– Bistandsorganisasjoner er blitt milliard-firmaer betalt av stater for å utføre politikk i andre land

<p>BISTANDSORGANISASJONER: – Vi snakker om store, internasjonale humanitære aktører som finansieres av ulike stater for å gjennomføre politikk.store, sier Terje Tvedt.</p>
BISTANDSORGANISASJONER: – Vi snakker om store, internasjonale humanitære aktører som finansieres av ulike stater for å gjennomføre politikk.store, sier Terje Tvedt. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Tenker du på Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Flyktningehjelpen og andre humanitære organisasjoner som folkelige? De kan like gjerne være redskaper for USAs og Norges politikk for andre land.

Brannfakkelen kommer fra historiker Terje Tvedt, som i 2017 ga ut sin meget omdiskuterte bok «Det internasjonale gjennombruddet», som har møtt alt fra begeistring til voldsom kritikk.

– Det er et forsøk på å beskrive hvordan framveksten av de store humanitære organisasjoner må forstås, og at disse er systematisk og nærmest prinsipielt har blitt tilhengere av humanitær intervensjon, sa Tvedt da han sist søndag igjen stilte opp på et debattmøte.

Denne gangen skjedde det i regi av medieselskapet Mot Dag, som står bak nettstedet steigan.no.

At de fem største bistandsorgansisasjonene i Norge har mottatt 40 milliarder kroner fra UD siden 2000, er ifølge ham viktig å vite.

Historikeren og forfatteren ramset opp:

Flyktningehjelpen, Kirkens Nødhjelp og Røde Kors har fått ca 10 milliarder hver, Norsk Folkehjelp under 7 men har til gjengjeld fått nye av den amerikanske regjeringen. Redd Barna har fått rundt 4 milliarder.

Dette sa Tvedt da boka kom: – Radikale endringer har skjedd i Norge

– Statsfinansiert for å utføre politikk

– Det er snakk om store bedrifter, mer enn frivillige organisasjoner man gjerne tenker på dem som, fortsatte han.

Han trekker fram at for eksempel Flyktningehjelpen har 14.000 ansatte over hele verden og et årlig budsjett på ca. 4 milliarder kroner.

– Vi snakker ikke om tradisjonelle frivillige organisasjoner, men store, internasjonale humanitære aktører som finansieres av ulike stater for å gjennomføre politikk. De er altså ikke resultat av norsk frivillighet, men av statlige bevilgninger, sa Tvedt.

Han presiserer at organisasjonene har massevis av aktivitet organisert av frivillige i Norge. Men at utenlandsaktiviteten er noe annet.

Frivillige organisasjoners nettverk RORG har samlet mye av debatten om Tvedts bok.

I 2007 ga Tvedt Røde Kors på pukkelen for deres feilslåtte lastebil-prosjekt

– Bidro til å svekke progressive bevegelser

TRYGVE LIE: Mannen som ble FNs første generalsekretær (1946-1953) og ifølge Terje Tvedt slapp amerikansk etterretning inn der, ble første led for Norsk Utviklingshjelp.Her fotografert på sitt kontor i forbindelse med en repotasje i bladet Aktuell. Foto: Ivar Aaserud / NTB scanpix
TRYGVE LIE: Mannen som ble FNs første generalsekretær (1946-1953) og ifølge Terje Tvedt slapp amerikansk etterretning inn der, ble første led for Norsk Utviklingshjelp.Her fotografert på sitt kontor i forbindelse med en repotasje i bladet Aktuell. Foto: Ivar Aaserud / NTB scanpix

– Utenlandsbistand ble opprettet i USA, som under president Truman startet USAID. Samtidig var det klart at amerikanerne hadde ganske tydelige politiske interesser mot Sovjet. Og i sin satsing i Kinas randsone, sa Tvedt, som siterte den kjente KrF-politikeren Jacob Aano:

– Selv han sa i Stortinget at utviklingshjelp bare er forsvarspolitikk med andre midler.

– Trygve Lie, USAs mann i FN, som slapp amerikansk etterretning inn i FN-bygningen, var første styreformann i Norsk Utviklingshjelp. Alle var klar over at bistand ikke var ren filantropi. Det var politikk, fortsatte han.

Ifølge Tvedt fant amerikanerne så ut i 1963-1964 at vi må satse på NGOer, private organisasjoner. Dette starter i alle OECD-land omtrent på samme tid. I Norge startet man i 1963 med sju organisasjoner.

– Begrunnelsen var å etablere større støtte i befolkningene for bistand, men etter hvert opprette alternativ til folkelig organiserte reformbevegelser i forskjellige land. I Bangladesh ble de klassiske bondebevegelsene som arbeidet for jordreform svekket. Deres ledere gikk til mye bedre betalte jobber i disse nye NGOene. Veksten i sivile organisasjoner bidro i mange land til å svekke progressive, revolusjonære eller jordbevegelser i mange 3. verdensland.

Les også: Venezuela sender bistand til Cuba

– Løp inn til ministeren i kortbukser

Under det hele har det ligget en tanke om at uhjelp har altruisme som grunnlag og politikkfeltet er idealistisk. Det tar Tvedt et oppgjør med.

– Bistand er i seg selv en form for intervensjon på godt og vondt, sier Tvedt og forteller om da han jobbet for FN i Sør-Sudan:

– Jeg syntes det var underlig med Kirkens Nødhjelp-medarbeidere uten spesiell kunnskap om Sør-Sudan, som kom løpende inn på ministerens kontor i kortbukser og skulle belære dem. En forestilling om at de besatt en slags innsikt, forståelse av landet, som de som styrte ikke besatt.

Les også: 2019 kan bli det store reform-året i norsk bistand

Norske penger bidro til å dele et land

ERITREA MOT ETIOPIA: Også etter delingen av Etiopia har det vært stridigheter med Eritrea. Her passerer en bonde etiopiske styrker ved Adigrat 12. juni 1998, under grensekrigen mellom de to landene. Foto: Alexander Joe / AFP/NTB scanpix
ERITREA MOT ETIOPIA: Også etter delingen av Etiopia har det vært stridigheter med Eritrea. Her passerer en bonde etiopiske styrker ved Adigrat 12. juni 1998, under grensekrigen mellom de to landene. Foto: Alexander Joe / AFP/NTB scanpix

Når det gjelder intervensjon i andre land, trekker Tvedt fram eksempelet med konflikten Etiopia-Eritrea.

– Omveltningene skyldtes ikke minst svært vellykket bistand organisert og initiert av Kirkens Nødhjelp fra Khartoum. Man drev grensekryssende virksomhet fra Sudan med direkte og indirekte støtte til frigjøringskrigen Eritrea førte mot Etiopia, og opprøret Zenawi førte mot Mengistu. Dette ble, også med støtte av USA, en av de største nødhjelpsoperasjonene i verdenshistorien, sier Tvedt.

Han minner om at Norge i FN var en av de som var hardest mot at Eritrea skulle skilles ut fra Etiopia.

– Men så bidro man med statlige midler til at det største landet på Afrikas Horns ble delt i to. En tidlig humanitær intervensjon.

Les også: USA gir store summer i bistand til Mellom-Amerika

Fikk delt et nytt afrikansk land i to

Terje Tvedt trakk også fram Sudan, der Kirkens Nødhjelp siden 1972 drev med humanitær hjelp i samarbeid med regjeringen i Khartoum. Så involverte også Norsk Folkehjelp seg i Sudan.

– Norsk Folkehjelp støttet helt systematisk støtte til SPLA-gerilaen i et land Norge hadde anerkjent. Norge støttet i lang periode to parter i en krig som aldri tok slutt. 2 millioner mennesker døde.

SØR-SUDAN: Norsk Folkehjelp ga bistand betalt av USA og Norge til SPLA-geriljaen som endte med å få løsrevet Sør-Sudan fra Sudan. Deretter brukte de gamle gerilja-kameratene sin makt i Sør-Sudan til å drive borgerkrig mot hverandre. Her står en gutt utenfor sitt stakkarslige hjem 9. desember 2018, i et FN-beskyttet område utenfor Bentiu. Foto: Sam Mednick / AP/NTB scanpix
SØR-SUDAN: Norsk Folkehjelp ga bistand betalt av USA og Norge til SPLA-geriljaen som endte med å få løsrevet Sør-Sudan fra Sudan. Deretter brukte de gamle gerilja-kameratene sin makt i Sør-Sudan til å drive borgerkrig mot hverandre. Her står en gutt utenfor sitt stakkarslige hjem 9. desember 2018, i et FN-beskyttet område utenfor Bentiu. Foto: Sam Mednick / AP/NTB scanpix

Han understreker at Folkehjelpa fikk mye penger fra USA.

– Humanitær intervensjon gjorde at Norge ved hjelp av bistandsbudsjettet fikk delt et nytt afrikansk land i to. Samtidig som man beskrev det som en nøytral hjelp til de fattigste av de fattigste.

Les også: Syria: – Kvinner seksuelt utnyttet mot bistand

Hvordan kunne det skje?

På 1990-tallet erklærte så Jan Egeland (som nå er generalsekretær i Flyktningehjelpen) og Ap-regjeringen at Norge skulle bli en humanitær stormakt. – Vi besatt en kunnskap andre ikke hadde, fordi vi hadde de frivillige organisasjonene og forskningsmiljøene.

– Det som skjedde i 2011 med Libya, var at de humanitære organisasjonene i Norge ikke bare sluttet opp om, men argumenterte sterkest for krigen, utbryter historikeren.

Han spør hvordan vi endte opp med at humanitære organisasjoner av alle, har blitt så aktive i å argumentere for at humanitær intervensjon er rett.

– Man har utviklet en ideologi om at man faktisk besitter en innsikt som gjør det naturlig at andre bestemme hvordan andre land skal utvikles, om det så er med militære virkemidler eller økonomiske, eller med humanitære virkemidler som kan konverteres til militære virkemidler, er hans svar.

Norsk Folkehjelp: Uenig i beskrivelsen

Norsk Folkehjelps generalsekretær Henriette Westhrin, som nettopp har kommet tilbake fra det kriserammede og urolige Sør-Sudan, har gjort seg opp sine tanker om Terje Tveds framstilling av bistandsorganisasjonene.

– Terje Tvedts kritikk av bistandsorganisasjoner som «store virksomheter betalt av statlige milliarder» er velkjent, men vi er stadig like uenig i hans analyse. Norsk Folkehjelps bistand foregår i all hovedsak i samarbeid med lokale partnerorganisasjoner som representerer grupper med liten makt og innflytelse i samfunnet, skriver hun i en kommentar til ABC Nyheter.

– Advarte mot å bombe i Libya

MOT TVEDT: Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin, avviser at organisasjonen ville ha militær intervensjon i Libya. – Vi advarte mot bombing, sier hun. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
MOT TVEDT: Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Westhrin, avviser at organisasjonen ville ha militær intervensjon i Libya. – Vi advarte mot bombing, sier hun. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Folkehjelpas støtte går ut på å styrke disse organisasjonene og gjøre dem bedre i stand til å fremme deres egen agenda. Som humanitær aktør er Norsk Folkehjelp tilsluttet Charter for Change og jobber for at en større andel av humanitær bistand skal gå til lokale organisasjoner, igjen for at innsatsen skal foregå på lokalbefolkningens premisser, opplyser Westhrin.

– Vi argumenterte ikke for militær intervensjon i Libya. Tvert imot, vi advarte mot at bombingen av våpenlagre i dette svært ustabile landet kunne føre til at libyske våpen ble spredd til konflikter i andre land, slår Westhrin fast.

– Vi har lang erfaring med eksplosivrydding og sikring av ammunisjonslagre, og tilbød oss å bidra med dette, samt beskyttelse av sivile. Vi fikk ikke muligheten til det, sier hun.

– Riktig å støtte de sivile

Hun slår fast at Norsk Folkehjelp er stolte av arbeidet de gjør i Sør-Sudan, både innen humanitær hjelp, langsiktig utviklingssamarbeid og støtte til sivilsamfunnet.

– Det er enormt viktig i situasjonen landet er i, med enorme humanitære behov og en skjør fredsprosess . Vi mener også avgjørelsen som ble tatt i Norsk Folkehjelp om å bidra med nødhjelp til de sivile som var fanget i borgerkrigen i sørlige Sudan, var riktig. Khartoum-regimet brukte sult aktivt som våpen mot sivilbefolkningen i sør, skriver hun.

Tvedt på sin side og andre kilder ABC Nyheter har vært i kontakt med, hevder at det var vel kjent at Folkehjelpa også smuglet inn våpen til opprørerne.

Det avviser Westhrin:

– Dette er rykter som kommer igjen og igjen med ujevne mellomrom. Vi har hele tiden vært tydelige på at dette ikke er forenelig med måten Norsk folkehjelp jobber, sier hun og fortsetter:

– Vi har også flere ganger undersøkt disse ryktene, men ikke funnet noe som bekrefter at dette har skjedd. Norsk Folkehjelp er en humanitær organisasjon. Vi har reddet titusener av liv i Sør-Sudan gjennom transport av mat og medisinsk hjelp. Vi driver ikke med våpentransport.

Les også: – EU trenerer avtale om å få 21 milliarder kroner i bistand fra Norge

– Tvedts ønske ville sultet ut flere

Westhrin forteller at organisasjonen valgte å stå utenfor den FN-ledede Operation Lifeline Sudan (OLS), og dermed ble en av få organisasjoner som kunne dele ut mat og medisiner i sør uten å spørre regimet i Khartoum om lov.

– For å nå frem til disse menneskene samarbeidet Norsk Folkehjelp med den humanitære grenen av den sørsudanske frigjøringsbevegelsen. Gjennom dette samarbeidet bidro vi til å redde mange mennesker som ikke ville overlevd uten vår innsats, skriver generalsekretæren.

Hun påpeker at det som tok livet av de fleste ikke var krigshandlinger, men sult. – Dersom Norsk Folkehjelp ikke hadde nådd fram med støtte til sivilbefolkningen i sør, ville mange flere ha mistet livet.

Terje Tvedt synes å mene at det hadde vært bedre om man hadde latt sørsudanerne være fullstendig prisgitt et regime som brukte sult som våpen i sitt forsøk på å utslette frigjøringsbevegelsen. Det er vanskelig å forstå, skriver Henriette Westhrin.

ABC Nyheter har bedt også Kirkens Nødhjelp om kommentar. De har ikke vært i stand til å svare denne uka.

Se hele Terje Tvedts foredrag hos Mot Dag

Her kan du se Terje Tvedt møte tre av sine kritikere til debatt 11. desember 2018 i regi av forlaget Dreyer

Artikkelen er oppdatert med kommentar om våpenhjelp

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
19:25 Sundby meldes startklar til prøve-VM i Oberstdorf19:23 Østerriksk dobbeltseier i utforrenn over to omganger, bestenotering for Wembstad18:41 Bondevik skjønner at Jensen ikke syntes det var «gøy» lenger18:39 Anklager om urent spill i riksrettssaken mot Trump18:35 Tyskland etterforsker Mitsubishi for utslippsjuks18:30 – Misbrukte kvinne og fikk henne til å ha sex med andre menn18:14 22-åring erkjenner straffskyld for Circle K-drapet i Bergen18:12 Erstatning til passasjerer etter SAS-streiken kan komme opp for EUs domstol17:50 Fire søkere til stillingen som Kripos-sjef17:37 Hillary Clinton langer ut mot Bernie Sanders17:33 Politiet vet fortsatt ikke årsaken til at en mann i Nordfjordeid døde17:24 Magnus Carlsen slo 16-årig iransk stjerneskudd17:15 – Vi måtte bare la det stå til17:14 Se Thunbergs svar til Trump: – Driter i politikken din17:06 Finanseliten i Davos har spyttet milliarder inn i olje, kull og gass16:02 Fornærmet kvinne avviser svertekampanje mot tidligere medieleder16:01 Drapssiktet i Søndre Land er tidligere dømt for drapsforsøk15:50 Tysk legende om hattrick-Haaland: – Verdt hver euro15:40 Casper Ruud utslått av Australian Open etter maratondrama15:14 Rett til angrep på KrF-hjertesak: – Gleder meg til å foreslå eggdonasjon15:13 Sikkerhetssone på flere hundre meter rundt veltet tankbil15:05 En person omkom i flyulykke ved Kongsvinger14:17 Christensen inn i EM-troppen for småsyk Sæverås14:16 Restene etter Zlatan-statuen blir fjernet14:01 Måtte rykke ut mot russiske krigsfly tre ganger på én dag13:22 – Når banker selger oss noe vi ikke har fått, må de betale tilbake12:51 Solberg vil ha regjeringskabalen klar innen slutten av måneden12:50 Politiet håper å få utlevert Prinsdal-siktet i løpet av uken12:43 Krangling om regler og tempo i riksrettssaken i USA12:18 Deila-elev: – Han er litt som Klopp11:38 En femte mann pågrepet og siktet i dobbeltdrapssaken i Bergen11:14 Siktelse endret i Sola-drapssaken11:12 Trump: – USA vinner som aldri før11:06 Buss blåste av veien i Lofoten11:05 Her er sakene Frp vil ha omkamp om – og én utfordring fra Ap10:51 Dette er Norges skrekkscenarioer i EM10:47 Brann i Sibir har krevd mange menneskeliv10:32 Carlsen møter sjakkens nye wonderboy09:41 Hopp-profil om sesongen: – En mental påkjenning09:39 Tøft EM-liv for Sagosen og co.09:38 Toppmøte for å legge statsrådskabal09:27 Tidligere medieleder erklærte seg ikke skyldig i gjentatte voldtekter09:27 Interpols ekssjef dømt til over 13 års fengsel i Kina08:37 Listhaug avviser lederdebatt08:34 Høie ser mulighet til å kutte statsrådsposter08:30 Ringeriksbanen blir forsinket – kanskje ikke ferdig før på 2030-tallet08:14 Iran bekrefter at fly ble truffet av to missiler07:59 Vei stengt på grunn av jordras i Volda07:38 To eksplosjoner i boligblokk i Stockholm – 50 evakuert07:32 Mistanke om at mann er smittet av nytt virus i Australia07:03 Ut mot USA etter Solberg-svar: – Likegyldighet for norske soldaters liv07:00 Kronprins Haakon til Israel for å markere 75 år siden frigjøringen av Auschwitz-Birkenau06:59 Tre tenåringer til sykehus etter å ha krasjet i tyvlånt bil06:30 Tøff kamp for å fylle opp EM-hallen – 7500 ledige finalebilletter06:09 Prins Harry har reist til Canada06:00 Dette skjer i dag05:37 Frp skal ha kastet kortene allerede før helga05:30 Dette skjedde i natt05:16 Zuccarello og Minnesota Wild tapte jevn kamp mot Florida Panthers05:00 Washington Post: Trump bløffer i snitt 22 ganger om dagen04:05 Sanner aktuell som ny finansminister03:54 Senatsleder McConnell la fram riksrettsregler03:13 Siktelse mot kirketjener utvidet til å omhandle overgrep03:13 Migranter møtt med tåregass på Mexicos grense03:05 Fire røykfrie uker reduserer risiko ved operasjoner02:01 USA venter med tolløkning og fortsetter skatteforhandlingen med Frankrike01:56 Nytt lungevirus kan spre seg til Norge01:55 Nytt lungevirus i Kina kan smitte mellom mennesker01:26 Pelsdyrbøndene forventer bedre kompensasjon med Frp i opposisjon00:36 Mann møtte på legevakta på Romerike med knivskader00:24 Frp-exit kan føre til at KrFs abortseier ryker00:21 Ocean Viking får legge til land i Italia23:44 Tenåring innlagt på sykehus etter å ha ruset seg på muskatnøtt23:35 Pompeo krever slutt på Maduros «tyranni»23:27 Silje Solberg klar for storklubben Györ etter sesongen23:23 IS ledes av turkmensk iraker23:10 Silje Solberg klar for storklubben Györ etter sesongen22:43 Rakettangrep mot Bagdads grønne sone22:42 Salmonella påvist i 33 tonn kylling fra Polen22:11 FN-komité advarer mot retur av klimaflyktninger22:08 Ørjan Håskjold Nyland får Genk-spiss som lagkamerat21:56 Uvær herjer i deler av Spania21:46 Inter bekrefter bud på Christian Eriksen21:41 Huawei-topp på plass i canadisk domstol21:13 Flytrøbbel skaper problemer for den norske X-Games-troppen20:54 Alkohol kan ikke selges som «nyheter», mener Helsedirektoratet20:17 Bilen var splitter ny – men etter to mil kom problemene...20:01 Trumps advokater kaller riksrettssaken en parodi20:01 To NTNU-forskere siktet av PST19:58 Rotevatn, Asheim og Lindtveit på ønskelista til nye statsrådsposter19:29 Klager inn klima-reklame: – Med på å skape angst hos barn19:28 Trump og Biden på kollisjonskurs19:21 Dramatisk kollisjon: Pilotene måtte vaske frontruta for hånd – i lufta18:56 – Tallene gjør meg bekymret når vi vet hvor viktig kvaliteten på psykisk helsevern er18:42 Forsvarssjefen: – Nedskytingen av det ukrainske flyet tyder på at Iran var forberedt på krig18:22 Klart for debatt om Siv Jensens framtid18:02 Flere spekulerer på Hareide-comeback17:55 Moxnes jubler for Frp-exit – håper på flertall mot kraftkabler17:41 Kroatia på sparebluss slo Tsjekkia 22-21 i håndball-EM17:40 EU-ministre vil gjenoppta marinepatruljer i Middelhavet
Siste nytt
19:25SportSundby meldes startklar til prøve-VM i Oberstdorf19:23SportØsterriksk dobbeltseier i utforrenn over to omganger, bestenotering for Wembstad18:41PolitikkBondevik skjønner at Jensen ikke syntes det var «gøy» lenger18:39PolitikkAnklager om urent spill i riksrettssaken mot Trump18:35MotorTyskland etterforsker Mitsubishi for utslippsjuks18:30Norge– Misbrukte kvinne og fikk henne til å ha sex med andre menn18:14Norge22-åring erkjenner straffskyld for Circle K-drapet i Bergen18:12PengerErstatning til passasjerer etter SAS-streiken kan komme opp for EUs domstol17:50NorgeFire søkere til stillingen som Kripos-sjef17:37PolitikkHillary Clinton langer ut mot Bernie Sanders17:33NorgePolitiet vet fortsatt ikke årsaken til at en mann i Nordfjordeid døde17:24SportMagnus Carlsen slo 16-årig iransk stjerneskudd17:15Norge– Vi måtte bare la det stå til17:14VerdenSe Thunbergs svar til Trump: – Driter i politikken din17:06VerdenFinanseliten i Davos har spyttet milliarder inn i olje, kull og gass16:02NorgeFornærmet kvinne avviser svertekampanje mot tidligere medieleder16:01NorgeDrapssiktet i Søndre Land er tidligere dømt for drapsforsøk15:50SportTysk legende om hattrick-Haaland: – Verdt hver euro15:40SportCasper Ruud utslått av Australian Open etter maratondrama15:14Helse og livsstilRett til angrep på KrF-hjertesak: – Gleder meg til å foreslå eggdonasjon15:13NorgeSikkerhetssone på flere hundre meter rundt veltet tankbil15:05NorgeEn person omkom i flyulykke ved Kongsvinger14:17SportChristensen inn i EM-troppen for småsyk Sæverås14:16SportRestene etter Zlatan-statuen blir fjernet14:01NorgeMåtte rykke ut mot russiske krigsfly tre ganger på én dag13:22Penger– Når banker selger oss noe vi ikke har fått, må de betale tilbake12:51PolitikkSolberg vil ha regjeringskabalen klar innen slutten av måneden12:50NorgePolitiet håper å få utlevert Prinsdal-siktet i løpet av uken12:43VerdenKrangling om regler og tempo i riksrettssaken i USA12:18SportDeila-elev: – Han er litt som Klopp11:38NorgeEn femte mann pågrepet og siktet i dobbeltdrapssaken i Bergen11:14NorgeSiktelse endret i Sola-drapssaken11:12VerdenTrump: – USA vinner som aldri før11:06NorgeBuss blåste av veien i Lofoten11:05PolitikkHer er sakene Frp vil ha omkamp om – og én utfordring fra Ap10:51SportDette er Norges skrekkscenarioer i EM10:47VerdenBrann i Sibir har krevd mange menneskeliv10:32SportCarlsen møter sjakkens nye wonderboy09:41SportHopp-profil om sesongen: – En mental påkjenning09:39SportTøft EM-liv for Sagosen og co.09:38PolitikkToppmøte for å legge statsrådskabal09:27KulturTidligere medieleder erklærte seg ikke skyldig i gjentatte voldtekter09:27VerdenInterpols ekssjef dømt til over 13 års fengsel i Kina08:37PolitikkListhaug avviser lederdebatt08:34PolitikkHøie ser mulighet til å kutte statsrådsposter08:30NorgeRingeriksbanen blir forsinket – kanskje ikke ferdig før på 2030-tallet08:14VerdenIran bekrefter at fly ble truffet av to missiler07:59NorgeVei stengt på grunn av jordras i Volda07:38VerdenTo eksplosjoner i boligblokk i Stockholm – 50 evakuert07:32VerdenMistanke om at mann er smittet av nytt virus i Australia07:03PolitikkUt mot USA etter Solberg-svar: – Likegyldighet for norske soldaters liv07:00NorgeKronprins Haakon til Israel for å markere 75 år siden frigjøringen av Auschwitz-Birkenau06:59NorgeTre tenåringer til sykehus etter å ha krasjet i tyvlånt bil06:30SportTøff kamp for å fylle opp EM-hallen – 7500 ledige finalebilletter06:09KulturPrins Harry har reist til Canada06:00NorgeDette skjer i dag05:37PolitikkFrp skal ha kastet kortene allerede før helga05:30NorgeDette skjedde i natt05:16SportZuccarello og Minnesota Wild tapte jevn kamp mot Florida Panthers05:00VerdenWashington Post: Trump bløffer i snitt 22 ganger om dagen04:05PolitikkSanner aktuell som ny finansminister03:54PolitikkSenatsleder McConnell la fram riksrettsregler03:13NorgeSiktelse mot kirketjener utvidet til å omhandle overgrep03:13VerdenMigranter møtt med tåregass på Mexicos grense03:05Helse og livsstilFire røykfrie uker reduserer risiko ved operasjoner02:01PengerUSA venter med tolløkning og fortsetter skatteforhandlingen med Frankrike01:56Helse og livsstilNytt lungevirus kan spre seg til Norge01:55Helse og livsstilNytt lungevirus i Kina kan smitte mellom mennesker01:26PengerPelsdyrbøndene forventer bedre kompensasjon med Frp i opposisjon00:36NorgeMann møtte på legevakta på Romerike med knivskader00:24PolitikkFrp-exit kan føre til at KrFs abortseier ryker00:21VerdenOcean Viking får legge til land i Italia23:44NorgeTenåring innlagt på sykehus etter å ha ruset seg på muskatnøtt23:35VerdenPompeo krever slutt på Maduros «tyranni»23:27SportSilje Solberg klar for storklubben Györ etter sesongen23:23VerdenIS ledes av turkmensk iraker23:10SportSilje Solberg klar for storklubben Györ etter sesongen22:43VerdenRakettangrep mot Bagdads grønne sone22:42VerdenSalmonella påvist i 33 tonn kylling fra Polen22:11PolitikkFN-komité advarer mot retur av klimaflyktninger22:08SportØrjan Håskjold Nyland får Genk-spiss som lagkamerat21:56VerdenUvær herjer i deler av Spania21:46SportInter bekrefter bud på Christian Eriksen21:41VerdenHuawei-topp på plass i canadisk domstol21:13SportFlytrøbbel skaper problemer for den norske X-Games-troppen20:54NorgeAlkohol kan ikke selges som «nyheter», mener Helsedirektoratet20:17MotorBilen var splitter ny – men etter to mil kom problemene...20:01PolitikkTrumps advokater kaller riksrettssaken en parodi20:01NorgeTo NTNU-forskere siktet av PST19:58NorgeRotevatn, Asheim og Lindtveit på ønskelista til nye statsrådsposter19:29NorgeKlager inn klima-reklame: – Med på å skape angst hos barn19:28VerdenTrump og Biden på kollisjonskurs19:21VerdenDramatisk kollisjon: Pilotene måtte vaske frontruta for hånd – i lufta18:56Helse og livsstil– Tallene gjør meg bekymret når vi vet hvor viktig kvaliteten på psykisk helsevern er18:42NorgeForsvarssjefen: – Nedskytingen av det ukrainske flyet tyder på at Iran var forberedt på krig18:22PolitikkKlart for debatt om Siv Jensens framtid18:02PolitikkFlere spekulerer på Hareide-comeback17:55PolitikkMoxnes jubler for Frp-exit – håper på flertall mot kraftkabler17:41SportKroatia på sparebluss slo Tsjekkia 22-21 i håndball-EM17:40VerdenEU-ministre vil gjenoppta marinepatruljer i Middelhavet
Populært