Meny

Ola Elvestuen (V) stopper ikke Nussirs gruvedumping i Repparfjorden

REPPARFJORDEN: Det hjelper ikke samene og Repparfjorden at Venstre, her ved Ola Elvestuen, har overtatt Klima- og miljødepartementet fra Høyres Vidar Helgesen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Sametingsrådet håpet den nye regjeringserklæringen ville stoppe gruveselskapet Nussir og dumping i Repparfjorden, som var Venstre-nestleder Ola Elvestuens «viktigste miljøsak».

Dette sier Jeløya-erklæringen om gruvedrift:

Regjeringen vil:

Ha en positiv holdning til mineralutvinning, og legge til rette for stabile rammebetingelser, ny aktivitet og gode løsninger for deponering. Regjeringen vil evaluere mineralloven for å sikre en bærekraftig ressursutvikling og sikre at miljøhensyn er tilstrekkelig ivaretatt. Evalueringen skal også vurdere sammenhengen mellom miljø- og minerallovgivningen, inkludert en særskilt vurdering av om lovverket for avfallsdeponering i gruveindustrien er tilstrekkelig, og samtidig utrede konsekvensene av et forbud mot nye sjødeponi. Det gis ikke nye utslippstillatelser til sjødeponi for gruveavfall i perioden.

Sametingsråd Silje K. Muotka (NSR, Norske Samers Riksforbund) tar for gitt at regjeringserklæringen som oppsto på Jeløya idet Venstre sluttet seg til Høyre og Frp, vil berge en av de mest smertefulle sakene for samene:

Gruveselskapet Nussirs søknad om å utvinne kobber i Kvalsund kommune, noe som medfører dumping av gruveslam i Repparfjorden.

Dumpingen har Nussir fra før fått tillatelse til, mens søknaden om gruvedrift for tida ligger til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet.

Men tillatelsen til å dumpe slammet blir opprettholdt, gjør den ferske klima- og miljøminister Ola Elvestuens like ferske statssekretær Atle Hamar klart overfor ABC Nyheter:

– Nussir ASA har fått tillatelse etter forurensningsloven til gruvedrift i Nussir og Ulveryggen, med deponering av avgangsmasser i sjødeponi i Repparfjorden, skriver Venstre-politikeren.

– Vedtaket ble opprettholdt av Klima- og miljødepartementet 19. desember 2016 og gjelder fortsatt. Miljøvirkningene av gruvevirksomheten ble svært grundig vurdert etter forurensningsloven og vurdert som akseptable, legger han til.

Også Nordic Minings tillatelse etter forurensningsloven til å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet i Naustdal kommune gjelder fortsatt, gjør Hamar klart.

Les også:  Ola Elvestuen raser mot fiskeriministerens ja i Repparfjorden

– Toppen av inkonsekvens

VENSTRE OM? Sametingsråd Silje K. Muotka regnet med at regjeringserklæringen og Venstre i Klima- og miljødepartementet ville berge Repparfjorden fra gruveslam. Foto: Sametinget

– Tillatelsen til deponering av gruveslam i Repparfjorden er allerede gitt. Kan du forvente at en statlig tillatelse bare kan trekkes tilbake, Muotka?

– Når driftskonsesjonen nå vurderes, gjelder minerallovens paragraf 2 som blant annet krever hensyn til samiske interesser og miljø. Det ville være toppen av inkonsekvens og VM i uansvarlighet å gå inn for gruvedrift og deponering, når man i erklæringen sier at man vil sette en stopper for nye tillatelser til sjødeponi og evaluere mineralloven for å sikre miljøhensyn.

– Jeg er glad man har forstått at sjødeponi er en gammeldags og uakseptabel løsning. Det blir vinn-vinn-situasjon for miljø og urfolk å trekke tillatelsen, sier Silje K. Muotka.

– Muotkas sirkus affiserer oss ikke, sier Nussir-direktør Øystein Rushfeldt til iFinnmark, og regner med anleggsstart i 2019.

Les også:   Glede og raseri i Finnmark etter omstridt tillatelse til Nussir

– Venstres viktigste miljøsak

Men der gjør hun altså opp regning uten vert.

I regjeringserklæringen har Venstre gått med på sjødeponi med såkalt «gode løsninger» (se faktaboks). Den midlertidige stansen i tillatelser gjelder denne stortingsperioden.

– Vi er fornøyd med at Jeløya-plattformen sier at det ikke skal gis nye utslippstillatelser til sjødeponi for gruveavfall i denne perioden, kommenterer statssekretær Atle Hamar.

Han forteller at også et annet omstridt prosjekt som fra før har fått klarsignal, Nordic Minings tillatelse etter forurensningsloven til å utvinne mineralet rutil fra Engebøfjellet i Naustdal, fortsatt kommer til å gjelde.

I 2014 sa Ola Elvestuen til NRK Troms at kampen mot sjødeponi av gruveslam i Repparfjorden ville bli Venstres viktigste miljøsak.

Natur og Ungdoms sentralstyremedlem Ella Marie Hætta Isaksen mener Venstre fortsatt har muligheten til å stanse driftskonsesjonen til Nussir.

– Det er tydelig at statssekretær Atle Hamar er nybegynner, fordi å bruke ordet «akseptabelt» om miljøpåvirkningene av en potensiell gruve i Repparfjord, er helt på trynet. Dumdristig og uansvarlig ville vært to mer passende ord! mener hun.

–  Hvis Venstre nå svikter, er det på tide at de slutter å kalle seg selv et miljøparti, sier hun.

Les også:  Urfolk krever vetorett over olje-, gass- og mineralutvinning

Haltbrekken tar intiativ

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken varsler i Klassekampen at han nå fremmer forslag i Stortinget om å reversere sjødeponier av gruveavfall.

– Det er fortsatt mulig å stanse bruken av fjordene som søppelplass, sier han til Klassekampen.

I begrunnelsen for forslaget står det at nye opplysninger viser at antall arbeidsplasser blir lavere og samfunnsnytten blir lavere enn forutsatt da tillatelsene ble gitt.

Les også:   Nå sier samene ja til gruvedrift

Artikkelen er oppdatert med kommentar fra Natur og Ungdom

Populært