Flere tusen barn misbrukt av prester i USA:

Oslo katolske bispedømme: – Vi blir uvel

Video: Trolig er flere tusen barn utsatt for seksuelle overgrep over en periode på flere tiår.

Detaljene i nok en overgrepssak i den katolske kirken, denne gang i Pennsylvania i USA, er sjokkerende. Flere tusen barn antas å ha blitt misbrukt over en periode på flere tiår. – Vi synes det er forkastelig og blir uvel, sier Hans Rossiné i Oslo katolske bispedømme.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rapporten om overgrepene i seks bispedømmer i delstaten Pennsylvania i USA ble lagt frem tirsdag. Granskerne mener det er troverdige overgrepsanklager mot over 300 prester. Trolig er flere tusen barn utsatt for seksuelle overgrep over en periode på flere tiår.

De fleste ofrene var gutter, men også jenter skal ha blitt misbrukt. I rapporten slås det fast at kirkeledere aktivt og systematisk dekket over overgrepene.

– Jeg tror alle som leser om dette reagerer som vanlige mennesker, vi synes det er forkastelig og blir uvel av å lese om misbruk og overgrep og spesielt dimensjonen i denne siste saken, sier kommunikasjonssjef i Oslo katolske bispedømme, Hans Rossiné, til ABC Nyheter.

– Vi blir også lei oss på vegne av kirken og alle anstendige mennesker i kirken. Vatikanet er tydelig i sin fordømmelse av de kriminelle og moralsk forkastelige handlingene i Pennsylvania, og sier både gjerningsmennene og dem som har dekket over deres ugjerninger må stilles til ansvar, sier Rossiné.

New York Times har trukket frem noen av formuleringene i rapporten:

  • En prest tvang en 9 år gammel gutt til å utføre oralsex på ham, og «brukte siden vievann til å ‘rense ham’».
  • Ved ett tilfelle voldtok en prest en jente, gjorde henne gravid og arrangerte en abort for henne.
  • I bispedømmet Pittsburgh skal en gruppe prester ha «delt informasjon om ofre, laget overgrepsbilder med ofrene og utvekslet ofre seg imellom». Blant annet beskriver rapporten hvordan de misbrukte guttene fikk gullkors som gaver. I rapporten heter det: «korsene hadde en annen funksjon enn å innynde seg hos barna. De var også et synlig signal til andre overgripere om at nettopp disse guttene var psykisk nedbrutt, slik at de var «ideelle ofre».
  • Den samme kretsen overgripere skal ifølge rapporten ha brukt «pisker, vold og sadisme ved voldtekt av sine ofre.»

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kirkegjengere under en messe i St Paul-katedralen i Pittsburgh i den amerikanske delstaten Pennsylvania 15. august. Pittsburgh-bispedømmet har denne uken vært rystet av omfattende overgreps-avsløringer. Scanpix/AFP.
Kirkegjengere under en messe i St Paul-katedralen i Pittsburgh i den amerikanske delstaten Pennsylvania 15. august. Pittsburgh-bispedømmet har denne uken vært rystet av omfattende overgreps-avsløringer. Scanpix/AFP.

5700 prester anklaget i USA

Til sammen har minst 5.700 katolske prester i USA blitt anklaget for overgrep fra 50-tallet og fremover, ifølge organisasjonen Bishop Accountability.

Bare noen få hundre er blitt tiltalt, stilt for retten og dømt.

Lignende forhold har blitt rapportert fra en rekke land, ikke minst i Europa. I Irland slo en granskingskommisjon i 2009 fast at den katolske kirken i Irland har skjult misbruk av barn i Dublin erkebispedømme fra 1975-2004. I 2010 kom avsløringer av overgrep først og fremst i Tyskland, Irland og USA.

Presidenten for den amerikanske katolske biskopkonferanse, Daniel DiNardo, erklærte torsdag overgrepene i Pennsylvania for «en moralsk katastrofe.»

Les også: Gransking: Prester begikk overgrep mot over 1.000 barn

Handlingsplan i Norge

Kommunikasjonssjef Hans Rossiné. Foto: katolsk.no
Kommunikasjonssjef Hans Rossiné. Foto: katolsk.no

Kommunikasjonssjef Hans Rossiné understreker at Pave Frans har satt arbeidet mot overgrep øverst på agendaen:

– Han er helt tydelig om sin nulltoleranse, har iverksatt en rekke tiltak og sier at ofrene og de som har lidd skal vite at han alltid er på deres side. Paven er tindrende klar på at biskopene og lederne som har sett bort, ikke tatt problemet på alvor og fortiet ugjerningene, også skal stilles til ansvar, sier Rossiné.

– Det siste tiåret har det skjedd et opprydningsarbeid i de fleste bispedømmene rundt omkring i verden med nye beredskapsplaner, tiltak og rutiner. Det er godt mottatt på lokalt nivå.

I april 2010 ble det kjent at en tidligere katolsk biskop i Trondheim hadde innrømmet seksuelle overgrep mot en mindreårig altergutt for mange år siden. I 2013 offentliggjorde Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift en beredskapsplan med forpliktende retningslinjer i saker om seksuelle overgrep og krenkelser der anklaget eller mistenkt er i Kirkens tjeneste.

Pittsburgh-biskop David Zubik anklages av storjuryen for å ha unnlatt å informere politiet om alvorlige overgrep blant kirkeansatte. Zubik sier at alle troverdige anklager har blitt videreformidlet til politiet etter retningslinjene som kom i 2002. Arkivfoto: Scanpix/AP.
Pittsburgh-biskop David Zubik anklages av storjuryen for å ha unnlatt å informere politiet om alvorlige overgrep blant kirkeansatte. Zubik sier at alle troverdige anklager har blitt videreformidlet til politiet etter retningslinjene som kom i 2002. Arkivfoto: Scanpix/AP.

Planen er distribuert til alle menigheter og er tilgjengelig på forsiden til kirkens nettsted.

– Vi har egne kontaktpersoner og rutiner for hvordan henvendelser skal følges opp, og er tydelige på at politiet alltid skal kontaktes ved mistanke om seksuelle overgrep mot mindreårige i kirken. Vi har ikke hatt oppe denne typen saker etter 2010, sier Rossiné.

– Årsaksbildet og forklaringene er sannsynligvis sammensatte. De alvorligste synder er begått i flere menigheter og miljøer, og har foregått over lang tid, sier kommunikasjonssjefen.

– Systematisk beskyttelse av overgripere

Granskingen i Pennsylvania har kun ført til at to prester er blitt siktet for forbrytelser. En av disse har tilstått. Nesten alle de andre sakene er imidlertid foreldet. Mange av prestene er døde, mens andre ikke lenger er praktiserende.

Bygningen til det romersk-katolske bispedømmet i Harrisburg, 16. august 2018. Scanpix/Reuters.
Bygningen til det romersk-katolske bispedømmet i Harrisburg, 16. august 2018. Scanpix/Reuters.

Allerede i løpet av 1990-tallet ble flere og flere saker offentlig kjent hvor katolske prester hadde begått overgrep mot barn. I 2002 kom storavsløringen: Boston Globe avdekket en artikkelserie at erkebispedømmet hadde beskyttet prester som misbrukte barn.

– Amerikanske biskoper har også gjennomført en rekke tiltak de siste årene, blant annet kom et charter for beskyttelse av barn og unge i 2002. Det resulterte i reformer og endringer som trolig hadde effekt, siden Pennsylvania-rapporten melder om svært få tilfeller etter 2002, sier Rossiné i Oslo katolske bispedømme.

Avsløringer allerede på 90-tallet

Førstelektor Jane Skjoldli.
Førstelektor Jane Skjoldli.

– På 90-tallet virket sakene forholdsvis isolerte. I forbindelse med avsløringene i 2002, ble det imidlertid tydelig at biskoper i lengre tid hadde beskyttet prester som begikk overgrep. De måtte kanskje gjennom et bot-og-bedringsprogram, men ble så flyttet til andre steder hvor de fikk tilgang til nye ofre, sier førstelektor i religionsvitenskap ved Universitet i Oslo, Jane Skjoldli, til ABC Nyheter.

Hun mener overgrepene og det systematiske hemmeligholdet ble muliggjort av den enorme makten i kirkehierarkiet.

– Denne makten har vært utøvet i lukkede systemer som for eksempel privatskoler, sier førstelektoren.

Mediedekningen har vært avgjørende for å avsløre kirkehierarkiets systematiske beskyttelse av overgripere, mener hun.

– Overgrepssakene og forsøkene på å beskytte overgripere snarere enn ofre har vært til stor skade for tillitsforholdet mellom kirken og de troende, sier Skjoldli, og trekker frem Irland som eksempel:

– Irske katolikker blir prosentvis en mindre del av befolkningen, samtidig som de i mindre grad enn tidligere aksepterer Den katolske kirkes offisielle lære om for eksempel abort og likekjønnede par.

Pavens kardinal siktet

I juni 2018 ble Kardinal George Pell, pavens øverste økonomiske rådgiver og nummer tre i Vatikanet, siktet for voldtekt og seksuelle overgrep. Pell erklærte seg uskyldig, og opplyste i sommer at han søkte permisjon for å kunne reise hjem til Australia og renvaske seg.

– Det at en høytstående kardinal sendes hjem for å dømmes av en statlig domstol er et sterkt signal og et symbol på endring, sier Skjoldli.

Hun mener oppryddingen i hemmeligholdet begynte for alvor under pave Benedikt XVI, og er et omfattende prosjekt som fremdeles pågår i den katolske kirken.

– Det vil ta flere tiår å rydde opp og å få på plass rutiner og en kultur gjennomsyret av holdningen at det er overgrepsofrene man skal beskytte, og at skyldige prester og annet kirkepersonell må for retten.

– Har fenomenet sølibat noe å si?

– Det er ingenting som tyder på at man blir overgriper av å leve i sølibat. Forskning på området viser at i de fleste tilfeller bryter prester sølibatet ved å ha sex med en annen voksen person, ikke ved å utføre overgrep mot barn.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Pave Frans under en pressekonferanse i flyet sitt, på vei tilbake fra et besøk til Chile mens overgrepsskandalen raste der i januar. Scanpix/AFP.
Pave Frans under en pressekonferanse i flyet sitt, på vei tilbake fra et besøk til Chile mens overgrepsskandalen raste der i januar. Scanpix/AFP.

– Unnfallende

– Det er klart at den katolske kirken har vært for unnfallende. Det er dokumentert en ukultur der både prester og kardinaler har kjent til overgrep uten reagere tilstrekkelig, sier Hans Egil Offerdal, som til daglig arbeider som internasjonal rådgiver ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere jobbet som forsker med Den katolske kirke som et av sine spesialområder.

Trass de mange skandalene maner Offerdal til en nøktern fremstilling:

– Studier av dette viser at det neppe er noen overrepresentasjon av overgrep blant katolske prester sammenlignet med andre yrkesgrupper, og i befolkningen generelt. Tvert imot tyder tall på at tallene er statistisk sett lavere i kirken enn for øvrige grupper.

– Nå er det i ferd med å bli mer åpenhet i samfunnet generelt, og forferdelige ting kommer frem i lyset. Vi har også sett eksempler på dette blant FNs fredsbevarende styrker og i enkelte hjelpeorganisasjoner, sier Offerdal.

Les også: Over 500 korgutter ble misbrukt i Tyskland (2017)

– Benedikts krefter strakk ikke til

En av årsakene til at pave Benedikt gikk var at han forsøkte å ta tak i problemstillinger rundt overgrep, men ble motarbeidet, sier Offerdal;

– Kreftene hans strakk ikke til. Hans forgjenger, pave Johannes Paul II, var svært unnfallende på dette feltet. Det må ses i lys av hans bakgrunn. Da han arbeidet for kirken i det kommunistiske Polen så han flere ganger at regimet forsøkte å benytte falske overgrepsanklager til å kvitte seg med politisk brysomme prester, sier Offerdal.

Chiles erkebiskop Charles Scicluna og monsignore Jordi Bertomeu beskyttes av sikkerhetsvakter mens student-demonstranter krever gransking av overgrepstilfeller i den katolske kirken i landet. 13. juni 2018. Scanpix/AP.
Chiles erkebiskop Charles Scicluna og monsignore Jordi Bertomeu beskyttes av sikkerhetsvakter mens student-demonstranter krever gransking av overgrepstilfeller i den katolske kirken i landet. 13. juni 2018. Scanpix/AP.

Tidligere i år ble 158 medlemmer av den katolske kirken i Chile knyttet til totalt 144 ulike etterforskninger av overgrepssaker tilbake til 1960. Pave Frans skrev i et brev i juni at han skammer seg over at verken han eller kirkens ledere i Chile noensinne lyttet til ofrene da overgrepsskandalen i det søramerikanske landet utviklet seg.

I forordet til rapporten fra Pennsylvania skriver storjuryens medlemmer:

«Vi blir kvalme ved tanken på alle forbrytelsene som vil forbli ustraffet, uten at ofrene får erstatning. Vi kommer til å nevne navn, og beskrive hva de gjorde. Både overgriperne og de som beskyttet dem. Vi skal rette et lys mot deres adferd, fordi det er hva ofrene fortjener. Og vi skal legge frem våre anbefalinger om lovendringer, så aldri noen behøver å lage en slik rapport igjen.»

Hele rapporten er offentliggjort her.

Les også:

Den katolske kirke vil kjempe for å avskaffe dødsstraff

Pave Frans fordømmer mishandlingskulturen i den katolske kirken

Pavens homo-utsagn: radikalt brudd eller samme gamle?

Australsk erkebiskop dømt for å ha skjult overgrep mot barn

Paven ba om unnskyldning for seksuelle overgrep fra prestestanden i Chile

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden