Flere tusen barn misbrukt av prester i USA:

Oslo katolske bispedømme: – Vi blir uvel

Video: Trolig er flere tusen barn utsatt for seksuelle overgrep over en periode på flere tiår.

Detaljene i nok en overgrepssak i den katolske kirken, denne gang i Pennsylvania i USA, er sjokkerende. Flere tusen barn antas å ha blitt misbrukt over en periode på flere tiår. – Vi synes det er forkastelig og blir uvel, sier Hans Rossiné i Oslo katolske bispedømme.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rapporten om overgrepene i seks bispedømmer i delstaten Pennsylvania i USA ble lagt frem tirsdag. Granskerne mener det er troverdige overgrepsanklager mot over 300 prester. Trolig er flere tusen barn utsatt for seksuelle overgrep over en periode på flere tiår.

De fleste ofrene var gutter, men også jenter skal ha blitt misbrukt. I rapporten slås det fast at kirkeledere aktivt og systematisk dekket over overgrepene.

– Jeg tror alle som leser om dette reagerer som vanlige mennesker, vi synes det er forkastelig og blir uvel av å lese om misbruk og overgrep og spesielt dimensjonen i denne siste saken, sier kommunikasjonssjef i Oslo katolske bispedømme, Hans Rossiné, til ABC Nyheter.

– Vi blir også lei oss på vegne av kirken og alle anstendige mennesker i kirken. Vatikanet er tydelig i sin fordømmelse av de kriminelle og moralsk forkastelige handlingene i Pennsylvania, og sier både gjerningsmennene og dem som har dekket over deres ugjerninger må stilles til ansvar, sier Rossiné.

New York Times har trukket frem noen av formuleringene i rapporten:

  • En prest tvang en 9 år gammel gutt til å utføre oralsex på ham, og «brukte siden vievann til å ‘rense ham’».
  • Ved ett tilfelle voldtok en prest en jente, gjorde henne gravid og arrangerte en abort for henne.
  • I bispedømmet Pittsburgh skal en gruppe prester ha «delt informasjon om ofre, laget overgrepsbilder med ofrene og utvekslet ofre seg imellom». Blant annet beskriver rapporten hvordan de misbrukte guttene fikk gullkors som gaver. I rapporten heter det: «korsene hadde en annen funksjon enn å innynde seg hos barna. De var også et synlig signal til andre overgripere om at nettopp disse guttene var psykisk nedbrutt, slik at de var «ideelle ofre».
  • Den samme kretsen overgripere skal ifølge rapporten ha brukt «pisker, vold og sadisme ved voldtekt av sine ofre.»

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kirkegjengere under en messe i St Paul-katedralen i Pittsburgh i den amerikanske delstaten Pennsylvania 15. august. Pittsburgh-bispedømmet har denne uken vært rystet av omfattende overgreps-avsløringer. Scanpix/AFP.
Kirkegjengere under en messe i St Paul-katedralen i Pittsburgh i den amerikanske delstaten Pennsylvania 15. august. Pittsburgh-bispedømmet har denne uken vært rystet av omfattende overgreps-avsløringer. Scanpix/AFP.

5700 prester anklaget i USA

Til sammen har minst 5.700 katolske prester i USA blitt anklaget for overgrep fra 50-tallet og fremover, ifølge organisasjonen Bishop Accountability.

Bare noen få hundre er blitt tiltalt, stilt for retten og dømt.

Lignende forhold har blitt rapportert fra en rekke land, ikke minst i Europa. I Irland slo en granskingskommisjon i 2009 fast at den katolske kirken i Irland har skjult misbruk av barn i Dublin erkebispedømme fra 1975-2004. I 2010 kom avsløringer av overgrep først og fremst i Tyskland, Irland og USA.

Presidenten for den amerikanske katolske biskopkonferanse, Daniel DiNardo, erklærte torsdag overgrepene i Pennsylvania for «en moralsk katastrofe.»

Les også: Gransking: Prester begikk overgrep mot over 1.000 barn

Handlingsplan i Norge

Kommunikasjonssjef Hans Rossiné. Foto: katolsk.no
Kommunikasjonssjef Hans Rossiné. Foto: katolsk.no

Kommunikasjonssjef Hans Rossiné understreker at Pave Frans har satt arbeidet mot overgrep øverst på agendaen:

– Han er helt tydelig om sin nulltoleranse, har iverksatt en rekke tiltak og sier at ofrene og de som har lidd skal vite at han alltid er på deres side. Paven er tindrende klar på at biskopene og lederne som har sett bort, ikke tatt problemet på alvor og fortiet ugjerningene, også skal stilles til ansvar, sier Rossiné.

– Det siste tiåret har det skjedd et opprydningsarbeid i de fleste bispedømmene rundt omkring i verden med nye beredskapsplaner, tiltak og rutiner. Det er godt mottatt på lokalt nivå.

I april 2010 ble det kjent at en tidligere katolsk biskop i Trondheim hadde innrømmet seksuelle overgrep mot en mindreårig altergutt for mange år siden. I 2013 offentliggjorde Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift en beredskapsplan med forpliktende retningslinjer i saker om seksuelle overgrep og krenkelser der anklaget eller mistenkt er i Kirkens tjeneste.

Pittsburgh-biskop David Zubik anklages av storjuryen for å ha unnlatt å informere politiet om alvorlige overgrep blant kirkeansatte. Zubik sier at alle troverdige anklager har blitt videreformidlet til politiet etter retningslinjene som kom i 2002. Arkivfoto: Scanpix/AP.
Pittsburgh-biskop David Zubik anklages av storjuryen for å ha unnlatt å informere politiet om alvorlige overgrep blant kirkeansatte. Zubik sier at alle troverdige anklager har blitt videreformidlet til politiet etter retningslinjene som kom i 2002. Arkivfoto: Scanpix/AP.

Planen er distribuert til alle menigheter og er tilgjengelig på forsiden til kirkens nettsted.

– Vi har egne kontaktpersoner og rutiner for hvordan henvendelser skal følges opp, og er tydelige på at politiet alltid skal kontaktes ved mistanke om seksuelle overgrep mot mindreårige i kirken. Vi har ikke hatt oppe denne typen saker etter 2010, sier Rossiné.

– Årsaksbildet og forklaringene er sannsynligvis sammensatte. De alvorligste synder er begått i flere menigheter og miljøer, og har foregått over lang tid, sier kommunikasjonssjefen.

– Systematisk beskyttelse av overgripere

Granskingen i Pennsylvania har kun ført til at to prester er blitt siktet for forbrytelser. En av disse har tilstått. Nesten alle de andre sakene er imidlertid foreldet. Mange av prestene er døde, mens andre ikke lenger er praktiserende.

Bygningen til det romersk-katolske bispedømmet i Harrisburg, 16. august 2018. Scanpix/Reuters.
Bygningen til det romersk-katolske bispedømmet i Harrisburg, 16. august 2018. Scanpix/Reuters.

Allerede i løpet av 1990-tallet ble flere og flere saker offentlig kjent hvor katolske prester hadde begått overgrep mot barn. I 2002 kom storavsløringen: Boston Globe avdekket en artikkelserie at erkebispedømmet hadde beskyttet prester som misbrukte barn.

– Amerikanske biskoper har også gjennomført en rekke tiltak de siste årene, blant annet kom et charter for beskyttelse av barn og unge i 2002. Det resulterte i reformer og endringer som trolig hadde effekt, siden Pennsylvania-rapporten melder om svært få tilfeller etter 2002, sier Rossiné i Oslo katolske bispedømme.

Avsløringer allerede på 90-tallet

Førstelektor Jane Skjoldli.
Førstelektor Jane Skjoldli.

– På 90-tallet virket sakene forholdsvis isolerte. I forbindelse med avsløringene i 2002, ble det imidlertid tydelig at biskoper i lengre tid hadde beskyttet prester som begikk overgrep. De måtte kanskje gjennom et bot-og-bedringsprogram, men ble så flyttet til andre steder hvor de fikk tilgang til nye ofre, sier førstelektor i religionsvitenskap ved Universitet i Oslo, Jane Skjoldli, til ABC Nyheter.

Hun mener overgrepene og det systematiske hemmeligholdet ble muliggjort av den enorme makten i kirkehierarkiet.

– Denne makten har vært utøvet i lukkede systemer som for eksempel privatskoler, sier førstelektoren.

Mediedekningen har vært avgjørende for å avsløre kirkehierarkiets systematiske beskyttelse av overgripere, mener hun.

– Overgrepssakene og forsøkene på å beskytte overgripere snarere enn ofre har vært til stor skade for tillitsforholdet mellom kirken og de troende, sier Skjoldli, og trekker frem Irland som eksempel:

– Irske katolikker blir prosentvis en mindre del av befolkningen, samtidig som de i mindre grad enn tidligere aksepterer Den katolske kirkes offisielle lære om for eksempel abort og likekjønnede par.

Pavens kardinal siktet

I juni 2018 ble Kardinal George Pell, pavens øverste økonomiske rådgiver og nummer tre i Vatikanet, siktet for voldtekt og seksuelle overgrep. Pell erklærte seg uskyldig, og opplyste i sommer at han søkte permisjon for å kunne reise hjem til Australia og renvaske seg.

– Det at en høytstående kardinal sendes hjem for å dømmes av en statlig domstol er et sterkt signal og et symbol på endring, sier Skjoldli.

Hun mener oppryddingen i hemmeligholdet begynte for alvor under pave Benedikt XVI, og er et omfattende prosjekt som fremdeles pågår i den katolske kirken.

– Det vil ta flere tiår å rydde opp og å få på plass rutiner og en kultur gjennomsyret av holdningen at det er overgrepsofrene man skal beskytte, og at skyldige prester og annet kirkepersonell må for retten.

– Har fenomenet sølibat noe å si?

– Det er ingenting som tyder på at man blir overgriper av å leve i sølibat. Forskning på området viser at i de fleste tilfeller bryter prester sølibatet ved å ha sex med en annen voksen person, ikke ved å utføre overgrep mot barn.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Pave Frans under en pressekonferanse i flyet sitt, på vei tilbake fra et besøk til Chile mens overgrepsskandalen raste der i januar. Scanpix/AFP.
Pave Frans under en pressekonferanse i flyet sitt, på vei tilbake fra et besøk til Chile mens overgrepsskandalen raste der i januar. Scanpix/AFP.

– Unnfallende

– Det er klart at den katolske kirken har vært for unnfallende. Det er dokumentert en ukultur der både prester og kardinaler har kjent til overgrep uten reagere tilstrekkelig, sier Hans Egil Offerdal, som til daglig arbeider som internasjonal rådgiver ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere jobbet som forsker med Den katolske kirke som et av sine spesialområder.

Trass de mange skandalene maner Offerdal til en nøktern fremstilling:

– Studier av dette viser at det neppe er noen overrepresentasjon av overgrep blant katolske prester sammenlignet med andre yrkesgrupper, og i befolkningen generelt. Tvert imot tyder tall på at tallene er statistisk sett lavere i kirken enn for øvrige grupper.

– Nå er det i ferd med å bli mer åpenhet i samfunnet generelt, og forferdelige ting kommer frem i lyset. Vi har også sett eksempler på dette blant FNs fredsbevarende styrker og i enkelte hjelpeorganisasjoner, sier Offerdal.

Les også: Over 500 korgutter ble misbrukt i Tyskland (2017)

– Benedikts krefter strakk ikke til

En av årsakene til at pave Benedikt gikk var at han forsøkte å ta tak i problemstillinger rundt overgrep, men ble motarbeidet, sier Offerdal;

– Kreftene hans strakk ikke til. Hans forgjenger, pave Johannes Paul II, var svært unnfallende på dette feltet. Det må ses i lys av hans bakgrunn. Da han arbeidet for kirken i det kommunistiske Polen så han flere ganger at regimet forsøkte å benytte falske overgrepsanklager til å kvitte seg med politisk brysomme prester, sier Offerdal.

Chiles erkebiskop Charles Scicluna og monsignore Jordi Bertomeu beskyttes av sikkerhetsvakter mens student-demonstranter krever gransking av overgrepstilfeller i den katolske kirken i landet. 13. juni 2018. Scanpix/AP.
Chiles erkebiskop Charles Scicluna og monsignore Jordi Bertomeu beskyttes av sikkerhetsvakter mens student-demonstranter krever gransking av overgrepstilfeller i den katolske kirken i landet. 13. juni 2018. Scanpix/AP.

Tidligere i år ble 158 medlemmer av den katolske kirken i Chile knyttet til totalt 144 ulike etterforskninger av overgrepssaker tilbake til 1960. Pave Frans skrev i et brev i juni at han skammer seg over at verken han eller kirkens ledere i Chile noensinne lyttet til ofrene da overgrepsskandalen i det søramerikanske landet utviklet seg.

I forordet til rapporten fra Pennsylvania skriver storjuryens medlemmer:

«Vi blir kvalme ved tanken på alle forbrytelsene som vil forbli ustraffet, uten at ofrene får erstatning. Vi kommer til å nevne navn, og beskrive hva de gjorde. Både overgriperne og de som beskyttet dem. Vi skal rette et lys mot deres adferd, fordi det er hva ofrene fortjener. Og vi skal legge frem våre anbefalinger om lovendringer, så aldri noen behøver å lage en slik rapport igjen.»

Hele rapporten er offentliggjort her.

Les også:

Den katolske kirke vil kjempe for å avskaffe dødsstraff

Pave Frans fordømmer mishandlingskulturen i den katolske kirken

Pavens homo-utsagn: radikalt brudd eller samme gamle?

Australsk erkebiskop dømt for å ha skjult overgrep mot barn

Paven ba om unnskyldning for seksuelle overgrep fra prestestanden i Chile

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
03:43 Forskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22 To av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46 Kina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28 Politiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05 Røyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47 Mellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04 Dæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59 Nynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:50 Digitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner00:49 King frykter strekk00:31 Tyrkia truer med nye angrep i Syria00:20 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:37 Ny studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet23:32 USA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21 Muslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29 Innbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24 Julio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02 Ekspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50 USA endrer syn på Israels bosetninger20:28 Danmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03 28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01 Et flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23 Tre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04 Frode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55 Uføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47 – Dronning Elizabeth er den ultimate feminist18:46 Over 100.000 barn internert i USA18:39 Ropstad kunne løftet en viktig debatt – men feilet18:31 Forslag om forbud mot machete sendes på høring17:58 Avduket i natt: Nå strømmer norske kunder til17:57 Tre personer er drept ved Walmart i Oklahoma17:51 Frode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld17:42 Kraftig økning i avskogingen i Amazonas17:38 WADA varsler Russland-dom i desember17:16 Mann tiltalt for å ha forsøkt å drepe naboen17:02 Staten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01 NHO får ikke Torp-hjelp: – Bussene står som spekkhoggere foran ankomsthallen16:57 Coop sponser ski-VM fram til 202516:49 Schumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33 Odd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26 Trump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25 Spansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16 PST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46 Airbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44 Død kvinne i Oslo var siktedes mor15:37 Jehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34 Flere drept i protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08 Heggem gir seg i Rosenborgs styre15:00 Kvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00 Tre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48 Politiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30 Tolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16 Trio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien13:38 Tyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly13:36 Vestlige land støtter opposisjonens protester i Georgia13:35 Bolivia: Veisperringer fører til mangel på bensin og mat13:14 Platini dømmer VAR nord og ned13:13 Drapssiktet 27-åring ble tilbudt helsehjelp drapsdagen12:45 Emirates med milliardbestilling fra Airbus12:44 Norske stjerner før «hete-OL»: – Svært krevende kombinasjon12:44 Ungdomsskoleelever rammet av tåregass12:43 Tre smittet av svartedauden i Kina12:07 Åpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt11:57 Catalonias regionale president forklarte seg i retten11:47 Været skaper trafikkproblemer igjen på Østlandet10:58 Tyskland skal bruke mer penger på forsvar10:57 Norsk konkursalarm: – Vi nærmer oss nivået under finanskrisen10:52 En person omkom da bru kollapset i Frankrike10:30 Norske elever får en mer praktisk skole10:24 Betydelig lavere strømpris i år enn i fjor10:17 Curling-EM: Norge fratatt seier etter bruk av feil kost09:53 Småbedriftene vil ha bukt med tilsynsvelde09:39 Lagerbäck gjør fire endringer mot Malta09:38 Språkprisen til Kristin Fridtun09:22 Ronaldo avviser strid med Sarri: – Medieskapt09:20 Johannes om Johannes: – Han har giv og glød til å bli best09:08 Togreisende på Østlandet mer misfornøyd enn før08:11 Selvaag Bolig varsler utbytte på 2 milliarder kroner08:09 Demonstranter prøvde å rømme omringet universitet etter voldelig natt07:10 Fossilfunn trekker teori om oppreist gange i tvil06:40 UEFA-statistikken disser Norges ungdomsrevolusjon06:06 Politiet: Ti personer skutt på fest i California - fire av dem er døde06:00 Elvestuen smeller døra igjen – vil ikke ha innspill til klimaplan05:54 Dette skjedde i natt05:51 Lundteigen vil ta dykkersaken til Stortinget05:50 Dette skjer i dag05:47 Rouhani beskylder demonstranter for vandalisme04:59 USA fordømmer uberettiget maktbruk i Hongkong04:19 Få opplever at ledelsen tar metoo-grep før julebordsesongen04:19 Barns rettigheter blir bedre, men nye farer har oppstått03:11 Eksplosjon i rekkehus i Helsingborg03:08 Dobbelt så mange cruiseanløp ventes i Kristiansand03:07 Chiles president fordømmer politiets voldsbruk02:31 Bolivias midlertidige regjering varsler snarlig nyvalg01:48 Russland vil frigi ukrainske marineskip01:46 Florø-drapet: Politiet har ikke fått avhørt drapssiktet 27-åring01:10 Donald Tusk blir trolig ny leder for de konservative i Europa01:00 NHO mener tariffsystemet må fornyes00:59 Politi stormer universitet i Hongkong
Siste nytt
03:43VerdenForskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22NorgeTo av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46VerdenKina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28NorgePolitiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05VerdenRøyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47NorgeMellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04SportDæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59VerdenNynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:50NorgeDigitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner00:49SportKing frykter strekk00:31VerdenTyrkia truer med nye angrep i Syria00:20SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:37NorgeNy studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet23:32VerdenUSA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21NorgeMuslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29NorgeInnbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24NorgeJulio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02ReiseEkspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50PolitikkUSA endrer syn på Israels bosetninger20:28VerdenDanmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03Norge28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01PolitikkEt flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23NorgeTre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04NorgeFrode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55NorgeUføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47Verden– Dronning Elizabeth er den ultimate feminist18:46VerdenOver 100.000 barn internert i USA18:39Helse og livsstilRopstad kunne løftet en viktig debatt – men feilet18:31NorgeForslag om forbud mot machete sendes på høring17:58MotorAvduket i natt: Nå strømmer norske kunder til17:57VerdenTre personer er drept ved Walmart i Oklahoma17:51NorgeFrode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld17:42VerdenKraftig økning i avskogingen i Amazonas17:38SportWADA varsler Russland-dom i desember17:16NorgeMann tiltalt for å ha forsøkt å drepe naboen17:02NorgeStaten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01PengerNHO får ikke Torp-hjelp: – Bussene står som spekkhoggere foran ankomsthallen16:57SportCoop sponser ski-VM fram til 202516:49SportSchumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33PengerOdd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26VerdenTrump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25PengerSpansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16NorgePST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46SportAirbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44NorgeDød kvinne i Oslo var siktedes mor15:37NorgeJehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34VerdenFlere drept i protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08SportHeggem gir seg i Rosenborgs styre15:00NorgeKvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00NorgeTre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48NorgePolitiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30SportTolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16SportTrio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien13:38PengerTyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly13:36VerdenVestlige land støtter opposisjonens protester i Georgia13:35VerdenBolivia: Veisperringer fører til mangel på bensin og mat13:14SportPlatini dømmer VAR nord og ned13:13NorgeDrapssiktet 27-åring ble tilbudt helsehjelp drapsdagen12:45PengerEmirates med milliardbestilling fra Airbus12:44SportNorske stjerner før «hete-OL»: – Svært krevende kombinasjon12:44NorgeUngdomsskoleelever rammet av tåregass12:43VerdenTre smittet av svartedauden i Kina12:07KulturÅpningen av det nye Nasjonalmuseet er utsatt11:57PolitikkCatalonias regionale president forklarte seg i retten11:47NorgeVæret skaper trafikkproblemer igjen på Østlandet10:58VerdenTyskland skal bruke mer penger på forsvar10:57PengerNorsk konkursalarm: – Vi nærmer oss nivået under finanskrisen10:52VerdenEn person omkom da bru kollapset i Frankrike10:30NorgeNorske elever får en mer praktisk skole10:24PengerBetydelig lavere strømpris i år enn i fjor10:17SportCurling-EM: Norge fratatt seier etter bruk av feil kost09:53PolitikkSmåbedriftene vil ha bukt med tilsynsvelde09:39SportLagerbäck gjør fire endringer mot Malta09:38KulturSpråkprisen til Kristin Fridtun09:22SportRonaldo avviser strid med Sarri: – Medieskapt09:20SportJohannes om Johannes: – Han har giv og glød til å bli best09:08ReiseTogreisende på Østlandet mer misfornøyd enn før08:11PengerSelvaag Bolig varsler utbytte på 2 milliarder kroner08:09VerdenDemonstranter prøvde å rømme omringet universitet etter voldelig natt07:10VerdenFossilfunn trekker teori om oppreist gange i tvil06:40SportUEFA-statistikken disser Norges ungdomsrevolusjon06:06VerdenPolitiet: Ti personer skutt på fest i California - fire av dem er døde06:00NorgeElvestuen smeller døra igjen – vil ikke ha innspill til klimaplan05:54NorgeDette skjedde i natt05:51NorgeLundteigen vil ta dykkersaken til Stortinget05:50NorgeDette skjer i dag05:47VerdenRouhani beskylder demonstranter for vandalisme04:59VerdenUSA fordømmer uberettiget maktbruk i Hongkong04:19NorgeFå opplever at ledelsen tar metoo-grep før julebordsesongen04:19VerdenBarns rettigheter blir bedre, men nye farer har oppstått03:11VerdenEksplosjon i rekkehus i Helsingborg03:08NorgeDobbelt så mange cruiseanløp ventes i Kristiansand03:07PolitikkChiles president fordømmer politiets voldsbruk02:31PolitikkBolivias midlertidige regjering varsler snarlig nyvalg01:48VerdenRussland vil frigi ukrainske marineskip01:46NorgeFlorø-drapet: Politiet har ikke fått avhørt drapssiktet 27-åring01:10VerdenDonald Tusk blir trolig ny leder for de konservative i Europa01:00NorgeNHO mener tariffsystemet må fornyes00:59VerdenPoliti stormer universitet i Hongkong
Populært