Listhaug nekter for at politireformen gir gjengledere spillerom: – Jeg er utålmodig

Jan Bøhler (Ap) mener politiet jobber reaktivt i tunge, kriminelle miljøer og ikke klarer å fange bakmenn. Færre enn tidligere jobber dedikert mot bakmenn i gjengmiljøet i Oslo, opplyser kilder.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter politireformen i 2015, ble den tidligere seksjonen for organisert kriminalitet er lagt ned, og ble en del av en større enhet for etterretning og etterforskning.

Arbeiderpartiets Jan Bøhler advarte mot omleggingen, og ABC Nyheter er kjent med at det også internt i politiet har vært kritikk rettet mot endringen.

– Det er usikkert om arbeidet med organisert kriminalitet vil bli ivaretatt på en god måte under gjennomføringen av politireformen, sa Bøhler den gang, og nå mener han resultatet av reformen er klar:

– Det er blitt en eskalering i og mellom gjengene. Det har oppstått rivaliserende fraksjoner og nye konstellasjoner innad i gjengene. Det er en mer ustabil situasjon i gjengmiljøene enn på veldig lenge. Noe av grunnen til at det skjer er at politiet ikke har vært så tett på som tidligere, sier Bøhler til ABC Nyheter.

Flere politifolk ABC Nyheter har vært i kontakt med mener omleggelsen har gitt kriminelle gjengledere spillerom.

Listhaug: – Jeg er utålmodig

Onsdag stilte Bøhler justisminister Sylvi Listhaug (Frp) spørsmål om regjeringen vil avsette egne politiressurser som fullt og helt kan konsentrer seg om å ta bakmenn.

Her spørsmålet fra Bøhler til Listhaug:

«I det siste året har det vært et økt antall alvorlige hendelser i gjengmiljøene i Oslo, med skyting, knivstikking og grov vold. Fram til 2016 hadde politiet en egen enhet med politispesialister som kunne konsentrere seg om å jobbe langsiktig i flere år med å avdekke bakmenn og gjengstrukturer og avverge og forebygge alvorlige hendelser. Bare i løpet av de siste årene før 2016 førte denne politiinnsatsen til at man avverget 19 drapsforsøk og andre store anslag i gjengmiljøene. Vil statsråden sørge for at det igjen blir avsatt egne politiressurser som fullt og helt kan konsentrere seg om å være tett på gjengene for å ta bakmenn og avverge alvorlige hendelser?»

Listhaug roste Bøhler for sitt engasjement, og slo fast at innsatsen mot gjengmiljøene skal prioriteres.

– Slik kriminalitet representerer en alvorlig trussel og skaper utrygghet og frykt, sa Listhaug i Stortinget.

Se video øverst i saken!

– Innsats mot de kriminelle gjengmiljøene skal prioriteres. De som begår denne formen for alvorlig kriminalitet skal tas, samtidig må vi forhindre at miljøet rekrutterer nye medlemmer. Vi må ha en bred tilnærming, gjennom god etterretning, målrettet forebygging og kvalitet i etterforskning, sa Listhaug.

I motsetning til Bøhler mener Listhaug at politireformen styrker politiets arbeid.

– Det er min klare forventning at innsatsen mot alvorlig kriminalitet skal styrkes gjennom nærpolitireformen. Den nye organiseringen av distrikter skal legge til rette for dette.

Sylvi Listhaug (Frp) og politisjef i Oslo, Hans Sverre Sjøvold. Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter
Sylvi Listhaug (Frp) og politisjef i Oslo, Hans Sverre Sjøvold. Foto: Mads Fremstad / ABC Nyheter

– Etablering av større enheter og fagmiljøer skal styrke innsatsen, det blir feil om det fremstilles som innsatsen blir svekket på grunn av reformen. Samtidig må vi anerkjenne at Oslo har særskilte utfordringer. Derfor er det tatt initiativ til særskilte innsats i enkelte områder som kommer i tillegg til de ordinære rammene.

I budsjettet for 2018 er det gitt 30 millioner for en styrket innsats i Oslo sør, informerte Listhaug.

– Jeg mener vi bidrar til å styrke den samle innsatsen. Jeg vil være utålmodig fremover.

Listhaug sa videre at hun mener en egen politienhet «er en avsporing».

– Vi trenger politifolk på bakken, ikke økte utgifter til husleie, sa justisministeren.

– Like mange jobber med organisert kriminalitet som tidligere

Da ABC Nyheter tirsdag spurte politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, om omleggingen av politireformen har påvirket arbeidet, avviste politimesteren dette.

Hans Sverre Sjøvold. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Hans Sverre Sjøvold. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Hvor mange jobber aktivt opp mot bakmennene?

– Det er ganske mange. Som det ble sagt under møtet her har det vært en betydelig opptrapping siden i fjor sommer.

– Har nedleggelsen av Seksjon for organisert kriminalitet påvirket arbeidet?

– Nei, det har det ikke. Jeg tror også Jan Bøhler vet at det er like mange som jobber med organisert kriminalitet som tidligere, men det er organisert på en annen måte. De er tungt inn i disse sakene.

Godt informerte kilder, som ABC Nyheter har snakket med, mener at kun seks personer jobber dedikert opp med Young Bloods.

Tidligere skal det ha jobbet opp mot 20 mann mot gjengmiljøet i Oslo.

– Det har vært en betydelig nedtrapping de siste årene, sier en kilde.

Gjenger i Oslo

  • Oslo-politiet følger «fire-fem» gjengstrukturer i hovedstaden tett. «B-gjengen» og «Young Guns» regnes som de etablerte nettverk. Det gjør også «Furuset Bad Boys» og nå «Young Bloods».
  • Gjengene er involvert i narkotikamiljøet. Gjengenes narkotikavirksomhet har nedslagsfelt over hele landet.
  • Gjengmiljøet i Oslo preges av mange personkonflikter, og faren for voldelige oppgjør er stor
  • Gjengene forsøker å utvide området sitt, noe som gjøres gjennom vold og trusler.
  • Flere kriminelle med tilknytning til gjengmiljøet forsøker å bygge opp lovlige virksomheter ved siden av eller i sammenheng med den ulovlige aktiviteten de holder på med.
  • Gjengene søker løpegutter i ungdomsmiljøer.
  • Grove voldshandlinger blir sjelden glemt og hevnaksjoner kan forekomme i mange år i etterkant

Kilde: NRK, Kripos' Trendrapport 2016 og NTB

Bøhler: – Forebygging er å ta hovedpersonene

Til ABC Nyheter sier Bøhler at han ikke fikk det svaret han ville ha av Listhaug.

– Det viktigste er å vise at samfunnet er i stand til å ta gjengmedlemmene. Den virksomheten de driver og viser frem, gjør at de dessverre blir forbilder for unge.

Han mener forebygging nå er å ta bakmennene.

– Vi kan ikke bare konsentrere oss om etterforskning av hendelser som har skjedd. Når det gjelder avverging så trenger vi spesialister som jobber kun med disse miljøene døgnet rundt, som stresser dem og gjør at de ikke kan kjøre rundt med våpen. Samtidig viser Listhaug engasjement rundt dette og jeg håper hun snart ser behovet for enda flere dedikerte politifolk som kunne jobber med dette.

Bøhler er klar på at det krever store ressurser.

– Det er en svær oppgave, politiet brukte 40 mann på å få grep om en gjeng i fem år.

SE VIDEO: Listhaug om Holmlia: – Integrering er et stikkord

Brutal narkokamp

Etter flere alvorlige voldshendelser på Oslo øst den siste tiden, møttes politikere og innbyggere til folkemøte tirsdag på Holmlia.

Les saken: – Det har gått langt over streken

Situasjonen mellom og internt i kriminelle gjenger skal ha forverret seg den siste tiden.

ABC Nyheter er kjent med at det for tiden pågår en brutal kamp om det lukrative narkotikamarkedet i Oslo øst.

Der har den kriminelle gjengen Young Bloods, som består av personer med ulik etnisk bakgrunn, de siste årene brukt bortføring som maktmiddel for å skremme sine konkurrenter.

I 2016 ble en mann kidnappet på Ljan i Oslo og ført til en leilighet på Holmlia. Der skal han ha blitt holdt fanget i et kott, slått med jernrør og truet med pistol. Etter to dager ble han sluppet fri.

Fem personer fra det kriminelle miljøet i hovedstaden har de siste ukene sittet i Oslo tingrett, tiltalt for å ha stått bak bortføringen.

Gjengmedlemmene i Young Bloods har også et tett samarbeid med albansk mafia i Norge og Sverige, får ABC Nyheter opplyst fra flere kilder.

Husker du denne saken? Politiet slår alarm om voldelige ungdomsgjenger

SE VIDEO FRA FOLKEMØTET TIRSDAG: Listhaug buet på etter utspill

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært