Dette blir viktig for Ukraina i månedene som kommer, mener ekspert

Flere vestlige stormakter har den siste tiden godkjent støttepakker og våpenleveranser til Ukraina.
Flere vestlige stormakter har den siste tiden godkjent støttepakker og våpenleveranser til Ukraina. Foto: Vyasheslav Madiyevskyj / Reuters / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

En tredelt samtidighetsutfordring blir styrende for månedene Ukraina har foran seg, ifølge professor Tormod Heier. 

Artikkelen fortsetter under annonsen

Russland har de siste to ukene gått hardt til verks i Kharkiv-regionen i Ukraina, og flere eksperter har omtalt den russiske angrepsbølgen som en ny offensiv.

Nå er status at russerne rykker raskt fram så lenge de ikke møter motstand. Straks motstanden inntreffer, fra for eksempel ukrainske styrker, droner eller minefelt, går mye av fremdriften i stå.

Det sier professor ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, til ABC Nyheter.

Dette er dels fordi de russiske styrkene ikke er samtrent, noe som gjør at de mangler kompetansen og erfaringen som trengs for å skape et effektivt samvirke mellom stridsvogner, artilleri, fotsoldater, feltetterretning, droner og mineryddere, utdyper professoren.

– Den grunnleggende mangelen på russiske soldater og logistikk tilsier at opptrappingen i Kharkiv-regionen er et forsøk på å utnytte Russlands komparative fortrinn, nemlig tilgangen på personell. Ved å åpne et nytt frontavsnitt i nord kan ukrainerne kanskje bli tvunget til å omgruppere styrker fra de mer sentrale frontavsnittene lenger sør – der russerne presser på uten store territorielle gevinster så langt, sier Heier.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Se video: Mener dette tvinger russerne til å holde seg unna

Kreml neppe fornøyd

Tormod Heier er professor i militær strategi og operasjoner ved Stabsskolen til Forsvaret. Bak seg har han 32 år som offiser i Forsvaret, herunder 15 år som oberstløytnant i Hæren. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Tormod Heier er professor i militær strategi og operasjoner ved Stabsskolen til Forsvaret. Bak seg har han 32 år som offiser i Forsvaret, herunder 15 år som oberstløytnant i Hæren. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

De russiske styrkene tar ifølge Heier mulighetene til å rykke fremover der det er mulig, men evnen til å omsette de seirene til en form for strategisk uttelling er minimale ettersom styrkene ikke er trent eller utstyrt for større slag.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dermed kan man raskt mistenke Generalstaben i Moskva for å føle presset fra Kreml, som neppe er fornøyde med en offensiv som siden oktober i fjor bare har okkupert litt over en prosent av Ukrainas territorium, sier Heier.

Han poengterer at dette er mot en ukrainsk motpart som har lidd under kroniske mangler på soldater, ammunisjon og våpensystemer i snart åtte måneder.

– Dette er nok svært nedslående, sett fra Moskva, sier han.

Sinker Russland

Flere vestlige stormakter har den siste tiden godkjent støttepakker og våpenleveranser til Ukraina. Heier syns det er vanskelig å si om nytten fra våpenhjelpen har begynt å virke, blant annet fordi de ukrainske styrkene er dyktige til å utnytte det defensive forsvarslendet som stagger russerne, og som gjør at framrykkingen går tregt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtidig påpeker han at det også er mangler på russisk side, innen kommando og kontroll, logistikk og samordnet ildgivning mellom droner, artilleri, stridsvogner og fly. Alt dette bidrar til å sinke russerne og gjøre det noe lettere å opprettholde balansen i den organiserte ukrainske forsvarslinjen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier landet sender flere styrker til Kharkiv i forbindelse med den russiske offensiven. Foto: Jim Watson / AFP / NTB
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier landet sender flere styrker til Kharkiv i forbindelse med den russiske offensiven. Foto: Jim Watson / AFP / NTB

Hjelpepakker: Neppe nok

Heier er tydelig på at de militære hjelpepakkene fra Vesten neppe er nok til å frigjøre Ukraina. Til det trengs det mye mer våpen, ammunisjon og soldater. Og ikke minst trengs det mye mer kompetanse som det ukrainske forsvaret ikke har, og som det tar årevis å utvikle – nemlig evnen til å lede en integrert luft-, sjø- og landmilitær styrkepakke som kan bryte igjennom de russiske forsvarslinjene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dermed kan det synes som at våpnene som nå kommer inn på ukrainsk side bare bidrar til en ting: å stabilisere den tusen kilometer lange frontlinjen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Noe terreng kan kanskje vinnes tilbake der russerne ennå ikke er godt befestet og organisert i et balansert forsvar. Men en slik motoffensiv vil også være krevende for ukrainske styrker som dermed risikerer å miste enda flere soldater, forklarer Heier.

Veien videre

På spørsmål om hva slags sommer Ukraina går i vente, sier Heier at det vil bli en tid for stabilisering av frontlinjene i øst, og en opptrening av potente reservestyrker i vest. Samtidig skal russerne stagges på de mest utsatte frontavsnittene i Donbas.

– Denne tredelte samtidighetsutfordringen blir styrende for månedene som kommer. Innerst inne er det lite som tilsier at Ukraina vil klare å frigjøre så mange nye områder. Kanskje må de innstille seg på at veien mot vest har en pris, nemlig en avståelse av en femtedel av territoriet sitt.