Politireformen:

Justisminister Jøran Kallmyr måtte svare om politireformen

– Vi er nødt til å ta inn over oss et kriminalitetsbilde der Egon Olsen er byttet ut med Tindersvindleren, sa justisminister Jøran Kallmyr (Frp) i Stortinget torsdag.

Neste år skal nærpolitireformen være oppe og gå, men på Stortinget ønsker opposisjonen svar. De er utålmodige.

– Skulle vi fått til samme resultat i den gamle strukturen måtte vi brukt uforholdsmessige store ressurser. Da måtte vi hatt en helt annen finansiering av politiet. Hadde vi hatt den gamle strukturen ville Senterpartiet hatt en underfinansiering på 16 milliarder kroner, sa justisminister Jøran Kallmyr (Frp) i Stortinget torsdag.

Justisministeren var bedt om å møte i Stortinget for å redegjøre om bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet som følge av den såkalte nærpolitireformen. Det siste året er det kommet stadige drypp om lang responstid og færre patruljer i politiet. Noe statsråden tilbakeviste.

Kriminaliteten er gått ned, sa Kallmyr i sin redegjørelse til Stortinget. Han siktet særlig til vinningskriminalitet som lommetyverier og innbrudd.

Se og hør justisminister Kallmyr redegjøre for bakgrunnen for nedgangen i vinningskriminalitet i videoen over!

Justisministerens tall om nærpolitireformen:

2013: politibudsjettet var på 12 milliarder kroner og det var i underkant 8.000 politifolk

I dag 1.700 flere politiårsverk. 1.500 av disse i distriktene.

Oslo har fått 350 flere årsverk. Her er det 2,48 politiårsverk per 1.000 innbyggere.

De nye stillingene etablert mellom 2016 og 2018 er fordelt:

43 prosent – operative stillinger som patruljer

33 prosent til etterforskning

10 prosent forvaltning som pass og søknader

7 prosent forebygging

2 prosent opparbeider kunnskap

5 prosent sekkepost annet

Vinningskriminaliteten er falt med 36 prosent siden 2014. All kriminalitet er ned 15 prosent i samme periode.

Overgrep mot barn er økt med 162 prosent.

2 prosent av sakene politiet etterforsker (tunge saker) tar 32,5 prosent av ressursene.

Politidirektoratets årlige måling av patruljer i distriktene første fredag i februar viser en økning fra 350 i 2013 til i underkant av 570 i 2019.

Beredskapstroppen er styrket med 60 prosent siden 2013.


Kilde: Justisministerens manus

– Mye skyldes godt politiarbeid, men også at 15.000 kriminelle er utvist fra Norge. Vi har også færre kontanter på oss. Vi har sikret hjemmene våre bedre, og det er mindre attraktivt å stjele mobiltelefoner på grunn av teknologien, utdypet han.

Statsråden brukte mange tall i sin redegjørelse. Noen ser du i faktaboksen til høyre.

Kritisk : Åtte av ti ansatte mener politireformen ikke gir et bedre politi

Kallmyr presiserte at teknologien som sikrer oss også bidrar til ny kriminalitet. Fra 2014 har overgrep mot barn økt med 162 prosent. Det skjer flere overgrep, men på grunn av kompetanseheving i politiet blir mørketallene mindre.

Justisministeren viste til tenåringer som blir lurt av kriminelle i Marokko til å ta nakenbilder av seg selv, for så å bli presset for penger. For mange unge, sa han, er det verre om slike bilder kommer ut enn om jakka eller mobilen deres stjeles.

– Vi er nødt til å ta inn over oss et kriminalitetsbilde der Egon Olsen er byttet ut med Simon Leviev, Tindersvindleren.

Kallmyr presiserte at etaten nå er inne i en kritisk fase i reformen. Neste år skal hele reformen være gjennomført. Omstruktureringene var ferdig i fjor, men fortsatt skal tilpasninger gjennomføres. Reformen berører 17.500 ansatte og det mener Kallmyr også byr på utfordringer: – Men de kriminelle tar ikke pause på grunn av reformarbeid i politiet.

Møter motstand: Over 100 Ap-ordførere har signert opprop mot nærpolitireformen

Responderte på responstid

Justisministeren viste til at det fortsatt er litt å ta i hva angår responstiden. Både i tettsteder med 20.000 eller flere innbyggere og i tettsteder med færre enn 2.000 innbyggere bruker politiet mer tid enn kravet til responstid, kravene er henholdsvis 11 og 30 minutter. Politiet brukte 12 og 31 minutter i andre tertial i år. I tettsteder med flere enn 2.000 og færre enn 20.000 innbyggere innfridde politiet.

– Jeg er glad justisministeren erkjenner utfordringene knyttet til responstiden, sa justiskomiteens leder, Lene Vågslid (Ap) da hun tok over talerstolen etter statsråden.

– Han snakker om store utfordringen om seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner - dette er et samfunnsproblem. Og køene vokser. Det er disse ofrene vi snakker om, veksten i oppklaringer stanser i distriktene. Den situasjonen har ikke Frps sju ministere gjort noe med. Utrolig lite som er skjedd.

Ser problemer: Politiets Fellesforbund slår alarm om politireformen: – Det er rett og slett blitt for mye

Manglende handlekraft

Vågslid viste til nyheten tidligere denne høsten om at 20.000 innbyggere på Nesodden ikke kan regne med at politiet ikke klarer å respondere innen responstiden.

– Det er helt riktig at de kriminelle ikke tar fri. De tar veldig lite fri.

Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson at en forutsetning for reformen var at politiet skulle være på stedet. Så hvorfor drøftes fortsatt problemer med å oppnå responstiden, spurte Vågslid retorisk.

Oslo 20131106. Lene Vågslid (Ap) i Stortinget. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Oslo 20131106. Lene Vågslid (Ap) i Stortinget. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det er mangel på handlekraft.

Justiskomiteens leder mener det er stor usikker knyttet til tallene justisministeren brukte i sin redegjørelse og viste til at det i Sørøst politidistrikt er titalls ubesvarte nødanrop og ventetid opp mot 45 minutter. Dette er ingen utfordring, men en krise for dem som ringer, påpekte Vågslid.

– Det er alvorlig om tilliten til politiet synker og om folk slutter å anmelde, poengterte og uttrykte ønske om å debattere tallene ytterligere og ba statsråden om å sende redegjørelsen til justiskomiteen.

Skyhøyt på patruljer

Hverken Høyre eller Fremskrittspartiets justispolitiske talspersoner hadde stort å utsette på statsrådens redegjørelse, men så er det også deres justisminister som fortalte om tingenes tilstand.

Høyres Peter Frølich var fornøyd med tallene, men påpekte at det også er feil og misoppfatninger om politiet.

Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich på høyres landsmøte. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich på høyres landsmøte. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Det er mye svogerforskning ute og går, sa han og viste til påstander om at det er færre politipatruljer ute nå enn før. Disse, mente han kan tilbakevises med fakta.

Og så er det jaget etter sensasjoner i mediene. Frølich sammenlignet disse med de årlige sakene om sommerkroppen, sprø ribbe og flåtten. Og like fast hvert eneste år kommer også sakene om kutt i politiet. Høyres justispolitiske talsperson hadde gjort et søk på nettet og funnet en rekke overskrifter i tidsrommet tilbake til 2011 om kutt i etaten.

– Selvfølgelig er noen av funnene og rapportene bekymringsfulle. Men hvor blir alle politistillingene av? Derfor var det nyttig med redegjørelsen. Kanskje må politiet bli mer synlig og kutte kontortid og kurs. Det er for eksempel oppsiktsvekkende at vi har 18,5 årsverk for å bemanne en politibil i ett døgn.

Dyrt: Risikerer å måtte betale for tomme lensmannskontorer

Himanshu Gulati (Frp) var også godt fornøyd med redegjørelsen. Han uttrykte forståelse for frustrasjonen at færre en 3 prosent av sakene tar 30 prosent av ressursene.

– Jeg forstår folk er utålmodige, jeg er også det. Vi skulle ønske oss enda større innsats når vi ser mediebildet.

Må gjenåpne lensmannskontor

På andre siden av det politiske spekteret stod Senterpartiets Jenny Klinge og spurte om hvor de nye patruljene er, og slo fast at det har ikke regjeringen noen oversikt på.

Jenny Klinge (Sp). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Jenny Klinge (Sp). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Likevel skryter statsministeren over at det er blitt bedre.

Klinge mente at alle de gjenværende lensmannskontorene må styrkes, og enkelte stengte kontor må gjenåpnes. I tillegg gjorde Senterpartiets justispolitiske talsperson det klart at operasjonssentralene må kunne håndtere anropene som kommer inn.

Les også: Regjeringen får klar beskjed om nærpolitireformen

– Det regjeringen setter som mål for reformen er å gå fra tomme lensmannskontorer til synlig tilstedeværende politi. Vi opplever tilbakemeldingene som urovekkende om at kontakten med befolkningen forsvinner, sa Klinge fra talerstolen og skjøt inn: – Viljen til å bortforklare problemer er viktigere enn å gripe fatt i dem.

Volden i hjemmet

SVs Petter Eide understreket at det ikke var noe ønske om å kjefte på etaten og presiserte at Norge har et veldig godt politi.

Petter Eide (SV) i Stortingssalen Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Petter Eide (SV) i Stortingssalen Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi skal være stolte av arbeidet de utfører.

Eide pekte på at samtidig med helgens uprovoserte vold i Oslo ble mellom 5 og 10 kvinner voldtatt i Oslo.

– Dette pågår hver eneste dag. Vold i nære relasjoner har helt andre dimensjoner. Det blir krisemøter om ungdomsvold, men ikke når volden skjer i nære relasjoner. De er altså tryggere ute enn inne.

Eide viste til at i dag oppklares 30 prosent av disse sakene. Altså får sju av 10 et standardisert brev om at saken er henlagt. Dette handler om kapasitet, gjorde SVs justispolitiske talsperson klart.

– Her svikter rettsystemet. På tross av flere politifolk blir ikke tallene bedre. Vi er ved et vendepunkt hvor Stortinget må ta ansvar og i langt større grad styre hva politiet skal gjøre. Kanskje detaljstyre hvordan politiet bruker penger. Vi vil ha måltall om hvor mye politiet jobber med denne type saker.

Vil ha svar: Politidirektøren inn på teppet til justisministeren

Ikke rosenrødt

Nei, svarte Kallmyr som fikk svare på tiltale, det var ikke et krisemøte etter volden i Oslo i helgen. Det var et planlagt møte som tilfeldigvis var rett etter en voldshelg. Og, justisministeren forsøkte heller ikke å male alt med rosenrødt.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) i Stortinget Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) i Stortinget Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det viktigste strakstiltaket fremmet – å øke bevilgningene til politiet. Det er en erkjennelse fra regjeringen om ikke alt er rosenrødt. Vi synes jo ikke alt er bra.

Kallmyr viste til Eides krav at regjeringen har fokus har fokus på vold i nære relasjoner. Statsråden viste til at særlig overgrep mot barn ser man nå at mørketallene tas.

– Hver gang det tidligere er spurt noen på Plata eller i barnevernet er samme historien om vold og overgrep hjemme. De grepene vi nå tar gir oss en historisk sjanse til å ta tak i disse problemene.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
20:32 Ullevålseter tapte til rivalen på nest siste etappe19:54 Harry og Megan skal ikke lenger omtales som «kongelige høyheter»19:24 Karl Sundby er død19:09 Pløyefritt landbruk: – Det er jo folk som ler18:32 Poengtap for Arsenal i PL-runde preget av VAR18:25 Finansministeren avviser britisk tilpasning til EU-regler18:23 Carlsen spilte remis også mot Anand: – Ingen god følelse å spille så dårlig18:07 Poengtap for Manchester City i ellevill kamp med VAR-drama18:07 PST vil avhøre terrorsiktet kvinne så snart som mulig17:55 Nytt er billigst: – Fryktelig frustrerende17:54 Ny app gjør det mulig å søke på ansikter17:28 Drømmeåpning for Haaland, hattrick sikret seieren for Borussia Dortmund17:09 Terrorsiktet kvinnes forsvarer varsler pressekonferanse17:00 Brann i leilighetskompleks – tre til legevakten16:59 Seneskade i brystmuskelen, alpinsesongen over for Sejersted16:50 Død mann i Skien obduseres mandag16:50 Iran sender svarte bokser fra nedskutt fly til Ukraina16:50 Elvenes om regjeringskrisen: Det kan ikke fortsette16:46 Overstyrmann slakter sikkerheten på Bastøferga16:34 Stor snøskredfare i ni regioner16:32 Norge nummer to uten Thingnes Bø – Fourcade og Frankrike vant enkelt16:31 Tatt med ekplosiver på Karl Johan, risikerer seks års fengsel15:36 Fikk en sønn som ikke var som «andre barn» – siden har han reddet hundrevis15:24 Politiet har åpnet drapsetterforskning i Hov15:24 Gazzaniga reddet straffe og Tottenham-poeng15:14 Haaland starter på benken – Kan få sin Bundesliga-debut15:13 FN: Den utenlandske innblandingen i Libya må stanse14:34 Mann tiltalt for å ha voldtatt stedatter i 200914:26 Utfor: Kilde mistet pallplassen mot slutten – Feuz heiet fram til seier14:24 Rød slapp med skrekken, ingen alvorlig skade14:00 Macron måtte forlate teater med politieskorte13:46 Mye nedbør og jordskredfare i Nordland, Trøndelag og på Vestlandet13:39 Berømt Paris-kafé rammet av brann13:04 Tyrkia har deportert IS-mistenkt kvinne og hennes tre barn til Tyskland12:49 PST etter pågripelsen av terrorsiktet kvinne: – Endrer ikke trusselbildet i Norge12:39 Bolsjunov best i Nove Mesto, Røthe på pallen12:15 Fire personer siktet etter at 34-åring døde etter vold på institusjon i Søndre Land11:38 Sju savnet etter skred i Himalaya11:37 PST vil gjennomføre avhør av den terrorsiktede kvinnen11:19 Lysbakken roser regjeringen for å ha hentet hjem norsk familie fra Syria11:18 Ropstad utelukker reforhandlinger om regjeringsplattformen10:57 Erdogan hevder Europa vil bli rammet av terror hvis Libyas regjering faller10:35 Dominerende Johaug-seier i Nove Mesto, vant med over halvminuttet09:19 Kvinne fra Sunnmøre må betale ektemannen 800.000 kroner i erstatning for svindel09:10 Utbygger dømt til å kjøpe tilbake hus bygd på søppelfylling i Skedsmo08:36 Klimaforskeren: – Hver dag venter jeg på vinteren, men den kommer aldri08:07 Én siktet etter dødsfall på institusjon i Søndre Land07:57 Forskere: Langt flere trolig smittet av lungevirus i Kina enn hva myndighetene oppgir07:15 Store klimautslipp fra Australias branner07:09 Mann skutt og alvorlig skadd i Sverige06:46 Terrorsiktet kvinne pågrepet på Gardermoen06:32 Aftenposten: Regjeringskrise kan utløse lederdebatt i Frp06:17 Alkoholstrømmen strupes ved spanske feriefavoritter06:00 Dette skjer i dag05:53 Mann dømt for overgrep mot samboerens datter05:30 Dette skjedde i natt05:13 Forsikringsselskaper vil kreve egenandeler refundert etter parkeringshusbrann04:47 Mann påkjørt av trikken i Trondheim04:46 Lærere saksøker flyselskap for dumping av drivstoff04:39 Brannvesenet i Oslo hadde 9.400 unødvendige utrykninger i fjor04:23 Regn dynker skogbranner øst i Australia03:52 Byrådet i Oslo vil sikre helsehjelp til personer uten oppholdstillatelse03:35 Stadig færre barn i Bygde-Norge02:41 Ventura hentet seg inn etter dobbeltbogey i California02:04 Jagland: Kvinnene bør hentes hjem02:04 Johnson inviterer til brexit-feiring00:36 Trump ber Irans øverste leder være forsiktig med hva han sier23:34 Boeing har funnet ny 737 Max-feil23:09 Jury utpekt i Weinstein-saken22:43 Person død etter vold22:37 Frykter rådyr jakt etter at Statskog solgte eiendom for 9,6 millioner22:15 En person skadd da svovelsyre lekket ut i Oslo21:28 Anne-Elisabeth Hagens ektemann har sendt politiet en rekke eposter20:55 Frp-exit kan utløse lederstrid20:13 Motedesigneren Jean-Paul Gaultier gir seg19:51 Brutal EM-knockout av Norge over Ungarn19:42 Medier: IS-siktet kvinne er på vei til Norge19:41 Forskere kan ha knekt koden for det første liv på Jorden18:52 Mistenkelig dødsfall i Skien18:36 Togsporet mellom Drammen og Asker åpnet for trafikk18:12 Durek Verrett sier han har satt Märtha Louise i forlegenhet17:46 Annonse vekker oppsikt: «Magisk katt» ba selv om å bli solgt16:37 Hjem fra IS: – Dette er barn som må inviteres til bursdager16:03 Mann pågrepet i forbindelse med dobbeltdrapet i Bergen16:00 Frps Jon Helgheim kritiserer mediedekningen av den IS-siktede kvinnen15:46 Norges seiersrekke i stafett fortsetter etter voldsom opphenting15:29 Lavrov gir USA skylden for at verdenssituasjonen er blitt mer anspent14:26 Thunberg: – Til nå har vi ikke sett noe som helst tegn på handling14:16 TV-stjernen Derek Fowlds døde i dag13:51 Ung mann med gjengtilhørighet siktet i Prinsdal-saken13:51 Norsk trio til finale i slopestyle friski i Italia13:22 Skal rydde opp i svensk langrennskaos13:22 Åtte av ti afroamerikanere mener Trump er rasist13:20 Mann pågrepet for å ha stjålet 12 milliarder passord13:20 Overgrepsdømt mann dømt igjen for overgrep mot fosterbarn13:07 Krisemøte mandag for å redde regjeringen12:24 Gjellestadskipet er mest sannsynlig fra tidlig vikingtid12:23 Japansk domstol beordrer stenging av reaktor12:22 NASA: 2019 var det nest varmeste året på over 100 år12:04 Sejersted pådro seg hjernerystelse etter stygt fall
Siste nytt
20:32SportUllevålseter tapte til rivalen på nest siste etappe19:54VerdenHarry og Megan skal ikke lenger omtales som «kongelige høyheter»19:24KulturKarl Sundby er død19:09Helse og livsstilPløyefritt landbruk: – Det er jo folk som ler18:32SportPoengtap for Arsenal i PL-runde preget av VAR18:25MakroøkonomiFinansministeren avviser britisk tilpasning til EU-regler18:23SportCarlsen spilte remis også mot Anand: – Ingen god følelse å spille så dårlig18:07SportPoengtap for Manchester City i ellevill kamp med VAR-drama18:07NorgePST vil avhøre terrorsiktet kvinne så snart som mulig17:55Helse og livsstilNytt er billigst: – Fryktelig frustrerende17:54TeknologiNy app gjør det mulig å søke på ansikter17:28SportDrømmeåpning for Haaland, hattrick sikret seieren for Borussia Dortmund17:09NorgeTerrorsiktet kvinnes forsvarer varsler pressekonferanse17:00NorgeBrann i leilighetskompleks – tre til legevakten16:59SportSeneskade i brystmuskelen, alpinsesongen over for Sejersted16:50NorgeDød mann i Skien obduseres mandag16:50VerdenIran sender svarte bokser fra nedskutt fly til Ukraina16:50PolitikkElvenes om regjeringskrisen: Det kan ikke fortsette16:46NorgeOverstyrmann slakter sikkerheten på Bastøferga16:34NorgeStor snøskredfare i ni regioner16:32SportNorge nummer to uten Thingnes Bø – Fourcade og Frankrike vant enkelt16:31NorgeTatt med ekplosiver på Karl Johan, risikerer seks års fengsel15:36Helse og livsstilFikk en sønn som ikke var som «andre barn» – siden har han reddet hundrevis15:24NorgePolitiet har åpnet drapsetterforskning i Hov15:24SportGazzaniga reddet straffe og Tottenham-poeng15:14SportHaaland starter på benken – Kan få sin Bundesliga-debut15:13VerdenFN: Den utenlandske innblandingen i Libya må stanse14:34NorgeMann tiltalt for å ha voldtatt stedatter i 200914:26SportUtfor: Kilde mistet pallplassen mot slutten – Feuz heiet fram til seier14:24SportRød slapp med skrekken, ingen alvorlig skade14:00VerdenMacron måtte forlate teater med politieskorte13:46NorgeMye nedbør og jordskredfare i Nordland, Trøndelag og på Vestlandet13:39VerdenBerømt Paris-kafé rammet av brann13:04VerdenTyrkia har deportert IS-mistenkt kvinne og hennes tre barn til Tyskland12:49NorgePST etter pågripelsen av terrorsiktet kvinne: – Endrer ikke trusselbildet i Norge12:39SportBolsjunov best i Nove Mesto, Røthe på pallen12:15NorgeFire personer siktet etter at 34-åring døde etter vold på institusjon i Søndre Land11:38VerdenSju savnet etter skred i Himalaya11:37NorgePST vil gjennomføre avhør av den terrorsiktede kvinnen11:19PolitikkLysbakken roser regjeringen for å ha hentet hjem norsk familie fra Syria11:18PolitikkRopstad utelukker reforhandlinger om regjeringsplattformen10:57VerdenErdogan hevder Europa vil bli rammet av terror hvis Libyas regjering faller10:35SportDominerende Johaug-seier i Nove Mesto, vant med over halvminuttet09:19PengerKvinne fra Sunnmøre må betale ektemannen 800.000 kroner i erstatning for svindel09:10NorgeUtbygger dømt til å kjøpe tilbake hus bygd på søppelfylling i Skedsmo08:36NorgeKlimaforskeren: – Hver dag venter jeg på vinteren, men den kommer aldri08:07NorgeÉn siktet etter dødsfall på institusjon i Søndre Land07:57VerdenForskere: Langt flere trolig smittet av lungevirus i Kina enn hva myndighetene oppgir07:15VerdenStore klimautslipp fra Australias branner07:09VerdenMann skutt og alvorlig skadd i Sverige06:46NorgeTerrorsiktet kvinne pågrepet på Gardermoen06:32NorgeAftenposten: Regjeringskrise kan utløse lederdebatt i Frp06:17ReiseAlkoholstrømmen strupes ved spanske feriefavoritter06:00NorgeDette skjer i dag05:53NorgeMann dømt for overgrep mot samboerens datter05:30NorgeDette skjedde i natt05:13NorgeForsikringsselskaper vil kreve egenandeler refundert etter parkeringshusbrann04:47NorgeMann påkjørt av trikken i Trondheim04:46VerdenLærere saksøker flyselskap for dumping av drivstoff04:39NorgeBrannvesenet i Oslo hadde 9.400 unødvendige utrykninger i fjor04:23VerdenRegn dynker skogbranner øst i Australia03:52NorgeByrådet i Oslo vil sikre helsehjelp til personer uten oppholdstillatelse03:35NorgeStadig færre barn i Bygde-Norge02:41SportVentura hentet seg inn etter dobbeltbogey i California02:04NorgeJagland: Kvinnene bør hentes hjem02:04VerdenJohnson inviterer til brexit-feiring00:36VerdenTrump ber Irans øverste leder være forsiktig med hva han sier23:34VerdenBoeing har funnet ny 737 Max-feil23:09VerdenJury utpekt i Weinstein-saken22:43NorgePerson død etter vold22:37NorgeFrykter rådyr jakt etter at Statskog solgte eiendom for 9,6 millioner22:15NorgeEn person skadd da svovelsyre lekket ut i Oslo21:28NorgeAnne-Elisabeth Hagens ektemann har sendt politiet en rekke eposter20:55NorgeFrp-exit kan utløse lederstrid20:13KulturMotedesigneren Jean-Paul Gaultier gir seg19:51SportBrutal EM-knockout av Norge over Ungarn19:42NorgeMedier: IS-siktet kvinne er på vei til Norge19:41VerdenForskere kan ha knekt koden for det første liv på Jorden18:52NorgeMistenkelig dødsfall i Skien18:36NorgeTogsporet mellom Drammen og Asker åpnet for trafikk18:12NorgeDurek Verrett sier han har satt Märtha Louise i forlegenhet17:46Helse og livsstilAnnonse vekker oppsikt: «Magisk katt» ba selv om å bli solgt16:37NorgeHjem fra IS: – Dette er barn som må inviteres til bursdager16:03NorgeMann pågrepet i forbindelse med dobbeltdrapet i Bergen16:00NorgeFrps Jon Helgheim kritiserer mediedekningen av den IS-siktede kvinnen15:46SportNorges seiersrekke i stafett fortsetter etter voldsom opphenting15:29VerdenLavrov gir USA skylden for at verdenssituasjonen er blitt mer anspent14:26VerdenThunberg: – Til nå har vi ikke sett noe som helst tegn på handling14:16KulturTV-stjernen Derek Fowlds døde i dag13:51NorgeUng mann med gjengtilhørighet siktet i Prinsdal-saken13:51SportNorsk trio til finale i slopestyle friski i Italia13:22SportSkal rydde opp i svensk langrennskaos13:22PolitikkÅtte av ti afroamerikanere mener Trump er rasist13:20VerdenMann pågrepet for å ha stjålet 12 milliarder passord13:20NorgeOvergrepsdømt mann dømt igjen for overgrep mot fosterbarn13:07PolitikkKrisemøte mandag for å redde regjeringen12:24KulturGjellestadskipet er mest sannsynlig fra tidlig vikingtid12:23VerdenJapansk domstol beordrer stenging av reaktor12:22VerdenNASA: 2019 var det nest varmeste året på over 100 år12:04SportSejersted pådro seg hjernerystelse etter stygt fall
Populært