Åpen for alle - alltid

Nå vil Ap stramme inn asylpolitikkenArbeiderpartiet erkjenner: – Forstår at vi ikke var til å kjenne igjen

Innvandringspolitisk talsperson Masud Gharahkhani (AP).
Innvandringspolitisk talsperson Masud Gharahkhani (AP). Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Nyvalgt innvandringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani, varsler at partiet vil stramme inn asylpolitikken.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

STORTINGET (ABC Nyheter): Innvandring var den viktigste saken for velgerne ved årets stortingsvalg. Bare 15 prosent mente Arbeiderpartiet hadde best politikk på feltet.

– Ap skal snakke mer om det folk snakker om, som innvandring og integrering, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre 22. november.

Under valgkampen ble ledelsen kritisert for å ikke ønske å snakke om innvandring og vek unna debatter med Sylvi Listhaug - og det var bevisst.

Partiet fryktet mye fokus på asylpolitikk vil gi Fremskrittspartiet unødvendig mye oppmerksomhet rundt en av sine viktigste saker.

Istedenfor endte det med at partiet mistet velgere, og gjorde sitt nest dårligste valg siden 1924.

Nå skal partiets nye innvandringspolitiske, Masud Gharakhani, og et eget utvalg stake ut kursen for en ny innvandringspolitikk.

Varsler streng linje

– Jeg har hørt at noen mener vi ikke var til å kjenne igjen, men la meg derfor være tydelig på at vi ikke ønsker en liberalisering. Ap skal tørre å ta innvandringsdebatten, og velgerne skal vite hvor de har oss og vite hvilke linje vi har, sier Gharahkhani til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
NY ROLLE: Innvandringspolitisk talsperson Masud Gharahkhani (AP) har fått tillit fra Ap-ledelsen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
NY ROLLE: Innvandringspolitisk talsperson Masud Gharahkhani (AP) har fått tillit fra Ap-ledelsen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Vi skal være forutsigbare, strenge og rettferdige, og holde på den linja vi har hatt i alle år.

– Ble det i valgkampen oppfattet at Ap ville liberalisere asylpolitikken?

– Ja, jeg har forsåvidt forståelse for at noen oppfattet det slik. Jeg kan forstå at vi ikke var til å kjenne igjen, men det var i hovedsak noe høyresiden lyktes med å selge. Jeg mener i hvert fall at vi skal sørge for at vi skal ha en streng linje, og at man er sikre på at når mennesker kommer så skal man få den vurderingen man har krav på i forhold til internasjonale konvensjoner. Et eksempel er oktoberbarn-saken hvor jeg mener at det som nå ligger der, sørger for en forutsigbar linje. Det betyr ikke automatisk at alle de skal bli, men nå får de en grundig vurdering.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson vil at Ap skal vinne stemmer på partiets innvandringspolitikk.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg ønsker å bidra til at Arbeiderpartiet blir en dominerende stemme i innvandringspolitikken. Jeg mener det er viktig at vi er tydelige, at folk er trygge på hva vi står for og at vi skal føre en innvandringspolitikk som har legitimitet i det norske folk.

– Hva legger du i legitimitet?

– Jeg tror innvandringspolitikk er noe folk snakker om hjemme, på jobb og i sosiale medier. Det opptar folk, og jeg er utrolig opptatt av at den politikken vi fører skal gjøre at befolkningen føler seg trygge. Den strenge linja Norge har hatt innvandringspolitikk er det Arbeiderpartiet som har lagt hovedlinjene for. Det var Ap som innførte innvandringsstopp på 70-tallet og Stoltenberg-regjeringen innførte betydelige innstramninger på 2000-tallet, sier Gharahkhani og viser blant annet til innføringen av midlertidig opphold for enslige mindreårige.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Min ambisjon er at vi skal stå for en streng linje, men også opptatt av at vi Norge skal bygge på noen felles verdier uansett hvilken kultur eller religion du har. Det er frihet, demokrati og likestilling. Folk skal ikke tro at de kan ta med seg en ukultur her og få aksept for det.

Mandat fra sentralstyret

I august skal Gharahkhani og et utvalg levere forslag til ny politikk på innvandringsfeltet.

– Vi setter igang en prosess med ny innvandringspolitikk, og verken Sylvi Listhaug eller SV er interessante. Vi skal finne den sosialdemokratiske innvandringspolitkken, og jeg mener det er tre punkter som er viktige at vi tar tak i. Det ene er at vi skal ha en asyl- og flyktningpolitikk som fører at vi kan håndtere integreringen. Vi kan ikke ta imot flere enn vi klarer å integrere. Kvoteflyktninger er det mest rettferdige.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det andre er hele diskusjonen om ressursbruken. Hvorfor? Jo, fordi det er ofte de med mest ressurser som flykter, og hvilke land de velger er ikke tilfeldig. I Sverige brukte de mer penger på asylinnvandrere enn UNHCR bruker på all verdens flyktninger. Altså de svakeste av de svakeste. Er dette virkelig human, rettferdig eller solidarisk?

Gharahkhani vil se til andre sammenliknbare land.

– Norge bør ikke ha en mer liberal politikk enn sammenlikbare land, fordi hvis de strammer inn vil det ha konsekvenser for oss. For å sette det på spissen, innstramningene i Sverige kan bety høyere asyltall i Norge. Jeg vil bruke mye tid på å se på innvandringspolitikken i andre land.

Se video: Støre forsvarte verdi-angrepet på høyresiden

Mener Venstre liberaliserer

– Hvis du leser Jeløya-plattformen så har Venstre fått gjennomslag for en mer liberal-politikk med Sylvi Listhaug som innvandringsminister. Det er mye Sylvi sa i forrige uke som hun mener noe helt annet i dag, sier Ap-politikeren, og peker blant annet på kvoteflyktninger.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Med Venstre blir det mer press, men Ap skal finne sin egen politikk og vi skal være strenge.

Han åpner for innstramninger i Aps politikk.

– Vi kommer til å se på mulighetene på hvor vi skal og kan stramme inn. I tillegg kommer en diskusjon rundt verdier. Bor du i Norge må du bli en del av Norge. Ap vil ta kampen mot sosiale kontroll og ukultur. For eksempel vet vi at i en del kulturer tvinger foreldre barna til å gifte seg med noen de ikke ønsker. Et annet punkt er at "arbeidslinja i Norge gjelder". Kvinner skal arbeide.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ser du behovet for å stramme inn på famileinnvandring?

– Ja, det skal vi ta diskusjoner om det finnes punkter hvor vi kan stramme inn. Når vi foreslår forbud mot søskenbarnekteskap, som er en ukultur, så handler det også om en mulighet for å stramme inn på familiegjenforening.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Hva skiller dere fra dagens regjeringspolitikk?

– Det som skiller oss er hvordan vi omtaler mennekser. Vi omtaler ikke mennesker som søppel, for å si det sånn. Så det ligger mye på retorikken. Og på innvandrings- og integreringsfeltet kommer vi med konkrete forslag, mens regjeringen prater. Når vi debatterer arrangerte ekteskap med høyresiden vil de ikke gjøre noe med lovverket selv om vi er enige om virkelighetsbeskrivelsen. Når jeg er ute og sier vi bør forby søskenbarnekteskap er den første reaksjonen fra Abid Raja og Venstre som mener dette er et dårlig forslag, og de skal sitte i regjering med Frp.

– Den største forskjellen står på retorikk, sier du, men flere velgere mente det ville bli en liberalisering med en rødgrønn-regjering?

– Det er feil. Jeg mener vi skal ligge på en streng linje, og det gjorde vi når vi styrte under Jens, og det klarte vi når vi samarbeidet med SV og Sp. Folk skal være trygge på hva vi står for.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jens Stoltenberg skrev i boken «Min historie» at «Flere sosialdemokratiske partier i Europa har undervurdert den kraften som ligger i asyl- og innvandringspolitikken. De mister sin posisjon som dominerende partier.» Vil du si innvandringspolitikken avgjørende for at Ap skal ta tilbake regjeringsmakten?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg mener at Ap må være opptatt av det det norske folk er opptatt av. Aps merkevare er trygghet. Her kommer vi til å stille krav til muslimske trossamfunn og innvandrer miljøer i saker om sosial kontroll, i det som går på arbeid, det vil være en utfordring for velferdssamfunnet om vi ikke er tydelige på at skal du lykkes selv må du være i arbeidslivet. Vi ønsker ikke en slik kultur hvor bare en i hjemmet er i jobb, og vi ønsker ikke å motivere gjennom for eksempel kontantstøtten av skattebetalernes penger, vi skal motivere dem til å komme i arbeid. Arbeid er en forutsetning for at Norge skal lykkes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Tror du det blir utfordrende med en fløy i partiet som ønsker liberalisering?

– Jeg tror at for dem som har vært opptatt av for eksempel oktoberbarna, så er at det har vært stilt spørsmåltstegn ved om de får behandlingen de trenger. Jeg tror folk har sett hvor viktig det er at Ap har en streng og forutsigbar linje, men det blir en stor jobb å lede arbeidet med å meisle ut en politikk. Vi skal diskutere disse problemstillingene i hele partiorganaisjonen, og vedta det på landsmøtet.

Les også: Listhaugs høyre hånd takker Arbeiderpartiet

Les kommentaren: «Fire ting som avgjorde valget»

Video: Se Støre etter valgnederlaget: – Dette valget, venner, var en stor skuffelse