Meny

Forsvaret på skinner, men regnskapene svikter

Se video: Navarsete om Forsvaret: – Jeg synes det er for svakt.
Forsvarssjefen fikk mye ros, men ingen garanti for framtidige regnskaper.

Tirsdag formiddag presenterte en fornøyd Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sin årsrapport. Det eneste som tilsynelatende skurret var klokka i VIP-rommet, den gikk fortsatt på vintertid.

Både politisk ledelse og det største opposisjonspartiet roste Forsvaret og lovet dem mer penger i etterkant av Forsvarssjefens presentasjon.

– Vi har i 2017 levert i henhold til plan, og det er jeg fornøyd med, sier admiral Haakon Bruun-Hanssen til ABC Nyheter.

– Dette er en god dag for Forsvarssjefen. Han har levert veldig bra på det aller meste og han har klart å identifisere noen av de risikoene vi ser i forhold til å oppfylle langtidsplanen, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), som bekrefter at Riksrevisjonen vil påpeke mangler ved fjorårets regnskap.

– Som planlagt

Forsvarsministeren mente effektiviseringen ikke har vært god nok, og at det fortsatt er betydelige utfordringer knyttet til helikoptrene NH-90. Men det var nesten de eneste skårene i gleden.

– Men i stort er vi i tråd med det vi har planlagt, sier Bakke-Jensen.

I sitt foredrag la Bruun-Hanssen vekt på at Forsvaret trapper opp fram mot 2020, og at det blir gjenspeilet i økt aktivitet. Hæren øver mer i Finnmark, og marinen bidrar også til norsk suverenitetshevdelse og tilstedeværelse i nordområdene.

– Et høyere nivå på den militære tilstedeværelsen i nordområdene er nå en ny normalsituasjon. Marinen gjennomførte 48 prosent av sin aktivitet i nordområdene i 2017 og med et kontinuerlig tilstedeværelse av minst én ubåt, slår Bruun-Hanssen fast.

To år forsinket

Men det er også problemer på flere områder – blant annet innføringen av NH90-helikoptrene som er flere år etter planen, og logistikk- og støttefartøyet «KNM Maud» som er to år forsinket.

Derimot går innføringen av det nye jagerflyet F-35 etter planen, forteller Bruun-Hanssen:

– Det prosjektet går på skinner, sier en fornøyd Forsvarssjef, som likevel ikke vil avskrive alle problemer de neste tre årene - den perioden dagens langtidsplan skal dekke.

– Fortsatt stramt budsjett

– Vi har utfordringer fremover, fordi at vi vet erfaringsmessig at det kommer press på en slik langtidsplan, og jo lengre ut i perioden vi er, jo større press blir det.

– Budsjettet til Forsvaret er – selv om det er økende – særdeles stramt, sier Bruun-Hanssen.

Én opposisjonspolitiker er ikke like begeistret som Forsvarsministeren og Forsvarssjefen. Liv Signe Navarsete sier at Senterpartiets bekymringer for Hæren og Heimevernet ikke har blitt mindre.

– Forsvarssjefen slår fast at den opptrappingen vi skal ha, spesielt i nord, ikke er finansiert, og her har regjeringen en stor oppgave. Han sier også at beredskapen ikke er god nok, selv om den har blitt bedre på en del områder, sier hun til ABC Nyheter.

Ingen ren beretning

I årsrapporten går man også inn på problemene som Forsvaret har hatt i en årrekke med å få godkjent regnskapene av Riksrevisjonen.

I 2016 ville de ikke uttale seg om årsregnskapet, og for 2017 – et regnskap som for tiden gjennomgås – har man nok en gang bedt om omfattende unntak.

Forsvarssjefen vil ikke bekrefte at man også for 2017 må belage seg på merknader og kritikk fra Riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Nå har vi ikke fått tilbakemelding fra Riksrevisjonen for 2017 ennå. Jeg vil ikke spå eller spekulere i hvilken kommentar Riksrevisjonen vil gi for 2017, sier admiralen.

Navarsete (Sp): – Jeg synes det er for svakt

I årsrapporten sier han at «ambisjonen» er en ren beretning først fra inneværende år, 2018. Forsvaret har nå lagt om regnskapssystemene på alle områder og har skilt Forsvarsmateriell fra Forsvaret 1. januar i år. 

– Fra 2018 vil brorparten av de utfordringene som ligger i regnskapssystemet i øyeblikket, bli løst.

– Men du ønsker ikke å bruke et sterkere ord enn «ambisjon», for eksempel å garantere en ren beretning for 2018?

– Nei, fordi det ligger en del forhold som vi har fått unntak fra før, og inntil vi ser hva konsekvensene av de unntakene er, så skal jeg være forsiktig med å gi noen garantier, sier Forsvarssjefen.

Liv Signe Navarsete er ikke beroliget over Forsvarssjefens «ambisjon»:

– Jeg synes det er for svakt. Nå har man i flere år fått påpakninger fra Riksrevisjonen. Det kan umulig være så komplisert at det er umulig å få rettet opp. For oss på Stortinget er det vanskelig å gå igjennom tallmaterialet når man ikke har et godkjent regnskap.

Forsvarsministeren bekrefter

Forsvarsministeren er derimot sikker på at regnskapene for 2018 vil bli godkjent:

– Fra 2018 vil vi være på track, men i 2016 og 2017 hadde vi utfordringer, sier Bakke-Jensen til ABC Nyheter.

Han opplyser at man nå har fått godkjent nødvendige unntak, og at Forsvaret vil «levere i henhold til de avtalene vi har inngått» med Direktoratet for økonomistyring (DFØ).

– Så har Riksrevisjonen vært kritisk til de løsningene vi har valgt, men i henhold til det vi har planlagt, til de unntakene vi har fått lov til å gjøre, så leverer vi i forhold til både 2016 og 2017.  Vi vet hvor mye penger vi har, vi vet hva vi har brukt pengene til, og så skal vi være på track fra 1. januar 2018 på regnskaper.

På gjentatt spørsmål om han ikke kan garantere et rent regnskap for 2018, svarer statsråden det samme:

– Fra 1. januar 2018 vil vi være i gang med å føre regnskapene slik de skal gjøres.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) under et besøk på Rena. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Populært