Meny

Utenriksminister Søreide avventende om Norge og USAs Iran-sanksjoner

PÅ GJERDET: Ine Eriksen Søreide kan ikke nå si om Norge gjør som EU og forbyr norske selskaper å følge Trump's krav om å boikotte Iran. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Norge kopierer gjerne EUs utenrikspolitiske vedtak. I spørsmålet om å pålegge norske selskaper å opprettholde sin virksomhet i Iran trass straffereaksjoner fra Trump, er hun avventende.

Europeisk næringsliv kan havne i kryssild mellom EU og USA i striden om USAs tøffeste sanksjoner noensinne mot Iran.

Donald Trump forlanger at også utenlandske selskaper skal danse etter USAs pipe og bryte enhver forbindelse med Iran. Hvis ikke, vil selskaper som fortsetter å handle med Iran, selv bli utsatt for de samme sanksjonene.

17. mai vedtok så EUs stats- og regjeringssjefer, som holder fast ved Iran-avtalen og ønsker framgang i forbindelsene med Iran, å utforme en blokkeringslov stikk i strid med ordren fra Trump:

EU-selskaper skal forbys å følge oppfordringen fra USA om å bryte med Iran. Det kan sette selskapene i skikkelig skvis, idet amerikanerne blant annet kan ramme dem ved å hindre betalingstjenestene som i stor grad leveres fra USA.

Eriksen Søreide avventer

Hva da med Norge og norske selskaper? EUs kommende blokkeringslov er ikke EØS-relevant, fordi det dreier seg om forsvars- og sikkerhetspolitikk.

EU-president Donald Tusk og USAs president Donald Trump. Foto: Mauro Bottaro / EU-kommisjonen

ABC Nyheter har derfor spurt utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) om UD har noen vurdering av hvordan dette vil slå ut for norske selskaper som fortsetter handel med Iran, og dermed utsettes for sanksjoner fra USA, og om Norge vil innføre en kopi av EUs vedtak om å blokkere USAs sanksjoner.

– EU-kommisjonen har nå lagt på bordet forslag som blant annet vil gi mulighet for å forby EU-selskaper å overholde amerikanske sanksjoner som kan ramme aktivitet utenfor USA. Dette forslaget skal nå drøftes og behandles internt i EU. Målet er at de nye reglene skal være på plass før gjeninnføring av USAs sanksjoner mot Iran i august, skriver Eriksen Søreide i sitt svar og legger til:

– Det er derfor for tidlig å vurdere en eventuell betydning for norske selskaper, men vi har en tett dialog med EU for å drøfte saken nærmere.

Utenriksministeren redegjorde i Stortinget tirsdag for viktige EU- og EØS-saker, uten å nevne denne saken.

EU uten magisk tilsvar

– EU undersøker nå nøye de mulige virkningene av USAs beslutning om å gjeninnføre alle sanksjoner knyttet til atomspørsmålet. Vi vil diskutere gjennomføringen av denne beslutningen med USA, forteller en talsperson for EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk i en epost til ABC Nyheter.

Hun framholder særlig betydningen av elektronisk overføring av penger, der sanksjoner ikke kommer øyeblikkelig mot selskaper som bryter Trumps boikottlove, men først etter 180 dager, det vil si 4. november.

– Vi vurderer imidlertid at globale finansielle overføringsordninger har en kritisk rolle å spille i å sikre effektivitet, åpenhet og integritet i det internasjonale finansielle systemet, legger hun til. 

– Selv om det ikke er noen magisk løsning («silver bullet») mot virkningen av USAs sanksjoner utenfor deres grenser dersom de blit fullt ut anvendt, kan blokkelrings-vedtaket bli et veldig nyttig verktøy for å motvirke effektene, vedgår talspersonen.

Prøver å verne

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker Foto: NTB scanpix

EU-kommisjonen fikk 17. mai enstemmig mandat fra EUs stats- og regjeringssjefer til å utforme i samarbeid med medlemslandene en blokkeringslov til å gjelde Iran.

– I Sofia fikk vi demonstrert europeisk enhet. Så lenge iranerne respekterer sine forpliktelser, vil EU selvsagt overholde avtalen som vi var arkitekt for - en avtale som ble enstemmig ratifisert av FNs sikkerhetsråd, og som er grunnleggende for å bevare fred i regionen og verden, sa EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker etter å ha fått enstemmig klarsignal fra EU-toppene i Bulgarias hovedstad 17. mai.

– Men de amerikanske sanksjonene vil ikke bli uten virkning. Så vi, Kommisjonen og EU, kommer til å gjøre hva vi kan for å beskytte vårt europeiske næringsliv, særlig små og mellomstore bedrifter, sier Juncker i en pressemelding om forslaget til blokkerings-loven.

Populært