Flokkimmunitet mot covid-19? – Nonsens

Svensker ved grønnsaksmarked i Malmö. Skiltene og gjerdene er plassert ut for å begrense trengsel på grunn av coronaviruset. NTB Scanpix/Reuters/TT.
Svensker ved grønnsaksmarked i Malmö. Skiltene og gjerdene er plassert ut for å begrense trengsel på grunn av coronaviruset. NTB Scanpix/Reuters/TT.

Å oppnå flokkimmunitet mot covid-19 ved å la folk smittes av sykdommen for å bli immune er ikke bare etisk betenkelig, men vil neppe fungere, mener epidemiolog. 

Professor emeritus Dag Thelle. Foto fra bloggen.
Professor emeritus Dag Thelle. Foto fra bloggen.

– Flokkimmunitetsbegrepet dreier seg i utgangspunktet om å måle effekten av vaksinasjoner, ikke effekten av å la flest mulig smittes av en sykdom, sier professor emeritus i medisin (epidemiologi), Dag S Thelle, til ABC Nyheter.

I forbindelse med coronapandemien har det svirret en idé om å la sykdommen spre seg mer eller mindre fritt, slik at et kritisk antall personer oppnår immunitet. Tanken er at man da vil oppnå såkalt «flokkimmunitet».

– Flokkimmunitetsbegrepet handler generelt om hvor mange som må være immune for at en sykdom ikke skal kunne spre seg videre. Begrepet er cirka 100 år gammelt, og fikk aktualitet når man begynte å måle effekten av vaksinasjoner, sier Thelle.

Det knytter seg fortsatt stor usikkerhet til oppbyggingen av antistoffer etter covid-19-sykdom.

Krever mange smittede

På bloggen sin har Thelle publisert et innlegg om «Flokkimmunitet - hvor blir den av?», der han blant annet skriver:

Infeksjonsmedisinsk seksjon ved Bærum sykehus i Gjettum. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Infeksjonsmedisinsk seksjon ved Bærum sykehus i Gjettum. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

«[28. mai viste New York Times] eksempel på hvor langt man trolig var fra en flokkimmunitet i forskjellige deler av verden. Sverige og Storbritannia ble presentert som land med begrenset nedstengning, nettopp med hensikt å bygge opp immuniteten, men selv her er trolig andelen smittede et sted mellom 7 og 17 prosent. New York, som hittil er den byen med flest syke og smittede har kommet opp i 20 prosent. Konklusjonen så langt er at flokkimmunitet, det vi si at det ikke er mange nok som ikke er smittet til at virus klarer å formere seg, ligger langt fram i tid. Vi vet ikke sikkert hvor mange som må være smittet for at dette skal skje, men tallene ligger et sted fra 60 prosent og oppover. (...)»

Les også: Under 15 prosent bruker Smittestopp-appen: Dataene har fortsatt verdi, mener Høie

Oppnås ikke i nær framtid

– Vi vil ikke oppnå flokkimmunitet i den nærmeste framtid, sier epidemiolog Michael Mina ved Harvard T.H. Chan School of Public Health i den samme New York Times-artikkelen.

– Vi har ingen trygg måte å bygge det opp på. Ikke med mindre vi lar viruset komme ut av kontroll, men jeg tror de fleste mener at det ikke er en metode vi kan bruke, sier Michael Mina.

Sverige har til nå registrert 4542 døde blant coronasmittede, mens tallet i Norge er 237. Sverige ligger nesten i verdenstoppen målt i antall koronarelaterte dødsfall per innbyggere.

– Det øyeblikk man begynner å si at flokkimmunitet skal oppstå ved at en tilstrekkelig andel av befolkningen er smittet av sykdommen har man samtidig akseptert at svært mange blir syke, og høyt antall døde, sier Thelle.

Les også: Pandemien forlenger tiden med bompenger på Svinesund

Lav andel med antistoffer

Nærmere 6,2 millioner mennesker verden over har hittil fått påvist koronaviruset, og av dem er over 371.000 døde. Halvparten av alle som har fått påvist viruset er friskmeldt, men andelen i befolkningen som har utviklet antistoffer er likevel lav.

– For å oppnå flokkimmunitet må så mange være smittet og blitt immune at sykdommen ikke sprer seg videre. Hvor mange det vil være når det gjelder covid-19 vet man ikke sikkert, men et anslag har vært 40-60 prosent av befolkningen. Hvis man skal dit opp uten vaksine vil det gå med svært mange menneskeliv. Argumentet fra dem som skulle si at man bør la folk bli smittet er at man skal beskyttede sårbare gruppene til man kommer dit opp, men jeg er ganske sikker på at det ikke er mulig, sier Thelle.

Les også: Svenskers tillit til coronahåndtering raser

Må ha vaksine

Det er få som tror at flokkimmunitet er mulig uten vaksinasjon. Det er fortsatt et stykke dit.

– Det jeg vil presisere er at om man skal oppnå flokkimmunitet uten vaksine så koster det menneskeliv, og det er et etisk problem. Mange vil si at det fra en folkehelsesynsvinkel er ren nonsens, sier Thelle.

– Et annet poeng er at immuniteten man oppnår ved vaksinasjon og den man oppnår ved smitte ganske sikkert ikke er den samme. Vi vet rett og slett ikke hva som gir best beskyttelse. Man vet ikke hvor varig immuniteten er etter en virusinfeksjon som covid-19, og vi vet ikke hvor gode vaksinene kommer til å bli.

– Hvordan vurderer du sannsynligheten for at man får en vaksine?

– Det er så mange prosjekter i gang at jeg er ganske overbevist om at man vil utvikle en effektiv vaksine, men det ligger frem i tid, sier professoren.

Les også: Rekordmange coronadøde på ett døgn i Brasil

Øvrige kilder: NTB.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært