Gassrørledningen Nord Stream 2 skaper bitter splittelse i EU

NORD STREAM 2: Stålrør til den omstridte gassrørledningen i Østersjøen lastes i den tyske havna Mukran. Den polske forskeren Aleksandra Gawlikowska-Fyk (innfelt) mener prosjektet vil øke splittelsen i EU.
NORD STREAM 2: Stålrør til den omstridte gassrørledningen i Østersjøen lastes i den tyske havna Mukran. Den polske forskeren Aleksandra Gawlikowska-Fyk (innfelt) mener prosjektet vil øke splittelsen i EU. Foto: Axel Schmidt/Thomas Vermes / Nord Stream 2/ABC Nyheter

En planlagt ny gassrørledning fra Russland til Tyskland, Nord Stream 2, skaper vondt blod mellom land rett utenfor Norges stuedør. Det kan påvirke konfliktnivået også i andre saker i EU.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nord Stream 2 - «En ny rørledning for Europas energiframtid»

Slik beskriver det sveitsiskregistrerte selskapet Nord Stream 2 AG sitt prosjekt for å legge en gassrørledning på bunnen av Østersjøen, som vil knytte verdens største gassreserver nord i Russland, direkte til Tyskland. Prosjektet vil fordoble kapasiteten til rørledningen som allerede går mellom Russland og Tyskland i Østersjøen.

Nord Stream 2 AG eies av verdens største produsent av naturgass, russiske Gazprom. Selskapet har inngått finansieringsavtaler med ENGIE, OMV, Shell, Uniper og Wintershall..

Begrunnelsen for prosjektet er å bedre forsyningssikkerheten for gass til Europa. Motstanderne av den nye rørledningen er kritisk til at det kan svekke Ukrainas kontroll over gassflyten fra Russland gjennom landet.

EUs egenproduksjon av gass er stadig synkende. Utsiktene for europeisk gassmarked er utredet blant annet av det sveitsiske analysebyrået Prognos.

Les mer på hjemmesiden til Nord Stream 2

WARSZAWA/OSLO (ABC Nyheter): 19. juni møtte Utenriksdepartementets statssekretær Audun Halvorsen opp i Stockholm til samtaler med utenriksministrene fra Norden, de baltiske landene samt gruppa som i EU har blitt kjent som Visegrad 4 - Polen, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn.

Blant temaene var noe de færreste har hørt om i Norge, men som i årevis har ligget som en ulmende verkebyll i EU. En verkebyll som nå er i ferd med å sprekke:

En ny gassrørledning fra Russland til Tyskland, Nord Stream 2, som kan ligge klar ved utgangen av 2019. Selskapet Nord Stream 2 AG er registrert i Sveits og har det mektige russiske selskapet Gazprom som eier.

– I hele EU vil gjennomføring av Nord Stream 2 forsterke alle de allerede eksisterende problemene, og svekke enheten i EU, sier den polske forskeren Aleksandra Gawlikowska-Fyk til ABC Nyheter i Warszawa.

Hun mener denne gassrørledningen blant annet kan forsure den interne striden i EU om håndtering av migrasjon.

ADVARER: Den polske utenriksforskeren Aleksandra Gavlikowska-Fyk advarer om at enheten i EU kommer til å bli rystet av Nord Stream 2. Hun tror ikke Danmark vil klare å stoppe den omstridte rørledningen. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
ADVARER: Den polske utenriksforskeren Aleksandra Gavlikowska-Fyk advarer om at enheten i EU kommer til å bli rystet av Nord Stream 2. Hun tror ikke Danmark vil klare å stoppe den omstridte rørledningen. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

Det er fra før en vanskelig floke som blant annet kommer opp på EU-toppmøtet torsdag og fredag denne uka.

Kommisjonen på fåfengt jakt

Nord Stream 2 kan frata Ukrainas situasjon som transittland for russisk gass til EU, og har utløst motstand fra EU-kommisjonen, EU-parlamentet og trusler om sanksjoner fra USA.

Striden dreier seg om en salig blanding av forsyningssikkerhet for gass, økonomi og det betente forholdet til Russland.

Likevel ser prosjektet ut til å rulle fram.

Det eneste som gjenstår, er at Danmark gir sin tillatelse til at røret kan legges forbi Bornholm - og spørsmålet om EU-kommisjonen klarer å finne et juridisk smutthull som begrunnelse for å stoppe prosjektet.

Kommisjonen fremmet 17. november 2017 et forslag om å utvide EUs gassmarkedsdirektiv til å gjelde også utenfor EUs grenser, i dette tilfellet fra Russland til Tyskland. Det ville rammet Nord Stream 2.

Men det bulgarske formannskapet i EU ba i januar 2018 om en juridisk utredning om dette. 26. mars i år konkluderte Ministerrådets juridiske kontor i et dokument ABC Nyheter sitter på, at noe sånt ville stride mot FNs havrettskonvensjon UNCLOS, som tillegger kyststatene myndighet i deres økonomiske sone.

Kyststatenes makt over til Brussel?

Skal Polen få gjennom sin stans av prosjektet, ser det dermed ut til å innebære at de og andre kyststater i EU må overføre sin suverenitet over havbunnen til EU.

Det er også professor Bent Ole Gram Mortensen i Danmark klar over:

«Danmark har selv interesse i at være velforbunden med omverdenen på både el- og gasområdet. Vil vi overlade det til EU-Kommissionen for fremtiden at forhandle om Danmarks muligheder for at blive sammenkoblet med lande uden for EU, at give EU-Kommissionen en de facto vetoret? Det er konsekvensen af den foreslåede ændring af naturgasdirektivet.», skriver han på nettstedet Altinget.

I GRENSELAND: Slik skal gassrørledningen Nord Stream 2 gå fra Ust-Luga i Russland til Greifswald i Tyskland. EU skulle gjerne stoppet den, men har ikke juridisk grunnlag for det, idet Gassdirektivet gjelder bare fra gassen krysser grensa til EU, ikke på vei dit. Foto: Gazprom
I GRENSELAND: Slik skal gassrørledningen Nord Stream 2 gå fra Ust-Luga i Russland til Greifswald i Tyskland. EU skulle gjerne stoppet den, men har ikke juridisk grunnlag for det, idet Gassdirektivet gjelder bare fra gassen krysser grensa til EU, ikke på vei dit. Foto: Gazprom

Bak lukkede dører

Også Norge deltar altså i samtaler om Nord Stream 2. Men lite eller ingenting lekker ut.

– Energisikkerhet og Nord Stream 2 var ett av flere temaer som ble diskutert da utenriksministrene møttes i Stockholm 19. juni, der statssekretær Audun Halvorsen deltok fra norsk side, skriver kommunikasjonsrådgiver Siri R. Svendsen i Utenriksdepartmentet på spørsmål fra ABC Nyheter.

– Planene om bygging av Nord Stream 2 har som kjent skapt betydelig debatt i Europa, blant annet fordi prosjektet kan ha viktige utenrikspolitiske og økonomiske konsekvenser for flere land, fortsetter hun.

TYSKLAND+RUSSLAND: Den tyske forbundskansleren Angela Merkel og daværende russiske president Dimitij Medvedev da de åpnet den første Nord Stream-gassledningen 8. november 2011. Nå er Merkels forgjenger, sosialdemokraten Gerhard Schröder styreleder i Nord Stream 2 AG. Foto: Jens Koehler / AP/NTB scanpix
TYSKLAND+RUSSLAND: Den tyske forbundskansleren Angela Merkel og daværende russiske president Dimitij Medvedev da de åpnet den første Nord Stream-gassledningen 8. november 2011. Nå er Merkels forgjenger, sosialdemokraten Gerhard Schröder styreleder i Nord Stream 2 AG. Foto: Jens Koehler / AP/NTB scanpix

Men der stopper det. Hva som der ble sagt fra norsk og andres side, avslår UD å si noe som helst om.

– Store politiske kostnader

Like taust var det ikke da ABC Nyheter dagen før overvar debatt nettopp om Nord Stream 2 i Warszawa.

Der kom lederen for internasjonale økonomiske forhold og energipolitikk i Det polske utenrikspolitiske instituttet, Aleksandra Gawlikowska-Fyk, med kraftige advarsler om den politiske virkningen av denne russisk-tyske gassforbindelsen.

– Polen mener Nord Stream 2 vil ha store politiske kostnader. Det kan til og med skape en militær trussel i Østersjøområdet fordi dette dreier seg om stor sikkerhetsrisiko, sier hun til ABC Nyheter.

Det var budskapet hennes på konferansen, som var arrangert av tidsskriftet Visegrad Insight, Heinrich Böll-stiftelsen og Stiftelsen for polsk-tysk samarbeid 18. juni.

Der fikk hun tilslutning fra en av lederne for De grønnes europeiske parti, tyske Reinhard Bütikofer.

– Dette prosjektet har en politisk kostnad for Tyskland. Vi vil bli anklaget for å underminere Ukrainas stabilisering og skape dyp splittelse i EU i en tid da EU trenger så mye enhet vi bare kan klare, advarte han der.

Polakkene fortviler

– Nord Stream 2 vil forverre, ikke styrke konkurransen på gassmarkedet. Kan det stoppes? spurte viseadministrerende direktør i det polske energi- og gruveslskapet PGNiG, Maciej Wozniak, på konferansen.

– Det ser ikke bra ut. USA ser ut til å nøle med å innføre sanksjoner, konkluderer han og oppsummerer:

– Det bulgarske lederskapet i EU gjør ingenting. Og det østerrikske presidentskapet som overtar 1. juli vil gjøre mindre enn ingenting. Byggingen er allerede i gang. Danmark er det siste landet som kan blokkere dette prosjektet.

– Vil militarisere Østersjøen

MOTSTANDERE: Tyske Reinhard Bütikofer (til venstre) mener Nord Stream 2 vil militarisere Østersjøen og svekke Ukraina, polske Maciej Wozniak at det vil styrke russiske Gazproms markedsmakt i Europa. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
MOTSTANDERE: Tyske Reinhard Bütikofer (til venstre) mener Nord Stream 2 vil militarisere Østersjøen og svekke Ukraina, polske Maciej Wozniak at det vil styrke russiske Gazproms markedsmakt i Europa. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

I Finland, Sverige og Danmark har prosjektet vakt debatt. Rørledningen passerer deres økonomiske soner. Finland ga sin tillatelse tidligere i år.

Den svenske regjeringen sa motvillig ja 7. juni, fordi den anser at et nei ville være i strid med havrettstraktaten UNCLOS.

Danmark vurderer nå søknaden ut fra spørsmålet om prosjektet har sikkerhetspolitiske virkninger.

– Nord Stream 2 er til for å underminere den økonomiske stabiliteten i Ukraina. Deres inntekter fra gassrørledningen som krysser deres territorium, vil bli rammet. Gazprom har sagt at de ønsker å avslutte den, sa Reinhard Bütikofer.

– Hvis vi ønsker å lede Ukraina inn i den europeiske familien, er det å underminere deres økonomi ødeleggende, sa De grønnes representant.

Ifølge ham har gassrørledningen også store sikkerhets-virkninger:

– Hvis 80 prosent av russisk gass går gjennom Østersjøen, gir det Russland grunn til å militarisere Østersjøen.

Les også: Danmark åpner for å si nei til russisk gassrør

Det koker i EU

I Tyskland for øvrig er det tilslutning til Nord Stream 2.

Under ligger blant annet en misnøye med leveransesikkerheten gjennom Ukraina, med deres transittavgifter, manglende vedlikehold og tvil om hvor pengene fra transitten egentlig havner.

Tenketanken CEPS i Brussel har også i en rapport der de spør om russisk gass vekker energisikkerheten i Europa, argumentert for at flere rørledninger vil sikre gassforsyningen i tilfelle driftsstans.

Men de får kraftig motbør. Hvor heftig spørsmålet om Nord Stream 2 er, blir synliggjort ved at et søk hos EU-parlamentet gir hele 374 treff.

«Nord Stream 2-prosjektet går mot målene for Energiunionen, skader solidariteten EU-stater i mellom og bør vurderes fra et geopolitisk så vel som økonomisk perspektiv.».

Det sa EU-parlamentarikere (ABC Nyheters oversettelse) senest 21. juni i en debatt med EU-kommisjonens klima- og energikommissær Miguel Arias Cañete.

Judaskyss fra USA?

I USA er Nord Stream behandlet med stor indignasjon en rekke ganger i Kongressen.

I mars skrev en gruppe senatorer til Trump-administrasjonen med oppfordring til å bruke alle tilgjengelige midler for å stoppe Russlands nye gassrørledning til Tyskland.

Men den tyske grønne parlamentarikeren Reinhard Bütikofer mener et slikt utspill fra USA i dagens situasjon, ville drepe all motstand mot Nord Stream 2 i Tyskland:

– Hvis Trump innfører sanksjoner, tror jeg det vil ha nøyaktig motsatt virkning. I en tid han underminerer Nato-solidariteten, forlater Parisavtalen og Iranavtalen, vil ensidige amerikansk tiltak mot Nord Stream 2 ødelegge for oss i tysk opinion.

Les også: Trump refser Tyskland for å finansiere russisk gassrør

Fra verdens største leverandør

NORD STREAM-SJEFEN: – Den nye gassrørledningen vil gi forbrukerne milliardbesparelser og støtte bærekraftmålene om å erstatte kullkraft i EU, sa Nord Streams finansdirektør Paul Corcoran i Oslo. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
NORD STREAM-SJEFEN: – Den nye gassrørledningen vil gi forbrukerne milliardbesparelser og støtte bærekraftmålene om å erstatte kullkraft i EU, sa Nord Streams finansdirektør Paul Corcoran i Oslo. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter

På konferansen i Warszawa var ingen innledere som støtter det tyskrussiske gassprosjektet invitert.

På den europeiske gasskonferansen som blir avholdt hvert annet år, European Gas Conference 29. mai, denne gang i Oslo med ABC Nyheter i salen, var imidlertid Nord Stream-selskapet på podiet.

– Nord Stream 2 vil styrke europeisk energisikkerhet, understreket selskapets britiske finansdirektør Paul Corcoran.

– Produksjonen i Europa faller, og det er voksende behov for import. Nord Stream 2 vil øke forsyningssikkerheten fra verdens største gassreserver. Større kapasitet på transporten vil øke konkurransen, og gass støtter bærekraftsmålene, framholdt han.

Nord Stream 2 blir 1230 km lang, har hovedkontor i Zug, Sveits, 220 ansatte fra 20 land. Prislappen blir 9,5 milliarder euro. 25 land leverer varer og tjenster.

Corcoran viser til en rapport som hevder at Nord Stream 2 fra 2020 vil gi kundene besparelser på 7,9-24,4 milliarder euro i året.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:45 Veksten i den globale turismen sank i fjor14:42 Abelvik Rød ute av EM, brudd i foten14:16 Solberg: Ikke mulig for meg å handle av hensyn til ro i regjeringen14:03 Ullevaal utsolgt til Serbia-kampen14:02 Solskjær-elev uskadd fra bilkrasj13:51 SV gleder seg over at Frp går ut av regjering13:49 Egypt forlenger unntakstilstand13:41 Tingretten: Skjellig grunn til mistanke om IS-kvinnens deltakelse i terrororganisasjon13:40 Frp går ut av regjering13:07 Riksrettssaken mot Trump starter i Senatet13:04 Nest varmeste januar i Oslo så langt12:34 Ti dømt til døden for bombeangrep i Bangladesh12:33 Seieren mot Sverige ga EM-topp på TV12:32 Valgforsker: Frp-exit vil være et stort nederlag for Erna Solberg12:08 Nasjonalmuseets «Selvportrett» av van Gogh er ekte11:59 Cecilia Brækhus: – Det kan bli en verdig avslutning på karrieren11:58 Ruud falt på verdensrankingen11:46 Ski-NM får tilkjørt 4000 kubikkmeter snø: – Det redder oss11:36 Mener Solbergs «moral» har forverret krisen: – Klart det provoserer11:27 Stor snøskredfare flere steder i landet11:25 NRK reduserer antall regionkontorer11:25 Haaland med knockout på anerkjent spillerbørs10:29 Young Bloods-leder tiltalt for drapsforsøk deltok på «oppvaskmøte»10:29 Politiet ber om isolasjon for drapssiktet i Bergen10:19 Fem døde da hotellrom ble oversvømt med kokende vann i Russland09:47 Huawei-topp kjemper mot utlevering til USA09:46 Sammenslåtte kommuner ble mer enn doblet i størrelse09:45 Ikke rettsmøte for terrorsiktet kvinne (29)09:27 Australia rammet av giganthagl og massive støvskyer08:44 «Afrikas rikeste kvinne» anklages for å ha flådd Angola08:06 Mann påkjørt etter trafikkuhell i Tromsø07:46 Mystisk lungevirus har spredt seg til Sør-Korea07:44 Til sammen 27 mindreårige drept de siste ti årene06:42 «Parasite» er første fremmedspråklige film til å vinne gjev SAG-pris06:37 Kina bekrefter 139 nye virustilfeller06:35 Slik sikrer Norge EM-semifinale allerede mot Island06:30 Støre vil gjøre Ap til fredsparti06:02 Dette skjer i dag05:34 Dette skjedde i natt05:32 Siv Jensen orienterer om Frps fremtid i regjeringen05:09 Frp sier nei til å bruke norske spesialstyrker i Mali05:00 Ruud holder Djokovic som favoritt i Australian Open04:39 Prins Harry: – Jeg vil at dere skal høre sannheten04:35 Forskning: Nebbdyr trues av utryddelse i Australia04:23 Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers klare for Super Bowl-finale03:48 Mahomes førte Chiefs til Superbowl, møter 49ers03:45 Høie vil ikke ha forbud mot gentesting03:42 Oljeindustrien investerer mindre enn 1 prosent i grønn energi02:31 Arbeidstakere krever større del av kaka i forkant av årets lønnsoppgjør01:58 Varsler ny abortkamp i Arbeiderpartiet01:40 76 svært farlige innsatte har rømt fra et fengsel i Paraguay01:17 Intern strid i LO om lakseskatten00:51 Tre menn bekreftet drept i London00:36 Fylkesledere og stortingsrepresentanter ber Jensen ta Frp ut av regjering23:47 Unge Venstre-leder frykter flere seiere ryker om Frp går ut av regjering23:30 Thorstvedt scoret i Genk-debuten23:14 Messi ga Setién seier i Barcelona-debuten22:58 Brennhet Ronaldo økte Juventus-ledelsen22:57 Flere mindreårige pågrepet i Stavanger22:48 Mann med syl rispet togpassasjer i Bærum22:41 Fransk opprørspoliti granskes for vold mot demonstrant22:38 De norske langt bak i europacupstorslalåm22:05 Nærmere 500 skadd i gateslag i Beirut22:05 Thorstvedt scoret i Genk-debuten22:05 Mann med kniv truet flere passasjerer på tog i Bærum21:41 En mann siktet for drap i Hov i Søndre Land – tre pågrepne er løslatt21:25 Partitopper ber Jensen ta Frp ut av regjering20:50 Schiff anklager etterretningstjenestene i USA for å holde tilbake dokumenter20:45 Fire fylkesledere ber Jensen ta Frp ut av regjering20:25 21-åring dømt til nær sju års fengsel for drapsforsøk20:24 DN: Jensen ga Solberg advarsel for to uker siden20:01 Keepershow startet ny norsk EM-fest, 23-20-triumf over Sverige19:38 Van Dijk og Salah senket Solskjærs United i fartsfylt rivaloppgjør19:09 Terrorsiktes forsvarer nekter å opplyse om 5-åringens helsetilstand19:05 Tidligere medieleder i retten – skal ha voldtatt sovende og berusede kvinner18:47 Regjeringsbråk får Bollestad til å droppe Malawi-reise18:03 Eriksen Søreide: – Felles ansvar å holde hukommelsen om holocaust ved like17:55 Frankrike og Storbritannia krever stans i utplasseringen av utenlandske krigere i Libya17:55 Lyon og Hegerberg avga poeng17:53 Finsk arbeider omkom i ulykke i Tonstad vindpark17:48 Ungarn og Island med EM-seirer, gunstig for Norge17:45 Jarstein sjanseløs mot Bayern Münchens stjernegalleri17:44 Bilfører til sykehus etter utforkjøring på Snarøya i Bærum17:42 Reiten briljerte med to assist og mål da Chelsea knuste Arsenal17:36 Utviklingsministeren besøker Malawi17:32 Kubacki med andre hoppseier på rad17:19 Skjebneuke for Solberg-regjeringen17:17 Rashford ute flere uker med ryggproblemer17:16 Straffemiss fra Vardy da Leicester tapte16:32 Meghans far kritiserer paret16:20 Nekter å opplyse om 5-åringens helsetilstand16:19 Danmark tar enda et skritt mot kjempebru over Kattegat16:19 Tybring-Gjedde med ny bredside mot regjeringskolleger15:58 Island stoppet Portugal i EM, gunstig for Norge15:58 Brannen i kjemibygget på Blindern er slukket15:57 Merk deg datoene: Slik får du med deg årets heftigste stjerneskudd15:47 Politiet gir klarsignal for dusør i Hagen-saken15:31 Brann i kjemibygget på Blindern15:15 Fourcade i kanonform vant igjen – Christiansen på pallen15:10 Terrorsiktet kvinne kastet straks nikaben
Siste nytt
14:45ReiseVeksten i den globale turismen sank i fjor14:42SportAbelvik Rød ute av EM, brudd i foten14:16PolitikkSolberg: Ikke mulig for meg å handle av hensyn til ro i regjeringen14:03SportUllevaal utsolgt til Serbia-kampen14:02SportSolskjær-elev uskadd fra bilkrasj13:51PolitikkSV gleder seg over at Frp går ut av regjering13:49VerdenEgypt forlenger unntakstilstand13:41PolitikkTingretten: Skjellig grunn til mistanke om IS-kvinnens deltakelse i terrororganisasjon13:40PolitikkFrp går ut av regjering13:07PolitikkRiksrettssaken mot Trump starter i Senatet13:04NorgeNest varmeste januar i Oslo så langt12:34VerdenTi dømt til døden for bombeangrep i Bangladesh12:33SportSeieren mot Sverige ga EM-topp på TV12:32PolitikkValgforsker: Frp-exit vil være et stort nederlag for Erna Solberg12:08KulturNasjonalmuseets «Selvportrett» av van Gogh er ekte11:59SportCecilia Brækhus: – Det kan bli en verdig avslutning på karrieren11:58SportRuud falt på verdensrankingen11:46SportSki-NM får tilkjørt 4000 kubikkmeter snø: – Det redder oss11:36PolitikkMener Solbergs «moral» har forverret krisen: – Klart det provoserer11:27NorgeStor snøskredfare flere steder i landet11:25KulturNRK reduserer antall regionkontorer11:25SportHaaland med knockout på anerkjent spillerbørs10:29NorgeYoung Bloods-leder tiltalt for drapsforsøk deltok på «oppvaskmøte»10:29NorgePolitiet ber om isolasjon for drapssiktet i Bergen10:19VerdenFem døde da hotellrom ble oversvømt med kokende vann i Russland09:47VerdenHuawei-topp kjemper mot utlevering til USA09:46NorgeSammenslåtte kommuner ble mer enn doblet i størrelse09:45NorgeIkke rettsmøte for terrorsiktet kvinne (29)09:27VerdenAustralia rammet av giganthagl og massive støvskyer08:44Verden«Afrikas rikeste kvinne» anklages for å ha flådd Angola08:06NorgeMann påkjørt etter trafikkuhell i Tromsø07:46Helse og livsstilMystisk lungevirus har spredt seg til Sør-Korea07:44NorgeTil sammen 27 mindreårige drept de siste ti årene06:42Kultur«Parasite» er første fremmedspråklige film til å vinne gjev SAG-pris06:37Helse og livsstilKina bekrefter 139 nye virustilfeller06:35SportSlik sikrer Norge EM-semifinale allerede mot Island06:30PolitikkStøre vil gjøre Ap til fredsparti06:02NorgeDette skjer i dag05:34NorgeDette skjedde i natt05:32PolitikkSiv Jensen orienterer om Frps fremtid i regjeringen05:09NorgeFrp sier nei til å bruke norske spesialstyrker i Mali05:00SportRuud holder Djokovic som favoritt i Australian Open04:39KulturPrins Harry: – Jeg vil at dere skal høre sannheten04:35VerdenForskning: Nebbdyr trues av utryddelse i Australia04:23SportKansas City Chiefs og San Francisco 49ers klare for Super Bowl-finale03:48SportMahomes førte Chiefs til Superbowl, møter 49ers03:45Helse og livsstilHøie vil ikke ha forbud mot gentesting03:42PengerOljeindustrien investerer mindre enn 1 prosent i grønn energi02:31PengerArbeidstakere krever større del av kaka i forkant av årets lønnsoppgjør01:58Helse og livsstilVarsler ny abortkamp i Arbeiderpartiet01:40Verden76 svært farlige innsatte har rømt fra et fengsel i Paraguay01:17PengerIntern strid i LO om lakseskatten00:51VerdenTre menn bekreftet drept i London00:36NorgeFylkesledere og stortingsrepresentanter ber Jensen ta Frp ut av regjering23:47NorgeUnge Venstre-leder frykter flere seiere ryker om Frp går ut av regjering23:30SportThorstvedt scoret i Genk-debuten23:14SportMessi ga Setién seier i Barcelona-debuten22:58SportBrennhet Ronaldo økte Juventus-ledelsen22:57NorgeFlere mindreårige pågrepet i Stavanger22:48NorgeMann med syl rispet togpassasjer i Bærum22:41VerdenFransk opprørspoliti granskes for vold mot demonstrant22:38SportDe norske langt bak i europacupstorslalåm22:05VerdenNærmere 500 skadd i gateslag i Beirut22:05SportThorstvedt scoret i Genk-debuten22:05NorgeMann med kniv truet flere passasjerer på tog i Bærum21:41NorgeEn mann siktet for drap i Hov i Søndre Land – tre pågrepne er løslatt21:25PolitikkPartitopper ber Jensen ta Frp ut av regjering20:50PolitikkSchiff anklager etterretningstjenestene i USA for å holde tilbake dokumenter20:45PolitikkFire fylkesledere ber Jensen ta Frp ut av regjering20:25Norge21-åring dømt til nær sju års fengsel for drapsforsøk20:24PolitikkDN: Jensen ga Solberg advarsel for to uker siden20:01SportKeepershow startet ny norsk EM-fest, 23-20-triumf over Sverige19:38SportVan Dijk og Salah senket Solskjærs United i fartsfylt rivaloppgjør19:09NorgeTerrorsiktes forsvarer nekter å opplyse om 5-åringens helsetilstand19:05NorgeTidligere medieleder i retten – skal ha voldtatt sovende og berusede kvinner18:47PolitikkRegjeringsbråk får Bollestad til å droppe Malawi-reise18:03VerdenEriksen Søreide: – Felles ansvar å holde hukommelsen om holocaust ved like17:55VerdenFrankrike og Storbritannia krever stans i utplasseringen av utenlandske krigere i Libya17:55SportLyon og Hegerberg avga poeng17:53NorgeFinsk arbeider omkom i ulykke i Tonstad vindpark17:48SportUngarn og Island med EM-seirer, gunstig for Norge17:45SportJarstein sjanseløs mot Bayern Münchens stjernegalleri17:44NorgeBilfører til sykehus etter utforkjøring på Snarøya i Bærum17:42SportReiten briljerte med to assist og mål da Chelsea knuste Arsenal17:36NorgeUtviklingsministeren besøker Malawi17:32SportKubacki med andre hoppseier på rad17:19PolitikkSkjebneuke for Solberg-regjeringen17:17SportRashford ute flere uker med ryggproblemer17:16SportStraffemiss fra Vardy da Leicester tapte16:32VerdenMeghans far kritiserer paret16:20NorgeNekter å opplyse om 5-åringens helsetilstand16:19VerdenDanmark tar enda et skritt mot kjempebru over Kattegat16:19NorgeTybring-Gjedde med ny bredside mot regjeringskolleger15:58SportIsland stoppet Portugal i EM, gunstig for Norge15:58NorgeBrannen i kjemibygget på Blindern er slukket15:57VerdenMerk deg datoene: Slik får du med deg årets heftigste stjerneskudd15:47NorgePolitiet gir klarsignal for dusør i Hagen-saken15:31NorgeBrann i kjemibygget på Blindern15:15SportFourcade i kanonform vant igjen – Christiansen på pallen15:10NorgeTerrorsiktet kvinne kastet straks nikaben
Populært