Regjeringen vil lovfeste samers rett til konsultasjoner:

Forslag om å endre samers rettigheter kom bardus og utløser uro

Regjeringen forslår nå å forplikte kommuner, fylker og regjeringen til å konsultere samiske interesser før ethvert vedtak som angår dem.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Det handler om samenes rett til politisk deltakelse. Det er ingen uenighet i politiske organer om at staten har en folkerettslig plikt til konsultasjoner med Sametinget, uansett forvaltningsnivå.

Det sa sametingspresident Aili Keskitalo (Norske Samers Riksforbund, NSR) på en høring om et forslag til endring i sameloven, arrangert av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité torsdag,

Forslaget til lovendring gir samisk befolkning i hele landet rett til konsultasjoner før alle politiske vedtak i saker som kan angå dem, blir forsvart av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) og Sametinget.

Men på høringen kom det, som du kan se i videoen over, til dels sterke motforestillinger både til innhold og prosess.

– En liten etnisk gruppe blir gitt stor makt. Gitt makt vil føre til brukt makt. Dette vil øke konfliktene og bryter med Grunnloven og menneskerettighetskonvensjoner mot etnisk diskriminering, sa for eksempel Magne Harald Liabø på vegne av Granbygda Utmarkslag i Trøndelag i høringen.

Det er også utbredt misnøye med at regjeringen ønsker å banke gjennom lovendringen uten å sende den ut på høring først.

Første skritt i rekka av samelovendringer

Forslaget springer ut av den store utredningen om samenes rettigheter, NOU 2007: 13, Den nye sameretten.

Samerettsutvalgets innstilling ble overlevert for elleve år siden, og sendt på høring den gang.

SAMISK ENHET: I Sametinget er Nancy Porsanger Anti (Sp, til venstre), Ronny Wilhelmsen (Ap) og president Aili Keskitalo glade for lovendringsforlaget om samisk rett til konsultasjoner før vedtak i kommuner, fylker og staten. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
SAMISK ENHET: I Sametinget er Nancy Porsanger Anti (Sp, til venstre), Ronny Wilhelmsen (Ap) og president Aili Keskitalo glade for lovendringsforlaget om samisk rett til konsultasjoner før vedtak i kommuner, fylker og staten. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

14. september i år la så regjeringen fram dette lovendringsforslaget, som den ikke har til hensikt å sende på høring før Stortinget skal behandle det.

Sametingspresident Aili Keskitalo ser endringen som et første, viktig skritt til å oppfylle tilrådingen fra Samerettsutvalget om hvordan Norge skal oppfylle sine forpliktelser etter ILO-konvensjon 169 om urfolks rettigheter.

– Dette forslaget omfatter det vi har blitt enig med regjeringa om å prioritere først, hvordan man skal håndtere konsultasjoner i kommuner og fylkekommuner, og lovfeste det som har vært praksis mellom oss og regjeringen, sier president Keskitalo til ABC Nyheter under høringen.

Samisk tilfredshet møtte misnøye

Samerettsutvalget kom med flere anbefalinger.

– Neste skritt er en kartleggingslov. Samerettsutvalget foreslo å kartlegge samiske rettigheter ikke bare i Finnmark, men i hele det samiske området, sier Keskitalo til ABC Nyheter.

Deretter kommer jobben med å utforme en lov om forvaltning av det som i dag kalles for statens grunn i Troms og Nordland.

Arbeiderpartiets gruppeleder i Sametinget, Ronny Wilhelmsen, synes også at det foreliggende lovforslaget er en kjempebra, positiv sak og en stor styrke for kommuner og fylker.

– Kommunalt selvstyre er viktig. Og gode mekanismer som her, vil gjøre at man på tidlig tidspunkt behandler uenigheter nært folk, sa Nancy Porsanger Anti, fungerende parlamentarisk leder for Senterpartiets sametingsgruppe til stortingspolitikerne.

Andre høringsinstanser, som Norges Skogeierforbund, er misnøyd med uklarheter i lovforslaget.

  • Det er usikkerhet rundt hvem som skal anses for å representere samiske interesser utenom Sametinget.
  • Det er usikkerhet om når en sak anses å ha direkte påvirkning på samiske interesser.
  • Det er usikkert hvordan konsultasjonene skal foregå, oppsummerte direktør Ellen Alfsen.

– Uklarheter kan gi ugyldige vedtak

Kommunesektorens interesseorganisasjon KS støtter lovfesting av konsultasjoner, men hadde innvendinger.

PROBLEM: – Det er et problem i en kommune å ha noen rettigheter for en etnisk gruppe, ikke for andre. Og vi i en utkantkommune må fremme alle næringsgreiner, sa ordfører Jan Håvard Refsethås i Holtålen under høringen om samisk konsultasjonsrett. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
PROBLEM: – Det er et problem i en kommune å ha noen rettigheter for en etnisk gruppe, ikke for andre. Og vi i en utkantkommune må fremme alle næringsgreiner, sa ordfører Jan Håvard Refsethås i Holtålen under høringen om samisk konsultasjonsrett. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– KS har notert ønsket om at konsultasjoner skal føre til enighet. Det er en fornuftig målsetting. Men man blir jo ikke alltid enig, sa Frank Ingilæ, nestleder fylkesstyret KS Finnmark, som til daglig er ordfører i Tana.

– Det er viktig for oss i KS at det ikke blir et tungt byråkrati. Vi er opptatt av hvordan dette skal gjennomføres i praksis. Vi må få avklart mange praktiske spørsmål, framholdt han.

Utmarkkommunenes Sammenslutning, bestående av 92 av landets kommuner, er positiv til lovfestet konsultasjonsordning.

– Likevel skulle vi gjerne sett lovforslaget på høring. Det er ti år siden høringen om Samerettsutvalget, og det er gjort store endringer. Problemet er at flere av bestemmelsene er for lite detaljert. Det er store uklarheter, sa deres representant, Caroline Lund.

– Uklarheter i denne lovteksten kan føre til at vedtak blir erklært ugyldige, sa juristen Lund.

Les også om samestriden: Helga Pedersen fredet kontroversielle motstandere

– Samisk rett vil eskalere konflikter

– Vi opptatt av at konsultasjoner ikke skal føre til mer byråkrati og kostnader som går utover næringa, sa Norges Bondelags advokat Karoline Hustad.

Hun mener en paragraf 4-1.3 i lovforslaget går lenger enn ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter krever.

– Det er viktig at hensynet til urbefolkning avveies mot andres næringsinteresser. Det er uheldig om norsk rett går lenger enn ILO-konvensjonens krav, sa Hustad, som opplyser at Bondelaget mener det må gjennomføres en høring før Stortinget behandler lovendringen.

Grunneier Magne Harald Liabø, som representerte Granbygda Utmarkslag i Trøndelag, mener forslaget gir en liten etnisk gruppe stor makt.

– Gitt makt vil føre til brukt makt. Jeg er sikker på at dette vil eskalere nåværende og framtidige konflikter og bryter med Grunnloven og menneskerettighetskonvensjoner mot etnisk diskriminering, sa Liabø, som også krever en høring om saka.

Samisk demokrati eller vulgærdemokrati?

EDL MOT SAMERETT: – Samer er ikke lenger en marginalisert gruppe som trenger særbeskyttelse i Norge. Se bare på forsvarsministeren vår. Han er same, sier leder Jarl Hellesvik i nettverket Etnisk og demokratisk likeverd (EDL). Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
EDL MOT SAMERETT: – Samer er ikke lenger en marginalisert gruppe som trenger særbeskyttelse i Norge. Se bare på forsvarsministeren vår. Han er same, sier leder Jarl Hellesvik i nettverket Etnisk og demokratisk likeverd (EDL). Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

– Forslaget om endring i sameloven blir begrunnet med at Norge har ratifisert ILO-konvensjonen om urfolks rettigheter. Det skjedde for snart 30 år siden, innledet Jarl Hellesvik på vegne av nettverket Etnisk og demokratisk likeverd (EDL), som krever slutt på samiske særrettigheter i politikken.

– Siden da ha det skjedd store samfunnsmessige forandringer, også for oss som i varierende grad er av samisk avstamning, fortsatte han.

Ifølge Hellesvik er samer flest et blandingsfolk, som ikke lenger trenger beskyttelse i form av ILO-konvensjonen.

– Dersom dette lovforslaget blir vedtatt, vil det bety at personer som ikke har annet å vise til enn at de er av 1/8 samisk avstamming, vil få tilgang til eksklusive og lukkede kanaler inn til saksbehandler og beslutningstakere på alle offentlige nivåer i Norge, framholdt EDL-leder Hellesvik.

Hva mener så sametingspresident Aili Keskitalo om EDLs ståsted?

– Deres syn på demokrati avviker veldig fra min oppfatning av hva demokrati er. Demokrati bør ikke være et vulgærdemokrati der flertallet bestemmer alt. Man skal også ivareta minoriteters intersser, og samene er urfolk her i Norge. Jeg er stolt over at vi i Norge har utvidet demokratiet for å sikre at også samene som urfolk har en stemme, sier Keskitalo til ABC Nyheter.

Kvenene, redaktørene og samisk konsultasjonsrett

En annen folkegruppe som også lever i samiske områder, er de finskættede kvenene. De ble for sent klar over høringen til å kunne melde seg på.

– Det er sikker folkerett at staten ikke har anledning til å diskriminere mellom ulike minoritetsgrupper, skriver imidlertid leder Bjørnar Seppola i Kvenlandsforbundet.

Forbundet hevder at samiske særretter kan komme i strid med rasediskrimineringskonvensjonen.

Overraskende nok dukket også Norsk Redaktørforening opp på høringen om samisk konsultasjonsrett.

Generalsekretær Arne Jensen begrunnet det med at lovforslaget innebærer at partene i konsultasjonene etter avtale kan droppe ethvert skriftlig referat om hva de kommer fram til, og at prosessen ifølge forslaget er unntatt fra offentlighetsloven.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:57 Hellas vil stenge asylleire på øyene12:27 Eieren av Morris-kjeden har søkt om konkursbeskyttelse12:26 Tottenham-stjernene takker Pochettino12:15 Mer gråvær i vente – og til uka blir det enda verre12:11 Hans ettermæle fortjener mer enn «mannen som åpnet for et todelt helsesystem»12:06 Stjernen og Hilde blir TV 2s hoppeksperter12:05 Tvilling-spedbarn hadde bruddskader – nå er foreldrene dømt11:41 Jacob Schram blir ny konsernsjef i Norwegian11:24 Nøkkelperson i riksrettsprosessen inntar vitneboksen11:22 Mourinho på plass i Tottenham: – Forventer trofeer10:58 Ropstad: – Jeg tar sterk avstand fra konverteringsterapi10:50 Ny rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet10:12 LeBron James med ny historisk milepæl i NBA09:57 Politiet innrømmer at Kebnekaise-etterforskningen ikke var god nok09:48 Havørnbestanden setter ny rekord i Danmark09:47 Direkte: Ropstad må forvente seg tøff motstand i spørretimen09:27 Swedbank etterforskes i USA09:26 Forskere bekymret for hytter i områder med villrein09:25 Nina Haver-Løseth gjør comeback i verdenscupen09:24 Senterpartiet fortsatt strammest på kvoteflyktninger08:59 Norge har passert 5,35 millioner innbyggere08:39 Ulveangrep rammer sauebønder psykisk08:04 Kina kritiserer Senatets støtte til demonstranter i Hongkong07:53 Mourinho klar som ny Tottenham-trener07:35 Ikke alle Nav-ofre vil få full frifinnelse07:12 Ropstad må forvente seg tøff motstand i Stortingets spørretime07:00 Seks av ti unge kvinner takket ja til HPV-vaksine06:59 Glatt på Østlandet – vanskelige forhold i vente i Finnmark06:34 Innbyggerne har mer engasjement, men lavere tillit til de folkevalgte06:31 Nestvold-Haugens nye hverdag på alpinlandslaget: – Må snakke om Tinder06:19 Jordskjelv med styrke 6,3 rystet Mexico06:15 Fem mulige finalemotstandere for Norge i nasjonsligaomspillet06:07 To døde i helikopterkrasj i Afghanistan05:50 Tre drept da soldater brøt opp drivstoffblokade i Bolivia05:50 Dette skjer i dag05:45 Skoler i Hongkong åpner igjen05:42 Uføretrygdede på minstesats tjener for mye til å få fri rettshjelp05:30 Dette skjedde i natt05:04 Politiet i Chile slutter å bruke haglammunisjon mot demonstranter04:34 Sparket DNB-ansatt saksøker banken for dårlig oppfølging av spilleavhengige04:09 Senatet vedtok enstemmig støtte til demonstranter i Hongkong03:45 Unge Høyre vil flytte iskanten sørover03:45 Zuccarello-assist i Wild-seier03:12 Japan med første handelsoverskudd på fire måneder03:00 Isprodusent i krangel etter vannregning på Askøy02:53 Syria rammet av flere luftangrep02:17 Colombia stenger grensene før ventede demonstrasjoner01:50 Lysbakken: Må ta en debatt om E-tjenesten00:15 FN vil bedre beskytte forsvarere av menneskerettigheter23:59 Vogntog med radioaktivt materiale veltet i Trøndelag – E6 sperret23:40 Kornproduksjonen går opp23:35 Maradona forlater trenerjobb etter to måneder23:33 Topprådgiver kaller Trump-samtale «upassende»23:12 Ramsey sendte Wales til EM22:55 Bare nesten for Norge U21 mot Portugal: – Tungt å tape en kamp vi måtte vinne22:32 Politiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken22:02 Johnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt21:41 Beruset mann forsøkte å kvele gutter21:34 Pochettino ferdig i Tottenham21:30 Mann (20) dømt til sju års fengsel for seksuelle overgrep mot barn21:12 Kan ha løst eldgammelt mysterium21:08 Fremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror20:34 Advarer mot ny E18-strekning: – Prosjektet er helt vanvittig20:32 25 personer funnet i kjølekonteiner på vei til Storbritannia20:13 Skeptiske til Vys kontantnekt20:11 Ytterligere 37 dommer vurderes i trygdeskandalen19:53 Ny pågripelse etter overfall på nordmenn i Panama19:37 Dette har vi ikke sett siden Watergate19:05 Hauglie: Nav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker18:29 Forsker: – EØS er organisert hykleri18:24 Dopingsak ryster Romania før håndball-VM18:01 Voldtektsanmeldelse mot Julio Kopseng henlagt17:42 Bodø lufthavn åpnet etter drone-observasjon17:37 DN: Tankesmie donerer tilsvarende sum som de fikk av Jeffrey Epstein til ideelle organisasjoner17:15 Mann i 50-årene omkom i ulykke i Steinkjer16:36 To fengselsvakter siktet etter Epsteins dødsfall16:36 Vitne kalte Trump-samtale «upassende»16:13 Bjørnar Moxnes nektet adgang på ambulanseflybase15:24 – De første har trolig fått penger på konto15:21 Litauen avviser at Norge har gitt noe tilbake for Frode Berg-løslatelse14:54 Lå død i tre år med radioen på: – Åpenbart ingen som har savnet ham14:33 Lisa Aisato fikk årets bokhandlerpris14:06 Lagerbäck mer fornøyd enn spillerne14:05 Bokhandelkjeden Notabene er konkurs13:50 Kabinansatte: Ikke tving oss til å fly med MAX-flyene13:32 Blir ikke sextiltalt: – Bevisene holder ikke13:27 Mann anholdt i Berlin mistenkt for innkjøp av bombematerialer12:51 Curling-EM: Ny seier til Norge12:48 Dopingsak ryster Romania før håndball-VM12:35 Vi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28 Russland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27 Regjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48 Elvestuen får kritikk for hemmelighold11:38 SAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36 Vestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04 Mistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04 Sp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59 Tyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58 Dommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57 Nesten en million alderspensjonister i Norge
Siste nytt
12:57VerdenHellas vil stenge asylleire på øyene12:27PengerEieren av Morris-kjeden har søkt om konkursbeskyttelse12:26SportTottenham-stjernene takker Pochettino12:15NorgeMer gråvær i vente – og til uka blir det enda verre12:11StemmerHans ettermæle fortjener mer enn «mannen som åpnet for et todelt helsesystem»12:06SportStjernen og Hilde blir TV 2s hoppeksperter12:05NorgeTvilling-spedbarn hadde bruddskader – nå er foreldrene dømt11:41PengerJacob Schram blir ny konsernsjef i Norwegian11:24PolitikkNøkkelperson i riksrettsprosessen inntar vitneboksen11:22SportMourinho på plass i Tottenham: – Forventer trofeer10:58PolitikkRopstad: – Jeg tar sterk avstand fra konverteringsterapi10:50VerdenNy rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet10:12SportLeBron James med ny historisk milepæl i NBA09:57NorgePolitiet innrømmer at Kebnekaise-etterforskningen ikke var god nok09:48VerdenHavørnbestanden setter ny rekord i Danmark09:47PolitikkDirekte: Ropstad må forvente seg tøff motstand i spørretimen09:27PengerSwedbank etterforskes i USA09:26NorgeForskere bekymret for hytter i områder med villrein09:25SportNina Haver-Løseth gjør comeback i verdenscupen09:24PolitikkSenterpartiet fortsatt strammest på kvoteflyktninger08:59NorgeNorge har passert 5,35 millioner innbyggere08:39NorgeUlveangrep rammer sauebønder psykisk08:04VerdenKina kritiserer Senatets støtte til demonstranter i Hongkong07:53SportMourinho klar som ny Tottenham-trener07:35PengerIkke alle Nav-ofre vil få full frifinnelse07:12PolitikkRopstad må forvente seg tøff motstand i Stortingets spørretime07:00Helse og livsstilSeks av ti unge kvinner takket ja til HPV-vaksine06:59NorgeGlatt på Østlandet – vanskelige forhold i vente i Finnmark06:34PolitikkInnbyggerne har mer engasjement, men lavere tillit til de folkevalgte06:31SportNestvold-Haugens nye hverdag på alpinlandslaget: – Må snakke om Tinder06:19VerdenJordskjelv med styrke 6,3 rystet Mexico06:15SportFem mulige finalemotstandere for Norge i nasjonsligaomspillet06:07VerdenTo døde i helikopterkrasj i Afghanistan05:50VerdenTre drept da soldater brøt opp drivstoffblokade i Bolivia05:50NorgeDette skjer i dag05:45VerdenSkoler i Hongkong åpner igjen05:42PengerUføretrygdede på minstesats tjener for mye til å få fri rettshjelp05:30NorgeDette skjedde i natt05:04VerdenPolitiet i Chile slutter å bruke haglammunisjon mot demonstranter04:34PengerSparket DNB-ansatt saksøker banken for dårlig oppfølging av spilleavhengige04:09VerdenSenatet vedtok enstemmig støtte til demonstranter i Hongkong03:45PolitikkUnge Høyre vil flytte iskanten sørover03:45SportZuccarello-assist i Wild-seier03:12PengerJapan med første handelsoverskudd på fire måneder03:00NorgeIsprodusent i krangel etter vannregning på Askøy02:53VerdenSyria rammet av flere luftangrep02:17VerdenColombia stenger grensene før ventede demonstrasjoner01:50NorgeLysbakken: Må ta en debatt om E-tjenesten00:15VerdenFN vil bedre beskytte forsvarere av menneskerettigheter23:59NorgeVogntog med radioaktivt materiale veltet i Trøndelag – E6 sperret23:40NorgeKornproduksjonen går opp23:35SportMaradona forlater trenerjobb etter to måneder23:33VerdenTopprådgiver kaller Trump-samtale «upassende»23:12SportRamsey sendte Wales til EM22:55SportBare nesten for Norge U21 mot Portugal: – Tungt å tape en kamp vi måtte vinne22:32NorgePolitiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken22:02PolitikkJohnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt21:41NorgeBeruset mann forsøkte å kvele gutter21:34SportPochettino ferdig i Tottenham21:30NorgeMann (20) dømt til sju års fengsel for seksuelle overgrep mot barn21:12VerdenKan ha løst eldgammelt mysterium21:08NorgeFremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror20:34MotorAdvarer mot ny E18-strekning: – Prosjektet er helt vanvittig20:32Verden25 personer funnet i kjølekonteiner på vei til Storbritannia20:13PengerSkeptiske til Vys kontantnekt20:11PengerYtterligere 37 dommer vurderes i trygdeskandalen19:53NorgeNy pågripelse etter overfall på nordmenn i Panama19:37VerdenDette har vi ikke sett siden Watergate19:05PengerHauglie: Nav visste i februar at trygdeskandalen omfattet straffesaker18:29PolitikkForsker: – EØS er organisert hykleri18:24SportDopingsak ryster Romania før håndball-VM18:01NorgeVoldtektsanmeldelse mot Julio Kopseng henlagt17:42NorgeBodø lufthavn åpnet etter drone-observasjon17:37NorgeDN: Tankesmie donerer tilsvarende sum som de fikk av Jeffrey Epstein til ideelle organisasjoner17:15NorgeMann i 50-årene omkom i ulykke i Steinkjer16:36VerdenTo fengselsvakter siktet etter Epsteins dødsfall16:36PolitikkVitne kalte Trump-samtale «upassende»16:13PolitikkBjørnar Moxnes nektet adgang på ambulanseflybase15:24Penger– De første har trolig fått penger på konto15:21VerdenLitauen avviser at Norge har gitt noe tilbake for Frode Berg-løslatelse14:54VerdenLå død i tre år med radioen på: – Åpenbart ingen som har savnet ham14:33KulturLisa Aisato fikk årets bokhandlerpris14:06SportLagerbäck mer fornøyd enn spillerne14:05KulturBokhandelkjeden Notabene er konkurs13:50ReiseKabinansatte: Ikke tving oss til å fly med MAX-flyene13:32VerdenBlir ikke sextiltalt: – Bevisene holder ikke13:27VerdenMann anholdt i Berlin mistenkt for innkjøp av bombematerialer12:51SportCurling-EM: Ny seier til Norge12:48SportDopingsak ryster Romania før håndball-VM12:35Helse og livsstilVi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28VerdenRussland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27PolitikkRegjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48PolitikkElvestuen får kritikk for hemmelighold11:38ReiseSAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36VerdenVestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04VerdenMistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04PolitikkSp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59VerdenTyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58PolitikkDommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57PengerNesten en million alderspensjonister i Norge
Populært