MDG skuffet over jordvern-vedtak i Stortinget

JORDVERN: Stortingsflertallet ønsker å skjerpe regjeringens strategi for å verne dyrka jord mot nedbygging. Det var ikke Venstre med på.
JORDVERN: Stortingsflertallet ønsker å skjerpe regjeringens strategi for å verne dyrka jord mot nedbygging. Det var ikke Venstre med på. Foto: Colourbox

Regjeringen får refs, krav om ny jordvernstrategi og forslag om nasjonale beredskapslagre for korn. MDGs strenge jordvern-krav ble avvist.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Et flertall i Stortingets næringskomité vedtok tirsdag to forslag med betydning for Norges evne til å opprettholde matforsyningen i framtida.

Det ene pålegger regjeringen å fremme en oppdatert jordvernstrategi i revidert
nasjonalbudsjett for 2018, som blir lagt fram i vår.

Det krever Ap, Sp, SV og KrF, mens det ferske regjeringspartiet Venstre nå støtter Høyre og Frp i at utviklingen er tilfredsstillende på jordvernområdet.

Dessuten fikk Senterpartiet flertall for sitt forslag om å pålegge regjeringen å fremme en egen sak om etablering av nasjonale beredskapslagre av korn. Det skal skje senest i 2019.

MDG vil la staten overta

Flertallet er misfornøyd med regjeringens oppfølging av jordvernstrategien Stortinget vedtok i 2015, som la opp til at maksimum 4000 dekar dyrka eller dyrkbar jord skal bygges ned til andre formål.

Målet skal nås innen 2020, men fortsatt gir kommunene dispensasjoner for om lag 6000 dekar hvert år.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) ønsket å stramme inn jordvernet mer og er skuffet over utfallet i næringskomiteen, der de ikke er representert.

Partiet hadde fremmet forslag om at kommunene ikke lenger skal få dispensasjon fra forbudet mot å omdisponere jord. Bakgrunnen er slipphendte kommuners velvilje for å bygge ned landbruksjord til næringsformål.

MDG ønsker at retten til dispensasjon skal strammes inn og at kun staten skal få gi slike unntak.

Også Senterpartiets Geir Pollestad gikk i et intervju med ABC Nyheter nylig inn for for å frata kommunene denne retten.

Les også: Orkdal-politikere sier ja til ny Norsk Kylling-fabrikk på kornarealer og truet natur

MDG tror ikke på regjeringen

– Vi er skuffet. Vi mener Stortinget gir opp jordvernet når man overlater innskjerping av jordvernet til regjeringen, sier MDGs Kristoffer Robin Haug til ABC Nyheter om komiteens konklusjon.

– Men vedtaket går jo ut på at regjeringen skal fremme forslag til et bedre jordvern og om få måneder legge fram saken for Stortinget?

– Det er positivt å få en ny strategi fra regjeringen. Men den kommer jo fra regjeringen Solberg som hittil har vist liten interesse for jordvern. Og de har jo blant annet signalisert til Fylkesmennene om at de skal ha en høy terskel for å komme med innsigelser når kommuner har tillatt nedbygging av jordvern, svarer Haug.

– Vi tror at Stortinget må ta ansvar i denne saken. Da er det ikke noen vits i å skyve de vanskelige beslutningene foran seg, sier han.

Les også: Hele Stortinget vil ha mer jordvern enn landbruksministeren

Sp: – Bedre å la regjeringen utrede

– Målet i Stortingets jordvernstrategi fra 2015 er å at tapet skulle gå ned fra fra nivået på 6000 dekar i 2013-2014, til 4000 nå. Problemet er at nivået har holdt seg relativt uendra, sier Senterpartiets leder av Stortingets næringskomité, Geir Pollestad, til ABC Nyheter.

– Stortinget gir regeringa refs. Men det fikk vi ikke Venstre med på nå, legger han til.

– Nå har Venstre gått inn i regjering. De har tidligere vært høye og mørke på jordvern. Nå forventer vi en helt annen kurs enn da bare H og Frp styrte butikken, sier Pollestad.

– Hvorfor støttet ikke Senterpartiet MDGs forslag om her og nå å skjerpe inn dispensasjonene og frata kommunene retten til å dispensere fra jordvernet?

– Når regjeringen har utredet forslagene, vil Stortinget få et bedre grunnlag til å vurdere forslagene når vi skal behandle dem i mai-juni, svarer Pollestad.

– Jeg tror ikke vi ville ha fått flertall for å vedta MDGs forslag, sier han.

Regjeringen vil ikke ha kornlagre

Flertallet ønsker seg altså gjeninnføring av kornlagre som sikring i krisetider. De «påpeker at mulighetene for kornimport kan endres raskt med kort
forvarsel. Trygghet for nok mat med sikkerhet for matkorn er et nasjonalt ansvar
ovenfor befolkningen. Det er ikke tilstrekkelig å ha som planforutsetning at handelen ikke kan påvirkes vesentlig.»

Det er ikke de tre regjeringspartiene enige i.

«Forsyningsberedskapen innenfor matvaresektoren er basert på at både nasjonal produksjon og import langt på vei kan opprettholdes også i kriser. En fullstendig avsperring fra internasjonale markeder over tid blir ikke sett på som realistisk.», skriver Frp, Venstre og Høyre i innstillingen.

Tidligere har Høyres stortingsrepresentant Michael Tetzschner gått inn for å la Sverige ta seg av norsk matvareberedskap.

Les også: Tyskland kan beslaglegge gårdsbruk i krisetider - Norge gir blaffen

Personvernpolicy