Debatten om kjøtt og klima:

Ny forskning: Metanutslipp kan ha blitt overvurdert i klimaregnskapet

<p>KJØTT, MELK OG METAN: Et gårdsbruk med for eksempel ti melkekyr slipper ut en viss mengde metan hvert år. Men over tid forsvinner den samme mengde metanen som de slapp ut for 12 år siden. CO2, derimot, bare hoper seg opp. </p>
KJØTT, MELK OG METAN: Et gårdsbruk med for eksempel ti melkekyr slipper ut en viss mengde metan hvert år. Men over tid forsvinner den samme mengde metanen som de slapp ut for 12 år siden. CO2, derimot, bare hoper seg opp.  Foto: Norges Bondelag/Visual Days

Rødt kjøtt blir framstilt som en av de verste driverne for global oppvarming, særlig på grunn av metanutslippene fra drøvtyggere. Nå kommer klimaforskere med nye tanker om betydningen av metan. 

– Det vi prøver, er å stoppe den globale oppvarmingen, og metan bidrar faktisk til mye mindre av landbrukets bidrag til temperaturøkning. Dette

har vært kjent i mange år, fordi metan oppfører seg veldig forskjellig fra CO2.

Det sier den anerkjente britiske klimaforskeren Myles Allen i dette BBC-klippet.

Allen har blant annet hatt en ledende rolle i FNs klimapanel.

Han har sammen med en av Norges fremste klimaforskere, Jan S. Fuglestvedt ved CICERO Senter for klimaforskning i Oslo, og andre forskere nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Nature med overraskende konklusjon for folk flest, om et tema som en tid har vært diskutert i forskerverdenen:

Klimavirkningen av metan blir feilaktig beregnet i målestokken FN, EU og Norge benytter, på en måte som overdriver oppvarmingseffekten av konstante, årlige utslipp av klimagassen metan.

Metan forsvinner, CO2 forblir

Kort fortalt beregnes menneskeskapte utslipp av metan og andre klimagasser som såkalte CO2-ekvivalenter. Man regner om gassens evne til å skape

temperaturøkning sammenliknet med karbondioksid, CO2. Metan er 28 ganger så potent som CO2, og framstår med rette som en kraftig klimagass.

Men - det er et men, som forskerne påpeker i Nature-artikkelen, at metan i atmosfæren brytes ned etter 10-12 år, mens alle de årlige utslippene av CO2 hoper seg opp i atmosfæren i overskuelig framtid, fordi denne gassen er stabil.

Likevel later den gjeldende beregningsmåten som om også all metanen forblir i atmosfæren i 100-årsperspektiv, noe den altså ikke gjør.

Dermed kan metanutslippene fra husdyr som blir til klima-utskjelt rødt kjøtt, altså storfe, sau og geit, og andre metanutslipp fortone seg som enda verre enn de er.

– Problemet bøndene står overfor

– Metan er en kort-livet forurensning. Den har en levetid på ti år, som er mye, mye kortere enn nitrogenoksider og CO 2. Av den grunn, hvis du har en gård der metanutslippene går sakte ned, la oss si 10 prosent i løpet av 30 år, har de metanutslippene faktisk ingen virkning på den globale temperaturen, sier Myles Allen.

– Problemet bøndene står overfor, er at beregningsmetodene vi bruker ikke reflekterer det. Derfor ønsker vi diskusjon om det er riktig overfor drøvtygger-sektoren, sier Allen til BBC.

Foreslår ny metode

NYE METAN-TANKER: Klimaforsker Jan S. Fugletvedt. Foto: CICERO Senter for klimaforskning
NYE METAN-TANKER: Klimaforsker Jan S. Fugletvedt. Foto: CICERO Senter for klimaforskning

– Hvilken betydning har framstillingen dere gir i Nature om at metan ikke akkumuleres lenge i atmosfæren slik CO2 gjør, for diskusjonen om utslipp og utslippskutt fra jordbruket, Jan. S Fuglestvedt, forskningdirektør ved CICERO?

– Den måten å regne på gjenspeiler bedre og mer presist av påvirkningen av metan på den globale temperaturen, enn gjeldende, gamle metode. Dagens metode er innarbeidet, men har vært omdiskutert lenge, sier Jan S. Fuglestvedt til ABC Nyheter.

Han i tillegg en av lederne i den vitenskapelige koordineringskomiteen i FNs klimapanel og
har en rekke andre verv innen klimaforskning.

– Vi har kommet med et forslag til en ny måte å følge en utslippsutvikling på, og se hvordan den påvirker temperaturen, legger han til.

Vil ikke trekke rask kjøtt-konklusjon

– Betyr det at å slippe ut samme mengde metan år etter år ikke gir temperaturøkning?

– Har man konstante eller svakt avtagende metanutslipp, er temperaturvirkningen omtrent konstant. Metanutslipp har fra før gitt en betydelig oppvarmingseffekt, men gir da ikke ytterligere økende temperaturer. Denne måten å regne på gir mer fokus på forskjellen til CO2, som
akkumuleres i atmosfæren.

– Det er ikke ekvivalent å regne om metanutslipp til CO2-ekvivalenter på den tradisjonelle måten hvis vi er opptatt av temperatureeffektene over tid, fortsetter Fulgestvedt.

– Endrer denne tankegangen hvor skadelig man skal anse rødt kjøtt å være for klimaet?

– Jeg syns ikke det går an å trekke en så rask konklusjon. Den gir et mer nyansert bilde av de ulike bidragene og mulighetene. Dette er bare en komponent i avveiningene som må gjøres. Den viser til hvordan økning i utslipp fra kjøttproduksjon bidrar til oppvarming, og hvordan reduserte utslipp
kan redusere oppvarmingen vi har skapt i dag, svarer Cicero-forskeren.

– Kan ha redusert temperaturøkningen

I 2018 sto jordbruket for 8,6 prosent av de totale klimagassutslippene i Norge. Mesteparten skyldtes metan ifølge de offisielle beregningene i Norges innrapportering av klimautslipp, målt i de tradisjonelle C02-ekvivalentene. Metan skal da ha stått for utslipp av 2,63 millioner CO2-ekvivalenter.

Men hva da, hvis det er som forskerne kommer fram til i Nature, at det er endringer i metanutslippene som gir sterkere eller svakere oppvarmingseffekt?

– Antall storfe i Norge har ifølge SSB gått ned fra 933.698 i 2005, til 872.955 i 2019. Betyr det at den norske bondestanden har bidratt til avkjøling av kloden?

– Hvis det er færre storfe i Norge og lavere utslipp, kan man ha bidratt til å redusere temperaturøkningen, etter å ha vært med på å øke den. Nå som vi har ambisiøse mål i Parisavtalen, trenger vi å vurdere alle muligheter.

Les også: Forskere fôrer kuer med tang for å kutte klima-rap

Miljøsjefene glad for dagens metode

Hva mener så ledelsen i Klima- og miljødepartementet om disse tankene om at metan blir feilberegnet?

POLITISK LEDELSE: Statssekretær Mathias Fischer (V) i Klima- og miljødepartementet er tilfreds med dagens måte å beregne alle klimagasser på i form av CO2-ekvivalenter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
POLITISK LEDELSE: Statssekretær Mathias Fischer (V) i Klima- og miljødepartementet er tilfreds med dagens måte å beregne alle klimagasser på i form av CO2-ekvivalenter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

«Det er riktig at metan er kortere tid i atmosfæren enn CO2, men den har mye sterkere effekt som klimagass. Fordi ulike klimagasser har ulik effekt, er det laget et system som omregner alt til såkalte CO2-ekvivalenter. Det gjør det mulig å se klimapolitikken under ett, men det vil alltid være noen som mener at regnestykket burde vært annerledes », skriver statssekretær Mathias Fischer (V) på spørsmål fra ABC Nyheter.

Han mener dette er en diskusjon for fagfolk, ikke politikere.

«Jeg stoler fullt ut på fagfolkene, og jeg er glad for at vi globalt har samlet oss rundt ett system for rapportering. Til syvende og sist er det enkelt. Metan er en farlig og ødeleggende klimagass, og vi må jobbe sammen globalt for å stanse klimaendringene.», skriver Fischer.

– Metan akkumuleres ikke

Hvor stort gjennomslag har så Jan S. Fuglestvedt og hans koller for tanken om å forkaste dagens målestokk, CO2-ekvivalenter, blant kolleger, i offentlige utredninger og i FN-systemet?

– Arbeidet har skapt diskusjon. Eksisterende metode er veldig innarbeidet i rapportering av utslipp. Neste rapport fra FNs Klimapanel kommer neste år og den vurderer kunnskapsstatus på feltet.
– Kan man konkludere med at jevne metanutslipp ikke øker den globale temperaturen?
– Hvis man holder metanutslippene omtrent konstant, er det ikke en akkumulerende effekt slik som med CO2. Det er derfor det er så vanskelig å sammenlikne de to. Det er grunnleggende forskjellige gasser. Da blir det problematisk og upresist å snakke om ekvivalenter når de virker så ulikt over tid.
– Er det akkumulering av klimagasser i atmosfæren som skaper temperaturstigning?
– Ja, mengden CO2 bygger seg bare opp i atmosfæren. Metan har også økt i atmosfæren. Også metan er en meget viktig drivhusgass.

SE VIDEO: ABC forklarer: Drivhuseffekten:

Litt mindre metanutslipp fra norske gårder

Ifølge Norges innrapportering av klimagassutslipp til FN, er ikke norsk jordbruk blant dem som har bidratt til å øke metanbeholdningen i atmosfæren.

Utslippene har gått ned fra 2,71 millioner CO2-ekvivalenter i 1990, til 2,63 millioner i 2018.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
16:35 Justisministeren: Dette kan du gjøre og ikke i påsken16:34 Funn vekker oppsikt: 50 prosent av coronasmittede hadde ingen symptomer15:54 Savnet isklatrer funnet død utenfor Rjukan15:53 Mor i Bergen tiltalt for drapsforsøk mot sine tre barn15:25 Leir med asylsøkere isolert i Hellas grunnet coronautbrudd15:24 Thailand innfører portforbud15:02 Frankrike klare til å nasjonalisere selskaper dersom nødvendig15:01 Britisk flertall mener coronatiltak kom for sent14:50 Tidligere norsk landslagstrener skal lede svensk langrenn14:28 Bane Nor erkjenner ikke straffskyld for Filipstad-ulykken14:23 Tusenvis av kunder uten strøm etter sterk vind14:11 Første kommune avlyser 17. mai-feiring14:10 Omstridt Brescia-president vil tape kamper med vilje13:34 Norway Cup sikter mot å arrangere13:33 Lånekassen utvider mulighet for betalingsutsettelse13:17 Slik blir kontantstøtten13:15 Leger frykter mangel på malariamedisin13:10 Tidligere FHI-forsker vil myke opp hytteforbudet13:08 Sparket politimann går til sak mot Politidirektoratet13:05 Forskere gjorde oppsiktsvekkende funn: – Visste ikke klimaet var så ekstremt12:45 Ni siktet for drapsforsøk i Oslo12:44 Nesten 50 medier har permittert folk12:27 Vekst i lakseeksporten til Kina12:25 Skuffet Graham Hansen om EM-utsettelsen: – Kom ikke som noen stor overraskelse12:10 Samantha Fox forlovet med sin norske kjæreste11:35 Flere alvorlig coronasyke enn antatt overlever11:33 Vaksine-stiftelse frykter meslingutbrudd som følge av coronatiltak11:05 Israels helseminister coronasmittet11:03 Tour de France-sjefen varsler avlysning10:57 For mange er det en kamp på liv og død å få være seg selv10:56 – En dypt inngripende måte å endre dagpengereglene på10:51 Coronatiltakene fører til doptørke10:48 Boligmarkedet har klart seg bedre enn ventet under coronakrisen10:46 Skudd avfyrt fra to biler i Oslo10:32 12 prosent av arbeidsstyrken i Norge har søkt dagpenger de siste ukene10:31 EU-dom: Ulovlig å ikke ta imot flyktninger10:27 Corona sprer seg blant norsk-somaliere: – Vi har ingen å miste10:22 Kutt i boliglånsrentene kan koste DNB en halv milliard10:19 Astrid Nøklebye Heiberg er død10:07 Hund og katt fjernes fra menyen i Shenzhen10:07 Fotballstjerne besøkte sønnen – bøtelagt for brudd på virusregler10:01 Bygget nytt sykehus på to uker: – Vi trenger at folk holder seg hjemme09:45 – Umoralsk å la permitterte arbeidere jobbe09:44 Færre nyregistrerte biler09:12 Stor konkursfrykt i bilbransjen09:09 Advokat advarer mot corona-appen08:52 29 nyansatte politifolk skal kontrollere svenskegrensen08:39 Bil brant på Bogerud i Oslo08:36 Rokollegene om Tuftes OL-dilemma: – Fantastisk om han fortsetter08:14 Folket delt om «søringkarantene»08:13 Over 5.000 coronadødsfall i USA08:07 Stadig yngre dødsofre i kriminelle konflikter i Sverige08:06 Mer volds- og seksualkriminalitet gir økt press på politiet07:20 Dybala spøkefullt til Ronaldo: Argentina hater deg07:03 Uro blant norske helsearbeidere – ser kolleger over hele verden bli syke og dø06:52 Kraftig økning i anmeldt hatkriminalitet i Norge06:40 Verdens coronafrie hjørner stålsetter seg for krisen06:30 Solberg: – Vi kan ikke overta alle kostnadene06:27 Dette skjer i dag06:24 350 millioner i tilskudd til rohingya-muslimer06:07 Helsedirektoratet: Neppe fotballstart før til høsten06:00 Dette skal til for at Norge letter på tiltakene05:44 EU-land advarer mot krisetiltak mot demokratiet05:40 Enda mer nedgang for kollisjonsskader05:30 Dette skjedde i natt05:16 112 år gamle Bob Weighton er verdens eldste mann05:01 Kolonnekjøring for alle over Haukelifjell og Strynefjellet04:45 4.935 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 28004:32 Virusspredningen stiger ennå i Oslo og Viken, men bremser ellers i landet03:54 BBC: British Airways permitterer 80 prosent av sine ansatte03:28 Russisk utstyr ankommet USA02:52 Amerikansk etterretning: Kina skjuler omfanget av virusutbruddet01:50 Seks uker gammelt virussmittet spedbarn død i USA01:14 TV-tittingen øker, men annonsørene uteblir01:08 FNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien00:32 Equinor sikrer lån for over 52 milliarder kroner23:39 WHO bekymret over rask virusspredning23:38 Guvernøren ber Floridas innbyggerne holde seg hjemme23:38 509 døde av koronaviruset i Frankrike siste døgn23:38 14 nordmenn har meldt seg til massesøksmål mot østerrikske myndigheter23:37 Aftenposten: Regjeringen skal betale 70 prosent av bedrifters faste utgifter23:37 Prisene på importerte jordbruksvarer stiger23:37 727 nye koronadødsfall i Italia23:36 WHO evaluerer bruk av ansiktsmaske23:36 Fem menn pågrepet for drapsforsøk i Oslo23:36 Barneombudet krever dagtilbud til alle sårbare barn23:35 FNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien23:00 Coronavirus påvist hos spedbarn i Nordre Follo22:41 Northug i karantene viser en ny side av seg selv22:04 – Ernas brev til meg bar preg av at hun ikke tok matberedskap på alvor21:47 Du kan bli pålagt ferie mens du er permittert20:56 Virusrammet amerikansk hangarskip evakueres20:16 Tysk presse: Thailands konge i karantene med 20 konkubiner20:15 Henriette Lien delte Facebook-innlegg - vekket sterke reaksjoner20:02 Høie: Grunn til å tro at vi unngår Italia-situasjon19:28 Trump: Iran planlegger angrep18:59 Coronasmittet mann i 50-årene fra Halden er død18:50 Ung gutt knivdrept i Göteborg – jevnaldrende gutt pågrepet18:43 Coronaviruset lar seg ikke stanse: – Et skremmende bilde av hva vi kan forvente18:28 Afrikanere hamstrer malariamedisin før coronavirusbølgen kommer
Siste nytt
16:35Helse og livsstilJustisministeren: Dette kan du gjøre og ikke i påsken16:34VerdenFunn vekker oppsikt: 50 prosent av coronasmittede hadde ingen symptomer15:54NorgeSavnet isklatrer funnet død utenfor Rjukan15:53NorgeMor i Bergen tiltalt for drapsforsøk mot sine tre barn15:25VerdenLeir med asylsøkere isolert i Hellas grunnet coronautbrudd15:24VerdenThailand innfører portforbud15:02PengerFrankrike klare til å nasjonalisere selskaper dersom nødvendig15:01VerdenBritisk flertall mener coronatiltak kom for sent14:50SportTidligere norsk landslagstrener skal lede svensk langrenn14:28NorgeBane Nor erkjenner ikke straffskyld for Filipstad-ulykken14:23NorgeTusenvis av kunder uten strøm etter sterk vind14:11NorgeFørste kommune avlyser 17. mai-feiring14:10SportOmstridt Brescia-president vil tape kamper med vilje13:34SportNorway Cup sikter mot å arrangere13:33PengerLånekassen utvider mulighet for betalingsutsettelse13:17PengerSlik blir kontantstøtten13:15Helse og livsstilLeger frykter mangel på malariamedisin13:10NorgeTidligere FHI-forsker vil myke opp hytteforbudet13:08NorgeSparket politimann går til sak mot Politidirektoratet13:05VerdenForskere gjorde oppsiktsvekkende funn: – Visste ikke klimaet var så ekstremt12:45NorgeNi siktet for drapsforsøk i Oslo12:44KulturNesten 50 medier har permittert folk12:27PengerVekst i lakseeksporten til Kina12:25SportSkuffet Graham Hansen om EM-utsettelsen: – Kom ikke som noen stor overraskelse12:10KulturSamantha Fox forlovet med sin norske kjæreste11:35Helse og livsstilFlere alvorlig coronasyke enn antatt overlever11:33Helse og livsstilVaksine-stiftelse frykter meslingutbrudd som følge av coronatiltak11:05PolitikkIsraels helseminister coronasmittet11:03SportTour de France-sjefen varsler avlysning10:57Helse og livsstilFor mange er det en kamp på liv og død å få være seg selv10:56Penger– En dypt inngripende måte å endre dagpengereglene på10:51NorgeCoronatiltakene fører til doptørke10:48PengerBoligmarkedet har klart seg bedre enn ventet under coronakrisen10:46NorgeSkudd avfyrt fra to biler i Oslo10:32Penger12 prosent av arbeidsstyrken i Norge har søkt dagpenger de siste ukene10:31VerdenEU-dom: Ulovlig å ikke ta imot flyktninger10:27NorgeCorona sprer seg blant norsk-somaliere: – Vi har ingen å miste10:22PengerKutt i boliglånsrentene kan koste DNB en halv milliard10:19PolitikkAstrid Nøklebye Heiberg er død10:07VerdenHund og katt fjernes fra menyen i Shenzhen10:07SportFotballstjerne besøkte sønnen – bøtelagt for brudd på virusregler10:01VerdenBygget nytt sykehus på to uker: – Vi trenger at folk holder seg hjemme09:45Norge– Umoralsk å la permitterte arbeidere jobbe09:44MotorFærre nyregistrerte biler09:12NorgeStor konkursfrykt i bilbransjen09:09NorgeAdvokat advarer mot corona-appen08:52Norge29 nyansatte politifolk skal kontrollere svenskegrensen08:39NorgeBil brant på Bogerud i Oslo08:36SportRokollegene om Tuftes OL-dilemma: – Fantastisk om han fortsetter08:14NorgeFolket delt om «søringkarantene»08:13VerdenOver 5.000 coronadødsfall i USA08:07VerdenStadig yngre dødsofre i kriminelle konflikter i Sverige08:06NorgeMer volds- og seksualkriminalitet gir økt press på politiet07:20SportDybala spøkefullt til Ronaldo: Argentina hater deg07:03Helse og livsstilUro blant norske helsearbeidere – ser kolleger over hele verden bli syke og dø06:52NorgeKraftig økning i anmeldt hatkriminalitet i Norge06:40VerdenVerdens coronafrie hjørner stålsetter seg for krisen06:30PengerSolberg: – Vi kan ikke overta alle kostnadene06:27NorgeDette skjer i dag06:24Verden350 millioner i tilskudd til rohingya-muslimer06:07SportHelsedirektoratet: Neppe fotballstart før til høsten06:00NorgeDette skal til for at Norge letter på tiltakene05:44VerdenEU-land advarer mot krisetiltak mot demokratiet05:40MotorEnda mer nedgang for kollisjonsskader05:30NorgeDette skjedde i natt05:16Verden112 år gamle Bob Weighton er verdens eldste mann05:01NorgeKolonnekjøring for alle over Haukelifjell og Strynefjellet04:45Norge4.935 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 28004:32NorgeVirusspredningen stiger ennå i Oslo og Viken, men bremser ellers i landet03:54VerdenBBC: British Airways permitterer 80 prosent av sine ansatte03:28VerdenRussisk utstyr ankommet USA02:52VerdenAmerikansk etterretning: Kina skjuler omfanget av virusutbruddet01:50VerdenSeks uker gammelt virussmittet spedbarn død i USA01:14NorgeTV-tittingen øker, men annonsørene uteblir01:08VerdenFNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien00:32NorgeEquinor sikrer lån for over 52 milliarder kroner23:39VerdenWHO bekymret over rask virusspredning23:38VerdenGuvernøren ber Floridas innbyggerne holde seg hjemme23:38Verden509 døde av koronaviruset i Frankrike siste døgn23:38Verden14 nordmenn har meldt seg til massesøksmål mot østerrikske myndigheter23:37PengerAftenposten: Regjeringen skal betale 70 prosent av bedrifters faste utgifter23:37PengerPrisene på importerte jordbruksvarer stiger23:37Verden727 nye koronadødsfall i Italia23:36VerdenWHO evaluerer bruk av ansiktsmaske23:36NorgeFem menn pågrepet for drapsforsøk i Oslo23:36NorgeBarneombudet krever dagtilbud til alle sårbare barn23:35PolitikkFNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien23:00Helse og livsstilCoronavirus påvist hos spedbarn i Nordre Follo22:41SportNorthug i karantene viser en ny side av seg selv22:04Politikk– Ernas brev til meg bar preg av at hun ikke tok matberedskap på alvor21:47ReiseDu kan bli pålagt ferie mens du er permittert20:56VerdenVirusrammet amerikansk hangarskip evakueres20:16VerdenTysk presse: Thailands konge i karantene med 20 konkubiner20:15Helse og livsstilHenriette Lien delte Facebook-innlegg - vekket sterke reaksjoner20:02Helse og livsstilHøie: Grunn til å tro at vi unngår Italia-situasjon19:28VerdenTrump: Iran planlegger angrep18:59NorgeCoronasmittet mann i 50-årene fra Halden er død18:50VerdenUng gutt knivdrept i Göteborg – jevnaldrende gutt pågrepet18:43Helse og livsstilCoronaviruset lar seg ikke stanse: – Et skremmende bilde av hva vi kan forvente18:28Helse og livsstilAfrikanere hamstrer malariamedisin før coronavirusbølgen kommer
Populært