Overraskende fra OECD:

OECD: – Frihandel og globalisering øker forskjeller og arbeidsløshet

RASER: Demonstranter foran EU-kommisjonens bygning i Brussel protesterer 27. oktober 2016 mot frihandelsavtalene TTIP og CETA. Nå gir den vanligvis frihandelsvennlige organisasjonen OECD dem litt rett.
RASER: Demonstranter foran EU-kommisjonens bygning i Brussel protesterer 27. oktober 2016 mot frihandelsavtalene TTIP og CETA. Nå gir den vanligvis frihandelsvennlige organisasjonen OECD dem litt rett. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP/NTB scanpix

Nå sier OECD, som i alle år har prediket frihandel, at det også fører til mer arbeidsløshet, økende forskjeller i samfunnet, regioner som blir etterlatt - og raseri.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Raseriet mot systemet har rot i reelle problemer.

Det skriver de vestlige landenes økonomiske organisasjon OECD i en ny rapport med overraskende konklusjon:

Frihandel har skapt større ulikheter mellom de rikeste og middelklassen og lavlønte, og ja - globaliseringen har ført til nedlegging av industri og voksende arbeidsløshet i utviklede land, heter det i rapporten Making Trade Work for All (Å få handel til å virke for alle).

Erkjennelsen kommer fra ett av organene som hele tiden har argumentert for mest mulig fri handel med færrest mulige tollbarrierer og andre hindringer mot konkurranse fra import.

Også Verdens handelsorganisasjon WTO ser noe mer nyansert på virkningen av liberalisering.

Les: WTO bekymret for økende lønnsforskjeller i USA

Mange arbeidsplasser gikk føyken

Handel er i seg selv en mektig drivkraft for å fremme strukturelle endringer, skriver OECD, og føyer til det liberalistisk økonomisk teori hevder:

Bidrar til å flytte ressursene over til sektorer og områder hvor de kan være mest effektive.

«Dette er en av de viktigste gevinstene ved handel, men også en av dens kostnader.», heter det i rapporten ført i pennen av Julia Nielson fra Handels- og landbruksdirektoratet i OECD.

Kostnadene skyldes at ikke alle gevinstene fra handel kommer umiddelbart, og at de ikke er til fordel for alle arbeidere. Tapene kan bli smertefulle og kan konsenterere seg om de menneskene som ofte har minst evne til å justere sin situasjon selv, skriver Nielson om taperne ved frihandel.

Noen industrigrener i utviklede land, som har blitt utsatt for konkurranse utenfra, har opplevd betydelig tap av arbeidsplasser.

Dette er tema også for president Donald Trumps retorikk om at frihandelsavtaler har gått utover amerikanske arbeidere.

Les også: G20 dropper løfter om frihandel og klima

Her er taperne:

Dette betyr ikke at OECD går bort fra tesen om at friere handel er et gode verden må bevege seg mot. Men, det er helt avgjørende at man sikrer at folk er i stand til å trekke fordeler av handel og teknologi, og å hjelpe dem som opplever tøffe endringer, står det i rapporten.

Dessverre ser OECD at mange sysselsettingstiltak, der de eksisterer, ikke alltid virker som planlagt. Arbeidere i noen utviklede økonomier kan enten forbli arbeidsløse eller måtte kjempe seg inn i nye yrker, med lavere lønn og større usikkerhet, først og fremst i tjenestesektorene.

Rapporten omtaler også at uforholdsmessig mange kvinner og unge i lavlønnsyrker opplever større konkurranse om disse jobbene, noe som gir press på lønningene og dårligere muligheter til å avansere.

OECD problematiserer også at liberalisering av handelen har økt gapet mellom rike og fattige regioner, der sistnevnte stagnerer.

Les også: Nå støtter kritikerne WTOs frihandelsrunde

Personvernpolicy