriver Melchior:

«I tillegg er [den nye amerikanske] handelspolitikken forankret i en forenklet merkantilisme, med ensidig fokus på handelsbalansen, og med økonomisk nasjonalisme, egeninteresse og liten respekt for verdien av internasjonalt samarbeid.»

Seniorforskeren mener til og med at Trumps politikk har «innslag av planøkonomisk tenkning (...). Frihandel er greit hvis handelen er balansert, ellers må det foretas inngrep».

Les også: Trump diskuterte Nord-Korea og stål med Löfven

– Kan skyte seg i foten

– Trumps politikk representerer et radikalt brudd. Kanskje kan den gi fart i enkelte fastlåste internasjonale forhandlinger, også på stålområdet. Ulempen er at han fyrer løs på en måte som kan svekke tilliten til globalt samarbeid, sier Melchior til ABC Nyheter.

En valutahandler ved børsen i Seoul onsdag. Asiatiske aksjer falt onsdag etter at USAs president Donald Trump økonomiske rådgiver Cohn gikk av i protest mot stål/aluminiums-beslutningen. Scanpix/AP.
En valutahandler ved børsen i Seoul onsdag. Asiatiske aksjer falt onsdag etter at USAs president Donald Trump økonomiske rådgiver Cohn gikk av i protest mot stål/aluminiums-beslutningen. Scanpix/AP.

Trumps økonomiske nasjonalisme kan være til skade for både handelspartnere og det globale handelssystemet USA selv var med å opprette etter andre verdenskrig, advarer forskeren.

«Gjennom den nye handelspolitikken kan USA skyte seg selv i foten i tillegg til å skade internasjonalt samarbeid. Proteksjonisme er en dårlig løsning, og dette gjelder i enda større grad enn før på grunn av de internasjonale verdikjedene. Trump tar opp flere reelle problemer, men globalt samarbeid er nødvendig dersom man skal løse disse.»

– USA har gått litt «sure», når de har sett at de ikke lenger er konge på haugen i verdens industrivekst og produksjon. Landets myndigheter har blitt mer skeptiske til globalt handelssamarbeid, sier Melchior.

Handelsavtaler betraktes av Trump og hans rådgivere og tilhengere ikke lenger som vinn-vinn i tråd med tradisjonell liberalistisk ideologi, men snarere et nullsumspill om handelsbalansen.

Den amerikanske presidenten anklager Verdens handelsorganisasjon (WTO) for ikke å håndtere Kina og globalisering bra nok. Trump-regjeringen har signalisert mistillit til hele dette systemet, til fordel for selvråderett og egen handelslovgivning, skriver Melchior i sin analyse.

Les også: Hydro-aksjen falt etter Trumps varsel

Se video om toll-striden:

Lavere lønn enn på 70-tallet

Under Trumps tale til FNs hovedforsamling i september sa han: «I for lang tid har det amerikanske folk blitt fortalt at gigantiske, multinasjonale handelsavtaler, internasjonale domstoler som ikke står til ansvar for andre, og mektige globale byråkratier var den beste måten å fremme deres suksess. Men samtidig som løftene strømmet på, forsvant millioner av jobber og tusener av fabrikker», sa presidenten.

Trump appellerte under presidentvalget i 2016 til mange arbeidere som har sett den amerikanske drømmen og mange arbeidsplasser visne hen.

«Hvite menn med lav utdanning er særlig hardt rammet av globaliseringen. En del av disse var tidligere godt betalte arbeidere i amerikansk industri, men har følt nedgangen sterkt. Noe av industrinedgangen i «rustbeltet» skyldes også at en del industri er flyttet til andre deler av USA.»

Arbeidere flytter på bestillinger av maskinstål, som skal skipes omkring på Vestkysten i USA. Oregon 6. mars 2018. Scanpix/AFP.
Arbeidere flytter på bestillinger av maskinstål, som skal skipes omkring på Vestkysten i USA. Oregon 6. mars 2018. Scanpix/AFP.

– Det er lite trolig at Trumps politikk hjelper disse gruppene generelt, men det kan hjelpe enkeltnæringer. Tollforslaget som undertegnes torsdag er en direktestøtte til stålprodusentene i USA, som kan tjene på høyere priser. Andre, også innenriks, kan tape stort. Risikoen for tap av arbeidsplasser i bedrifter som bruker stål som innsatsfaktor, er til stede.

«Mens vi i Norge er vant til at det ‘drypper på klokkeren’ og at de fleste av oss får mer i lønningsposen nesten hvert eneste år, er timelønna for arbeidere i USA i dag lavere enn tidlig på 1970-tallet, når vi tar hensyn til kjøpekraft», skriver seniorforskeren i sin artikkel.

– Det vil nok overraske mange nordmenn at timelønna til amerikanerne nærmest har stått stille i førti år. Norge faset tidlig ut tekstilindustri, og vi har fått billige klær og solgt dyr olje og fisk. Vi har sluppet billigere fra omstillingen mange amerikanere nå lider under, sier Melchior til ABC Nyheter.

– Inntrykket man får er at med lave lønninger må mange jobbe dobbelt, og at den industrielle omstillingen gir tøffe tak i manges hverdag. USAs evne til å håndtere omstilling og etterutdanning har vært svakere enn i de fleste europeiske land. Et bedre tilbud om etterutdanning og en mer progressiv skattepolitikk ville vært bra for USA.

Les også. Tyskland: – Trump-toll kan utløse handelskrig

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Amerikanske arbeidere på Pacific Machinery Tool Steel Company i Oregon 6. mars. Scanpix/AFP.
Amerikanske arbeidere på Pacific Machinery Tool Steel Company i Oregon 6. mars. Scanpix/AFP.

Utmelding fra WTO?

Verdens handelsorganisasjon er forhandlingsbasert og har 164 medlemsland. «Det trengs noen sterke ledende nasjoner for å komme videre, og USA har tidligere hatt en slik rolle. Under Trump er USA ikke lenger en «spydspiss», men i beste fall en brems og i verste fall en giftpil», skriver Melchior.

Krupp Mannesmanns stålfabrikk i Tyskland fredag 2. mars 2018. Tyske myndigheter og industriorganisasjoner advarte om faren for en handelskrig etter at planene om toll på stål og aluminium ble lagt frem i slutten av forrige uke. Scanpix/AP.
Krupp Mannesmanns stålfabrikk i Tyskland fredag 2. mars 2018. Tyske myndigheter og industriorganisasjoner advarte om faren for en handelskrig etter at planene om toll på stål og aluminium ble lagt frem i slutten av forrige uke. Scanpix/AP.

– USA sier i dag at de vil være en deltaker i WTO. Men hvis man ser på tiltak som ståltollen denne uka, prøver de å begrunne den ut fra sikkerhetspolitiske hensyn. Det er et helt nytt terreng hvis man begynner å innføre toll med slike mer vilkårlige argumenter, sier Melchior.

Anti-dumping-tiltak er sentralt i USAs konflikt med WTO og Kina. Da Kina gikk inn i handelsorganisasjonen i 2001, fikk landet løfter om at de etter 15 år skulle få status som markedsøkonomi. Da ville de også bli underlagt vanlige antidumping-regler.

USA er nå uvillig til å innvilge dette, og Kina har reist tvistesak; «Dersom USA taper handelstvisten med Kina om markedsøkonomi-status er det (…) sannsynlig at USA på en eller annen måte vil bryte med WTO, kanskje til og med ved å melde seg ut», heter det i notatet.

– Det ville være alvorlig for WTO om USA setter seg på sidelinjen eller fortsetter å trenere funksjoner som systemet for tvisteløsning, sier seniorforskeren til ABC Nyheter.

Konfliktene om antidumping i WTO er på ingen måte nye under Trump, understreker han. USAs eksport til Asia er en av de svakest voksende i verdenshandelen. Parallelt har den amerikanske kritikken mot særlig Kina tiltatt.

Ansatte justerer det amerikanske flagget før en pressekonferanse i regi av Bønder for frihandel i Mexico City, 1. mars 2018. Scanpix/Reuters.
Ansatte justerer det amerikanske flagget før en pressekonferanse i regi av Bønder for frihandel i Mexico City, 1. mars 2018. Scanpix/Reuters.

– Trykket fra Asia merkes helt klart for land som har vært store på industri.

– USA har også hatt en tendens til «stormaktnykker», de liker ikke å bli diktert. Små land som Norge har sterkere interesse i internasjonale institusjoner og systemer for å løse tvister, slik at forhandlingene ikke bare avhenger av kjøttvekta og stormaktspolitikk.

Les også: Norge vil ikke ta igjen mot Trump

Henger etter

USA har hengt etter i bølgen med internasjonale handelsavtaler etter år 2000. Det har bidratt til økonomisk stagnasjon, mener forskeren.

– Under president Barack Obama forsøkte landet å starte forhandlinger med både Europa og Stillehavsland, men under Trump trekker USA seg ut av disse, sier Melchior.

En av Trumps første handlinger som president, var å trekke USA fra TPP-avtalen mellom 12 land med Stillehavskyst. Under valgkampen omtalte han den som «en voldtekt av vårt land».

– Det er litt glissent i TTP når USA er ute, men de 11 andre går videre med avtalen, og den har fortsatt verdi. Trumps politikk ser faktisk ut til å ha styrket den internasjonale oppslutningen om frihandel, mener forskeren.

Det er ikke bare Trump-administrasjonen som har vært skeptisk til globale frihandelsavtaler. Her demonstrerer titusener av tysekere mot den transatlantiske TTIP-avtalen i Berlin i 2015. Scanpix/AP.
Det er ikke bare Trump-administrasjonen som har vært skeptisk til globale frihandelsavtaler. Her demonstrerer titusener av tysekere mot den transatlantiske TTIP-avtalen i Berlin i 2015. Scanpix/AP.

Det kan også spøke for frihandelsavtalen Nafta med Canada og Mexico. Den transatlantiske TTIP-avtalen «er ikke helt død, men klimaet for å gjenoppta forhandlingene» virker heller dårlig.

– Med «America First»-retorikken vil nok mange betakke seg for en eventuell omfavnelse, sier Melchior.

Han tror likevel USA og Storbritannia vil gå i direkte forhandlinger om en slik avtale når britene er ferdig utmeldt av EU.

Melchior mener den nye amerikanske handelspolitikken, også på andre felt enn metall, hviler på en forenklet analyse av USAs handelsunderskudd der handelsavtalene får skylden, og en aggressiv innsats for å reforhandle handelsavtaler med mål om å redusere dette underskuddet.

Stemmer: Trump lover «rettferdige» tollsatser

Særlig brodd mot Kina

Trumps økonomiske ideologer har særlig brodd mot konkurransen fra Kina, et land med lavere standarder for helse og arbeidsliv, skjulte subsidier, industriell spionasje og annen konkurransestridig adferd.

Melchior trekker denne forklaringsmodellen i tvil:

«Kina har fått en stadig større del av USAs handelsunderskudd, men det skyldes primært at Kina har blitt større og ikke at handelsbalansen med Kina er særlig forverret. USAs underskudd på handelsbalansen er derfor et generelt problem og ikke forårsaket spesielt av at Kina er en juksemaker.»

Gary Cohn, en av Trumps nærmeste økonomiske rådgivere, gikk av i protest mot tollbeslutningen denne uken. Scanpix/AFP.
Gary Cohn, en av Trumps nærmeste økonomiske rådgivere, gikk av i protest mot tollbeslutningen denne uken. Scanpix/AFP.

– Noen av tingene Trump tar opp, som gjensidighet i avtaler, og noen av konfliktene med Kina om for eksempel intellektuell eiendom og statsselskapenes rolle, der er Europa og USA helt på linje. Men Europa mener det kan løses innenfor rammene av eksisterende organisasjoner og avtaleverk. USA er mer skeptiske.

Det er ingen tvil om at USAs handelsbalanse for varer og tjenester er redusert siden etterkrigstiden. På 80-tallet bidro Reagans kombinasjon av skattelette og økte militærutgifter til underskuddet, sammen med økt import fra Japan. Fra 1991-2006 var importen fra Kina viktig.

Melchior mener USA må «rydde i eget hus» for å få bukt med sine industriproblemer og handelsbalansen.

– Selv om man tar bort Kina som faktor er trenden mye den samme, og gjelder strukturelle problemer i USA. Landet har hatt en dårlig utvikling i eksporten av industrivarer, handelsbalansen er betinget av dollarkursen og innenlandske forhold i USA. Dette kan ikke løses ved handelskonflikt med Kina.

Siden 2006 har handelsunderskuddet blitt noe redusert, blant annet på grunn av en bedring i den amerikanske handelsbalansen for råvarer, ikke minst skifergass, forklarer Melchior.

Les også:

Trump truer med toll på europeiske biler

EU lader våpnene for handelskrig med Trump

OECD: – Frihandel og globalisering øker forskjeller og arbeidsløshet

Britene uønsket i EFTA, velkommen til stillehavsavtalen TPP etter Brexit

En kinesisk stålfabrikk i Hebei-provinsen. Scanpix/Reuters.
En kinesisk stålfabrikk i Hebei-provinsen. Scanpix/Reuters.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
06:24 Japans eksport faller for tiende måned på rad06:10 Voldsom tornado traff Texas søndag05:53 Jordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50 Dette skjer i dag05:43 Norge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30 Dette skjedde i natt05:15 Kanonvalg for De grønne i Sveits05:05 Sensurert forside på flere australske aviser03:17 Myndighetene utvider portforbudet i Chile02:49 Morales tar første stikk i valget i Bolivia02:17 Minst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15 Wild tok seier uten Zuccarello02:14 Politiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt02:09 Murray tok sin første seier på over to år01:45 Nyvalg i april i Nord-Makedonia00:58 Fem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19 Politiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58 TV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56 Tyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10 Ti drept i artilleriangrep i Kashmir22:49 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49 Milan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:02 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01 Sarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47 Molde tok nytt steg mot seriegull21:32 «Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40 Huawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15 Saueflokk på tur gjennom Madrid19:53 Aalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51 Ny bok bringer nye opplysninger om relasjonen mellom Gro Harlem Brundtland og Reiulf Steen19:42 Over 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24 Liverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45 Politikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28 Jehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16 Solfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder18:00 Oslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser17:54 Brexit – dette kan skje nå17:41 Dette stativet er en felle: Ikke lås fast sykkelen din her!17:16 Christine Koht skrives ut fra Rikshospitalet17:04 Breivik og Elvestuen stiller seg «til disposisjon» for Venstres valgkomité17:01 Kurdiske styrker har trukket seg ut av grenseby nordøst i Syria16:56 LSK Kvinner tok sitt sjuende seriemesterskap med 2-2 mot Kolbotn16:43 Aftenposten: Rødgrønn byrådsplattform i Oslo klar til uka16:14 TV-aksjonen har så langt fått inn over 120 millioner kroner16:11 Ødegaard sentral i Real Sociedads snuoperasjon15:42 Person fastklemt i gravemaskin – skal ha falt 15 meter15:17 Over 1,3 millioner barn og unge er innesperret14:22 Minst én skadd i møteulykke på Senja13:50 Minst 20 omkom i bussulykke i Kongo13:48 Jordras ved tursti i Bærum13:20 Ordfører: Tør ikke spekulere på om Frode Berg-saken blir løst før jubileum13:02 De Gea og Martial i United-troppen12:47 Flyttet fra Norge for å gjøre seg klar til klimakollaps12:01 Raab hevder at det er flertall for brexit-avtale i Underhuset11:41 Store demonstrasjoner i Hongkong11:34 Ledervalget setter fyr på grasrota i Venstre11:12 Vraket av japansk hangarskip funnet på havbunnen ved Midway10:40 Kronprins Haakon til Japan for å feire ny keiser10:32 SIAN-profiler i retten for hatefulle ytringer10:22 Bjerke-drapet opp for lagmannsretten – tiltalte erkjenner vold, nekter for drap09:51 Kvinne i 60-årene omkom i trafikkulykke i Volda09:33 Sudansk mann nekter straffskyld for å ha drept gravid kone i Egersund08:55 Norske befriere kom til Finnmark med voldtekt og tvangsklipping08:00 Nina Haver-Løseth: – Håper det er min tur nå07:31 Opptøyene i Chile har krevd liv07:00 Hovland klatrer på resultatlista i Sør-Korea06:59 Bjørn Eidsvåg mener NRK P1 utelater artister over 50 år06:36 Opposisjonen kaller Johnsons manglende underskrift for umoden06:00 Dette skjer i dag05:51 EU-ambassadører møtes for å diskutere brexitutsettelse05:37 Mann alvorlig skadd i trafikkulykke i Bærum05:30 Dette skjedde i natt05:10 Amerikanske styrker i Syria sendes til Irak05:08 Mann angrepet av ungdomsgjeng i heis i Oslo04:47 OECD: Norge svak på bistand til likestilling04:17 Motvillig Johnson har bedt EU om brexit-utsettelse04:04 Trump dropper å holde G7-møtet på sin private golfklubb03:44 Fem personer pågrepet etter uprovosert vold i Oslo03:18 Parti trekker seg fra Libanons regjering03:04 Murray til sin første ATP-finale på to år02:14 Masseslagsmål i Oslo01:40 15-åring ranet og utsatt for vold i Oslo00:47 Mann pågrepet for voldtekt i Østfold23:45 Fire menn tatt med 150 kilo hasj på fergekai i Os23:04 Stjernetrioen sendte Barcelona på tabelltopp – smell for Real Madrid22:49 Vålerenga-krisen fortsetter: – Jeg skjønner ikke hva vi driver med22:43 Erna Solberg på todagersbesøk i Jordan22:40 Ronaldo-scoring da Juventus vant sin femte strake22:39 Norske skoleelever får millionstøtte til konsentrasjonsleirturer22:21 Erna Solberg på todagersbesøk i Jordan21:45 Titalls tusen i ny protest i Libanon21:21 VG: Fylkeslag vil ha Raja som Venstre-leder21:20 Tusk: – Venter på brevet21:08 Quisling ønsket jødene reiste til en egen øy21:05 Carlsen med remis mot Caruana på Isle of Man20:40 Manchester City tilbake på vinnersporet20:24 80.000 kjører med sommerdekk om vinteren20:04 Soldater patruljerer i Santiagos gater19:59 Tredje strake uten seier for Rosenborg19:38 Nytt fjernstyrt tårnsenter i Bodø testet for første gang
Siste nytt
06:24VerdenJapans eksport faller for tiende måned på rad06:10VerdenVoldsom tornado traff Texas søndag05:53VerdenJordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50NorgeDette skjer i dag05:43NorgeNorge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30NorgeDette skjedde i natt05:15VerdenKanonvalg for De grønne i Sveits05:05VerdenSensurert forside på flere australske aviser03:17VerdenMyndighetene utvider portforbudet i Chile02:49VerdenMorales tar første stikk i valget i Bolivia02:17VerdenMinst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15SportWild tok seier uten Zuccarello02:14NorgePolitiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt02:09SportMurray tok sin første seier på over to år01:45VerdenNyvalg i april i Nord-Makedonia00:58VerdenFem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19NorgePolitiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58NorgeTV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56VerdenTyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10VerdenTi drept i artilleriangrep i Kashmir22:49SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49SportMilan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:02SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01SportSarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47SportMolde tok nytt steg mot seriegull21:32Politikk«Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40PengerHuawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15VerdenSaueflokk på tur gjennom Madrid19:53SportAalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51PolitikkNy bok bringer nye opplysninger om relasjonen mellom Gro Harlem Brundtland og Reiulf Steen19:42NorgeOver 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24SportLiverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45PengerPolitikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28NorgeJehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16Helse og livsstilSolfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder18:00NorgeOslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser17:54PengerBrexit – dette kan skje nå17:41NorgeDette stativet er en felle: Ikke lås fast sykkelen din her!17:16Helse og livsstilChristine Koht skrives ut fra Rikshospitalet17:04PolitikkBreivik og Elvestuen stiller seg «til disposisjon» for Venstres valgkomité17:01VerdenKurdiske styrker har trukket seg ut av grenseby nordøst i Syria16:56SportLSK Kvinner tok sitt sjuende seriemesterskap med 2-2 mot Kolbotn16:43PolitikkAftenposten: Rødgrønn byrådsplattform i Oslo klar til uka16:14PengerTV-aksjonen har så langt fått inn over 120 millioner kroner16:11SportØdegaard sentral i Real Sociedads snuoperasjon15:42NorgePerson fastklemt i gravemaskin – skal ha falt 15 meter15:17VerdenOver 1,3 millioner barn og unge er innesperret14:22NorgeMinst én skadd i møteulykke på Senja13:50VerdenMinst 20 omkom i bussulykke i Kongo13:48NorgeJordras ved tursti i Bærum13:20NorgeOrdfører: Tør ikke spekulere på om Frode Berg-saken blir løst før jubileum13:02SportDe Gea og Martial i United-troppen12:47Helse og livsstilFlyttet fra Norge for å gjøre seg klar til klimakollaps12:01VerdenRaab hevder at det er flertall for brexit-avtale i Underhuset11:41VerdenStore demonstrasjoner i Hongkong11:34PolitikkLedervalget setter fyr på grasrota i Venstre11:12VerdenVraket av japansk hangarskip funnet på havbunnen ved Midway10:40VerdenKronprins Haakon til Japan for å feire ny keiser10:32NorgeSIAN-profiler i retten for hatefulle ytringer10:22NorgeBjerke-drapet opp for lagmannsretten – tiltalte erkjenner vold, nekter for drap09:51NorgeKvinne i 60-årene omkom i trafikkulykke i Volda09:33NorgeSudansk mann nekter straffskyld for å ha drept gravid kone i Egersund08:55NorgeNorske befriere kom til Finnmark med voldtekt og tvangsklipping08:00SportNina Haver-Løseth: – Håper det er min tur nå07:31VerdenOpptøyene i Chile har krevd liv07:00SportHovland klatrer på resultatlista i Sør-Korea06:59NorgeBjørn Eidsvåg mener NRK P1 utelater artister over 50 år06:36VerdenOpposisjonen kaller Johnsons manglende underskrift for umoden06:00NorgeDette skjer i dag05:51VerdenEU-ambassadører møtes for å diskutere brexitutsettelse05:37NorgeMann alvorlig skadd i trafikkulykke i Bærum05:30NorgeDette skjedde i natt05:10VerdenAmerikanske styrker i Syria sendes til Irak05:08NorgeMann angrepet av ungdomsgjeng i heis i Oslo04:47NorgeOECD: Norge svak på bistand til likestilling04:17VerdenMotvillig Johnson har bedt EU om brexit-utsettelse04:04VerdenTrump dropper å holde G7-møtet på sin private golfklubb03:44NorgeFem personer pågrepet etter uprovosert vold i Oslo03:18VerdenParti trekker seg fra Libanons regjering03:04SportMurray til sin første ATP-finale på to år02:14NorgeMasseslagsmål i Oslo01:40Norge15-åring ranet og utsatt for vold i Oslo00:47NorgeMann pågrepet for voldtekt i Østfold23:45NorgeFire menn tatt med 150 kilo hasj på fergekai i Os23:04SportStjernetrioen sendte Barcelona på tabelltopp – smell for Real Madrid22:49SportVålerenga-krisen fortsetter: – Jeg skjønner ikke hva vi driver med22:43VerdenErna Solberg på todagersbesøk i Jordan22:40SportRonaldo-scoring da Juventus vant sin femte strake22:39NorgeNorske skoleelever får millionstøtte til konsentrasjonsleirturer22:21PolitikkErna Solberg på todagersbesøk i Jordan21:45VerdenTitalls tusen i ny protest i Libanon21:21NorgeVG: Fylkeslag vil ha Raja som Venstre-leder21:20VerdenTusk: – Venter på brevet21:08NorgeQuisling ønsket jødene reiste til en egen øy21:05SportCarlsen med remis mot Caruana på Isle of Man20:40SportManchester City tilbake på vinnersporet20:24Motor80.000 kjører med sommerdekk om vinteren20:04VerdenSoldater patruljerer i Santiagos gater19:59SportTredje strake uten seier for Rosenborg19:38ReiseNytt fjernstyrt tårnsenter i Bodø testet for første gang
Populært