Meny

Trumps handelspolitikk:

– Slutten på 70 år med USA ved roret

Torsdag kveld norsk tid signerte Donald Trump avtalen om toll på utenlandsk stål og aluminium. Se video!

Trump mener alvor med sin handelspoltikk, og kan bidra til slutten på 70 års amerikansk ledelse av det globale handelssystemet, ifølge seniorforsker Arne Melchior.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Presidenten underskriver torsdag på sitt forslag om å innføre 10 prosent toll på aluminium og 25 prosent toll på stål. Ifølge hans rådgivere vil det tre i kraft innen 15-30 dager.

«Trumps handelspolitikk innebærer slutten på 70 år med USA i ledelsen for det globale handelssystemet» og den liberale verdensorden, skriver seniorforsker Arne Melchior ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) i et notat om USAs økonomiske politikk siden Donald Trumps valgseier.

Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), Arne Melchior. Foto: Nupi.
Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), Arne Melchior. Foto: Nupi.

Melchior mener USA går i retning proteksjonisme og økonomisk nasjonalisme. Han forsker på internasjonal økonomi og handel ved instituttet.

Det nye med Trump er at han mener viktige spørsmål i den globale handelspolitikken ikke kan håndteres innenfor det eksisterende systemet, skriver Melchior:

«I tillegg er [den nye amerikanske] handelspolitikken forankret i en forenklet merkantilisme, med ensidig fokus på handelsbalansen, og med økonomisk nasjonalisme, egeninteresse og liten respekt for verdien av internasjonalt samarbeid.»

Seniorforskeren mener til og med at Trumps politikk har «innslag av planøkonomisk tenkning (...). Frihandel er greit hvis handelen er balansert, ellers må det foretas inngrep».

Les også: Trump diskuterte Nord-Korea og stål med Löfven

– Kan skyte seg i foten

– Trumps politikk representerer et radikalt brudd. Kanskje kan den gi fart i enkelte fastlåste internasjonale forhandlinger, også på stålområdet. Ulempen er at han fyrer løs på en måte som kan svekke tilliten til globalt samarbeid, sier Melchior til ABC Nyheter.

En valutahandler ved børsen i Seoul onsdag. Asiatiske aksjer falt onsdag etter at USAs president Donald Trump økonomiske rådgiver Cohn gikk av i protest mot stål/aluminiums-beslutningen. Scanpix/AP.
En valutahandler ved børsen i Seoul onsdag. Asiatiske aksjer falt onsdag etter at USAs president Donald Trump økonomiske rådgiver Cohn gikk av i protest mot stål/aluminiums-beslutningen. Scanpix/AP.

Trumps økonomiske nasjonalisme kan være til skade for både handelspartnere og det globale handelssystemet USA selv var med å opprette etter andre verdenskrig, advarer forskeren.

«Gjennom den nye handelspolitikken kan USA skyte seg selv i foten i tillegg til å skade internasjonalt samarbeid. Proteksjonisme er en dårlig løsning, og dette gjelder i enda større grad enn før på grunn av de internasjonale verdikjedene. Trump tar opp flere reelle problemer, men globalt samarbeid er nødvendig dersom man skal løse disse.»

– USA har gått litt «sure», når de har sett at de ikke lenger er konge på haugen i verdens industrivekst og produksjon. Landets myndigheter har blitt mer skeptiske til globalt handelssamarbeid, sier Melchior.

Handelsavtaler betraktes av Trump og hans rådgivere og tilhengere ikke lenger som vinn-vinn i tråd med tradisjonell liberalistisk ideologi, men snarere et nullsumspill om handelsbalansen.

Den amerikanske presidenten anklager Verdens handelsorganisasjon (WTO) for ikke å håndtere Kina og globalisering bra nok. Trump-regjeringen har signalisert mistillit til hele dette systemet, til fordel for selvråderett og egen handelslovgivning, skriver Melchior i sin analyse.

Les også: Hydro-aksjen falt etter Trumps varsel

Se video om toll-striden:

Lavere lønn enn på 70-tallet

Under Trumps tale til FNs hovedforsamling i september sa han: «I for lang tid har det amerikanske folk blitt fortalt at gigantiske, multinasjonale handelsavtaler, internasjonale domstoler som ikke står til ansvar for andre, og mektige globale byråkratier var den beste måten å fremme deres suksess. Men samtidig som løftene strømmet på, forsvant millioner av jobber og tusener av fabrikker», sa presidenten.

Trump appellerte under presidentvalget i 2016 til mange arbeidere som har sett den amerikanske drømmen og mange arbeidsplasser visne hen.

«Hvite menn med lav utdanning er særlig hardt rammet av globaliseringen. En del av disse var tidligere godt betalte arbeidere i amerikansk industri, men har følt nedgangen sterkt. Noe av industrinedgangen i «rustbeltet» skyldes også at en del industri er flyttet til andre deler av USA.»

Arbeidere flytter på bestillinger av maskinstål, som skal skipes omkring på Vestkysten i USA. Oregon 6. mars 2018. Scanpix/AFP.
Arbeidere flytter på bestillinger av maskinstål, som skal skipes omkring på Vestkysten i USA. Oregon 6. mars 2018. Scanpix/AFP.

– Det er lite trolig at Trumps politikk hjelper disse gruppene generelt, men det kan hjelpe enkeltnæringer. Tollforslaget som undertegnes torsdag er en direktestøtte til stålprodusentene i USA, som kan tjene på høyere priser. Andre, også innenriks, kan tape stort. Risikoen for tap av arbeidsplasser i bedrifter som bruker stål som innsatsfaktor, er til stede.

«Mens vi i Norge er vant til at det ‘drypper på klokkeren’ og at de fleste av oss får mer i lønningsposen nesten hvert eneste år, er timelønna for arbeidere i USA i dag lavere enn tidlig på 1970-tallet, når vi tar hensyn til kjøpekraft», skriver seniorforskeren i sin artikkel.

– Det vil nok overraske mange nordmenn at timelønna til amerikanerne nærmest har stått stille i førti år. Norge faset tidlig ut tekstilindustri, og vi har fått billige klær og solgt dyr olje og fisk. Vi har sluppet billigere fra omstillingen mange amerikanere nå lider under, sier Melchior til ABC Nyheter.

– Inntrykket man får er at med lave lønninger må mange jobbe dobbelt, og at den industrielle omstillingen gir tøffe tak i manges hverdag. USAs evne til å håndtere omstilling og etterutdanning har vært svakere enn i de fleste europeiske land. Et bedre tilbud om etterutdanning og en mer progressiv skattepolitikk ville vært bra for USA.

Les også. Tyskland: – Trump-toll kan utløse handelskrig

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Amerikanske arbeidere på Pacific Machinery Tool Steel Company i Oregon 6. mars. Scanpix/AFP.
Amerikanske arbeidere på Pacific Machinery Tool Steel Company i Oregon 6. mars. Scanpix/AFP.

Utmelding fra WTO?

Verdens handelsorganisasjon er forhandlingsbasert og har 164 medlemsland. «Det trengs noen sterke ledende nasjoner for å komme videre, og USA har tidligere hatt en slik rolle. Under Trump er USA ikke lenger en «spydspiss», men i beste fall en brems og i verste fall en giftpil», skriver Melchior.

Krupp Mannesmanns stålfabrikk i Tyskland fredag 2. mars 2018. Tyske myndigheter og industriorganisasjoner advarte om faren for en handelskrig etter at planene om toll på stål og aluminium ble lagt frem i slutten av forrige uke. Scanpix/AP.
Krupp Mannesmanns stålfabrikk i Tyskland fredag 2. mars 2018. Tyske myndigheter og industriorganisasjoner advarte om faren for en handelskrig etter at planene om toll på stål og aluminium ble lagt frem i slutten av forrige uke. Scanpix/AP.

– USA sier i dag at de vil være en deltaker i WTO. Men hvis man ser på tiltak som ståltollen denne uka, prøver de å begrunne den ut fra sikkerhetspolitiske hensyn. Det er et helt nytt terreng hvis man begynner å innføre toll med slike mer vilkårlige argumenter, sier Melchior.

Anti-dumping-tiltak er sentralt i USAs konflikt med WTO og Kina. Da Kina gikk inn i handelsorganisasjonen i 2001, fikk landet løfter om at de etter 15 år skulle få status som markedsøkonomi. Da ville de også bli underlagt vanlige antidumping-regler.

USA er nå uvillig til å innvilge dette, og Kina har reist tvistesak; «Dersom USA taper handelstvisten med Kina om markedsøkonomi-status er det (…) sannsynlig at USA på en eller annen måte vil bryte med WTO, kanskje til og med ved å melde seg ut», heter det i notatet.

– Det ville være alvorlig for WTO om USA setter seg på sidelinjen eller fortsetter å trenere funksjoner som systemet for tvisteløsning, sier seniorforskeren til ABC Nyheter.

Konfliktene om antidumping i WTO er på ingen måte nye under Trump, understreker han. USAs eksport til Asia er en av de svakest voksende i verdenshandelen. Parallelt har den amerikanske kritikken mot særlig Kina tiltatt.

Ansatte justerer det amerikanske flagget før en pressekonferanse i regi av Bønder for frihandel i Mexico City, 1. mars 2018. Scanpix/Reuters.
Ansatte justerer det amerikanske flagget før en pressekonferanse i regi av Bønder for frihandel i Mexico City, 1. mars 2018. Scanpix/Reuters.

– Trykket fra Asia merkes helt klart for land som har vært store på industri.

– USA har også hatt en tendens til «stormaktnykker», de liker ikke å bli diktert. Små land som Norge har sterkere interesse i internasjonale institusjoner og systemer for å løse tvister, slik at forhandlingene ikke bare avhenger av kjøttvekta og stormaktspolitikk.

Les også: Norge vil ikke ta igjen mot Trump

Henger etter

USA har hengt etter i bølgen med internasjonale handelsavtaler etter år 2000. Det har bidratt til økonomisk stagnasjon, mener forskeren.

– Under president Barack Obama forsøkte landet å starte forhandlinger med både Europa og Stillehavsland, men under Trump trekker USA seg ut av disse, sier Melchior.

En av Trumps første handlinger som president, var å trekke USA fra TPP-avtalen mellom 12 land med Stillehavskyst. Under valgkampen omtalte han den som «en voldtekt av vårt land».

– Det er litt glissent i TTP når USA er ute, men de 11 andre går videre med avtalen, og den har fortsatt verdi. Trumps politikk ser faktisk ut til å ha styrket den internasjonale oppslutningen om frihandel, mener forskeren.

Det er ikke bare Trump-administrasjonen som har vært skeptisk til globale frihandelsavtaler. Her demonstrerer titusener av tysekere mot den transatlantiske TTIP-avtalen i Berlin i 2015. Scanpix/AP.
Det er ikke bare Trump-administrasjonen som har vært skeptisk til globale frihandelsavtaler. Her demonstrerer titusener av tysekere mot den transatlantiske TTIP-avtalen i Berlin i 2015. Scanpix/AP.

Det kan også spøke for frihandelsavtalen Nafta med Canada og Mexico. Den transatlantiske TTIP-avtalen «er ikke helt død, men klimaet for å gjenoppta forhandlingene» virker heller dårlig.

– Med «America First»-retorikken vil nok mange betakke seg for en eventuell omfavnelse, sier Melchior.

Han tror likevel USA og Storbritannia vil gå i direkte forhandlinger om en slik avtale når britene er ferdig utmeldt av EU.

Melchior mener den nye amerikanske handelspolitikken, også på andre felt enn metall, hviler på en forenklet analyse av USAs handelsunderskudd der handelsavtalene får skylden, og en aggressiv innsats for å reforhandle handelsavtaler med mål om å redusere dette underskuddet.

Stemmer: Trump lover «rettferdige» tollsatser

Særlig brodd mot Kina

Trumps økonomiske ideologer har særlig brodd mot konkurransen fra Kina, et land med lavere standarder for helse og arbeidsliv, skjulte subsidier, industriell spionasje og annen konkurransestridig adferd.

Melchior trekker denne forklaringsmodellen i tvil:

«Kina har fått en stadig større del av USAs handelsunderskudd, men det skyldes primært at Kina har blitt større og ikke at handelsbalansen med Kina er særlig forverret. USAs underskudd på handelsbalansen er derfor et generelt problem og ikke forårsaket spesielt av at Kina er en juksemaker.»

Gary Cohn, en av Trumps nærmeste økonomiske rådgivere, gikk av i protest mot tollbeslutningen denne uken. Scanpix/AFP.
Gary Cohn, en av Trumps nærmeste økonomiske rådgivere, gikk av i protest mot tollbeslutningen denne uken. Scanpix/AFP.

– Noen av tingene Trump tar opp, som gjensidighet i avtaler, og noen av konfliktene med Kina om for eksempel intellektuell eiendom og statsselskapenes rolle, der er Europa og USA helt på linje. Men Europa mener det kan løses innenfor rammene av eksisterende organisasjoner og avtaleverk. USA er mer skeptiske.

Det er ingen tvil om at USAs handelsbalanse for varer og tjenester er redusert siden etterkrigstiden. På 80-tallet bidro Reagans kombinasjon av skattelette og økte militærutgifter til underskuddet, sammen med økt import fra Japan. Fra 1991-2006 var importen fra Kina viktig.

Melchior mener USA må «rydde i eget hus» for å få bukt med sine industriproblemer og handelsbalansen.

– Selv om man tar bort Kina som faktor er trenden mye den samme, og gjelder strukturelle problemer i USA. Landet har hatt en dårlig utvikling i eksporten av industrivarer, handelsbalansen er betinget av dollarkursen og innenlandske forhold i USA. Dette kan ikke løses ved handelskonflikt med Kina.

Siden 2006 har handelsunderskuddet blitt noe redusert, blant annet på grunn av en bedring i den amerikanske handelsbalansen for råvarer, ikke minst skifergass, forklarer Melchior.

Les også:

Trump truer med toll på europeiske biler

EU lader våpnene for handelskrig med Trump

OECD: – Frihandel og globalisering øker forskjeller og arbeidsløshet

Britene uønsket i EFTA, velkommen til stillehavsavtalen TPP etter Brexit

En kinesisk stålfabrikk i Hebei-provinsen. Scanpix/Reuters.
En kinesisk stålfabrikk i Hebei-provinsen. Scanpix/Reuters.
Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
08:17 VM-spillerne nyter VM-stemningen i Reims07:56 Tolv sivile skal ha blitt drept av opprørere i Syria07:46 – Synlige ører på pass bryter med religionsfriheten07:40 Undersøkelse: Fire av ti nordmenn har sett barn med berusede voksne i Syden07:34 Danske blir borgermester i tyske Rostock07:05 Mesterskapsspilleren Minde runder 100 kamper06:53 Gold Cup fotball menn søndag06:47 VG: RBK-bud på Haugesunds Wadji06:27 Her er alternativene for Norge i fotball-VM06:15 Nyland kan få knallhard konkurransen fra "rekordmann" Butland06:10 Tidligere NSB-sjef: Politikere lider av konkurransehysteri05:55 Dette skjer i dag05:44 Dette skjedde i natt05:30 Vinstra-drapet: Aktor legger fram filmmanus som bevis05:24 Protestleder løslatt fra fengsel i Hongkong04:56 Mann kjørte flere kilometer i motsatt kjørefelt i Oslo04:54 Fylkesnes ut mot regjeringen etter aksjesalg i Entra04:48 Valgdagsmåling: Tidligere førstedame leder an i Guatemalas presidentvalg04:43 Viktor Hovland hylles etter amatørrekord og 12. plass i US Open03:42 Babe Ruth-drakt satte auksjonsrekord - solgt for 49 millioner03:39 Huawei spår salgssvikt i utlandet03:37 Mann slått med flaske på pub i Sandefjord03:05 Bondeorganisasjoner forhandler med staten om klimaavtale02:51 Politiet i Hongkong vil tømme gatene for demonstranter02:09 Homoaktivister: Nynazister kartlegger oss02:05 Trump anklager New York Times for forræderi01:44 Dugnad leverte 101 tips om arbeidslivskrim i Oslo01:18 Leter etter årsaken til strømbruddet i Sør-Amerika00:14 Biltrafikken øker i Kristiansand23:18 Trump anklager New York Times for forræderi22:31 Lastebil i grøfta – har flere tonn propan i lasten22:27 Franske bønder og vingårder hardt rammet av uvær21:54 Tredje strake ligaseier for Rosenborg21:42 Toryer i TV-krangel om brexit-scenarioer21:39 NHO Reiseliv vil ha begrensninger i cruisetrafikken21:19 Høiland-stunt provoserte publikum på Åråsen21:15 Væpnet ran av frisørsalong - to pågrepet på toget21:05 Boeing-sjef erkjenner feil i håndteringen av varselsystemer21:01 Netanyahu innviet Trump-bosetning20:28 Mann pågrepet etter politikerdrap i Tyskland20:14 Glimt nedkjempet bunnlaget Strømsgodset20:13 Omdiskutert utvisning ødela for Lillestrøm mot Viking20:11 Tenåring med skuddshow mot Odd20:08 Diop reddet Kristiansunds rekke uten tap19:52 Botswana åpner for elefantjakt igjen - utløser store diskusjoner19:51 Molde-seier over Ranheim19:50 Brann risikerer bot etter at supportere fyrte opp bluss19:49 34 personer drept i angrep mot to landsbyer i Nord-Nigeria18:52 Legenden Eggen hyllet og æret med statue18:41 Demonstrerte mot retur av Abbasi-familien til Afghanistan18:39 I 350 år holdt den stand mot Atlanteren. Så gravde byen et hull i sitt eget forsvarsverk18:28 Sælid fikk skuespiller-Hedda18:06 Grønn Ungdom vil innføre kvote på tre flyreiser i året18:05 Christiansen på fjerdeplass i Barcelona17:22 Espen Klouman Høiner fikk første Heddapris17:03 Sjokkrapport for kjøttelskere16:59 Human-Etisk Forbund: Kirkevalget bør skilles fra kommunevalget15:42 Smitten i Askøy skyldes trolig avføring fra dyr15:33 To menn tok seg inn på hotellrommet – nå er de dømt15:32 Carrie Lam ber Hongkong om unnskyldning15:31 Sarri forlater Chelsea, Juventus neste15:30 Svensk forsvarstopp tiltalt for hallikvirksomhet14:23 Mann i 70-årene alvorlig skadd i drukningsulykke i Oslofjorden14:09 Netanyahus kone dømt for misbruk av offentlige midler14:05 Iran mener USA kan ha stått bak tankskip-hendelsene13:56 Millioner rammet av strømbrudd i Sør-Amerika13:52 Charter-Svein får sommerjobb av TV 213:47 Bolighus i Finnmark er overtent13:29 Grande: Venstres målinger er «ræva»13:18 Forskere vil kartlegge Doggerland - det forsvunnede landet i Nordsjøen11:25 Skjøt kona i hodet, skjulte liket og senket det i Glomma10:46 Blinkskudd: Her slår lynet ned i Øresundsbroen10:31 130 kunder har klaget til flyklagenemnda etter SAS-streiken10:07 Middelhavsland vil spore opp savnede migranter09:07 Kommunen avgjør neste uke: Er Nordkapp norsk eller svensk?08:24 Norske ordførere har i snitt 2,8 millioner kroner i formue08:15 Drømmefengsel for drapsmenn og smuglere08:08 To menn pågrepet etter brann i Agder08:01 Hongkongs leder sier unnskyld under ny masseprotest06:19 Over 300 evakuert etter brann på hotell i Ålesund05:50 Dette skjer i dag05:46 Dette skjedde i natt05:19 USA hevder Iran prøvde å skyte ned amerikansk drone04:57 Verdens største fly til salgs for knapt 3,5 milliarder kroner04:24 62 norske kommuner med kokevarsel på halvannet år04:22 Hovland fremdeles likt med Tiger Woods etter tredje runde i US Open03:52 Mann siktet for å ha satt i gang stor redningsaksjon i Telemark03:31 Tsunamivarsel avblåst etter kraftig jordskjelv nordøst for New Zealand03:08 Argentina tapte 0-2 for Colombia i Copa America-åpningen01:49 Fly skled av rullebanen da dekkene eksploderte under landing01:06 – Vi blir diskriminert med statlig velsignelse. Det er hårreisende01:02 Saudi-Arabias kronprins anklager Iran for angrep på tankskip00:48 New York fjerner unntak fra meslingvaksine etter utbrudd00:13 15-åring omkom etter badeulykke i Oslo23:05 Britenes forsvarsminister advarer partifeller mot populisme i ledervalg22:48 Motorsyklist kritisk skadd etter å ha kjørt av veien22:25 Norges speidere reiser Frankrike rundt22:01 Britenes ambassadør i Iran innkalt på teppet21:36 Tenåring kritisk skadd etter badeulykke21:19 To pågrepet etter brann i Agder
Siste nytt
08:17SportVM-spillerne nyter VM-stemningen i Reims07:56VerdenTolv sivile skal ha blitt drept av opprørere i Syria07:46Norge– Synlige ører på pass bryter med religionsfriheten07:40LivetUndersøkelse: Fire av ti nordmenn har sett barn med berusede voksne i Syden07:34VerdenDanske blir borgermester i tyske Rostock07:05SportMesterskapsspilleren Minde runder 100 kamper06:53SportGold Cup fotball menn søndag06:47SportVG: RBK-bud på Haugesunds Wadji06:27SportHer er alternativene for Norge i fotball-VM06:15SportNyland kan få knallhard konkurransen fra "rekordmann" Butland06:10NorgeTidligere NSB-sjef: Politikere lider av konkurransehysteri05:55NorgeDette skjer i dag05:44NorgeDette skjedde i natt05:30NorgeVinstra-drapet: Aktor legger fram filmmanus som bevis05:24VerdenProtestleder løslatt fra fengsel i Hongkong04:56NorgeMann kjørte flere kilometer i motsatt kjørefelt i Oslo04:54NorgeFylkesnes ut mot regjeringen etter aksjesalg i Entra04:48VerdenValgdagsmåling: Tidligere førstedame leder an i Guatemalas presidentvalg04:43SportViktor Hovland hylles etter amatørrekord og 12. plass i US Open03:42VerdenBabe Ruth-drakt satte auksjonsrekord - solgt for 49 millioner03:39VerdenHuawei spår salgssvikt i utlandet03:37NorgeMann slått med flaske på pub i Sandefjord03:05NorgeBondeorganisasjoner forhandler med staten om klimaavtale02:51VerdenPolitiet i Hongkong vil tømme gatene for demonstranter02:09NorgeHomoaktivister: Nynazister kartlegger oss02:05VerdenTrump anklager New York Times for forræderi01:44NorgeDugnad leverte 101 tips om arbeidslivskrim i Oslo01:18VerdenLeter etter årsaken til strømbruddet i Sør-Amerika00:14NorgeBiltrafikken øker i Kristiansand23:18VerdenTrump anklager New York Times for forræderi22:31NorgeLastebil i grøfta – har flere tonn propan i lasten22:27VerdenFranske bønder og vingårder hardt rammet av uvær21:54SportTredje strake ligaseier for Rosenborg21:42PolitikkToryer i TV-krangel om brexit-scenarioer21:39ReiseNHO Reiseliv vil ha begrensninger i cruisetrafikken21:19SportHøiland-stunt provoserte publikum på Åråsen21:15NorgeVæpnet ran av frisørsalong - to pågrepet på toget21:05VerdenBoeing-sjef erkjenner feil i håndteringen av varselsystemer21:01PolitikkNetanyahu innviet Trump-bosetning20:28VerdenMann pågrepet etter politikerdrap i Tyskland20:14SportGlimt nedkjempet bunnlaget Strømsgodset20:13SportOmdiskutert utvisning ødela for Lillestrøm mot Viking20:11SportTenåring med skuddshow mot Odd20:08SportDiop reddet Kristiansunds rekke uten tap19:52PolitikkBotswana åpner for elefantjakt igjen - utløser store diskusjoner19:51SportMolde-seier over Ranheim19:50SportBrann risikerer bot etter at supportere fyrte opp bluss19:49Verden34 personer drept i angrep mot to landsbyer i Nord-Nigeria18:52SportLegenden Eggen hyllet og æret med statue18:41NorgeDemonstrerte mot retur av Abbasi-familien til Afghanistan18:39VerdenI 350 år holdt den stand mot Atlanteren. Så gravde byen et hull i sitt eget forsvarsverk18:28SportSælid fikk skuespiller-Hedda18:06PolitikkGrønn Ungdom vil innføre kvote på tre flyreiser i året18:05SportChristiansen på fjerdeplass i Barcelona17:22NorgeEspen Klouman Høiner fikk første Heddapris17:03Helse og livsstilSjokkrapport for kjøttelskere16:59PolitikkHuman-Etisk Forbund: Kirkevalget bør skilles fra kommunevalget15:42NorgeSmitten i Askøy skyldes trolig avføring fra dyr15:33SportTo menn tok seg inn på hotellrommet – nå er de dømt15:32PolitikkCarrie Lam ber Hongkong om unnskyldning15:31SportSarri forlater Chelsea, Juventus neste15:30VerdenSvensk forsvarstopp tiltalt for hallikvirksomhet14:23NorgeMann i 70-årene alvorlig skadd i drukningsulykke i Oslofjorden14:09VerdenNetanyahus kone dømt for misbruk av offentlige midler14:05VerdenIran mener USA kan ha stått bak tankskip-hendelsene13:56VerdenMillioner rammet av strømbrudd i Sør-Amerika13:52NorgeCharter-Svein får sommerjobb av TV 213:47NorgeBolighus i Finnmark er overtent13:29PolitikkGrande: Venstres målinger er «ræva»13:18NorgeForskere vil kartlegge Doggerland - det forsvunnede landet i Nordsjøen11:25NorgeSkjøt kona i hodet, skjulte liket og senket det i Glomma10:46VerdenBlinkskudd: Her slår lynet ned i Øresundsbroen10:31Reise130 kunder har klaget til flyklagenemnda etter SAS-streiken10:07VerdenMiddelhavsland vil spore opp savnede migranter09:07NæringslivKommunen avgjør neste uke: Er Nordkapp norsk eller svensk?08:24PengerNorske ordførere har i snitt 2,8 millioner kroner i formue08:15Helse og livsstilDrømmefengsel for drapsmenn og smuglere08:08NorgeTo menn pågrepet etter brann i Agder08:01VerdenHongkongs leder sier unnskyld under ny masseprotest06:19NorgeOver 300 evakuert etter brann på hotell i Ålesund05:50NorgeDette skjer i dag05:46NorgeDette skjedde i natt05:19VerdenUSA hevder Iran prøvde å skyte ned amerikansk drone04:57PengerVerdens største fly til salgs for knapt 3,5 milliarder kroner04:24Norge62 norske kommuner med kokevarsel på halvannet år04:22SportHovland fremdeles likt med Tiger Woods etter tredje runde i US Open03:52NorgeMann siktet for å ha satt i gang stor redningsaksjon i Telemark03:31VerdenTsunamivarsel avblåst etter kraftig jordskjelv nordøst for New Zealand03:08SportArgentina tapte 0-2 for Colombia i Copa America-åpningen01:49VerdenFly skled av rullebanen da dekkene eksploderte under landing01:06Reise– Vi blir diskriminert med statlig velsignelse. Det er hårreisende01:02VerdenSaudi-Arabias kronprins anklager Iran for angrep på tankskip00:48VerdenNew York fjerner unntak fra meslingvaksine etter utbrudd00:13Norge15-åring omkom etter badeulykke i Oslo23:05PolitikkBritenes forsvarsminister advarer partifeller mot populisme i ledervalg22:48NorgeMotorsyklist kritisk skadd etter å ha kjørt av veien22:25SportNorges speidere reiser Frankrike rundt22:01PolitikkBritenes ambassadør i Iran innkalt på teppet21:36NorgeTenåring kritisk skadd etter badeulykke21:19NorgeTo pågrepet etter brann i Agder
Populært