Frp misfornøyd med politiets innsats mot overgrep: – Ingen unnskyldning for en uheldig utvikling

<p>«SVAKE»: – Justissektoren har under dagens regjering vært preget av alt for mye byråkratisering, for lave bevilgninger, svake statsråder og en kraftig sentralisering, sier Geir Pollestad om Tor Mikkel Wara,  Anders Anundsen og Sylvi Listhaug.</p>
«SVAKE»: – Justissektoren har under dagens regjering vært preget av alt for mye byråkratisering, for lave bevilgninger, svake statsråder og en kraftig sentralisering, sier Geir Pollestad om Tor Mikkel Wara,  Anders Anundsen og Sylvi Listhaug. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Regjeringen kritiserer politiet for at overgrepssaker mot barn hoper seg opp: – Jeg er ikke fornøyd med at dette satsingsområdet ikke er fulgt godt nok opp. Dette skal politiet prioritere, samtidig må vi erkjenne at dette er krevende saker.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Det er likevel ingen unnskyldning for en uheldig utvikling i enkelte distrikter.

Det sier statssekretær Torkil Åmland (Frp) i Justisdepartementet til ABC Nyheter.

Eksplosiv økning seksualovergrep

  • Mens Seksjon for etterforskning av seksuallovbrudd (SEAS) i Oslo i 2013 foretok 49 såkalte tilrettelagte avhør (TA) av barn i seksualovergrep-saker, var antallet i fjor økt til 229. Det er en økning på nær 370 prosent.
  • Totalt gjennomførte Oslo-politiet 844 tilrettelagte avhør i fjor – en økning på 166 prosent fra 2013.
  • I Øst Politidistrikt har de i snitt hatt 113 tilrettelagte avhør av barn og sårbare hver måned så langt i år, opplyste leder for etterretning og etterforskning ved Øst politidistrikt, Tommy Brøske, nylig til TV 2.
  • Hvert tredje anmeldte seksuallovbrudd i 2017 dreide seg om barn. ​Det er seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år som øker mest, fra 2016 og til i fjor økte dette med 18,4 prosent.

Sist uke skrev ABC Nyheter om varskoet fra Grete Lien Metlid, leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt.

BEKYMRET: – Det er bekymringsfullt at saksbehandlingstiden trekker ut, og at restansene bygger seg opp innenfor alvorlige saker som voldskriminalitet, voldtekt og overgrep mot barn, sier statssekretær Torkil Åmland (Frp) i Justisdepartementet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
BEKYMRET: – Det er bekymringsfullt at saksbehandlingstiden trekker ut, og at restansene bygger seg opp innenfor alvorlige saker som voldskriminalitet, voldtekt og overgrep mot barn, sier statssekretær Torkil Åmland (Frp) i Justisdepartementet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Vi MÅ ha flere etterforskere på seksuallovbrudd, sa Metlid, og viste til den eksplosive økningen seksualovergrep mot barn avdekket av politiet.

Hun sa de sliter med å rekruttere kompetente folk til spesielt Seksjon for etterforskning av seksuallovbrudd (SEAS), og lokket med høyere lønn til etterforskere.

Mandag fikk regjeringen flengende kritikk fra Arbeiderpartiets Maria Aasen-Svendsrud, som sitter i Stortingets justiskomité. Hun sa at «denne regjeringen har vært et sorgens kapittel for norsk justissektor», og refset Høyre og Frp for å ha nedprioritert politi og påtale siden de kom i regjering.

De har ikke bevilget de pengene som trengs, sa Aasen-Svendsrud.

Bakgrunn: Skrikende behov for etterforskere - politisjef lokker med høyere lønn

– Denne regjeringen har vært et sorgens kapittel for norsk justissektor

– Realvekst på 3,57 milliarder kroner

Nå svarer regjeringen:

– Det er bekymringsfullt at saksbehandlingstiden trekker ut, og at restansene (etterslep, red. anm) bygger seg opp innenfor alvorlige saker som voldskriminalitet, voldtekt og overgrep mot barn, erkjenner Fremskrittspartiets Torkil Åmland, som uttaler seg i justisminister Tor Mikkel Waras fravær.

Men han avviser bastant at regjeringen ikke har prioritert justissektoren, slik Ap - og nå Sp - hevder.

Aasen-Svendsrud viste til at en virksomhetsanalyse lagt frem av departementet selv, der det fremkommer at politidistriktenes handlingsrom er svekket med 426 millioner kroner i årene 2013-2016.

Åmland i Frp påpeker:

– På fire år har antall ansatte i politiet gått fra 14.800 til 17.100. I samme periode er beredskapstroppen styrket med 50 prosent, og det bygges et nasjonalt beredskapssenter. Samtidig kjøpes det nye politihelikoptre, og PST er kraftig styrket, sier han.

– I kroner og øre har politibudsjettet hatt en realvekst på 3,57 milliarder kroner. Politidistriktene alene er styrket med over 1300 årsverk - noe som betyr et mer tilstedeværende politi, understreker Åmland.

Les også: Metlid frykter politidistriktene ribbes for kompetanse

Sp: – Justissektoren preget av svake statsråder

Han fortsetter:

– Regjeringen har ikke bare styrket politiet med økte budsjetter. Regjeringen ruster politiet for fremtiden ved å gjennomføre nærpolitireformen. Et satsingsområde er å bekjempe vold og seksuelle overgrep, sier Åmlid, før han altså legger til at han ikke er fornøyd med at satsingsområdet ikke er fulgt opp av politiet selv.

Men Senterpartiet er enig med Arbeiderpartiet om at kritikken er høyst berettiget.

– Det er absolutt grunn til å kritisere regjeringen for stadig å presentere et feilaktig virkelighetsbilde. Ja, det har kommet mer penger til justissektoren og politiet, men nei, det har ikke gitt seg utslag i så mange reelle ekstra stillinger som det har blitt lovet underveis, sier Jenny Klinge (Sp), som sitter i justiskomiteen.

– Frp vil gjerne være «lov og orden-partiet», men de har ikke med noen av sine skiftende justisministre lyktes i å gi politiet nok ressurser, slår hun fast.

Partikollega Geir Pollestad (Sp) gnir det inn:

Geir Pollestad fra Senterpartiet er ikke nådig i sin omtale av Frps justisministre. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Justissektoren har under dagens regjering vært preget av alt for mye byråkratisering, for lave bevilgninger, svake statsråder og en kraftig sentralisering, sier Pollestad.

Les også: Oslo-politiet lar voldtektsmenn gå fri

Vil krympe Politidirektoratet

Senterpartiduoen sier de i sitt alternative budsjett har lagt inn betydelig mer midler til politiet. Men at de ønsker at pengene skal gå til distriktene. De ønsker å krympe Politidirektoratet (POD).

– Vi har vært klare på at økningen burde gå til politidistriktenes arbeid, og ikke til POD. Under Frps ledelse har POD økt kraftig, og jeg synes det er bekymringsverdig at ikke regjeringen klarer å ta selvkritikk på denne ressursbruken når vi samtidig ser at arbeidet mot overgrep lider av ressursmangel, sier Klinge.

Hun parkerer ansvaret hos regjeringen.

– Senterpartiet er helt tydelige på at arbeidet mot overgrep og voldtekter må prioriteres, men regjeringen selv har en nøkkelrolle i måten de styrer midlene på.

Partikollega Geir Pollestad konkretiserer:

– I Sps siste budsjett foreslo vi å styrke politidistriktene med 500 millioner kroner. I tillegg vil vi ha mindre byråkratisering og rapportering i politiet.

Les også: Frp-Jensen vil beskytte ofrene og kastrere sex-overgripere

– Typisk regjeringen å kutte i viktige oppgaver

Blant årsakene til politisjef Grete Lien Metlids varsko, er at store ressurser går med til såkalte tilrettelagte avhør (TA) av spesielt barn. Disse skal i hovedregel foretas innen én til tre uker (se faktaboks).

Frister for saksbehandling

** Frist for saksbehandling i saker som gjelder personer under 18 år er fastsatt i straffeprosesslovens § 249, 2. ledd. Som hovedregel skal etterforsking gjennomføres og påtalebeslutning fattes innen seks uker etter at vedkommende ble ansett som mistenkt i saken.

** Det er fastsatt en særskilt saksbehandlingsfrist på 90 dager for visse voldssaker (grov kroppskrenkelse og ulike typer av kroppsskader), på 42 dager i saker der mistenkte er under 18 år og på 130 dager i voldtektssaker.

** Tilrettelagte avhør: Avhør av barn, unge og andre særlig sårbare fornærmede og vitner skal som hovedregel tas på barnehus og gjennomføres i henhold til straffeprosessloven § 239. Avhengig av ulike kriterier skal avhøret som hovedregel gjennomføres innen 1 til 3 uker.

Kilde: Politidirektoratet

Både Statsadvokaten og politiet har varslet om at prioriteringen av tilrettelagte avhør, og etterforskning av seksualovergrep, går på bekostning av blant annet voldtektssaker, selv der gjerningmann er kjent.

Jenny Klinge sier justiskomiteen har fått signaler om at fristene som er satt for tilrettelagte avhør ikke nødvendigvis er formålstjenlige, at de faktisk kan bidra til at etterforskingen ikke blir utført optimalt.

Pollestad sier:

– Det er helt uakseptabelt at voldtektssaker prioriteres ned. Det er typisk for regjeringen å kutte i viktige oppgaver når de må prioritere. Sp ville heller ha kuttet i Politidirektoratet, sier han.

Les også: Listhaug forsvarer «monster»-betegnelsen

Listhaugs monster

– Det skjærer meg langt inn i hjerterota når små barn blir misbrukt. Og vi ser at mer og mer kriminalitet blir flyttet over på nettet, da må vi henge etter og holde tritt med de kriminelle, sa Sylvi Listhaug i januar. Foto: NTB scanpix
– Det skjærer meg langt inn i hjerterota når små barn blir misbrukt. Og vi ser at mer og mer kriminalitet blir flyttet over på nettet, da må vi henge etter og holde tritt med de kriminelle, sa Sylvi Listhaug i januar. Foto: NTB scanpix

Tidligere justisminister Sylvi Listhaug (Frp) sa da hun tiltrådte i 17. januar 2018 at noe av det viktigste for henne ville være å bekjempe «monstrene på nettet» som begår overgrep mot barn.

– Det handler om å prioritere noe jeg synes er det aller viktigste - å bekjempe overgrep mot barn. De monstrene som driver på nettet, lurer ungene våre og misbruker dem det mener jeg er en av de viktigste oppgavene våre fremover - å ta dem og straffe dem, sa Listhaug til VG.

Senterpartiduoen bare fnyser av Listhaug og Frp:

– Det er viktig at Frp-statsråder blir avkrevd reelle resultat like mye som statsråder fra andre partier, og fra andre regjeringer. Listhaug og andre fra det partiet har en tendens til å bruke store ord, men i politikken er det faktisk til syvende og sist resultatene som burde telle, sier Klinge.

– Listhaug evnet i liten grad å følge opp retorikken med en politikk som faktisk virket, slår Geir Pollestad fast.

Les også: Seksdobling av meldinger om nettovergrep mot barn

Les også: Tidligere Listhaug-rådgiver: Norsk presse er en dørmatte for Ap

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
08:14 Folket delt om «søringkarantene»08:13 Over 5.000 coronadødsfall i USA08:07 Stadig yngre dødsofre i kriminelle konflikter i Sverige08:06 Mer volds- og seksualkriminalitet gir økt press på politiet07:20 Dybala spøkefullt til Ronaldo: Argentina hater deg07:03 Uro blant norske helsearbeidere – ser kolleger over hele verden bli syke og dø06:52 Kraftig økning i anmeldt hatkriminalitet i Norge06:40 Verdens coronafrie hjørner stålsetter seg for krisen06:30 Solberg: – Vi kan ikke overta alle kostnadene06:27 Dette skjer i dag06:24 350 millioner i tilskudd til rohingya-muslimer06:22 Nybakte mødre og gravide ekstra sårbare i krisetider06:07 Helsedirektoratet: Neppe fotballstart før til høsten06:00 Dette skal til for at myndighetene letter på coronatiltakene05:44 EU-land advarer mot krisetiltak mot demokratiet05:40 Enda mer nedgang for kollisjonsskader05:30 Dette skjedde i natt05:16 112 år gamle Bob Weighton er verdens eldste mann05:01 Kolonnekjøring for alle over Haukelifjell og Strynefjellet04:45 4.935 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 28004:32 Virusspredningen stiger ennå i Oslo og Viken, men bremser ellers i landet03:54 BBC: British Airways permitterer 80 prosent av sine ansatte03:28 Russisk utstyr ankommet USA03:10 Tre biler fikk skader i bilbrann på Bogerud i Oslo02:52 Amerikansk etterretning: Kina skjuler omfanget av virusutbruddet01:50 Seks uker gammelt virussmittet spedbarn død i USA01:14 TV-tittingen øker, men annonsørene uteblir01:08 FNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien00:32 Equinor sikrer lån for over 52 milliarder kroner23:39 WHO bekymret over rask virusspredning23:38 Guvernøren ber Floridas innbyggerne holde seg hjemme23:38 509 døde av koronaviruset i Frankrike siste døgn23:38 14 nordmenn har meldt seg til massesøksmål mot østerrikske myndigheter23:37 Aftenposten: Regjeringen skal betale 70 prosent av bedrifters faste utgifter23:37 Prisene på importerte jordbruksvarer stiger23:37 727 nye koronadødsfall i Italia23:36 WHO evaluerer bruk av ansiktsmaske23:36 Fem menn pågrepet for drapsforsøk i Oslo23:36 Barneombudet krever dagtilbud til alle sårbare barn23:35 FNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien23:00 Coronavirus påvist hos spedbarn i Nordre Follo22:41 Northug i corona-karantene synger om damesavn og toalettruller22:04 – Ernas brev til meg bar preg av at hun ikke tok matberedskap på alvor21:47 Du kan bli pålagt ferie mens du er permittert20:56 Virusrammet amerikansk hangarskip evakueres20:16 Tysk presse: Thailands konge i karantene med 20 konkubiner20:15 Henriette Lien delte Facebook-innlegg - vekket sterke reaksjoner20:02 Høie: Grunn til å tro at vi unngår Italia-situasjon19:28 Trump: Iran planlegger angrep18:59 Coronasmittet mann i 50-årene fra Halden er død18:50 Ung gutt knivdrept i Göteborg – jevnaldrende gutt pågrepet18:43 Coronaviruset lar seg ikke stanse: – Et skremmende bilde av hva vi kan forvente18:28 Afrikanere hamstrer malariamedisin før coronavirusbølgen kommer18:25 Sjømatrådet ser tendenser til normalisering i markedene i Kina og Sør-Korea18:24 Tre nye snørekorder i Troms og Finnmark – krise i reindriften18:18 Stor studie: Corona-risiko øker markant allerede fra middelalder17:14 Virusrammet prins Charles: – Merkelig, frustrerende og ofte plagsom opplevelse16:30 «Star Wars»-stjerne døde av corona16:25 Inntaket til førstegangstjenesten i Forsvaret går som planlagt i april16:09 Sverige i dyp coronakrise: Varsler gigantisk militærøvelse15:52 Forskuddsutbetalinger for dagpenger har begynt15:18 Kaldeste mars på Svalbard siden 201015:17 To siktet for grovt skadeverk i vindmøllepark15:16 UD får 1.100 daglige henvendelser om nordmenn som vil hjem14:47 Alle landskamper i Uefa-regi utsettes til høsten14:34 – Høyt betalte fotballspillere burde ofre lønnen først14:17 Ny ordning for timeføring blant mottakere av dagpenger14:14 Legeforeningen urolig – ber syke folk gå til legen13:42 Mann omkom under trefelling i Ås13:35 Røde Kors varsler lavere beredskap i påskefjellet13:33 Værmeldinger mindre til å stole på som følge av coronakrisen13:19 Over 350.000 bøter for brudd på portforbudet i Frankrike13:18 Fylkesmannen i Troms opphever «søringkarantene» i Bardu13:12 Generaladvokaten vurderer Helge Ingstad-saken13:12 Kjølig helg i vente over hele landet13:05 Panikk i USA: Frykter urfolk kan bli utryddet12:53 Helsedirektøren: Ingen ball på hodet og hender12:18 Munnbind til alle som handler i Østerrike12:17 Bø-brødrene hilser Stina Nilsson velkommen12:14 Ernas flause: – Dette er ikke respiratorer12:09 En hilsen fra Europas verst rammede land til Norge11:54 Kina raser mot Aftenposten11:53 Obos-prisene falt i mars11:48 Mattilsynet: Kosttilskudd stopper ikke coronavirus11:46 Abe: Japan kan ikke stenges ned11:03 60 australske papiraviser legges ned11:02 Putin sender nødhjelp til USA10:56 Krekar-advokat med 1. april-stikk til Frp10:41 Butikkene ber folk ta påskehandelen så tidlig som mulig10:41 Forsikringsselskap betaler bilverkstedene raskere10:40 E6 over Kvænangsfjellet åpnet igjen10:37 Riksrevisor Per-Kristian Foss er smittet med coronavirus10:37 Forbrukerrådet oppfordrer alle å bytte strømavtale10:02 Riksvei 7 i Hallingdal stenges i flere dager09:45 – Analysen gir et skremmende bilde av hva vi kan forvente i Asia, Afrika og Midtøsten09:43 Norske jegere får lov til å bruke lys under villsvinjakt09:29 Panama innfører kjønnsdelt portforbud09:24 Hvilke nyheter deler vi mest i sosiale medier?09:24 De av oss som er alene, begynner å savne en klem09:15 Nav har satt behandling av dagpengesøknader på vent
Siste nytt
08:14NorgeFolket delt om «søringkarantene»08:13VerdenOver 5.000 coronadødsfall i USA08:07VerdenStadig yngre dødsofre i kriminelle konflikter i Sverige08:06NorgeMer volds- og seksualkriminalitet gir økt press på politiet07:20SportDybala spøkefullt til Ronaldo: Argentina hater deg07:03Helse og livsstilUro blant norske helsearbeidere – ser kolleger over hele verden bli syke og dø06:52NorgeKraftig økning i anmeldt hatkriminalitet i Norge06:40VerdenVerdens coronafrie hjørner stålsetter seg for krisen06:30NorgeSolberg: – Vi kan ikke overta alle kostnadene06:27NorgeDette skjer i dag06:24Verden350 millioner i tilskudd til rohingya-muslimer06:22NorgeNybakte mødre og gravide ekstra sårbare i krisetider06:07SportHelsedirektoratet: Neppe fotballstart før til høsten06:00NorgeDette skal til for at myndighetene letter på coronatiltakene05:44VerdenEU-land advarer mot krisetiltak mot demokratiet05:40NorgeEnda mer nedgang for kollisjonsskader05:30NorgeDette skjedde i natt05:16Verden112 år gamle Bob Weighton er verdens eldste mann05:01NorgeKolonnekjøring for alle over Haukelifjell og Strynefjellet04:45Norge4.935 registrerte koronatilfeller i Norge - opp 28004:32NorgeVirusspredningen stiger ennå i Oslo og Viken, men bremser ellers i landet03:54VerdenBBC: British Airways permitterer 80 prosent av sine ansatte03:28VerdenRussisk utstyr ankommet USA03:10NorgeTre biler fikk skader i bilbrann på Bogerud i Oslo02:52VerdenAmerikansk etterretning: Kina skjuler omfanget av virusutbruddet01:50VerdenSeks uker gammelt virussmittet spedbarn død i USA01:14NorgeTV-tittingen øker, men annonsørene uteblir01:08VerdenFNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien00:32NorgeEquinor sikrer lån for over 52 milliarder kroner23:39Helse og livsstilWHO bekymret over rask virusspredning23:38Helse og livsstilGuvernøren ber Floridas innbyggerne holde seg hjemme23:38Helse og livsstil509 døde av koronaviruset i Frankrike siste døgn23:38Penger14 nordmenn har meldt seg til massesøksmål mot østerrikske myndigheter23:37PengerAftenposten: Regjeringen skal betale 70 prosent av bedrifters faste utgifter23:37Helse og livsstilPrisene på importerte jordbruksvarer stiger23:37Helse og livsstil727 nye koronadødsfall i Italia23:36Helse og livsstilWHO evaluerer bruk av ansiktsmaske23:36NorgeFem menn pågrepet for drapsforsøk i Oslo23:36Helse og livsstilBarneombudet krever dagtilbud til alle sårbare barn23:35Helse og livsstilFNs klimatoppmøte utsettes på grunn av pandemien23:00Helse og livsstilCoronavirus påvist hos spedbarn i Nordre Follo22:41NorgeNorthug i corona-karantene synger om damesavn og toalettruller22:04Politikk– Ernas brev til meg bar preg av at hun ikke tok matberedskap på alvor21:47PengerDu kan bli pålagt ferie mens du er permittert20:56Helse og livsstilVirusrammet amerikansk hangarskip evakueres20:16VerdenTysk presse: Thailands konge i karantene med 20 konkubiner20:15Helse og livsstilHenriette Lien delte Facebook-innlegg - vekket sterke reaksjoner20:02Helse og livsstilHøie: Grunn til å tro at vi unngår Italia-situasjon19:28VerdenTrump: Iran planlegger angrep18:59NorgeCoronasmittet mann i 50-årene fra Halden er død18:50VerdenUng gutt knivdrept i Göteborg – jevnaldrende gutt pågrepet18:43PengerCoronaviruset lar seg ikke stanse: – Et skremmende bilde av hva vi kan forvente18:28Helse og livsstilAfrikanere hamstrer malariamedisin før coronavirusbølgen kommer18:25PengerSjømatrådet ser tendenser til normalisering i markedene i Kina og Sør-Korea18:24NorgeTre nye snørekorder i Troms og Finnmark – krise i reindriften18:18VerdenStor studie: Corona-risiko øker markant allerede fra middelalder17:14VerdenVirusrammet prins Charles: – Merkelig, frustrerende og ofte plagsom opplevelse16:30Kultur«Star Wars»-stjerne døde av corona16:25Helse og livsstilInntaket til førstegangstjenesten i Forsvaret går som planlagt i april16:09VerdenSverige i dyp coronakrise: Varsler gigantisk militærøvelse15:52PengerForskuddsutbetalinger for dagpenger har begynt15:18NorgeKaldeste mars på Svalbard siden 201015:17NorgeTo siktet for grovt skadeverk i vindmøllepark15:16ReiseUD får 1.100 daglige henvendelser om nordmenn som vil hjem14:47SportAlle landskamper i Uefa-regi utsettes til høsten14:34Sport– Høyt betalte fotballspillere burde ofre lønnen først14:17PengerNy ordning for timeføring blant mottakere av dagpenger14:14Helse og livsstilLegeforeningen urolig – ber syke folk gå til legen13:42NorgeMann omkom under trefelling i Ås13:35NorgeRøde Kors varsler lavere beredskap i påskefjellet13:33NorgeVærmeldinger mindre til å stole på som følge av coronakrisen13:19VerdenOver 350.000 bøter for brudd på portforbudet i Frankrike13:18NorgeFylkesmannen i Troms opphever «søringkarantene» i Bardu13:12NorgeGeneraladvokaten vurderer Helge Ingstad-saken13:12NorgeKjølig helg i vente over hele landet13:05VerdenPanikk i USA: Frykter urfolk kan bli utryddet12:53SportHelsedirektøren: Ingen ball på hodet og hender12:18Helse og livsstilMunnbind til alle som handler i Østerrike12:17SportBø-brødrene hilser Stina Nilsson velkommen12:14Helse og livsstilErnas flause: – Dette er ikke respiratorer12:09VerdenEn hilsen fra Europas verst rammede land til Norge11:54KulturKina raser mot Aftenposten11:53PengerObos-prisene falt i mars11:48Helse og livsstilMattilsynet: Kosttilskudd stopper ikke coronavirus11:46PengerAbe: Japan kan ikke stenges ned11:03Kultur60 australske papiraviser legges ned11:02VerdenPutin sender nødhjelp til USA10:56NorgeKrekar-advokat med 1. april-stikk til Frp10:41PengerButikkene ber folk ta påskehandelen så tidlig som mulig10:41MotorForsikringsselskap betaler bilverkstedene raskere10:40NorgeE6 over Kvænangsfjellet åpnet igjen10:37PolitikkRiksrevisor Per-Kristian Foss er smittet med coronavirus10:37PengerForbrukerrådet oppfordrer alle å bytte strømavtale10:02NorgeRiksvei 7 i Hallingdal stenges i flere dager09:45Helse og livsstil– Analysen gir et skremmende bilde av hva vi kan forvente i Asia, Afrika og Midtøsten09:43NorgeNorske jegere får lov til å bruke lys under villsvinjakt09:29Helse og livsstilPanama innfører kjønnsdelt portforbud09:24KulturHvilke nyheter deler vi mest i sosiale medier?09:24StemmerDe av oss som er alene, begynner å savne en klem09:15PengerNav har satt behandling av dagpengesøknader på vent
Populært