Hjemmestemming og lovendring: Slik kommer coronaviruset til å prege stortingsvalget

<p>Stortingsvalget avholdes mandag 13. september 2021. </p>
Stortingsvalget avholdes mandag 13. september 2021.  Foto: NTB

Det er utelukket å gjennomføre et digitalt stortingsvalg i Norge til høsten. Helsedirektør Espen Nakstad mener det er forsvarlig å gjennomføre valget på en smittevernmessig måte, men det må en lovendring til.

Overfor ABC Nyheter er kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) tydelig på at stortingsvalget til høsten skal gjennomføres på en «trygg og god måte uavhengig av pandemisituasjonen».

– Alle som vil skal få brukt stemmeretten sin, også dersom de er i karantene eller i isolasjon. Regjeringen har derfor nylig hatt forslag til midlertidige lovendringer på høring som skal legge til rette for dette, sier Astrup.

Han avviser at det er aktuelt å gjennomføre valget digitalt.

– Valget skal gjennomføres fysisk slik vi er vant til, men innenfor smittevernreglene.

Nakstad: – Trengsel kan i stor grad unngås

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener det burde vært fullt mulig å gjennomføre valget på en smittevernmessig forsvarlig måte.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Berit Roald / NTB
Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Berit Roald / NTB

– De mange mulighetene for forhåndsstemming over flere dager, og de mange valglokalene som er i bruk i Norge før og på selve valgdagen, bidrar til at trengsel i valglokaler i stor grad kan unngås, sier Nakstad til ABC Nyheter.

Nakstad understreker også at mye tyder på at en stor del av befolkningen vil være vaksinert når valget skal gjennomføres, men den assisterende helsedirektøren kommer likevel med en liten advarsel:

– Dette kan selvsagt endre seg og vi må nok være forberedt på at munnbind og avstandsregler kan komme til å prege valgdagen.

Smittekurven peker for øyeblikket i feil retning i Norge. Den britiske virusvarianten har fått fotfeste, og smitten økte kraftig de to siste ukene. Hvordan smittesituasjonen vil være i dagene rundt stortingsvalget, er umulig å spå.

Lovendring må til

Statsråd Astrup sier regjeringen snart vil legge frem forslag til lovendringer som gjør at kommunene får verktøyene de trenger for å gjennomføre valget på en trygg og god måte, samtidig som smittevernet blir ivaretatt.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup under en pressekonferanse om coronasituasjonen. Foto: Jil Yngland / NTB
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup under en pressekonferanse om coronasituasjonen. Foto: Jil Yngland / NTB

– I tillegg har Valgdirektoratet en viktig oppgave når det gjelder opplæring og hjelp til forberedelser i kommunene. Vi planlegger å bruke mer tid og ressurser på forberedelsene i år enn vi pleier, sier han.

Han fastholder at valget skal gjennomføres på en forsvarlig måte, også dersom landet er stengt grunnet høye smittetall.

– Målet med lovendringene som regjeringen vil foreslå, er å sørge for at smittevernreglene ikke står i veien for at man får brukt stemmeretten sin – for eksempel ved at velgere i karantene eller isolasjon kan stemme i egne valglokaler eller hjemmefra.

«Må tilrettelegges for at velgere kan stemme hjemme»

Folkehelseinstituttet (FHI) har vært med å utvikle en smittevernveileder for valggjennomføringen.

FHI oppsummerer veilederen slik:

• Valget kan gjennomføres

• Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt.

• Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for avstand

• Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene

I smittevernveilederen heter det blant annet følgende:

«Velgere som er i karantene skal ikke stemme ved et ordinært valglokale».

«Personer i karantene kan gå ut for å stemme uten å bryte reglene i covid-19-forskriften, så lenge de unngår nærkontakt med andre og ikke bruker offentlig transport».

«Hvis det er mulig, bør velgere i karantene vente med å stemme til de er ute av karantene. Dette reduserer risiko for smitte ytterligere, og innebærer en trygghet for valgmedarbeidere og øvrige velgere.»

«Den siste perioden før valget må det tilrettelegges for at velgere i isolasjon kan stemme hjemme».

FHI mener at veilederen skal sørge for at valget blir gjennomført i henhold på en smittevernmessig forsvarlig måte, men utelukker ikke at det kan bli endringer.

– Det betyr at man har en plan klar for forsvarlig gjennomføring av valget ut fra det vi vet nå, så får man eventuelt justere den dersom endring i smittesituasjonen (eller endring i vaksineplan) skulle tilsi at det blir nødvendig når vi nærmer oss september, skriver FHI-overlege Trude Margrete Arnesen i en e-post til ABC Nyheter.

Stortingsvalget avholdes mandag 13. september.

Personvernpolicy