MDG skuffet over at barneminister Ropstad ikke svarer på spørsmål om IS-barna

Une Bastholm er skuffet over at barne- og familieministeren ikke vil svare på spørsmålet hennes om barna i Al-Hol-leiren.
Une Bastholm er skuffet over at barne- og familieministeren ikke vil svare på spørsmålet hennes om barna i Al-Hol-leiren. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

I et skriftlig spørsmål til barne- og familieministeren, ber MDG om en uttalelse om Norges ansvar for barna i Al-Hol-leiren. Men spørsmålet har blitt sendt videre til utenriksdepartementet. Det reagerer MDG på. 

Stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) sendte tirsdag et skriftlig spørsmål til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) om barna i Al-Hol-leiren i Syria. I spørsmålet ber hun ministeren oppklare om han mener barnekonvensjonen pålegger Norge et ansvar for barna i leiren.

Spørsmålet gjelder barn av fremmedkrigere som nå er plassert i flyktningleiren. PST har ikke gått ut med tall på hvor mange barn som befinner seg i Al-Hol leiren, men anslår at det er snakk om 35 barn med norsk tilknytning i Syria generelt.

Spørsmålet fra Bastholm lyder: «Barnekonvensjonen slår fast at Norge har ansvar for alle barn innenfor vår jurisdiksjon. Når det gjelder Al-hol leiren i Syria der en norsk fireåring er livstruende syk, er det uklart om noen stater som har jurisdiksjon. Mener barneministeren at Norge har et ansvar etter barnekonvensjonen for ivaretakelse av rettighetene til norske barn i Al Hol leiren?»

Aktuelt: Terrorsiktet tobarnsmor vil til Norge – tar utleveringskrav til lagmannsretten

Ropstad skal ikke svare

Barne- og familieministeren vil ikke svare på spørsmålet fra Bastholm. Ropstads departement har bestemt at dette ligger under utenriksdepartementet (UD) og sendt det videre til dem.

Bastholm reagerer sterkt på dette, og mener at barne- og familieministeren bør uttale seg om saken, særlig fordi det i dette tilfellet gjelder en fire år gammel gutt som lider av cystisk fibrose. I august uttalte en ekspert at han fryktet for guttens liv.

– Hvorfor ville du spørre akkurat barne- og faminieministeren om dette?

– Jeg mener at Kjell Ingolf Ropstad som barne- og familieminister har stukket hodet i sanden og gjemt seg fra diskusjonen om et sårbart barn, sier Bastholm til ABC Nyheter.

Hun understreker at selv om dette er en utenrikssak, og sånn sett hører inn under UD, så handler den også om barn. Derfor er det merkbart når barne- og familieministeren ikke går tydelig ut og kommenterer den, mener hun.

– Det er det prinsipielle jeg er skuffet over at Ropstad ikke vil uttale seg om, sier hun.

Ropstads parti KrF vedtok enstemmig på sitt landsmøte i vår at de ønsker å hente hjem alle barn av norske IS-foreldre fra Syria. Dette har skapt stor splittelse i regjeringen. Mens Høyre er åpne for at dette kan påvirke regjeringens meninger, blir forslaget avvist av Frp.

Les også:Norge vil ikke hente hjem syk fireåring fra Al-Hol-leiren

– Norge må ta ansvar

Bastholm trekker frem at leiren hvor barna befinner seg styres av kurdiske, altså ikke-statlige myndigheter, og at barna derfor ikke ivaretas av noen stat.

Paragrafen i barnekonvensjonen hun legger til grunn, artikkel 2 (1), gjør det tydelig at Norge har ansvar for barn innenfor landets grenser, inkludert asylbarn. Men det er utydelig om det samme ansvaret gjelder barna i Al-Hol-leiren. Det var denne problemstillingen MDG ville ha en uttalelse på fra barne- og familiedepartementet.

– Hvorfor dette et viktig spørsmål?

– For barnets sikkerhet og helse er det viktig at Norge tar ansvar. Særlig når det gjelder den syke fireåringen. Da er det viktig å beholde barneperspektivet, og det er jo derfor vi har en barne- og familieminister i det hele tatt.

Barnekonvensjonens artikkel 2 (1):

"De stater som er part i denne konvensjon, skal respektere og sikre de rettigheter som er fastsatt i denne konvensjon for ethvert barn innenfor deres jurisdiksjon."

Mener barn i utlandet er UDs ansvarsområde

Kjell Ingolf Ropstad har ikke anledning til å svare på saken, da han er i foreldrepermisjon. Statssekretær Jorunn Hallaråker i Barne- og familiedepartementet sier til ABC Nyheter at det er utenriksministeren som er den nærmeste til å besvare spørsmålet fra Bastholm, fordi det er de som er ansvarlig for norske borgere i utlandet.

– Saker som gjelder mindreårige norske borgere som lever under vanskelige forhold i leirene i Syria har vært, og fortsetter å være, høyt prioritert fra regjeringens side. Det gjelder uavhengig av hvilken statsråd som besvarer spørsmål på dette området, legger hun til.

Hvorfor skal ikke barne- og familieministeren svare på et skriftlig spørsmål som dreier seg om barns rettigheter?

– Det ligger i svaret, i regjeringen er det UD som håndterer saker som denne.

Hallaråker understreker at barnekonvensjonen fastsetter at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved handlinger som berører barn, men utdyper ikke om Norges ansvar for barnekonvensjonen gjelder barna i Al-Hol-leiren.

I september sa Ropstad i et intervju med NRK at han håpet at man skulle hente hjem den syke fireåringen, men ville ikke kommentere på andre saker utover å understreke at de er kompliserte.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden