Jordmorforbundet: – Det spares over en lav sko i en kritisk fase i folks liv

Jordmødrene Nina Steffensen og Ragnhild Myrbø (t.h.) på vaktrommet ved fødetun B på Akershus universitetssykehus. Flere føder sommerstid, men lavere bemanning på fødestuene gjør arbeidsdagen svært travel for jordmødrene, som er redde for at fødende skal få en dårligere opplevelse – noe som kan virke inn på neste fødsel.
Jordmødrene Nina Steffensen og Ragnhild Myrbø (t.h.) på vaktrommet ved fødetun B på Akershus universitetssykehus. Flere føder sommerstid, men lavere bemanning på fødestuene gjør arbeidsdagen svært travel for jordmødrene, som er redde for at fødende skal få en dårligere opplevelse – noe som kan virke inn på neste fødsel. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Sommeren er høysesong for fødsler i Norge. Likevel skal seks av landets fødeavdelinger og fødestuer stenge i mellom fire og åtte uker i sommer.

– Vi har sett fødselsomsorgen bli nedprioritert over lang tid, sier leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup til ABC Nyheter.

– Dette er ikke første sommer hvor helseforetakene har holdt stengt.

Les også: Bent Høie i jordmor-krangel: – Arbeiderpartiet burde jekke seg ned litt

3. april sendte Jordmorforbundet, Den norske jordmorforening og Norsk Gynekologisk Forening ut et brev til Helsedirektoratet og landets helseforetak og ba dem til å holde Norges 46 fødeavdelinger åpne i sommer. De legger særlig vekt på risikoen for at en eller flere av de åpne avdelingene stenges på grunn av Covid 19-smitte, noe som vil kunne øke allerede forlengede avstander for de fødende.

– Det er helt nødvendig å beholde effektive nære helsetjenester for å sikre et trygt tilgjengelig fødetilbud og unngå unødig smitte under pandemien, sier Schelderup.

Ifølge tall fra Medisinsk Fødselsregister er det i dag om lag 300 kvinner som ufrivillig føder utenfor sykehus hvert år. Forsker ved Universitetet i Bergen, Hilde Engjoms forskning tyder på at risikoen for potensielt livstruende komplikasjoner øker parallelt med avstanden til sykehuset.

En undersøkelse gjort av VG fant dessuten at 77 av landets kommuner mangler såkalt følgetjeneste, altså at en jordmor er med i sykebilen for å assistere og overvåke fødende på vei til sykehuset. Dette til tross for at retten til følgetjeneste for fødende med lang reisevei, definert som 90 minutter eller mer, har vært retningslinje i ti år.

Schjelderup i Jordmorforbundet forteller at hun får mange telefoner fra gravide som er fortvilte fordi de er redde for reisen de kan komme til å måtte begi seg ut på når de skal føde.

– Mange undrer seg over de lave fødselstallene i Norge, men det kan jo være en konsekvens av kuttene i fødetilbudet, sier hun.

– Her spares det over en lav sko i en veldig kritisk fase i mange familiers liv. For lav jordmorbemanning kan føre til en dårlig start og vi ser at antall komplikasjoner øker.

Etter at Jordmorforbundet og Den norske jordmorforening varslet ministeren om alvorlige utfordringer, bestilte regjeringen nylig en full gjennomgang av fødselsomsorgen. Arbeidet har resultert i en rapport som viser alvorlige funn hos sykehus, kommune og følgetjeneste som en konsekvens av en underfinansiert fødselsomsorg. Blant annet slår den fast at kutt og effektivisering har ført til sommerstengte fødeavdelinger.

Leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup med et spedbarn som ble født på Rikshospitalet.
Leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup med et spedbarn som ble født på Rikshospitalet.

Dette er de fødeavdelingene og fødestuene som stenger i sommer:

Sykehuset innlandet, Gjøvik: 8 uker (Fra uke 26 til uke 33)

Kristiansund Sykehus: 4 uker (Fra uke 26 til uke 29)

Molde Sykehus: 4 uker (Fra uke 30 til uke 33)

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Harstad: 4 uker (Fra 22. juni til 20. juli)

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Narvik: 4 uker (Fra 20. juli til 17. august)

Fødestuen i Brønnøysund: 4 uker (fra 27. juli til 23. august)

– Tryggere å stenge

ABC har vært i kontakt med sykehusene som stenger sine fødeavdelinger i løpet av sommeren. Samtlige oppgir risiko ved å ha innleid personell på jobb som en viktig grunn til å stenge.

Avdelingsleder ved Kvinneklinikken på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), Ingard Nilsen, er enig med leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, i at fødselsomsorgen nedprioriteres, men sier at sommerstengingen ikke er et uttrykk for dette.

– Her er det snakk om trygg ferieavvikling som er helt faglig begrunnet, sier Nilsen.

Fødeavdelingene på Harstad og Narvik skal stenge i fire uker hver, mens Tromsø skal holde åpent.

– Økonomi har ikke vært en del av vurderingen?

– Nei, det er ikke noe særlig å tjene på dette, for vi må jo opprettholde en følgetjeneste og en slags bakvaktsordning. Men det er jo en hyggelig bivirkning at vi slipper å bruke penger på å leie inn vikarer, legger han til.

Nilsen sier at å holde åpent og gi alle de ansatte ferie ville innebære at fødeavdelingen nesten utelukkende ville vært bemannet av innleide vikarer i løpet av sommeren.

– Hvorfor er det problematisk å bruke mye innleid helsepersonell?

– For det første er det vanskelig å få tak i vikarer nå. Vi har basert oss mye på svenske arbeidere tidligere. Nå kan de ikke komme til Norge på grunn av pandemien, sier han.

– Også kommer det en risiko ved å ikke være kjent med logistikken, geografien og lokalkunnskapen.

– Ikke-eksisterende risiko

– Hvordan har dere veid risiko ved ukjent personell opp mot lengre reisetid?

– Vi har hatt en vurdering på dette i september alle årene vi har gjort det, siden 2015. Vi har ikke hatt en eneste alvorlig hendelse ved stenging, sier Nilsen.

– Så må man huske på at hvis du bor på yttersiden av Senja, og da snakker vi hele året, så har du 23-24 mil reisevei til Tromsø. Og i indre Finnmark er det snakk om enda lengre avstander. Så innenfor de avstandene vi allerede forholder oss til i nord, vil jeg si at den risikoen det er snakk om er ikke-eksisterende.

– Men er det ikke høyere risiko forbundet med lengre reisevei, slik Jordmorforbundet sier?

– Det har de ikke vitenskapelig bevis for.

Den samme risikovurderingen er gjort av Helse Møre og Romsdal, ifølge klinikksjef for kvinner, barn og ungdom ved helseforetaket, Janita Skogeng.

– Helsepersonell som ikke er kjent med våre prosedyrer utgjør en risikofaktor når vi skal ha en fødselsomsorg som er sikret gjennom gode prosedyrer og rutiner, sier Skogeng.

– Man er kjent med at det det er en risiko involvert når man har over en times innreise, men denne er vurdert til å være ganske lav. Så for oss så er det viktigere å sikre trygg fødselshjelp når man kommer frem.

Også kommunikasjonsrådgiver ved Sykehuset innlandet, Line Fuglehaug, er enig. Sykehusets fødeavdeling i Gjøvik skal slås sammen med Lillehammer i hele åtte uker i sommer.

– Det er ikke så mange av de fødende som får lengre reisevei. Det er gjort en risikovurdering og erfaringene fra i fjor tilsier at det har gått fint, sier hun.

– Ren hersketeknikk

Ifølge tillitsvalgt for jordmødrene på Gjøvik, Karen Marie Jacobsen, valgte fire jordmødre ved sykehuset å si opp jobben i fjor med sommerstenging som begrunnelse.

– Vi ble fortalt at sommerstengingen skulle bli gjennomført for å trygge en god ferieavvikling. Retorikken i dette opplever jeg som ren hersketeknikk , sier hun til VG.

– Å si at det er for å trygge ferieavvikling, ikke bare for de ansatte, men for å trygge et godt faglig fødetilbud for kvinnene – som om vi ikke har hatt det før. Aldri har vi driftet uforsvarlig, ikke en eneste vakt.

Jacobsen understreker at verken barnepleiere eller jordmødre ble inkludert i prosessen, og mener at ingen av de ansatte ønsket stengingen.

Les også: Advarsel til jordmor – kunne blitt livstruende for mor og barn

Helsedirektoratets svar

5. mai i år skrev direktør ved avdelingen for spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet, Johan Georg Røstad Torgersen, et svarbrev til Jordmorforbundet. Her skriver han at avgjørelsen vil være opp til det enkelte helseforetaket:

«Helsedirektoratet vil anta det kan oppstå utfordringer dersom fødetilbud holder stengt i sommer, i tråd med beskrivelsen (til Jordmorforbundet). Samtidig ser Helsedirektoratet at personellmangel kan utfordre bemanning på alle fødeinstitusjonene. Helsedirektoratet ber derfor (helseforetakene) vurdere nøye hva som er hensiktsmessige løsninger for fødetilbudet i regionen, i tråd med smittevernrådene.»

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært