Meny

Stor HV-øvelse avdekket svakheter og mangler:

Politiker rystet etter øvelse med Heimevernet

Soldater fra Heimevernet under en tidligere øvelse. Foto: Heimevernet / NTB scanpix Foto: NTB scanpix
Under en stor militærøvelse i Nord-Norge hvor over tusen soldater ble drillet i forsvaret av Norge, manglet både ammunisjon, samband og transport.

– Det er 50 år siden vi sendte mennesker til månen, men i 2018 har Forsvaret store problemer med å etablere radiokontakt mellom to øyer med fri siktlinje, skriver Marius Jøsevold, gruppeleder for SV på fylkestinget i Nordland.

I et Facebook-innlegg tar han et oppgjør med den norske forsvarsevnen.

– De siste årene har alt personell fått nye automatvåpen. Men til årets trening klarte man ikke å framskaffe ammunisjon til flere av våpentypene. Videre kommentarer til akkurat det føler jeg er overflødige, understreker han.

I perioden 23. til 27. april gjennomførte Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt, HV-14), øvelse «Salten». Her ble mer enn 1.000 soldater drillet i objektsikring og sikring av mottak av allierte forsterkninger under et angrep på norsk territorium. Øvelsen foregikk i området Bodø-Fauske-Gildeskål og sør til Træna, ifølge lokalavisen Saltenposten.

Les også: Heimevern-sjef truer med gå av

– Noe grunnleggende galt med Forsvaret

Lokalpolitikeren Marius Jøsevold deltok under den flere dager lange øvelsen hvor oppdraget var å beskytte Nordland i en væpnet konflikt. Han ble overrasket over hvordan det står til med den norske beredskapen.

I tillegg til for lite ammunisjon ble det klart at sambandsutstyret fungerte dårlig. Dessuten måtte Heimevernet leie biler for å kunne gjennomføre øvelsen.

– Det er noe grunnleggende galt med systemet, og organiseringen av det norske Forsvaret, tordner SVs gruppeleder på fylkestinget i sosiale medier.

Les også: Sp inviterer til forsvarsallianse

– Må ha biler tilgjengelig

Marius Jøsevold, gruppeleder for SV på fylkestinget i Nordland Foto: Skjermdump fra Facebook

Jøsevold etterlyser en satsing på Heimevernet, og kritiserer det han karakteriserer som «svindyre kampfly.»

– Jeg tenker som så at når russerne eller en annen fiende kommer, så kan ikke det norske heimevernet stå utenfor portene til Hertz klokken åtte om morgenen. Da må vi ha biler tilgjengelig, sier Jøsevold til NRK Nordland.

Øverste leder for for Sør-Hålogalands heimevernsdistrikt, HV-1, oberstløytnant Bengt Henriksen, bekrefter at det på grunn av stramme budsjett er manko på øvingsmateriell i landsdelen.

– Vi har ingen væpnet konflikt nå, og i en reell situasjon hadde vi rekvirert sivile kjøretøy. Vi har nesten ingen kjøretøy i HV-14, forklarer oberstløytnanten til NRK.

Les også: Høyt dekorert elitesoldat ny sjef for HV: – Skulle ønske faren min fikk oppleve dette

40.000 HV-soldater

Landets 40.000 HV-soldater må møtes oftere og bli lengre på øvelser, mener Heimevernets leder generalmajor Eirik Kristoffersen.

HV-sjefen ønsker å utvide øvelsene fra fire dager hvert eller annet hvert år til seks dager hvert eneste år. Spesialister og befal skal møtes ni dager hvert år, mot fem eller seks dager i året i dagens modell.

– Treningen er en avgjørende aktivitet som binder soldatene sammen og som bygger både forsvarsvilje og forsvarsevne, sa HV-sjefen under et møte i Oslo Militære Samfund nylig.

Generalmajor Eirik Kristoffersen ønsker at samtlige av dagens HV-avdelinger skal opprettholdes, selv om antall soldater er redusert.

– Det er langt viktigere å opprettholde flest mulig av dagens heimevernsområder, dog med færre soldater i området, enn å legge ned hele HV-området, sa HV-sjefen ifølge NTB.

Strid om rapportlekkasje

Heimevernssoldater under en øvelse i Nord-Norge i 2014. Foto: Forsvaret / NTB scanpix

Forsvarsavtalen mellom de borgerlige partiene og Ap skal sikre at Heimevernet har en styrke bestående av 40.000 soldater, inkludert områdestruktur og innsatsstyrker.

Ifølge Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ble en uferdig forskningsrapport om Heimevernet, som i fjor ble delt av nettstedet aldrimer.no endret på. I rapporten ble det påpekt at Heimevernet trenger 14.000 soldater mer enn det regjeringen legger opp til.

– Det vi kan fastslå er at dokumentene som er publisert og sirkulert bredt, ikke er identiske med det graderte utkastet til FFI-rapport som forelå 1. juni 2017, uttalte kommunikasjonssjef Anne-Lise Hammer i FFI til VG i slutten av januar.

Aldrimer.no hevder på sin side at det kun var små, begrensede og graderte innholdselementer som ble fjernet fra FFIs rapportutkast før den ble distribuert videre.

Populært