– Eks-statssekretær bryter karantenebestemmelser i jobb for kinesiske Huawei

<p>HUAWEI-MANNEN: Fra 16. oktober 2013 til 17. januar 2018 var Fremskrittspartiets Vidar Brein-Karlsen statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, og dermed i regjeringens innerste sikkerhets- og beredskapssirkler. Kort tid etter er han talsmann for kinesiske Huawei i Norg og inviterer stortingspolitikere til samtale for å forsikre hvor trygt det er å la kinesiske Huawei bygge mobilnett i Norge.</p>
HUAWEI-MANNEN: Fra 16. oktober 2013 til 17. januar 2018 var Fremskrittspartiets Vidar Brein-Karlsen statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, og dermed i regjeringens innerste sikkerhets- og beredskapssirkler. Kort tid etter er han talsmann for kinesiske Huawei i Norg og inviterer stortingspolitikere til samtale for å forsikre hvor trygt det er å la kinesiske Huawei bygge mobilnett i Norge. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Frps Vidar Brein-Karlsen gikk fra statssekretær i Justisdepartementet til lobbyist for kinesiske Huawei. Betingelsen var at han ikke skulle blande seg inn i Justis- og samferdselsdepartementenes saker før juli 2019.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik slår alarm om nye opplysninger i en tid der det virvles opp en rekke saker om regjeringsapparatets håndtering av sikkerhets- og beredskapsspørsmål:

Per Sandberg fikk fyken som følge av iranskfødt kjæreste og forsonende uttalelser om Iran, fra en regjering som står i storm for å ha feilinformert Stortinget om svak beredskap.

Vidar Brein-Karlsen er Frp-statssekretæren i Justis- og beredskapsdepartementet som på kort tid har blitt talsmann for den omstridte kinesiske mobilgiganten Huawei i Norge, samtidig som Finansdepartementets statssekretær er gift med ham.

Vidar Brein-Karlsen er ektemannen til statssekretær Cecilie Brein-Karlsen (Frp).

Sitter på høyt gradert informasjon

Nå viser det seg at karantenebestemmelsene Brein-Karlsen fikk pålagt fra regjeringen Solberg da han gikk fra borde derfra, kan ha blitt brutt.

Ifølge brevet Brein-Karlsen fikk fra Karantenenemnda, som ABC Nyheter har lest, er det forbudt for ham å involvere seg internt og eksternt i saker Samferdselsdepartementet eller Justis- og beredskapsdepartementet er involvert i fram til 18. juli 2019.

«Som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet har du på flere områder fått kjennskap til høyt gradert informasjon om enkeltsaker, prosjekter, budsjettsaker mv. som har stor betydning for den nasjonale sikkerheten og beredskap fremover.», skriver Karantenenemnda i sin begrunnelse.

Aktiv trass aktivitetsforbud

Etter Karantenenemndas vurdering vil Huawei ha fordel av den spesielle innsikten og kunnskapen den forhenværende justispolitikeren har fått gjennom de politiske prosessene han har deltatt i.

Det er begrunnelsen for at han fikk aktivitetsforbudet utad i ett år fra tiltredelse i sin nye stilling som kommunikasjonsdirektør for Huawei Technologies Norway.

Men hvem andre enn Huaweis kommunikasjonsdirektør Brein-Karlsen er det som nå, nesten ett år før forbudet er utløpt, inviterer stortingspolitikere på møte for å forklare Huaweis synspunkter på uroen som har brutt ut om det kinesiske selskapets mobilnett i Norge?

Mobilbygger underlagt urovekkende lov

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og Sigbjørn Gjelsvik ble tirsdag invitert av Brein-Karlsen til et møte med Huawei om sikkerhet i norsk telekomsektor og andre interessante temaer innen telekom sett fra Huaweis ståsted.

ALVORLIG: Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener alvoret i Vidar Brein-Karslen-saken er så stort, at saken må til topps i regjeringen.
ALVORLIG: Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener alvoret i Vidar Brein-Karslen-saken er så stort, at saken må til topps i regjeringen.

Det skjer etter at de har reist tvil om sikkerheten ved å la et kinesisk selskap stå for mobilnettet i Norge.

Mens det ble ramaskrik over at Per Sandberg tok med seg minister-mobilen til Kina, er hele mobilnettet til Telenor og Telia i Norge bygd ut av kinesiske Huawei.

Et selskap underlagt en ny kinesisk lov Stortingets utredningsseksjon har kommet med en urovekkende uttalelse om.

Gjelsvik: Statsministeren må på banen

– En utredning vi har fått fra Stortingets utredningskontor, viser at nytt kinesisk lovverk pålegger alle fysiske og juridiske personer å bistå kinesisk etterretning med opplysninger av betydning for landets sikkerhet, sier Sigbjørn Gjelsvik til ABC Nyheter, og fortsetter:

– At Brein-Karlsen nå engasjerer seg overfor Stortinget mens han har forbud mot ekstern aktivitet, øker alvoret i saken ytterligere.

– Det gir grunnlag for å reise spørsmål til statsministeren om hvordan det kan skje at en person som i lang tid har hatt en av de mest betrodde stillingene i regjeringsapparatet til å håndtere spørsmål om rikets sikkerhet, kort tid etter går inn i en slik stilling over til å jobbe for kinesiske interesser, sier Gjelsvik.

«Når det gjelder påstanden om at kinesiske myndigheter har lovhjemmel til å kreve at fysiske eller juridiske personer plikter å bistå kinesisk etterretning, er det så langt vi kan se riktig.», skriver Stortingets utredningsseksjon.

Hva med forbudet, Brein-Karlsen?

– Vi har sett utspill fra Sp og vil gjerne snakke med dem. Jeg har også snakket med politikere fra andre partier. Vi har planer om å snakke med mange flere som del av den vanlige virksomheten, sier Vidar Brein-Karlsen til ABC Nyheter.

Hva da med bestemmelsen fra Karantenenemnda om at du ikke har lov å befatte deg eksternt med «saker eller saksområder» Justis- og berdskapsdepartementet eller Samferdselsdepartementet er involvert før 18. juli neste år?

«Saksforbudet innebærer et forbud mot at du involverer deg internt i selskapet og eksternt i saker eller saksområder der Justis- og beredskapsdepartementet (JD) eller Samferdselsdepartementet (SD) eller underliggende virksomheter for disse, er involvert.» heter det i Karantenenemndas brev.

– Ikke saker departementene jobber med

– Jeg oppfatter det ikke som «saker for departementene» å fortelle politikere på Stortinget om sikkerhetsløsninger for Huawei, svarer Brein-Karlsen.

– Er ikke sikkerhetsløsninger for norsk telenett spørsmål som de to departementene er involvert i?

– Som jeg forstår det, foreligger det ikke noen sak i departementene som omhandler det sikkerhetsarbeidet som Huawei er involvert i, framholder Brein-Karlsen.

Sikkerhet i norsk telekomsektor og andre viktige spørsmål er formuleringene han bruker i invitasjonen til Gjelsvik og Slagsvold Vedum, om temaene han ønsker å snakke med Sp-politikerne om. Forbudet gjelder ifølge Karantenenemnda saker og saksområder departementene er involvert i.

– Sikkerheten til Norge som nasjon

Sigbjørn Gjelsvik føler seg ikke overbevist om at dette er saker de to departementene ikke er involvert i.

– Jeg mener Brein-Karlsen aldri burde ha gått inn i en slik stilling. Når det nå viser seg at han også har brutt karanteneregelverket, får saken et stort alvor over seg knyttet til Norges sikkerhet, anklager Gjelsvik.

Han påpeker at Kina er ett av landene Norge ikke har sikkerhetssamarbeid med.

– De har de siste årene strammet inn sin lovgivning. Blant annet har de bestemmelser om at personer og selskaper har plikt til å utlevere opplysninger, sier Gjelsvik.

– Spørsmålet om sikkerhetsvurderingen av at Huawei er involvert av utbygging av telenett i Norge, der Huawei åpenbart posisjonerer seg også mot 5G-nettet, som har ytterligere sårbare funksjoner, er en sak for både Samferdselsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, mener Sp-politikeren.

– Her må regjeringen fra høyeste hold ta ansvar for sikkerhet, og ikke spre det ut på de enkelte virksomhetene. Vi snakker om sikkerheten til Norge som nasjon, sier Gjelsvik, som nylig stilte skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara.

Huawei føler seg ikke forpliktet

– Hva sier du til usikkerheten som har oppstått om sikkerheten for Norge ved at kinesiske Huawei bygger mobilnett her i landet, Vidar Brein-Karlsen?

– Vi har fått med oss usikkerheten som noen fremmer. For oss er det viktig å få fram at de leveransene vi har til Telenor og Telia, er trygge og sikres gjenom Telenor og Telias operasjonsmodeller. Vi har vært til å stole på i ti år som partner i Norge. Vi ønsker å være åpne og la kundene våre få teste utstyret for å forsikre seg om at det faktisk ikke er noen uregelmessigheter, svarer han.

Vi kjenner oss ikke igjen i den forpliktelsen som noen hevder finnes der.

– Noen er redd for at vi har noen type sammenblanding med kinesiske myndigheter. Vi er 100 prosent privat eid og har ingen forpliktelse til å dele informasjon om kundeforhold med noe lands myndigheter. Vi er ekstremt opptatt av å passe på de opplysningene vi får gjennom avtaler med våre kunder, sier Brein-Karlsen.

– Hva betyr det da for Huawei i Norge at kinesiske myndigheter har lovhjemmel til å kreve at fysiske eller juridiske personer plikter å bistå kinesisk etterretning?

– Vi kjenner oss ikke igjen i den forpliktelsen som noen hevder finnes der.

– Disse «noen» er blant annet Stortingets utredningskontor?

– Det har jeg sett. Vi har ingen forpliktelse til å dele informasjon. Vi har selv bestilt en utredning fra et uavhengig advokatkontor, som viser det motsatte, fastslår Vidar Brein-Karlsen.

– Hva sier du til at Senterpartiet ser det som hårreisende at du etter å ha vært ansvarlig i regjeringen for de viktigste sikkerhetsmessige spørsmål, etter et halvt år går over til å arbeide for kinesiske interesser?

– Jeg jobber i et globalt selskap med virksomhet i 170 land, deriblant Norge. Vi ønsker å være åpne om vår virksomhet overfor politikere og andre myndighetspersoner.

Personvernpolicy