Meny

Regjeringen slår ned Frps asyl-planer: Ap krever avklaring i Stortinget

Tor Mikkel Wara bekrefter at Norge på nåværende tidspunkt ikke vil ta en ledende rolle for å ta initiativ til endringer av internasjonale konvensjoner. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Frp mener det er nødvendig å endre internasjonale konvensjoner for å begrense antallet asylsøkere og flyktninger til Norge. – Norge bør ikke ta initiativ, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp). 

I 2015 ønsket seks partier på Stortinget å endre det internasjonale rammeverket for flyktninger. Bare SV og MDG stod utenfor avtalen.

Stortingsflertallet ba regjeringen ta et internasjonalt initiativ for å endre internasjonale konvensjoner. 

«Internasjonale konvensjoner er mindre tilpasset dagens situasjon enn den tid da de ble skrevet. For at både det internasjonale samfunnet og Norge skal være best mulig rustet til å håndtere store migrasjonsbølger, ber Stortinget regjeringen om å ta et internasjonalt initiativ til en gjennomgang av internasjonale konvensjoner, for at disse i bedre grad kan tilpasses vår tids flyktningsituasjon.» het det i asylforliket fra 2015.

Bakgrunn: Her er asylavtalen i sin helhet

– Betydelig folkerettslig handlingsrom

Nå sier justis-, beredskaps og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) at regjeringen ikke vil ta et internasjonalt initiativ til for å tilpasse de internasjonale konvensjonene til «vår tids flyktningsituasjon».

– Regjeringen har foretatt en intern gjennomgang som viser at Norge har et betydelig folkerettslig handlingsrom innenfor flyktningkonvensjonen og Den europeiske menneskerettskonvensjon, sier Wara til ABC Nyheter.

Justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Vi har derfor konkludert med at Norge på det nåværende tidspunkt ikke bør ta initiativ til en internasjonal gjennomgang eller endring av sentrale konvensjoner knyttet til flukt og migrasjon, fastslår han.

– Nøysom prosess

8. juni i fjor bekreftet Per Sandberg (Frp) at regjeringen gikk gjennom konvensjonene.

– Det er en nøysom prosess å endre internasjonale konvensjoner. Men som vi fikk gjennom i asylforliket på Stortinget, jobber regjeringen med en gjennomgang av konvensjonene. Det viktigste for oss er at vi har handlingsrom til å føre en så streng politikk som nødvendig for å sikre en streng og bærekraftig innvandring til Norge, sa Sandberg til ABC Nyheter.

Tor Mikkel Wara understreket at regjeringen fortsatt skal fremme norske interesser i de internasjonale prosessene.

– Norge skal aktivt fremme norske interesser i de internasjonale prosessene innen FN og EU der de globale og europeiske rammene for samarbeid om håndtering av flukt og migrasjon diskuteres, sier han til ABC Nyheter.

Frp:  Vi ønsker å reforhandle internasjonale avtaler

I valgkampen annonserte Siv Jensen at Frp var villige til å endre konvensjoner for å realisere flere av asylplanene sine. 

– Frp er svært opptatt av menneskerettigheter, men husk at mange av de internasjonale konvensjonene er laget i en annen tid. Vi må kunne tilpasse regelverket til de farer og utfordringer som omringer oss, sa Frp-leder Siv Jensen på under en debatt på NRKs Politisk valgkvarter.

"Fremskrittspartiet vil avvikle dagens asylinstitutt, og innføre et nytt og mer rettferdig system som gjør at flyktninger slipper å betale alt de eier til menneskesmuglere og risikere livet på ferden til Europa.", skriver Frp på sine egne hjemmesider.

"Vi ønsker å reforhandle internasjonale avtaler knyttet til flyktninger, innvandring og migrasjon, herunder FNs flyktningkonvensjon, slik at disse er tilpasset et endret verdensbilde.", skriver partiet videre.

Senest i februar sa Arbeiderpartiet og Frps innvandringspolitiske talspersoner «ja» til at Norge bør arbeide for å endre internasjonale konvensjoner for å begrense antallet flyktninger og asylsøkere, ifølge Aftenposten.

– Ja, men vår begrunnelse er først og fremst for å få et mer rettferdig og bærekraftig system der flere land i Europa tar sitt ansvar, sa Masud Gharakhani (Ap) til Aftenposten.

Ap ber om avklaring

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharahkhani, ber regjeringen avklare avgjørelsen i Stortinget.

– Norge må ha en tydelig stemme i Europa om en av vår tida største utfordring og jeg ser at regjeringen har konkludert uten at Stortinget har behandlet dette. Det er mulig at regjeringen har konkludert, men dette må avklares med Stortinget, sier han til ABC Nyheter.

Arbeiderpartiets Innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Vi har rapportert til Stortinget om oppfølgingen av anmodningsvedtaket, det såkalte asylforliket punkt 18, i Justisdepartementets budsjettproposisjon for 2017 – 2018, sier justisminister Tor Mikkel Wara. 

Ap-politikeren mener dagens asylsystem er urettferdig. 

– Innvandringspolitikken er urettferdig, inhuman og svekker velferdsstaten. I dag tar vi maten ut av munnen på barn i flyktningleirer for å fø på norske asyladvokater, skrev Gharahkhani nylig i Dagbladet.
– En av de mest sentrale problemstillingene nå er hvordan vi skal sikre en rettferdig og bærekraftig asylinstitutt, sier han til ABC Nyheter. 

– Det er en felles erkjennelse i hele Europa at migrasjonsbølgen i 2015 forutsatte menneskesmugling og enorme drukningsulykker. Ubalansen mellom asylsøkere som greier å komme seg til Norge, kontra kvoteflyktninger som går årevis under elendige forhold i flyktningeleirene i nærområdene, er absolutt en reell problemstilling. 

Har fryktet svekkelse av flyktningers rettigheter

Flyktninghjelpen - og blant andre SV - fryktet at en gjennomgang ville føre til en svekkelse av flyktningers rett til beskyttelse. Men i sommer erkjente SV-leder Audun Lysbakken at konvensjonene ikke er tilpasset nåtiden.

– Jeg tror alle er enige om at det er sider ved dagens flyktningsituasjon som konvensjonene ikke tar godt nok opp, blant annet tar de ikke høyde for klimaflyktninger i årene som kommer, sa Lysbakken til ABC Nyheter.

Men partilederen fryktet at en gjennomgang vil føre til en kraftig innstramning.

– Vi stod utenfor forliket i Stortinget, og en av grunnene til det er at å reforhandle flyktningkonvensjonen i dag, først og fremst vil føre til en kraftig innstramning og dårligere mulighet til beskyttelse av folk på flukt - det er dessverre den retningen vinden blåser.

Les hele saken: SV-Audun: Frp gjør innvandring utfordrende

SE VIDEO: Her kommer båtflyktningene i land på turiststrand

Populært