Overgripere mister tilbud: – Det blir nå ofret en del barn

– Jeg skjønner ikke at de tør. Det blir nå ofret en del barn, sier sexologen Thore Langfeldt etter at IKST-klinikken mister statsstøtten.
– Jeg skjønner ikke at de tør. Det blir nå ofret en del barn, sier sexologen Thore Langfeldt etter at IKST-klinikken mister statsstøtten. Foto: NTB scanpix

Om to uker stanser all statsstøtte til Thore Langfeldts klinikk for seksuelle overgripere. De fleste overgriperne vil da avbryte sin behandling. – Det blir nå ofret en del barn, advarer den verdenskjente sexologen.

Thore Langfeldt (76), psykologspesialist og spesialist i klinisk sexolog, har i over 30 år vært med på å behandle 5-600 seksuelle overgripere.

Om to uker opphører statsstøtten til IKST (Institutt for klinisk sexologi og terapi) og han frykter at nærmere 100 seksuelle overgripere da vil bli stående uten behandling, de fleste av dem er dømte pedofile.

– Jeg skjønner ikke at de tør. Det blir nå ofret en del barn, sier Langfeldt til ABC Nyheter.

Han har i flere tiår arbeidet med seksuell opplysning, avvik og personer som har begått seksuelle overgrep. I 2011 ble han utnevnt til ridder av St. Olavs Orden for sin innsats.

Oslo universitetssykehus (OUS) mener på sin side at denne pasientgruppen får et godt nok tilbud, og vil bli ivaretatt etter 1. juli.

- Ja. Psykologer og psykologspesialister med særlig kompetanse på fagfeltet er ansatt og klare til å ta i mot pasienter fra 1. juli. Spesialpoliklinisk enhet, som er enheten som tilbyr denne behandlingen ved Oslo universitetssykehus, er en del av spesialisthelsetjenesten, sier Marthe H. Kjærstad som er enhetsleder ved Spesialpoliklinisk enhet (SPE) ved klinikk for psykisk helse og avhengighet.

Ønsker rask behandling

I 2018 kom den første beskjeden fra regjeringen om at den årlige bevilgningen på 4,5 millioner kroner skulle opphøre. I fjor ble dette utsatt flere ganger ettersom alternativene manglet og prosessen gikk for fort.

Nå mener Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at helseregionene har klart å stable på beina et landsdekkende behandlingstilbud til denne gruppen i alle regioner.

– På den bakgrunn har Helse Sør Øst besluttet å si opp avtalen med IKST. Det er viktig at Helse Sør Øst og IKST har god dialog om pasientovertakelsen slik at alle som trenger behandling får det, sier helseministerens statssekretær, Anne Grethe Erlandsen (H), til ABC Nyheter.

– Regjeringen ønsker at personer som begår seksuelle overgrep skal få rask behandling, slik at man kan forebygge at nye overgrep skjer, sier hun.

Bekymringsmelding

Etter planen er det Oslo universitetssykehus (OUS) som skal overta de 105 pasientene som Langfeldt og hans medarbeidere har hatt i terapi. Det kommer neppe til å skje.

I slutten av april sendte klinikksjef Langfeldt en bekymringsmelding til HOD og helseminister Bent Høie (H). Her slo han fast at bare seks av 105 pasienter aksepterte å skifte terapeut og fortsette behandlingen hos OUS.

Av pasientgruppen er 30 innenfor kriminalomsorgen, mens de øvrige 75 enten er ferdig med soning, venter på dom eller er ferdig med sin soning for overgrep. Men hele 54 av dem planlegger nå å stanse all terapi, hovedsaklig av økonomiske grunner.

– Flertallet av våre pasienter har begått overgrep mot barn, fastslår Langfeldt.

– Men vi har holdt på i 30 år med 5-600 pasienter og kan bare registrere et lite tilbakefall blant disse. De vil jo dukke opp i rettsapparatet og havne på Ila hvor kanskje 3-4-5 stykker har havnet. Flertallet har altså ikke hatt tilbakefall, oppsummerer han klinikkens historien.

Enhetsleder Marthe H. Kjærstad ved OUS sier de siden november 2019 her etterspurt henvisninger og invitert til samarbeid og kunnskapsoverføring knyttet til overføring av pasienter.

– Pr. dags dato er ingen henvisninger mottatt. Vi har oversendt informasjonsbrev både til pasienter i behandling og pasienter på venteliste hos IKST, med en enighet om at IKST videreformidler denne til aktuelle pasienter. OUS har selvsagt forståelse for at det kan være utfordrende å bytte behandler og behandlingssted, sier hun.

Skeptiske til OUS

Nylig avslørte NRK manglende personvern for pasienter ved den OUS-avdelingen som skal behandle overgriperne. Navn og personnummer på flere pasienter hadde blitt lagt åpent ut i sykehuset offentlige journal.

Etter det har økt motstanden mot å la seg overføre til sykehuset, økt blant IKSTs pasienter:

– Nå har jo journalskandalen ved sykehuset også kommet opp, og den er knyttet til samme avdeling som denne gruppen pasienter er knyttet til, så nå er de jo enda mer skeptiske, sier Thore Langfeldt.

– Dette er håpløst, konkluderer han.

Kjærstad har forståelse for at «journalskandalen» øker skepsisen:

–Slike hendelser er selvsagt svært uheldig og uønskede. Vi har hatt særlig fokus på denne problemstillingen og har laget rutiner for at lignende ikke skal kunne skje ved Spesialpoliklinisk enhet.

Etter at den første beskjeden kom for to år siden har IKST begrenset inntaket av pasienter, og har hatt en del pasienter på venteliste. Langfeldt melder dystert om at «vi har hatt overgrep tidligere blant denne gruppen», altså personer som ikke har fått startet sin behandling.

– Pasienter, fengsel, DPS og BUP er også alle fortvilet, sier han og viser til Distriktspsykiatriske klinikker (DPS) og barne- og ungdomspsykiatri (BUP).

Ann Kristin Salbuvik, kommunikasjonsjef for Kriminalomsorgen (KDI), sier følgende:

– Vi er ikke kjent med bakgrunnen for beslutningen til HOD. Men på generelt grunnlag mener KDI at det er et stort behov for behandlingstilbud til seksuallovbruddsdømte med fare for tilbakefall.

– Vi er fornøyd med det nystartede behandlingssamarbeidet med helseforetak som tilbyr behandling for denne gruppen. Men det er imidlertid en stor gruppe og det er fortsatt et bestående behandlingsbehov.

– Helt uforståelig

Den kjente norske sexologen Thore Langfeldt er heller ikke overbevist om at det nye opplegget vil holde faglige mål:

– OUS kan bare tilby et forenklet opplegg, mens disse pasientene trenger et dyptgående opplegg, sier han og fortsetter:

– De skal jo heller ikke tilby noen behandling til barn som begår overgrep mot barn. Dette utgjør omtrent ti prosent av våre pasienter enda vi ikke har tatt inn nye pasienter det siste året, og det er jo veldig viktig å hjelpe dem ut av overgrepsproblematikken i tidlig alder.

Enhetsleder Kjærstad svarer følgende på spørsmål om hvorfor det ikke tilbys behandling til barn som har begått overgrep mot barn:

–Det er vanlig, og også standarden i offentlig helsehjelp, å skille behandling av voksne fra behandling av barn. Vi er en poliklinikk i spesialisthelsetjenesten for personer over 18 år. Det jobbes for tiden med å etablere spisskompetanse på «skadelig seksuell atferd» (SSA) hos barn både regionalt og nasjonalt i barne- og ungdomspsykiatrien.

Langfeldt tror derimot man har forregnet seg på dette området:
– Et overgrep mot et barn koster samfunnet syv millioner kroner, og her er det snakk om 4,5 millioner i året. Dette betaler seg ikke. Det finnes jo også store mørketall i forhold til overgrep, skam og så videre, så her må man bruke alle midler.

– Det er helt uforståelig at de vil legge ned et verdenskjent kompetansesenter, et senter med et stort antall eksperter og kompetanse i hode og ræva – for å si det sånn. En kollega har omtalt det som en fornærmelse mot vår kompetanse.

Statssekretær Erlandsen ser noe anderledes på problemet:

– Helse- og omsorgsdepartementet har også gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utvikle et hjelpetilbud til personer som har seksuelle følelser for barn, men som ikke ennå har begått overgrep. Norge har manglet et offentlig tilbud til denne gruppen.

– Helsetilbudet starter opp i løpet av året, og vil blant annet bestå av en kampanje, en landsdekkende lavterskeltjeneste og behandlingstilbud i alle fire helseregioner, sier hun.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært