Ni isbjørner utstyrt med kamera avslører dramaet i Arktis:

– Isbjørner kommer til å dø av sult

Utenfor Alaskas kyst har forskere dokumentert isbjørnenes tragiske skjebne. De nye bildene er et alarmerende varsel om en jordklode i ubalanse. – Isbjørnene er i ferd med å bli utryddet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Det står verre til enn vi trodde, sier en dansk professor til Politiken.

Utstyrt med kamera rundt halsen har ni isbjørner vandret rundt i Arktis. Hensikten med eksperimentet er å kartlegge livsvilkårene til den utrydningstruede dyrearten. Bildene vil kunne gi forskerne viktig dokumentasjon om dramaet som nå utspiller seg i arktiske strøk.

Isbjørnen er den største av verdens bjørnearter, og verdens største landlevende rovdyr. Den finnes i Arktis, oppholder seg for det meste på havisen og er derfor spesielt sårbare for klimaendringer og miljøgifter.

Global oppvarming har resultert i at isen nå krymper 14 prosent hvert tiår. I perioden fra 1981 til 2010 forsvant 770.000 kvadratkilometer is - et areale større enn Alaska og California til sammen, skriver The Atlantic.

Isbjørn kan være utryddet i 2050

Isbjørnen finnes i arktiske strøk med tilgang til sjøis store deler av året. Bestander finnes i Canada, Alaska (USA), Grønland, russisk Arktis, norsk Arktis samt isen som omgir Nordpolen. Ifølge Norsk Polarinstitutt finnes det anslagsvis 20.000–25.000 isbjørner fordelt på 19 ulike bestander.

Isbjørn

 • Voksne hanner (bamser) veier vanligvis 300–600 kilo, men kan bli opptil ca. 800 kg. Hunner (binner) blir om lag halvparten så tunge som hanner.
 • Kroppsvekten kan variere voldsomt i løpet av sesongen, spesielt hos hunner, som kan mer enn doble vekten fra tidlig vår til sein sommer.
 • En voksen isbjørn er typisk 180–260 cm lang, men man har sett individer helt opp til 285 cm.
 • Er en svært dyktig svømmer.
 • Regnes som sjøpattedyr fordi den tilbringer det meste av sitt liv på havisen og i havet, og i hovedsak spiser marine byttedyr.
 • Er i mange arktiske områder sterkt forurenset av miljøgifter transportert fra fjerne strøk. Miljøgifter kan bl.a. virke inn på hormonsystemet og dyrenes evne til å takle sykdom.
 • Kan bli over 30 år gammel.
 • Kan vandre flere tusen kilometer på ett år eller holde seg på et lite område i månedsvis.
 • Lever i hovedsak av sel, men isbjørnen kan overleve uten mat i over et halvt år, ved å senke stoffskiftet og tære på fettreserver.
 • Er utbredt på Svalbard, Grønland, i Russland, og Nord-Amerika.
 • Det antas at det finnes mellom 20 000 og 25 000 isbjørner i verden. Et sted mellom 1900–3600 bjørn inngår i Barentshavbestanden (Norge og Nordvest-Russland).
 • Hi graves på høsten av drektige binner ut i snøen på land eller på flerårsisen, eller noen steder i jordhuler.
 • Binner får første kull med unger i fem-seksårsalderen. To unger er vanlig å få i et kull. Isbjørnunger blir oftest født i desember eller januar, og veier rundt et halvt kilo ved fødselen.
 • I norsk og russisk Arktis er jakt på isbjørn forbudt, andre steder jaktes den stort sett etter fastsatte kvoter.
 • Isbjørnavtalen ble undertegnet av Norge i 1973. Den har som formål å beskytte isbjørnen og dens livsmiljø gjennom ulike tiltak.
 • (Kilde: Norsk Polarinstitutt)

Isbjørnforskerne har tidligere beregnet at to tredeler av bjørnestammen kan være borte innen 2050 dersom oppvarmingen i Arktis ikke bremses.

Klimaendinger blir ansett som den største trusselen for isbjørnenes eksistens. Den raske issmeltingen gjør at isbjørnene ikke får tilstrekkelig tilgang til mat, noe som har resultert i at flere avmagrede bjørner er blitt observert i Arktis.

Isen der isbjørner ferdes mest smelter nå mye tidligere på året. Dyrene må derfor oppholde seg lenger på land, ifølge forskere. Det kan også føre til hardere kamp om maten. Flere steder i Arktis er isbjørnen observert mens den klatrer i fuglefjell på jakt etter egg og unger.

Forbrenner mer kalorier i jakten på mat

Issmeltingen medfører at isbjørnene må bruke mye mere tid og krefter på å skaffe seg nok mat, noe som igjen øker behovet for næring da isbjørn forbrenner enorme mengder energi. Ifølge de nye observasjonene forbrenner bjørnene som deltar i eksperimentet hele 12.325 kalorier per dag. Det er 60 prosent mer enn tidligere anslått og under mer normale klimaforhold, ifølge en ny analyse gjengitt i tidsskriftet Science.

Mange isbjørner vandrer over enorme områder, Det endrede kostholdet forverrer også isbjørnens allmenntilstand. Forskning på canadisk isbjørn viser at det endrede kostholdet blant annet gir seg utslag i lavere ungeproduksjon for bjørnene.

– Unik situasjon

Båtturistene i Nordishavet utenfor Sibir fikk i september i fjor en sjelden opplevelse da det de trodde var store isbiter på land, viste seg å være rundt 200 isbjørn.

– Det var en helt unik situasjon. Vi var alle helt satt ut, for å være ærlig, uttalte Alexander Gruzdev, som styrer naturreservatet på Vrangeløya, i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Isbjørnene hadde kommet for å forsyne seg av grønlandshval som var skylt i land, og la seg ned for å hvile etter festmåltidet.

– En hval er en skikkelig gave for dem. En voksen hval veier flere titalls tonn og utgjør mat for mange bjørner i flere måneder, fortalte Gruzdev.

Også på Svalbard har isbjørn blitt et stort problem for hekkende sjøfugl. I enkelte områder blir nesten alle eggene til ærfugl og gås spist.

– Dette legger et stort press på bestandene av ærfugl og gjess i isbjørnutsatte områder. Dette har sammenheng med temperaturøkning og mindre havis i Arktis, sier seniorforsker og biolog Geir Wing Gabrielsen ved Norsk Polarinstitutt til Klassekampen.

– Et sannhetens ansikt

En av produsentene bak den nye bjørnevideoen fra Alaskas kyst sier dette om de nye observasjonene som gir et unikt innblikk i isbjørnens kamp for å overleve.

– Jeg håper bildene vil være et sannhetens ansikt av klimaendringene. Når forskerne sier at isbjørnene er i ferd med å bli utryddet, ønsker jeg å vise hva dette egentlig betyr. Isbjørner kommer til å dø av sult. Slik ser en sulten bjørn ut, sier Paul Nicklen til National Geographic.

Personvernpolicy