Eksperter frykter «post-pandemisk stressyndrom» kan føre til flere hjerteinfarkt

<p>Norske forskere har funnet at flere nordmenn har fått PTSD-symptomer etter pandemien. Nå mener britiske leger at vi i årene som kommer kan se konsekvensene av post-pandemisk stresslidelse, og det kan gå spesielt hardt ut over hjertehelsen til unge voksne.</p>
Norske forskere har funnet at flere nordmenn har fått PTSD-symptomer etter pandemien. Nå mener britiske leger at vi i årene som kommer kan se konsekvensene av post-pandemisk stresslidelse, og det kan gå spesielt hardt ut over hjertehelsen til unge voksne. Foto: Terje Pedersen / NTB

Forskere ser med bekymring på en ny lidelse i forbindelse med coronapandemien. Nedstengningene kan føre til økte hjerteinfarkt. Høyest risiko har unge voksne.

I flere land ser man at befolkningen ikke bare må slite mot kort– og langtidseffektene av selve pandemien, men også hva hvordan gjentatte nedstengninger kan påvirke både hodet og kroppen.

Til avisen Evening Standard forteller to London-leger at de frykter at opp mot 300.000 briter kan få hjertelidelser som følge av «post-pandemisk stresslidelse» (PPSD).

– PPSD er et veldig reelt problem i stor skala. Så vel som selve tilstanden med alle sine øyeblikkelige problemer, så påføres en av de største utilsiktede skadene hjertehelsen, sier Mark Rayner til Evening Standard.

«Traume-tidsbombe»

Han frykter at helsevesenet har en «traume-tidsbombe» i vente, som kan ha fatale konsekvenser for de som rammes. Legene mener man må se mye tettere på sammenhengen mellom mental helse og hjerteproblemer. De mener personer mellom 30-45 år har høyest risiko.

– Jeg har sett en stor økning i trombose-relaterte vaskulære sykdommer på mitt legesenter. Langt yngre pasienter blir lagt inn og trenger kirurgisk og medisinsk behandling enn tidligere i pandemien, sier kollega Tahr Hussain ved Northwick Park sykehuset i Harrow.

De to legene mener pandemien og nedstengningene den har ført med seg, har hatt en voldsom effekt på den mentale helsen til hele nasjonen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Handlegaten Oxford Street i London tidligere i vinter. Britiske leger frykter at så mange som 300.000 briter kan få hjerteproblemer som følge av PPSD etter pandemien. Foto: Matt Dunham / AP / NTB
Handlegaten Oxford Street i London tidligere i vinter. Britiske leger frykter at så mange som 300.000 briter kan få hjerteproblemer som følge av PPSD etter pandemien. Foto: Matt Dunham / AP / NTB

Depresjon og hjerteproblemer

De får langt på vei støtte av professor David Hare, en av verdens ledende kardiologer, som også har bakgrunn fra psykiatri. Australieren har tidligere forsket på koblingen mellom depresjon og hjerteinfarkt.

Han mener covid-19 har ført til forhøyede risikoer ved spesielt tre områder; systematisk press på helsevesenet, som gir utsettelser av tester og behandling for andre pasienter, de langtvirkende psykososiale effektene av pandemien, og selve nedstengningene.

– Vi vet at personer med hjerteproblemer opplever mer depresjon. Vi vet at hjerteproblemer skaper depresjon, men vi har også gode data på at personer som har vært deprimerte over flere år, uavhengig av andre faktorer, har større sannsynlighet for å utvikle hjerteproblemer, forteller Hare til News.au.

– Påvirket resten av livet

Han mener befolkningen blir satt på en massiv sosiologisk og psykologisk prøve gjennom pandemien, og at det kan ha store konsekvenser, men advarer mot å henge seg opp i anslagene på opp mot 300.000 personer fra de britiske legene.

– Mye av det er relatert til livskvaliteten. For noen kommer det nok til å påvirke dem også for resten av livet. Folk kommer til å dø. Jeg tror det vil bli flere dødsfall. Men det er ikke en like interessant historie som å fortelle at en kvart million mennesker kommer til å dø fra post-covid-19 stressyndrom, sier han til avisen, med henvisning til anslaget fra de to britiske legene.

Flere nordmenn med PTSD-symptomer under pandemien

Norske forskere meldte tidligere i år at pandemien har gitt flere nordmenn symptomer på posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Blant deltagerne hadde 12,5 prosent av mennene og 19,5 prosent av kvinnene symptomer som tilsvarte en PTSD-diagnose. Resultatene kommer fra en spørreundersøkelse som 4500 nordmenn over 18 år svarte på i april og mai 2020 via sosiale medier.

− Noen grupper i samfunnet, som de som er bekymret for økonomien sin eller er særlig bekymret for sin egen helse eller for noen av sine nærmeste, har høyere risiko for å få høyt psykisk stress , sa professor Sverre Urnes Johnson ved Universitetet i Oslo til forskning.no i forbindelse med forskningsartikkelen.

Kvinner og yngre folk hadde også oftere slike symptomer.

FHI: Nedgang i hjerteproblemer i 2020

Tall fra FHI viser derimot at færre pasienter enn ventet ble registrert med akutt hjerteinfarkt og hjertesvikt i løpet av 2020.

FHI skrev i en rapport publisert i september at det er vanskelig å si sikkert hva som er årsaken til nedgangen. Men det kan virke som at det kan ha en sammenheng med tiltakene som ble iverksatt for å bekjempe coronaviruset.

– Den generelle nedgangen i planlagt aktivitet samt at færre har oppsøkt lege på grunn av andre årsaker, kan ha ført til en nedgang i registrerte diagnoser, opplyser FHI.

De mener også at det kan tenkes at helsevesenet hadde høyere terskel for å ta imot pasienter under pandemien.

Personvernpolicy