Meny

Heidi Nordby Lunde (H):

– Pensjonspopulisme fra Arbeiderpartiet

Andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Heidi Nordby Lunde (H), mener Arbeiderpartiets forslag er kortsiktig og useriøst. Foto: Thomas Vermes / ABC Nyheter
Arbeiderpartiet varslet lørdag at de vil gjøre flere grep i pensjonssystemet. – Arbeiderpartiet ser ut til å ha gått helt vekk fra en linje som ansvarlig styringsparti, sier Heidi Nordby Lunde (H).

Arbeiderpartiet vil endre den omstridte ordningen hvor pensjonistene reguleres 0,75 prosent under lønnsveksten, få trygdeoppgjørene tilbake i Stortinget og gi pensjon fra første krone.

Les saken: Ap-Tajik: – Urettferdig at pensjonistene går i minus

SV og SP ønsker også å gjøre endringer, og SV-leder Audun Lysbakken har anklaget regjeringen for å svikte pensjonistene.

Stridens kjerne: Derfor underreguleres pensjonistene

Etter pensjonsreformen ble innført i 2011 blir regulering av alderspensjon regulert opp med et gjennomsnitt av lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent. Det har gjort at alderspensjonistene har tapt kjøpekraft de fire siste årene.

Da Arbeiderpartiets sentralstyre støttet pensjonsreformen i 2009, satt pensjonistforbundets leder Jan Davidsen i styret og hadde direkte makt.

Flere hevder pensjonsreformens intensjon ikke følges - at pensjonen skal følge utviklingen ellers i samfunnet. 

– Det er ingenting i den reformen som tvinger regjeringen til å gjennomføre så pensjonistene får svekket kjøpekraft hvert år. De kan endre på det og de ville fått flertall på Stortinget, sa Lysbakken til ABC Nyheter.

Nå tar både Høyres Heidi Nordby Lunde og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til motmæle.

Høyre mener Arbeiderpartiet og venstresiden er drevet av populisme i pensjonsdebatten.

– Pensjonister vil tape med Arbeiderpartiets opplegg

– En ting er at det er sterkt beklagelig at Arbeiderpartiet nå ser ut til å ha gått helt vekk fra en linje som ansvarlig styringsparti. Noe annet er at med Aps opplegg vil pensjonister tape også fremover. Hele poenget med å holde på samme innretning er at pensjonistene følger den generelle lønnsutviklingen i Norge og vil komme bedre ut over tid, sier Nordby Lunde til ABC Nyheter.

Arbeiderpartiet ønsker å innføre en ordning hvor pensjonene hvert år justeres ut i fra et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst.

– SSB har kommet med sine nasjonalregnskapstall og prognoser. De viser at reallønnsveksten anslås til 1,9 prosent i 2019, 1,9 i 2020 og 2,0 i 2021. Det betyr at pensjonistene med dagens system, vil få 1,15 prosent reallønnsvekst i 2019 og 2020 og 1,25 prosent i 2021, sier Nordby Lunde, som er andre nestleder i arbeids- og sosialkomiteen. 

– Med Aps opplegg vil pensjonistene i de samme årene få 0,95, 0,95 og en prosent reallønnsvekst, sier Høyre-politikeren. 

Hun håper KrF vil stemme ned forslaget til Arbeiderpartiet, som hun mener er «pensjonspopulisme».

– Aps forslag er kortsiktig og useriøst. Jeg ser de frir til KrF for å få flertall. Jeg håper KrF er sitt ansvar bevisst i denne saken. 

– Kunne skjøvet flere seniorer ut av arbeidslivet

SV-leder Audun Lysbakken tror ingen, heller ikke de partiene som ønsket pensjonsreformen i 2005, så for seg at pensjonistene skulle få svekket kjøpekraft.

– Det som var forutsetningen for reformen var at man trodde man ikke vil komme i den situasjonen hvor 0,75-regelen ville føre til negativ utvikling i kjøpekraften. Det var aldri meningen fra noen at pensjonistene ikke skulle få del i velstandsveksten, sa Lysbakken til ABC Nyheter fredag. 

Nordby Lunde mener det burde være et kjent scenario at pensjonister kan miste kjøpekraft.

– Men ingen forutså en så radikal endring av norsk økonomi på så kort tid som ved oljeprisfallet og tap av 50.000 arbeidsplasser. 

– Det ville ikke bare vært urimelig om pensjonistene skulle økt sin kjøpekraft i en tid der småbarnsforeldre mistet jobben. Det kunne også skjøvet flere seniorer ut av arbeidslivet gjennom at det ville lønnet seg å pensjonere seg fremfor å stå i vekst i arbeid med lavere lønnsvekst, sier Nordby Lunde. 

Stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde (H). Foto: NTB scanpix

Jens Stoltenbergs hjertebarn

Pensjonsreformen fra 2005, som Frp og SV stemte imot, regnes som Jens Stoltenbergs hjertebarn.

I sin biografi skrev Stoltenberg: «Ingen andre reformer i moderne tid er i nærheten av å være like stor som pensjonsreformen».

2004: Jens Stoltenberg la i 2004 frem hovedpunktene i behandlingen av ny pensjonsreform fra Arbeiderparetiets programkomite. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Tajik og Arbeiderpartiet vil fjerne den omstridte reguleringen som var en del av reformen.

– Den er helt i tråd med hensikten i pensjonsreformen og pensjonsforliket. Det er bare en mindre endring, som like fullt blir viktig når vi ser at regjeringen for fjerde året på rad svekker pensjonistenes kjøpekraft. Det var reformens hensikt at pensjonistene skulle reguleres under lønn, ikke under pris, sa Tajik.

Her er et eksempel på hvordan ordningen kan slå ut:

Hvis rammene for et oppgjør for arbeidstagerne gir 0,8 prosent reallønnsvekst, får pensjonistene 0,4 prosent reallønnsvekst. Er reallønnsveksten 0,4 prosent for arbeidstagere vil pensjonistene få 0,2 prosent.

Hauglie: – Skal vi skifte system hver gang konjunkturene svinger?

Da årets trygdeoppgjør ble lagt frem 24. mai, lovet arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie bedring for pensjonistene neste år. 

Pensjonister flest har fått mindre å rutte med de fire siste årene. 

Hun mener Arbeiderpartiet «tar vinglingen til et helt nytt nivå» hvis man skal skifte system hver gang konjukturene svinger.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Pressefoto/ Arbeids- og sosialdepartementet

– Pensjonistene følger lønnsutviklingen i både gode tider og i dårlige tider. Vil man være med på oppturene, må man også akseptere at det kommer nedturer. Slik må det være, dersom man skal sikre at utgiftene til pensjoner står i et rimelig forhold til veksten i økonomien. Skal vi skifte system hver gang konjunkturene svinger? Ap tar i så fall vingling til et helt nytt nivå, sier Hauglie til ABC Nyheter.

Hun minner om at de kommende generasjonene må betale for økte pensjonsutgifter i dag.

– Et bredt flertall på Stortinget har fastsatt reglene for hvordan den årlige reguleringen av alderspensjon fra folketrygden skal foretas. Jeg vil minne om at pensjonsreformen ble innført for å skape en rimelig byrdefordeling mellom generasjonene. Dersom vi øker pensjonsutgiftene, blir regningen som neste generasjon – de yrkesaktive – må betale større, sier Hauglie.

Populært