Riksrevisjonen avviser Forsvarets regnskap:

Kan ikke bekrefte prisen for F-35

I 2015 var forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i Texas for å se Norges første F-35 kampfly ble rullet ut på fabrikken. Nå kan ikke Riksrevisjonen gå god for kostnadene for flyet.
I 2015 var forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i Texas for å se Norges første F-35 kampfly ble rullet ut på fabrikken. Nå kan ikke Riksrevisjonen gå god for kostnadene for flyet. Foto: Laura Buckman / NTB scanpix

Regnskapene fra Forsvaret og Forsvarsmateriell blir avvist av Riksrevisjonen. – Sterkt kritikkverdig , sier riksrevisor Per Kristian Foss som dermed ikke kan bekrefte kostnadene for de nye kampflyene, F-35.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forsvaret og Forsvarsmateriell fikk i 2016 til sammen bevilget 43,1 milliarder kroner. Forsvarsmateriell har blant annet ansvar for anskaffelsen av F-35-kampflyene.

– Det er sterkt kritikkverdig at Forsvaret og Forsvarsmateriell ikke vil være i stand til å avlegge selvstendige, reviderbare regnskaper, uten behov for unntak, før 2018, sier riksrevisor Per Kristian Foss i en pressemelding.

På grunn av manglende internkontroll har det derfor ikke vært mulig for Riksrevisjonen å bekrefte anskaffelseskostnaden for F-35 i Forsvarsmateriells virksomhetsregnskap.

Det er «avdekket feil ved verdisettelsen av F-35 i både Forsvarsmateriells og Forsvarets årsregnskaper», heter det i Riksrevisjonens årlige rapport som ble lagt fram tirsdag, «Dokument 1».

«En krevende situasjon»

«På grunn av anskaffelsenes betydelige økonomiske og samfunnsmessige betydning, er det etter Riksrevisjonens syn viktig å etablere god internkontroll i Forsvarsmateriell for kjøp av F-35 kampflyene», fastslår revisorene.

De to enhetene har dermed ikke klart å avlegge et årsregnskap i tråd med det statlige økonomiregelverket. Det er femte år på rad at Forsvarets regnskaper har fått «vesentlige merknader» i forbindelse med revisjon.

I «Dokument 1» gjengis indirekte forsvarsministerens kommentarer til Riksrevisjonens funn og merknader.

Det blir da vist til at innføring av ny kontoplan og et nytt forvaltningssystem (FIF 3.0) har gitt «en krevende situasjon».

Statsråden mener årsregnskapene for Forsvaret og Forsvarsmateriell gir et «rettvisende bilde av etatenes økonomiske stilling», og mener «etatene skal være i stand til å avlegge selvstendige reviderbare regnskaper, uten behov for unntak, fra og med 2018».

I 2016 var det Ine Eriksen Søreide (H) som var ansvarlig statsråd. Hun har nå fått jobb som utenriksminister, og overlatt sin tidligere post til Frank Bakke Jensen (H).

– Kritikkverdig

Forsvarsmateriell ble skilt ut som egen virksomhet fra januar 2016.
Forsvarsdepartementet (FD) besluttet at deres regnskap likevel skulle føres som en del av Forsvarets virksomhetsregnskap i 2016 og 2017.

I tillegg skal Forsvaret og Forsvarsmateriell avlegge egne virksomhetsregnskap og rapportere om bruken av bevilgningen til statsregnskapet.

Men selv om bruken av midlene er korrekt rapportert til statsregnskapet, vil Riksrevisjonen ikke - på grunn av usikkerhet og mangler - uttale seg om virksomhetsregnskapene.

– Det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementet ved opprettelsen av Forsvarsmateriell ikke har sørget for at grunnleggende forutsetninger i det statlige økonomireglementet er etterlevd, slik Stortinget forventer, sier Foss i pressemeldingen.

– Korrekt regnskapsførsel er en grunnleggende forutsetning for styring og kontroll med at Stortingets bevilgningsvedtak følges opp. Avleggelse av regnskap er en forutsetning for publikums innsyn i bruken av offentlige midler og for Riksrevisjonens kontroll av forvaltningen på vegne av Stortinget, påpeker riksrevisoren.

Revisjonen har også avdekket at Forsvaret feilaktig har fakturert Justis- og beredskapsdepartementet (JBD) uten merverdiavgift i forbindelse med redningshelikoptertjenesten. Ifølge Forsvaret utgjør manglende fakturert merverdiavgift om lag 170 millioner kroner.

I tillegg knyttes det «vesentlige merknader» til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), som også er underlagt Forsvarsdepartementet (FD), for brudd på anskaffelsesregelverket.

Personvernpolicy